Op 7 maart 2016 waren een aantal deelnemers van Waardigheid en trots te gast bij Atlant. Ruim 150 zorginstellingen, waaronder Atlant Zorggroep, met meer dan 700 locaties doen mee aan het programma ‘Ruimte voor verpleeghuizen’, onderdeel van Waardigheid en trots. De deelnemers gaan in themagroepen met verbeterplannen aan de slag.

Lees hier het verslag van dit bezoek

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ zijn vorig jaar gestart met het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en trots’. In dit programma wordt aan 200 verpleeghuislocaties de ruimte geboden hun ambitie om best practice te worden waar te maken. Het vernieuwingsprogramma is een onderdeel van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ dat staatssecretaris Van Rijn op 10 februari 2015 presenteerde.

Delen: