De afgelopen maanden waren ingrijpend voor iedereen. Voor de bewoners omdat ze tot 2 juni 2020 geen bezoek konden ontvangen. Voor familie, vrienden en vrijwilligers omdat zij niet dichtbij degenen kunnen zijn die ze nu juist in deze tijd zo graag zouden willen zien. Voor onze medewerkers omdat ze onwijs hard hebben gewerkt en veel verdriet hebben gezien op de afdelingen waar bewoners getroffen zijn door het virus.

Op dit moment zijn alle locaties van Atlant coronavrij. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Bij alles staat de gezondheid van de bewoners en onze medewerkers voorop. Het blijft constant zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en anderzijds het welzijn van de bewoners.

Wij zijn blij dat de bewoners sinds 2 juni weer bezoek mogen ontvangen. Ook al is het slechts één uur per week door één vast persoon. Tijdens dit bezoek is er ook de gelegenheid om te wandelen. Op al onze locaties zijn wij nu druk bezig om de juiste voorbereidingen te treffen zodat vanaf uiterlijk 1 juli 2020 de bewoners en hun naasten weer de gelegenheid hebben om zelf te bepalen wie en hoeveel mensen op bezoek kunnen komen. We hebben daarbij uiteraard te maken met de landelijke kaders vanuit het RIVM, zoals de 1,5 meter richtlijnen en de voorwaarden uit de landelijke handreiking bezoekregeling.

Als Atlant willen we het allerliefste – net zoals u – dat de situatie weer wordt zoals hij was; ruimte voor iedereen! Onze medewerkers willen ook heel graag dat de bewoners weer volop bezoek kunnen ontvangen. Tegelijkertijd willen wij dit heel zorgvuldig doen, zodat het voor iedereen veilig en duidelijk is.

Thijs Houtappels

bestuurder

Blijf op de hoogte van alle informatie over het coronavirus

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus en hoe wij hier als Atlant mee omgaan. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Wij doen er alles aan om de gezondheid van de bewoners en ons personeel te beschermen.

Hartverwarmende initiatieven: bedankt voor jullie fantastische steun!

De coronacrisis. Een bizarre tijd voor ons allen. Met veel zorgen en verdriet. Maar er gebeuren ook heel veel mooie dingen. Samen er wat van proberen te maken. Liefdevolle momenten. Hartverwarmende initiatieven. Uit deze momenten halen we kracht.  Iedereen die ons de afgelopen tijd heeft gesteund: hartelijk dank! Samen komen we hier doorheen. Samen staan we sterk.

Onze maatregelen

Onze evenementen en activiteiten

Bij Atlant hebben wij alle bijeenkomsten waar grote groepen externen komen (zoals open dagen en familieavonden) in ieder geval tot 1 september geannuleerd. Het restaurant en de ontmoetingsruimten zijn helaas nog gesloten voor mensen die niet bij Atlant wonen. In onze verpleeghuizen en woonzorgcentra gaan we zoveel mogelijk door met de interne activiteiten, vooral ook omdat die voor de zorg, behandeling en het welzijn van de bewoners zo belangrijk zijn.

Sommige activiteiten worden in aangepaste vorm aangeboden en vaak worden er specifieke coronamaatregelen getroffen. Als u hier meer informatie over wilt, adviseren wij u om contact op te nemen met de desbetreffende afdeling.

Diensten die door derden worden aangeboden zoals tandarts, mondhygiëniste, pedicure en kapper zijn weer mogelijk. Voor alle dienstverleners geldt dat zij zich houden aan de richtlijnen die hun beroepsvereniging voorschrijft. We bekijken waar deze eventueel aanvulling behoeven voor onze situatie.

Overigens moedigen wij aan dat bewoners zo mogelijk op hun eigen kamer of appartement dan wel in de huiskamer eten. Het eten in onze restaurants willen we daarmee tot een minimum beperken.

De volgende activiteiten gaan voorlopig helaas niet door:

  • Huntington café
  • Kerkdiensten
  • Activiteiten in de restaurants, grand café en ontmoetingsplekken gaan door voor onze eigen bewoners maar expliciet niet voor externe cliënten.
  • Alle grote evenementen waar grote groepen (externen) samen komen.

 

Informatie voor familieleden en naasten

Mag ik op bezoek komen?

We zijn er blij mee dat bewoners weer bezoek mogen gaan ontvangen. Vanaf woensdag 1 juli 2020 willen wij de bewoners en hun naasten weer de gelegenheid geven om zelf te bepalen wie en hoeveel mensen op bezoek kunnen komen. We hebben daarbij uiteraard wel te maken met de landelijke kaders zoals de 1,5 meter richtlijnen en de voorwaarden uit de landelijke handreiking bezoekregeling. Dit betekent onder andere dat wij bezoek nog steeds volgens afspraak moeten plannen en dat wij helaas ook de deuren moeten sluiten mocht er een coronabesmetting onder de bewoners zijn.

Alle eerste contactpersonen krijgen voor 1 juli 2020 vanuit de locatie meer informatie. Tot 1 juli 2020 passen we de huidige bezoekersregeling nog toe van één vaste bezoeker per week. We willen bezoek al wel de gelegenheid geven om met hun naaste te kunnen wandelen tijdens uw geplande bezoekmoment.

Hoe kan ik contact houden met mijn naaste?

Tot 1 juli 2020 passen we de huidige bezoekersregeling nog toe van één vaste bezoeker per week. Vanaf woensdag 1 juli 2020 willen wij de bewoners en hun naasten weer de gelegenheid geven om zelf te bepalen wie en hoeveel mensen op bezoek kunnen komen. We hebben daarbij uiteraard wel te maken met de landelijke kaders zoals de 1,5 meter richtlijnen en de voorwaarden uit de landelijke handreiking bezoekregeling. Dit betekent onder andere dat wij bezoek nog steeds volgens afspraak moeten plannen en dat wij helaas ook de deuren moeten sluiten mocht er een coronabesmetting onder de bewoners zijn.

Uiteraard kunt u ook contact blijven houden door bijvoorbeeld te bellen, skypen of facetimen. We denken graag met u mee.

Mag mijn naaste de locatie verlaten?

Tot 1 juli 2020 passen we de huidige bezoekersregeling nog toe van één vaste bezoeker per week. We willen bezoek nu al wel de gelegenheid geven om met hun naaste te kunnen wandelen tijdens het geplande bezoekmoment.

Hiervoor gelden dan de volgende afspraken:

o             Een wandeling geldt als bezoekafspraak en wordt ingepland in het bezoekrooster

o             Houd gedurende de wandeling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar en andere burgers.

o             Bezoek geen drukke plekken.

o             U hoeft tijdens de wandeling alleen een mondkapje te dragen als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.

 

Vanaf woensdag 1 juli 2020 willen wij de bewoners en hun naasten weer de gelegenheid geven om zelf te bepalen wie en hoeveel mensen op bezoek kunnen komen.

We ontraden u om uw naaste mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarmee onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.

Wat gebeurt er als mijn naaste corona blijkt te hebben?

Wij zijn bij alle bewoners extra waakzaam op klachten en veranderingen in hun gedrag en gezondheidstoestand, die kunnen duiden op een coronabesmetting. Bij klachten en ziekte roepen wij zo spoedig mogelijk de arts in. Uiteraard informeren wij u hier over. Wij blijven u op de hoogte houden hoe het met uw naaste gaat.

Gaan mijn afspraken nog door?

Zorgleefplanbesprekingen vinden plaats zonder fysieke aanwezigheid van de contactpersoon. De afstemming met de contactpersoon vindt plaats via telefoon of beeldbellen.

Nieuwe opnames gaan voorlopig wel door.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Het belangrijkste dat u kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de volgende maatregelen:

– Was je handen regelmatig en goed

– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

– Gebruik papieren zakdoekjes

– Schud geen handen

Waarom zijn al deze maatregelen noodzakelijk?

In onderstaande video wordt duidelijk waarom het noodzakelijk is dat we deze maatregelen nemen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wij publiceren steeds de meest actuele informatie op onze website, om op die manier iedereen zo snel mogelijk te bereiken. Houdt u dus de website van Atlant in de gaten voor de laatste informatie met betrekking tot het coronavirus. Mocht u als naaste van een bewoner van Atlant nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de EVV-er of manager(s) van de locatie.

Wij doen ons uiterste best om iedereen zo spoedig mogelijk te woord te staan en hopen op uw begrip als dit langer duurt dan u had verwacht.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het coronavirus kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Waar kan ik een klacht indienen?

Hoe goed iedereen ook z’n best doet, niets is perfect. Maar daarom kun je er wel naar streven. Zo zien we dat bij Atlant. Er is maar één manier om te zorgen dat onze zorg- en dienstverlening goed blijft en beter wordt. Namelijk: door goed te luisteren naar cliënten en andere betrokkenen. Daarom horen we graag van u! Wilt u als betrokkene iets kwijt over de zorg, de dienstverlening, het wonen bij Atlant of onze organisatie in z’n algemeen, dan kunt u dat melden bij onze klachtenfunctionaris. Deze noteert alle ideeën, verhalen en opmerkingen. Dat geeft ons inzicht in verbetermogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.

Informatie voor vrijwilligers

Mag ik nog op bezoek komen?

Op dit moment zijn de Atlant locaties nog gesloten voor vrijwilligers, wij verwachten dat dit snel zal veranderen.

Het valt ons zwaar deze maatregel te nemen. Voor onze bewoners maar ook voor u die graag op bezoek zou willen komen. Voor beiden is dit een ingrijpend besluit. In deze ingewikkelde situatie zoeken wij steeds naar het goede evenwicht tussen bescherming van onze bewoners en onze medewerkers enerzijds en het welzijn en de juiste kwaliteit van zorg voor de bewoners anderzijds.

We hopen vrijwilligers snel weer bij ons langs kunnen komen. De inzet van vrijwilligers is van grote toegevoegde waarde voor ons!

Gaan activiteiten door?

Al onze activiteiten en evenementen waar wij externen ontvangen (zoals open dagen en familieavonden) zijn voorlopig geannuleerd. Onze restaurants en de ontmoetingsplekken zijn gesloten voor bezoek van buiten.

Voor de bewoners laten wij zoveel als mogelijk activiteiten zoals dagbesteding, dagbehandeling en thuiszorg doorgaan.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wij publiceren steeds de meest actuele informatie op onze website, om op die manier iedereen zo snel mogelijk te bereiken. Houdt u dus de website van Atlant in de gaten voor de laatste informatie met betrekking tot het coronavirus. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de vrijwilligerscoördinator van uw locatie.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het coronavirus kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Waarom zijn al deze maatregelen noodzakelijk?

In onderstaande video wordt duidelijk waarom het noodzakelijk is dat we deze maatregelen nemen.

Algemene informatie

Gaan sollicitatiegesprekken door?

Wij laten alleen de sollicitatiegesprekken onder strikte voorwaarden doorgaan. Dit wordt met de betreffende sollicitant afgestemd. Je kunt dus nog gewoon bij ons solliciteren! Kijk voor de actuele vacatures op atlant.nl/werkenbij/vacatures.

Of neem contact op met onze recruiter Claudia Verheggen: 06-82526943

De ziekte van Huntington en de coronacrisis

De coronacrisis kan zorgen voor stress en onzekerheid, zeker als u de ziekte van Huntington heeft. In deze brochure worden de risico’s voor mensen met de ziekte van Huntington toegelicht, worden tips gegeven hoe u hiermee om kunt gaan en hoe u de hulpverleners bereikt.

Zorghotel Juliana sluit de deuren

Vanaf maandag 1 juni 2020 stopt de zorgverlening in het Zorghotel Juliana voor mensen met het coronavirus. De samenwerkende organisaties kunnen constateren dat deze extra capaciteit niet meer nodig is. Zowel Zorggroep Apeldoorn e.o. als KleinGeluk en Atlant zijn inmiddels gelukkig weer coronavrij. Vanaf vrijdag 24 april jl. waren er mensen met een coronabesmetting tijdelijk verhuisd vanuit KleinGeluk, Atlant en het ziekenhuis naar het zorghotel, tevens cohortlocatie, Juliana.

Lees hier meer informatie.

Informatie voor medewerkers

Wat betekenen de maatregelen voor mij en mijn werkzaamheden?

De meest actuele informatie voor jou als medewerker van Atlant vind je op JAN via onze netwerkomgeving of in de app (te vinden via Atlant intranet in de Google Play Store of de Apple appstore).

Informatie voor stagiaires

Ik loop stage bij Atlant, wat betekenen de maatregelen voor mij?

Atlant werkt veel samen met stagiaires, zij kunnen gewoon naar onze locatie komen. Voor hen gelden dezelfde RIVM maatregelen als voor al het personeel van Atlant:

1. ‘Blijf pas thuis als u klachten hebt EN koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever’.

2. ‘Reis niet naar het buitenland’.