Alle informatie over het coronavirus

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus en hoe wij hier als Atlant mee omgaan. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Wij doen er alles aan om de gezondheid van de bewoners en ons personeel te beschermen.

Atlant versoepelt coronamaatregelen

23 september 2021

In lijn met de versoepeling van de landelijke maatregelen worden binnen Atlant de coronamaatregelen aangepast. Dit wijzigt er vanaf zaterdag 25 september:

Mondneusmasker niet langer verplicht
Het dragen van een mondneusmasker is niet langer verplicht. Wilt u wel graag een mondneusmasker blijven dragen, dan is dit mogelijk. De maskers blijven beschikbaar bij de recepties van de locaties.

Beperking op groepsgrootte opgeheven
Omdat 1,5 meter afstand houden vanaf 25 september niet meer verplicht is, geldt er binnen Atlant niet langer een beperking op de grootte van groepen. Dit betekent dat bijeenkomsten binnen Atlant weer kunnen plaatsvinden zonder een maximaal aantal personen.

Wij zijn blij dat we deze maatregelen nu kunnen opheffen en dat Atlant steeds meer terug kan naar een normale situatie.

Samen verspreiding voorkomen

Het coronavirus is nog niet weg. Daarom is het belangrijk dat we ons aan de basisregels houden. Ook als u een prik heeft gehad.

  • Was vaak uw handen
  • Blijf thuis bij klachten en laat u testen
  • Zorg regelmatig voor frisse lucht van buiten.

Informatie voor familieleden en naasten


Mag ik op bezoek komen?

We zijn blij dat bewoners weer bezoek mogen ontvangen. We hebben daarbij uiteraard wel te maken met de landelijke kaders en de richtlijnen uit de landelijke handreiking bezoekregeling voor verpleeghuizen.

Mag mijn naaste de locatie verlaten?

Ja, bewoners zijn vrij de locatie te verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling, winkelbezoek of bezoek aan naasten. Wel is het hierbij van belang de binnen Nederland geldende algemene maatregelen in acht te nemen.

Als familie een bewoner meeneemt, dan vragen wij de familie wel naar de gezondheid. Net zoals wanneer ze bij ons op de locatie komen.

Gaat een een bewoner uit logeren, dan nemen we een extra beschermingsprocedure in acht. Voorafgaand aan het logeren bespreken we die met het logeeradres.

Deze beschermingsmaatregelen zijn van belang omdat bewoners van Atlant onder de kwetsbare risicogroepen vallen.

Wat gebeurt er als mijn naaste corona blijkt te hebben?

Wij zijn bij alle bewoners extra waakzaam op klachten en veranderingen in hun gedrag en gezondheidstoestand, die kunnen duiden op een coronabesmetting. Bij klachten en ziekte roepen wij zo spoedig mogelijk de arts in. Uiteraard informeren wij u hier over. Wij blijven u op de hoogte houden hoe het met uw naaste gaat.

Wat is het beleid als er weer een nieuwe besmetting is op een locatie?

Bezoek blijft welkom op de locatie, en ook bij positief geteste bewoners. We informeren eerste contactpersonen per mail of telefonisch dat er corona op de afdeling is.

Daarnaast blijven wij extra alert op de gezondheid van uw naaste. Mocht er aanleiding voor zijn dan meten we dagelijks de temperatuur en het zuurstofgehalte van uw naaste. Positief geteste mensen houden we gescheiden van anderen en besmette zorgmedewerkers gaan in quarantaine. Bij een coronabesmetting op de afdeling die u bezoekt, draagt u dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als medewerkers. Wij zorgen dan dat die voor u klaarliggen.

Door met zorg het bezoek te blijven organiseren, denken we de gezondheid van bewoners en medewerkers te kunnen blijven borgen.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Het belangrijkste dat u kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is u houden aan de basismaatregelen:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
  • Zorg regelmatig voor frisse lucht van buiten.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Mocht u als naaste van een bewoner van Atlant nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de EVV-er of manager(s) van de locatie.

Wij doen ons uiterste best om iedereen zo spoedig mogelijk te woord te staan en hopen op uw begrip als dit langer duurt dan u had verwacht.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het coronavirus kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Waar kan ik een klacht indienen?

Hoe goed iedereen ook z’n best doet, niets is perfect. Maar daarom kun je er wel naar streven. Zo zien we dat bij Atlant. Er is maar één manier om te zorgen dat onze zorg- en dienstverlening goed blijft en beter wordt. Namelijk: door goed te luisteren naar cliënten en andere betrokkenen. Daarom horen we graag van u! Wilt u als betrokkene iets kwijt over de zorg, de dienstverlening, het wonen bij Atlant of onze organisatie in z’n algemeen, dan kunt u dat melden bij onze klachtenfunctionaris. Deze noteert alle ideeën, verhalen en opmerkingen. Dat geeft ons inzicht in verbetermogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.

Informatie voor vrijwilligers


Mag ik op bezoek komen?

De deuren zijn open voor onze vrijwilligers! De vrijwilligerscoördinator van de diverse locaties nemen hiervoor contact met u op. De coördinator zal met u bespreken wat uw eigen wensen zijn en wat de mogelijkheden op de locatie zijn. Wij hebben daarbij uiteraard te maken met de landelijke kaders en de richtlijnen uit de landelijke handreiking bezoekregeling. Bij alles staat de gezondheid van de bewoners, de medewerkers en ook van u als vrijwilliger voorop. 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de vrijwilligerscoördinator van uw locatie.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het coronavirus kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Algemene informatie


Gaan sollicitatiegesprekken door?

Op welke wijze de sollicitatiegesprekken worden gevoerd wordt met de betreffende sollicitant afgestemd. Je kunt in ieder geval gewoon bij ons solliciteren! Kijk voor de actuele vacatures op de vacaturepagina. Of neem contact op met onze recruiter Claudia Verheggen: 06-82526943.

Informatie voor medewerkers


Wat betekenen de maatregelen voor mij en mijn werkzaamheden?

De meest actuele informatie voor jou als medewerker van Atlant vind je op JAN via onze netwerkomgeving of in de app (te vinden via Atlant intranet in de Google Play Store of de Apple appstore).

Informatie voor stagiaires


Ik loop stage bij Atlant, wat betekenen de maatregelen voor mij?

Atlant werkt veel samen met stagiaires, zij kunnen gewoon naar onze locatie komen. Voor hen gelden dezelfde RIVM maatregelen als voor al het personeel van Atlant.