Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus en hoe wij hier als Atlant mee omgaan. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Wij doen er alles aan om de gezondheid van de bewoners en ons personeel te beschermen.

Onze maatregelen

Het bezoeken van onze locaties

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. In navolging van het besluit van het kabinet zijn al onze locaties voor bezoekers gesloten tot minimaal 28 april 2020. Met bezoekers bedoelen wij familie, vrienden en vrijwilligers. Onze ontmoetingsplekken en restaurants zijn dus ook gesloten voor bezoekers van buitenaf.

Het valt ons zwaar deze maatregel te nemen. Voor onze bewoners maar ook voor de mensen die graag op bezoek zouden willen komen. Voor allen is dit een ingrijpend besluit. In deze ingewikkelde situatie zoeken wij steeds naar het goede evenwicht tussen bescherming van onze bewoners en onze medewerkers enerzijds en het welzijn en de juiste kwaliteit van zorg voor de bewoners anderzijds.

Onze evenementen en activiteiten

Bijeenkomsten in heel Nederland zijn afgelast. Bij Atlant hebben wij tot 1 juni 2020 alle bijeenkomsten waar grote groepen externen komen geannuleerd. Voorbeelden hiervan zijn de open dagen, familieavonden,  Huntington café’s en Cultuur bij de buur. In onze verpleeghuizen en woonzorgcentra gaan we zoveel mogelijk door met de interne activiteiten, vooral ook omdat die voor de zorg, behandeling en het welzijn van de bewoners zo belangrijk zijn.

De volgende activiteiten gaan wel door (klik op de + om de lijst met activiteiten te bekijken):

 • Dagbehandeling Huntington en dagbehandeling PG
 • Reguliere thuiszorg (ook bij ziekte)
 • Ketenzorg Huntington, zoveel mogelijk via telefoon of beeldbellen
 • Casemanagement dementie, zoveel mogelijk via telefoon of beeldbellen
 • Dialyse Loohof
 • Zorg door Verian en huisartsen en beveiliging door Vigilat
 • Reguliere en crisisopnames als ook doorstroom van het ene naar het andere team cq locatie
 • Dagbesteding, dagverzorging en activiteiten in de restaurants, grand café en ontmoetingsplekken gaan door voor onze eigen bewoners maar expliciet niet voor externe cliënten.

Overigens moedigen wij aan dat bewoners zo mogelijk op hun eigen kamer of appartement dan wel in de huiskamer eten. Het eten in onze restaurants willen we daarmee tot een minimum beperken.

De volgende activiteiten gaan voorlopig helaas niet door:

 • Poli Huntington en Huntington café
 • Alzheimer café en KOPgroepen dementie
 • Diensten die door derden worden aangeboden zoals tandarts, mondhygiëniste, pedicure en kapper. Daar waar medische noodzaak aanwezig is, gaan deze diensten wel door
 • Kerkdiensten
 • Dagbesteding, dagverzorging en activiteiten in de restaurants, grand café en ontmoetingsplekken gaan door voor onze eigen bewoners maar expliciet niet voor externe cliënten. Het DagActiviteitenCentrum (DAC) en het Activiteitenplein op de Markenhof zijn gesloten.

Opvang voor mensen met coronabesmetting

In nauwe afstemming met Klein Geluk, Zorggroep Apeldoorn, Gelre ziekenhuis, Vérian, HOOG en de veiligheidsregio wordt er in de regio gewerkt aan het extra creëren dan wel vrijmaken van plaatsen voor mensen met een corona besmetting die vanuit het ziekenhuis of 1e lijn komen en niet naar de thuissituatie kunnen of thuis kunnen blijven. Op deze manier helpen wij het ziekenhuis om plaatsen beschikbaar te blijven houden voor spoedgevallen. Bij Atlant hebben wij afdeling Passage in Beekbergen hiervoor beschikbaar gesteld (lees hieronder meer, klik op de +).

Wat betekent dit voor Atlant?

In samenwerking met bovengenoemde partijen hebben wij aangegeven om bij Atlant ook plaatsen beschikbaar te stellen. Dit zijn plaatsen voor corona besmette mensen die vooral vallen binnen onze specifieke doelgroepen (Huntington, Korsakov en Chronisch Psychiatrische verpleeghuiszorg). Concreet betekent dit dat wij veertien plaatsen vrij hebben gemaakt voor de specifieke doelgroepen. De bewoners die tot afgelopen weekend op de afdeling woonden zijn maandag allemaal verhuisd naar andere afdelingen binnen onze organisatie. Alle betrokkenen zijn hierover geïnformeerd en het is fantastisch om te zien hoe snel we dit met elkaar gerealiseerd hebben en dat iedereen vanuit alle kanten heeft meegedacht en meegeholpen. Zo nodig zal Atlant daarnaast zeven extra plaatsen creëren. Deze worden, afhankelijk van de vraag, gebruikt voor mensen met dementie, hetzij met hetzij zonder corona besmetting.

Passage

De afdeling Passage van locatie Marken Haven in Beekbergen is een volledig afgesloten afdeling en krijgt tijdelijk een aparte eigen ingang en een vast team medewerkers dat met beschermende kleding en mondkapjes werkt. Om verspreiding te voorkomen, kan er ook op deze afdeling geen bezoek komen. Met deze maatregelen is er dan ook geen verhoogd risico voor onze bewoners op de andere afdelingen. Op dit moment zijn er voor deze afdeling nog geen bewoners aangemeld.

Samenwerking

Bij onze collega instellingen komen ook speciale afdelingen voor corona besmette mensen. Bij Zorggroep Apeldoorn zijn vanaf deze week twee afdelingen voor in totaal 32 mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben en het coronavirus hebben.  Er bevindt zich één geïsoleerde afdeling op locatie Randerode, afdeling Koudhoorn en één geïsoleerd huisje  voor mensen met dementie op locatie Casa Bonita, afdeling Koningsbeek.  De speciale afdelingen worden samen met Zorggroep Apeldoorn en Klein Geluk gerund en waar nodig draagt ook het Gelre ziekenhuis en mensen vanuit de GGD bij aan de zorgverlening. Omdat de extra gecreëerde plaatsen een gezamenlijk initiatief zijn, kan het dus zijn dat wij ook personeel op andere locaties gaan inzetten of dat er collega’s van andere organisaties op onze afdeling Passage komen werken. We doen dit allemaal in nauwe afstemming en alles met als doel om ervoor te zorgen dat we goede zorg kunnen leveren en de ziekenhuizen kunnen ondersteunen waar nodig.

Algemene informatie

Bericht van de Centrale Cliëntenraad aan u

Geachte bewoners en naasten van onze bewoners,

door de Rijksoverheid zijn deze week de maatregelen om de besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, voorlopig verlengd tot eind april.

Onze bestuurder, Thijs Houtappels, heeft deze overheidsmaatregelen vertaald naar regels voor onze eigen Atlant-organisatie. U merkt die gevolgen waarschijnlijk dagelijks.

De interne Atlant-regels gelden voor iedereen, dus ook voor de cliëntenraden: ook de cliëntenraden mogen niet zomaar bij u langskomen of op de locaties aanwezig zijn.

Om toch de contacten met de organisatie zo goed mogelijk te onderhouden bellen de voorzitters van de lokale cliëntenraden regelmatig met de managers wonen zorg en welzijn van de betreffende locatie. En de voorzitter van de centrale cliëntenraad overlegt wekelijks met de bestuurder.

Zo proberen we mee te leven en mee te denken waar dat mogelijk is. De saamhorigheid is groot. De medewerkers en de leiding doen wat ze kunnen. De cliëntenraden van Atlant zijn hier op een goede manier bij betrokken.

We willen ook graag contact met u. Mocht u contact met ons willen opnemen, dan zijn wij per locatie bereikbaar via het onderstaande e-mailadres.

We wensen u toe dat u naast het contact met de zorg een vorm van contact met elkaar kunt onderhouden. En we wensen u allen sterkte in deze lastige tijd.

Mede namens alle leden van de cliëntenraden groet ik u hartelijk,

Mevrouw Hans Jonkman,

voorzitter Centrale Cliëntenraad

r.logtenberg@atlant.nl

Contact opnemen met uw lokale cliëntenraad?

De locaties Markenhof, Marken Haven en Het Immendaal hebben één gemeenschappelijke Cliëntenraad en zijn om die reden bereikbaar via hetzelfde mailadres.

Ik wil helpen, is dit mogelijk?

Hartelijk dank voor je aanbod om ons te helpen. We vinden het hartverwarmend dat zoveel mensen hulp aanbieden in deze bizarre tijd en stellen dit dan ook zeer op prijs.

Heb je een zorgachtergrond?

Dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Stuur ons een mailtje met de volgende gegevens:

 • jouw contactgegevens (naam, telefoonnummer, emailadres)
 • in het kort jouw ervaring en opleidingsachtergrond
 • voorstel waarmee je ons zou willen helpen

Stuur de mail naar ikwilhelpen@atlant.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Heb je geen zorgachtergrond, maar wel een leuk initiatief bedacht om de bewoners een hart onder de riem te steken?

Super, hier worden de bewoners ontzettend blij van! Het is op dit moment niet mogelijk om binnen onze locaties iets met bewoners te doen. Atlant heeft verschillende maatregelen genomen om de gezondheid van de bewoners en het personeel te beschermen. Dat betekent onder andere dat onze locaties gesloten zijn voor externen. Wel zijn er natuurlijk nog genoeg mooie initiatieven die wel mogelijk zijn!

Heb je een mooi initiatief in gedachten waar je niet direct contact hebt met de bewoners (zoals boodschappen halen, met ze bellen/skypen, een serenade brengen vanaf de stoep), dan staan wij daar uiteraard positief tegenover! Mail dan jouw idee + contactgegevens naar ikwilhelpen@atlant.nl, dan nemen we contact met je op!

De maatregelen kunnen ieder moment aangepast worden als de situatie er om vraagt. Dit kan betekenen dat het op een later moment wellicht wel mogelijk is om binnen onze locaties te helpen (ook al heb je geen zorgachtergrond). Mocht je dus op locatie willen helpen, laat dan jouw gegevens achter. Dan benaderen we je als de situatie en/of maatregelen veranderen. Vul hier de gegevens in: atlant.nl/ikwilhelpen

Voor ondernemers

Op het platform ondernemen055.nl kunnen lokale ondernemers inzicht, kennis en kunde delen met anderen. Belangeloos en zonder commercieel gewin. Samen de schouders eronder. Onze lokale economie heeft het loodzwaar, dus Apeldoornse ondernemers: help elkaar! Bied aan wat jij kan doen. Dat kan van alles zijn: kennis, personeel, logistiek, locaties… Of loop jij helemaal vast? Laat iemand jou dan helpen! Plaats je vraag & niet-commerciële aanbod en deel deel deel. Samen. Juist nu.

Atlant helpen? Dat kan natuurlijk ook rechtstreeks. Stuur een e-mail naar ikwilhelpen@atlant.nl, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op!

 

Wij publiceren steeds de meest actuele informatie op onze website. Op die manier proberen we iedereen zo snel mogelijk te bereiken. Houd dus de website van Atlant in de gaten voor de laatste informatie met betrekking tot het coronavirus.

Nogmaals hartelijk dank voor uw fantastisch attente aanbod om te helpen in deze bijzondere tijd.

Gaan sollicitatiegesprekken door?

Wij laten alleen de sollicitatiegesprekken onder strikte voorwaarden doorgaan. Dit wordt met de betreffende sollicitant afgestemd. Je kunt dus nog gewoon bij ons solliciteren! Kijk voor de actuele vacatures op atlant.nl/werkenbij/vacatures.

Of neem contact op met onze recruiter Claudia Verheggen: 06-82526943

Heb je een zorgachtergrond en wil je ons in deze bizarre tijd (en dus tijdelijk) ondersteunen?

Dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Stuur ons een mailtje met de volgende gegevens:

 • jouw contactgegevens (naam, telefoonnummer, emailadres)
 • in het kort jouw ervaring
 • voorstel waarmee je ons zou willen helpen

Stuur de mail naar ikwilhelpen@atlant.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Informatie voor familieleden en naasten

Mag ik nog op bezoek komen?

In navolging van het besluit van het kabinet sluiten wij per direct al onze locaties voor bezoekers. Met bezoekers bedoelen wij familie, vrienden en vrijwilligers. Een uitzondering op de sluiting van de locaties geldt uiteraard voor het bezoeken van bewoners in een terminale zorgfase.

Het valt ons zwaar deze maatregel te nemen. Voor onze bewoners maar ook voor u die graag op bezoek zou willen komen. Voor beiden is dit een ingrijpend besluit. In deze ingewikkelde situatie zoeken wij steeds naar het goede evenwicht tussen bescherming van onze bewoners en onze medewerkers enerzijds en het welzijn en de juiste kwaliteit van zorg voor de bewoners anderzijds.

Hoe kan ik contact houden met mijn naaste?

In plaats van een bezoek kunt u wellicht op een andere manier contact leggen. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch of door te skypen of facetimen. Dit kunnen manieren zijn om deze tijd zo aangenaam mogelijk door te komen. We denken graag met u mee.

Mag mijn naaste de locatie verlaten?

We ontraden u om uw naaste mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarmee onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.

Hoe zit het met de post en boodschappen?

We weten dat familie en vrienden vaak boodschappen meenemen voor bewoners. U kunt dit blijven doen, graag zelfs. U kunt afspraken maken met de eerst verantwoordelijk verzorgende voor het ophalen en afleveren van boodschappen bij de ingang van de zorglocatie tijdens kantoortijden. Daar waar nodig sturen wij post door.

Gaan mijn afspraken nog door?

Zorgleefplangesprekken worden tijdelijk opgeschort, tenzij de arts/huisarts en de eerst verantwoordelijk verzorgende bepalen dat het overleg noodzakelijk is. De afstemming met de contactpersoon vindt bij voorkeur plaats via telefoon of beeldbellen.

Nieuwe opnames gaan voorlopig wel door.

Kan ik nog naar het restaurant of de ontmoetingsplek?

Ons restaurant en de ontmoetingsplekken zijn voorlopig gesloten voor bezoek van buiten en helaas ook voor u.

Gaan activiteiten door?

Al onze activiteiten en evenementen waar wij externen ontvangen (zoals open dagen en familieavonden) zijn voorlopig geannuleerd. Voor onze bewoners laten wij zoveel als mogelijk activiteiten zoals dagbesteding, dagbehandeling en thuiszorg doorgaan om de continuïteit in zorg en welzijn te behouden.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Het belangrijkste dat u kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de volgende maatregelen:

– Was je handen regelmatig en goed

– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

– Gebruik papieren zakdoekjes

– Schud geen handen

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wij publiceren steeds de meest actuele informatie op onze website, om op die manier iedereen zo snel mogelijk te bereiken. Houdt u dus de website van Atlant in de gaten voor de laatste informatie met betrekking tot het coronavirus. Mocht u als naaste van een bewoner van Atlant nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de EVV-er of manager(s) van de locatie.

Wij doen ons uiterste best om iedereen zo spoedig mogelijk te woord te staan en hopen op uw begrip als dit langer duurt dan u had verwacht.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het coronavirus kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Waarom zijn al deze maatregelen noodzakelijk?

In onderstaande video wordt duidelijk waarom het noodzakelijk is dat we deze maatregelen nemen.

Waar kan ik een klacht indienen?

Hoe goed iedereen ook z’n best doet, niets is perfect. Maar daarom kun je er wel naar streven. Zo zien we dat bij Atlant. Er is maar één manier om te zorgen dat onze zorg- en dienstverlening goed blijft en beter wordt. Namelijk: door goed te luisteren naar cliënten en andere betrokkenen. Daarom horen we graag van u! Wilt u als betrokkene iets kwijt over de zorg, de dienstverlening, het wonen bij Atlant of onze organisatie in z’n algemeen, dan kunt u dat melden bij onze klachtenfunctionaris. Deze noteert alle ideeën, verhalen en opmerkingen. Dat geeft ons inzicht in verbetermogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.

Informatie voor vrijwilligers

Mag ik nog op bezoek komen?

In navolging van het besluit van het kabinet sluiten wij per direct al onze locaties voor bezoekers. Met bezoekers bedoelen wij familie, vrienden en vrijwilligers.

Het valt ons zwaar deze maatregel te nemen. Voor onze bewoners maar ook voor u die graag op bezoek zou willen komen. Voor beiden is dit een ingrijpend besluit. In deze ingewikkelde situatie zoeken wij steeds naar het goede evenwicht tussen bescherming van onze bewoners en onze medewerkers enerzijds en het welzijn en de juiste kwaliteit van zorg voor de bewoners anderzijds.

Gaan activiteiten door?

Al onze activiteiten en evenementen waar wij externen ontvangen (zoals open dagen en familieavonden) zijn voorlopig geannuleerd. Onze restaurants en de ontmoetingsplekken zijn gesloten voor bezoek van buiten.

Voor de bewoners laten wij zoveel als mogelijk activiteiten zoals dagbesteding, dagbehandeling en thuiszorg doorgaan.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wij publiceren steeds de meest actuele informatie op onze website, om op die manier iedereen zo snel mogelijk te bereiken. Houdt u dus de website van Atlant in de gaten voor de laatste informatie met betrekking tot het coronavirus. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de vrijwilligerscoördinator van uw locatie.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het coronavirus kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Waarom zijn al deze maatregelen noodzakelijk?

In onderstaande video wordt duidelijk waarom het noodzakelijk is dat we deze maatregelen nemen.

Informatie voor medewerkers

Wat betekenen de maatregelen voor mij en mijn werkzaamheden?

De meest actuele informatie voor jou als medewerker van Atlant vind je op JAN via onze netwerkomgeving of in de app (te vinden via Atlant intranet in de Google Play Store of de Apple appstore).

Informatie voor stagiaires

Ik loop stage bij Atlant, wat betekenen de maatregelen voor mij?

Atlant werkt veel samen met stagiaires, zij kunnen gewoon naar onze locatie komen. Voor hen gelden dezelfde RIVM maatregelen als voor al het personeel van Atlant:

1. ‘Blijf pas thuis als u klachten hebt EN koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever’.

2. ‘Reis niet naar het buitenland’.