Alle informatie over het coronavirus

Het voorjaar van 2020 was ingrijpend voor iedereen. Voor de bewoners omdat zij een tijd lang geen bezoek konden ontvangen. Voor familie, vrienden en vrijwilligers omdat zij niet dichtbij degenen konden zijn die ze nu juist in deze tijd zo graag wilden zien. Voor onze medewerkers omdat ze onwijs hard hebben gewerkt en veel verdriet hebben gezien op de afdelingen waar bewoners getroffen zijn door het virus. Daarna kwam er gelukkig een periode waarin Atlant zonder coronabesmettingen was en familie, vrienden en vrijwilligers weer op bezoek mochten komen.

Bij alle maatregelen die wij treffen, staat de gezondheid van de bewoners en onze medewerkers voorop. Het blijft constant zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus, en anderzijds het welzijn van de bewoners. 

Op dit moment hebben wij weer te maken met meerdere besmettingen. Hierdoor kan het voorkomen dat een locatie weer tijdelijk dicht moet voor bezoek. De meeste bewoners mogen echter nog steeds bezoek ontvangen waar we erg blij mee zijn. We hanteren daarbij uiteraard wel de landelijke kaders, zoals de 1,5 meter-richtlijnen en de voorwaarden uit ‘de landelijke handreiking bezoekregeling voor verpleeghuizen’. Binnen deze kaders en de daaruit afgeleide bezoekregeling van Atlant maakt iedere locatie eigen keuzes passend bij hun situatie en de mogelijkheden in het gebouw.

Mondkapjesplicht
Het is inmiddels duidelijk dat in Nederland het aantal coronabesmettingen weer fors aan het toenemen is en dat beeld zien we ook in de regio Apeldoorn. Om die reden heeft het bestuur van Atlant, op basis van advies van de Infectiepreventiecommissie, besloten dat alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers een mondkapje moeten dragen tijdens het werk en tijdens het bezoek. De mondkapjes zijn verkrijgbaar op de afdelingen en bij de recepties van de locaties.

Het besluit om preventief mondkapjes te dragen heeft te maken met de wens om besmettingen en de nare gevolgen die dat heeft zoveel mogelijk te voorkomen.

We realiseren ons dat dit een maatregel is met grote impact en we zijn dan ook niet over een nacht ijs gegaan. We gaan er echter van uit dat we hiermee erger kunnen voorkomen of tenminste kunnen reduceren en verwachten dat eenieder voor wie deze maatregel geldt zich er maximaal voor inzet. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de gezondheid van onze kwetsbare medemens. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Heleen Griffioen, bestuurder

 

Blijf op de hoogte van alle informatie over het coronavirus

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus en hoe wij hier als Atlant mee omgaan. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Wij doen er alles aan om de gezondheid van de bewoners en ons personeel te beschermen.

Hartverwarmende initiatieven: bedankt voor jullie fantastische steun!

De coronacrisis. Een bizarre tijd voor ons allen. Met veel zorgen en verdriet. Maar er gebeuren ook heel veel mooie dingen. Samen er wat van proberen te maken. Liefdevolle momenten. Hartverwarmende initiatieven. Uit deze momenten halen we kracht.  Iedereen die ons de afgelopen tijd heeft gesteund: hartelijk dank! Samen komen we hier doorheen. Samen staan we sterk.

Onze maatregelen

Onze evenementen en activiteiten

Bij Atlant hebben wij alle bijeenkomsten waar grote groepen externen komen (zoals open dagen en familieavonden) geannuleerd.

In onze verpleeghuizen en woonzorgcentra gaan we zoveel mogelijk door met de interne activiteiten, vooral ook omdat die voor de zorg, behandeling en het welzijn van de bewoners zo belangrijk zijn.
Sommige activiteiten worden in aangepaste vorm aangeboden en vaak worden er specifieke coronamaatregelen getroffen. Als u hier meer informatie over wilt, of als u niet bij Atlant woont en weer wilt deelnemen aan onze activiteiten, adviseren wij u om contact op te nemen met de desbetreffende afdeling.

Diensten die door derden worden aangeboden zoals tandarts, mondhygiëniste, pedicure en kapper zijn mogelijk. Voor alle dienstverleners geldt dat zij zich houden aan de richtlijnen die hun beroepsvereniging voorschrijft. We bekijken waar deze eventueel aanvulling behoeven voor onze situatie.

Informatie voor familieleden en naasten

Mag ik op bezoek komen?

We zijn blij dat bewoners weer bezoek mogen ontvangen en de mogelijkheden daarvoor verruimd zijn. Bewoners en hun naasten hebben weer de gelegenheid om zelf te bepalen wie en hoeveel mensen op bezoek kunnen komen. We hebben daarbij uiteraard wel te maken met de landelijke kaders, zoals de 1,5 meter richtlijnen en de voorwaarden uit de landelijke handreiking bezoekregeling voor verpleeghuizen. Indien er een locatie is met coronabesmettingen dan gaat die locatie of afdeling, dit hangt af van de situatie, dicht voor bezoek.

Alle eerste contactpersonen en bewoners worden hierover geïnformeerd door hun locatie.

Mag mijn naaste de locatie verlaten?

Ja, bewoners zijn vrij de locatie te verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling, winkelbezoek of bezoek aan naasten. Wel is het hierbij van belang de binnen Nederland geldende algemene maatregelen in acht te nemen, zoals 1,5 meter afstand houden en het vermijden van drukke plekken.

Als familie een bewoner meeneemt, dan vragen wij de familie wel naar de gezondheid. Net zoals wanneer ze bij ons op de locatie komen. Gaat familie samen met de bewoner in de auto op pad, dan vragen we hen een mondkapje te dragen.

Gaat een een bewoner uit logeren, dan nemen we een extra beschermingsprocedure in acht. Voorafgaand aan het logeren bespreken we die met het logeeradres.

Deze beschermingsmaatregelen zijn van belang omdat bewoners van Atlant onder de kwetsbare risicogroepen vallen.

Wat gebeurt er als mijn naaste corona blijkt te hebben?

Wij zijn bij alle bewoners extra waakzaam op klachten en veranderingen in hun gedrag en gezondheidstoestand, die kunnen duiden op een coronabesmetting. Bij klachten en ziekte roepen wij zo spoedig mogelijk de arts in. Uiteraard informeren wij u hier over. Wij blijven u op de hoogte houden hoe het met uw naaste gaat.

Wat is het beleid als er weer een nieuwe besmetting is op een locatie?

Welke maatregelen worden genomen als op onze locaties als een bewoner besmet is, is afhankelijk van de situatie. We proberen te voorkomen dat we weer hele locaties moeten sluiten voor bezoek. Het heeft onze voorkeur om de sluiting te beperken tot de afdeling waar de besmette bewoner woont. Dit is mogelijk als er op maar één afdeling een besmetting voorkomt en de afdeling goed af te sluiten is van de rest van de locatie. Dit is echter niet altijd mogelijk en dan zullen we genoodzaakt zijn de hele locatie voor bezoek te sluiten. Ons streven is dan om de duur van de sluiting in tijd te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door de besmette bewoners op de cohortafdeling te verplegen en bij de achterblijvende bewoners verhoogde waakzaamheid toe te passen en hen zo mogelijk te testen. Als de afdeling/locatie tien dagen coronavrij is kan deze weer worden opengesteld.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Het belangrijkste dat u kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de volgende maatregelen:

– Was je handen regelmatig en goed

– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

– Gebruik papieren zakdoekjes

– Schud geen handen

– Vermijd drukte

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wij publiceren steeds de meest actuele informatie op onze website, om op die manier iedereen zo snel mogelijk te bereiken. Houdt u dus de website van Atlant in de gaten voor de laatste informatie met betrekking tot het coronavirus. Mocht u als naaste van een bewoner van Atlant nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de EVV-er of manager(s) van de locatie.

Wij doen ons uiterste best om iedereen zo spoedig mogelijk te woord te staan en hopen op uw begrip als dit langer duurt dan u had verwacht.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het coronavirus kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Waar kan ik een klacht indienen?

Hoe goed iedereen ook z’n best doet, niets is perfect. Maar daarom kun je er wel naar streven. Zo zien we dat bij Atlant. Er is maar één manier om te zorgen dat onze zorg- en dienstverlening goed blijft en beter wordt. Namelijk: door goed te luisteren naar cliënten en andere betrokkenen. Daarom horen we graag van u! Wilt u als betrokkene iets kwijt over de zorg, de dienstverlening, het wonen bij Atlant of onze organisatie in z’n algemeen, dan kunt u dat melden bij onze klachtenfunctionaris. Deze noteert alle ideeën, verhalen en opmerkingen. Dat geeft ons inzicht in verbetermogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.

Informatie voor vrijwilligers

Mag ik nog op bezoek komen?

Gelukkig kunnen we weer de deuren openen voor onze vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator van de diverse locaties nemen hiervoor contact met u op. De coördinator zal met u bespreken wat uw eigen wensen zijn en wat de mogelijkheden op de locatie zijn. Wij hebben daarbij uiteraard te maken met de landelijke kaders zoals de 1,5 meter richtlijnen en de voorwaarden uit de landelijke handreiking bezoekregeling. Bij alles staat de gezondheid van de bewoners, de medewerkers en ook van u als vrijwilliger voorop.

Indien er een locatie is met coronabesmettingen dan gaat die locatie of afdeling, dit hangt af van de situatie, dicht voor bezoek. U wordt hierover geïnformeerd door de vrijwilligerscoördinator.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wij publiceren steeds de meest actuele informatie op onze website, om op die manier iedereen zo snel mogelijk te bereiken. Houdt u dus de website van Atlant in de gaten voor de laatste informatie met betrekking tot het coronavirus. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de vrijwilligerscoördinator van uw locatie.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen van het coronavirus kunt u kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Algemene informatie

Gaan sollicitatiegesprekken door?

Op welke wijze de sollicitatiegesprekken worden gevoerd wordt met de betreffende sollicitant afgestemd. Je kunt in ieder geval gewoon bij ons solliciteren! Kijk voor de actuele vacatures op de vacaturepagina. Of neem contact op met onze recruiter Claudia Verheggen: 06-82526943.

De ziekte van Huntington en de coronacrisis

De coronacrisis kan zorgen voor stress en onzekerheid, zeker als u de ziekte van Huntington heeft. In deze brochure worden de risico’s voor mensen met de ziekte van Huntington toegelicht, worden tips gegeven hoe u hiermee om kunt gaan en hoe u de hulpverleners bereikt.

Informatie voor medewerkers

Wat betekenen de maatregelen voor mij en mijn werkzaamheden?

De meest actuele informatie voor jou als medewerker van Atlant vind je op JAN via onze netwerkomgeving of in de app (te vinden via Atlant intranet in de Google Play Store of de Apple appstore).

Informatie voor stagiaires

Ik loop stage bij Atlant, wat betekenen de maatregelen voor mij?

Atlant werkt veel samen met stagiaires, zij kunnen gewoon naar onze locatie komen. Voor hen gelden dezelfde RIVM maatregelen als voor al het personeel van Atlant.