Wereld Alzheimer Dag

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag en het thema dit jaar is muzikale ontmoetingen. ‘Een belangrijke manier om met mensen in contact te komen die soms verbaal moeilijk in contact met je komen is door muziek te gebruiken, door met ze te zingen en door op die manier bij ze aan te sluiten.’ Bekijk in de indrukwekkende video wat Atlant doet op het gebied van muziek en welke impact dat heeft op mensen.

 

NKOP symposium bij Atlant op 1 november

Op donderdag 1 november 2018 vindt het jaarlijks symposium van het Nederlands Kennisinstituut Ouderenpsychiatrie (NKOP) plaats bij Atlant. In één dag bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen en bevindingen binnen de ouderenpsychiatrie.

Plenair worden ontwikkelingen in de psychiatrie behandeld en staat de samenwerking tussen de GGZ en VVT centraal. Ook zijn er maar liefst acht verschillende sessies, verdeeld over twee workshoprondes.

Klik hier voor meer informatie over het programma en de verschillende sessies.

 

Praktische informatie

Datum: 1 november 2018

Tijd: 9:30 – 16:45 uur

Locatie: Atlant, Kuiltjesweg 1, Beekbergen,

Kosten: €250 (NKOP-leden: 1e persoon gratis en alle volgende €175)

 

Aanmelden

De inschrijftermijn is verstreken.

NKOP-award

Tevens wordt er dit jaar weer een NKOP-award uitgereikt aan een professional die veel heeft betekend voor de ouderenpsychiatrie.

Wilt u iemand voordragen? Mail dan uw motivatie naar nkop@trimbos.nl en overtuig de jury waarom deze persoon de award verdient.

 

 

Atlant op Omroep Gelderland

Het is een unicum, een kunstenaar die bij leven zijn eigen museum krijgt. Marius van Dokkum (Rembrandt van de Veluwe) werkt al jaren als vrijwilliger bij Atlant en opent nu zijn eigen museum in Harderwijk. Omroep Gelderland volgt hem in aanloop naar de opening, waaronder bij Atlant. Bekijk de hele uitzending hier.  De beelden over Atlant starten vanaf 8.30 min.

Kijk onze wrap up 1e half jaar 2018. Fijne zomer!

Wij blikken terug op een prachtig eerst half jaar van 2018. We zijn trots op alle mooie activiteiten die we hebben gedaan en nemen u graag mee in alle ontwikkelingen. Kijk mee!

Wij hopen samen met u in de tweede helft van 2018 ook weer betekenisvolle dingen te kunnen doen voor de mensen die wij zorg en ondersteuning bieden.

Fijne zomer(vakantie)!

 

 

Atlant sterk vertegenwoordigd op W&T congres

Maandag 2 juli vond het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ plaats in het World Forum in Den Haag. Atlant was goed vertegenwoordigd. Met drie presentaties tijdens de verschillende rondes hebben bevlogen collega’s een mooi beeld geschetst van waar we binnen Atlant mee bezig zijn! Lees en kijk mee.

Meer tijd en aandacht voor de cliënt. Gemotiveerde en voldoende zorgverleners. Leren, verbeteren en innoveren om de verpleeghuiszorg steeds beter te maken. Deze thema’s stonden centraal op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’. Alle betrokkenen bij de verpleeghuiszorg in Nederland waren van harte welkom op het congres. Bezoekers konden kiezen uit meer dan zeventig workshops en presentaties met inspiratie, informatie en goede voorbeelden van verpleeghuizen. Deze dag stond onder leiding van dagvoorzitter Lennart Booij. Minister Hugo de Jonge was aanwezig tijdens de plenaire middagsessie.

Voorafgaand aan het congres was Atlant vanuit verschillende kanten benaderd om ook een bijdrage te geven en onze kennis met anderen te delen. Dat wilden we uiteraard graag. Met een groep collega’s hebben we de verschillende presentaties goed voorbereid en dat was duidelijk terug te zien in de sessies; we stonden er met een bevlogen team en vertelden een inhoudelijk sterk verhaal.

Leiderschap en DAC
Directeur Zorg, Mariët de Zwaan vertelde in de sessie samen met onderzoeker Nick Sonneveld over leiderschap. Aan de hand van een interactieve presentatie werden twee casussen bij Atlant belicht en aan de zaal gevraagd welke stijlen van leiderschap hier het beste bij passen.

Verder was Thijs Houtappels gevraagd om tijdens een lunch voor bestuurders een inleiding te houden over “leiderschap in het huidig tijdsgewricht”. Daarin sprak hij onder andere over het wankele evenwicht tussen het enerzijds strak moeten sturen op kwaliteit en veiligheid en anderzijds veel aandacht te moeten en willen besteden aan welzijn.

In de sessie over TopCare vertelde Hennie ten Tije, teamleider DAC over de mogelijkheden van het Dagactiviteitencentrum en het effect ervan op de mensen met het syndroom van Korsakov. Hij toonde onder andere de film die vorig jaar is gemaakt over het DAC. (kijk hier deze film)

Wij geven aandacht
En in een uitgebreide sessies over dementie konden we – onder de inspirerende leiding van onze eigen opperstalspreekmeester Agnes Bezembinder – meerdere facetten belichten. Na de aftrap van bestuurder Thijs Houtappels, vertelde verpleegkundige Suzanne de Wit over het ontstaan en de toepassing van de Kijk op Dementiezorg. Vervolgens toonden wij de films over Namasté en het Intregraal Muziekaanbod. Activiteitenbegeleidster Susan Gopalsamy en Anneke Jacobs, helpende zorg en welzijn konden het publiek goed uitleg geven over de toepassing van Namasté, het effect ervan op de bewoners en ook over de knelpunten waar ze nog tegenaan lopen. Hedwig de Vries, leidinggevende Psychosociale Vakgroepen stond bijna dansend voor de zaal om het effect van muziek op mensen met dementie te benadrukken. ‘Het zit in allerlei dingen, zelfs de radio op de afdeling.’

We sloten deze interactieve sessie af met onze plannen voor Het Immendaal. Teamleider Annet Brom sprak over hoe we onderzoek toepassen, zowel wetenschappelijk als praktijkgericht. ‘Wij nemen nu de tijd en ruimte om te onderzoeken wat zintuigelijke prikkeling, beweging en licht voor effect kan hebben op mensen met dementie. Die resultaten nemen we mee in de plannen voor de nieuwbouw.’ Ook vertelde Annet over hoe het team nu meer vanuit de visie ‘wij geven ruimte’ werkt en wat dat voor effect heeft op het team, maar vooral ook de bewoners. Binnenkort verschijnt hier een indrukwekkende film over – hou het intranet in de gaten!

Films
Heb jij de films over Namasté en Intregraal Muziekaanbod al gezien?
Je kunt ze bekijken via:
Namasté: https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU

Muziekaanbod: https://www.youtube.com/watch?v=QMXLidLW-NM&t=10s

 

Thijs Houtappels,
bestuurder


Waardigheid & Trots
Het congres is geïnspireerd op het programmaplan ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister De Jonge recent presenteerde. Met dit plan wil hij de beweging naar een verdere verbetering van de verpleeghuiszorg versterken. Zodat er in elk verpleeghuis voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor bewoners.

Meer weten over het W&T congres?
Bekijk alle verslagen, presentaties, video’s en foto’s van het congres Thuis in het Verpleeghuis van 2 juli 2018.

Bekijk hoe het programma van het congres Thuis in het Verpleeghuis van 2 juli 2018 eruit zag.

Bezoek de website www.waardigheidentrots.nl/congres-thuis-in-het-verpleeghuis

Lees meer over het plan ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie via www.waardigheidentrots.nl/wol.

Lees het interview met Hugo de Jonge over het nieuwe plan: Hugo de Jonge: ‘Bewoners gaan merken dat ze meer liefdevolle tijd en aandacht krijgen’

Lees ook Minister De Jonge presenteert programma Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie

Atlant op congres Waardigheid & Trots

Atlant op congres Waardigheid & Trots

Op maandag 2 juli 2018 vond het jaarlijkse Waardigheid & Trots congres plaats. Ook dit jaar waren wij als Atlant goed vertegenwoordigd. Vanuit Topcare was er aandacht voor het onderzoek op het DAC en daarnaast gaven we in een uitgebreide sessie uitleg over onze Kijk op Dementiezorg, Namasté, Integraal Muziekaanbod en de nieuwbouwplannen rondom wonen in het groen op Het Immendaal.

Het congres

Meer tijd en aandacht voor de cliënt. Gemotiveerde en voldoende zorgverleners. Leren, verbeteren en innoveren om de verpleeghuiszorg steeds beter te maken. Deze thema’s staan centraal op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ op maandag 2 juli 2018 in het World Forum in Den Haag. Alle betrokkenen bij de verpleeghuiszorg in Nederland zijn van harte welkom op het congres dat minister Hugo de Jonge van VWS opent. Er zijn meer dan zeventig workshops en presentaties met inspiratie, informatie en goede voorbeelden van verpleeghuizen. Deze dag staat onder leiding van dagvoorzitter Lennart Booij. Het congres is geïnspireerd op het programmaplan ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister De Jonge recent presenteerde. Met dit plan wil hij de beweging naar een verdere verbetering van de verpleeghuiszorg versterken. Zodat er in elk verpleeghuis voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor bewoners.

Presentaties Atlant

Tijdens drie verschillende momenten komt Atlant aan bod tijdens het congres:

Sessie 2.16 Omgaan met dementie, twee benaderingen: Namasté Care en de Sociale Benadering Dementie

Atlant en Wilgaerden werken beide aan persoonsgerichte zorg. Op het vlak van dementie hebben zij beiden een prachtige aanpak. In de workshop laat Atlant zien (met twee prachtige films) en legt uit hoe zij Namasté en het muziekaanbod inzetten in de dagelijkse praktijk, hoe zij plannen maken voor nieuwbouwontwikkelingen in het groen en hoe de Kijk op dementiezorg tot stand is gekomen en vervolg krijgt. Wilgaerden werkt vanuit de methodiek van de Sociale Benadering Dementie (Anne-Mei The) aan meer persoonsgerichte zorg voor cliënten met dementie. De focus van de Sociale Benadering ligt niet op de aandoening, maar op (het verbeteren van) de leefwereld van de persoon met dementie en diens omgeving.
Voor meer info: https://www.waardigheidentrots.nl/congres-thuis-in-het-verpleeghuis/2-16-omgaan-met-dementie-twee-benaderingen-namaste-care-en-de-sociale-benadering-dementie/

Sessie 3.10 Topcare en het belang van zinvol je dag doorkomen

Iedereen vindt het belangrijk om zinvol de dag door te komen. Of je nu een drukke baan hebt, of met Korsakov bent opgenomen in een verpleeghuis. Voor de tweede doelgroep is dat net zo belangrijk, maar wel veel moeilijker om te realiseren. Stichting Topcare staat voor de beste zorg. Verpleeghuizen krijgen een Topcare-predicaat als ze onderzoeken hoe het beter kan. Ze zoeken naar oplossingen en streven steeds weer naar verbetering. Bij Topcare centrum Atlant hebben ze jarenlange ervaring opgedaan met het Dagactiviteiten Centrum voor patiënten met Korsakov. Ze zijn nu zo ver dat zij echt een zinvolle dag hebben. Dat is Topcare ten voeten uit. Dat was te horen en zien in deze workshop, verzorgd door Stichting Topcare en Atlant.
Voor meer info: https://www.waardigheidentrots.nl/congres-thuis-in-het-verpleeghuis/3-10-topcare-en-het-belang-van-zinvol-je-dag-doorkomen/

Sessie 1.17 Lerend Kennisnetwerk Dementie

Het leren van en met elkaar en het opzetten van leernetwerken is een belangrijk thema in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Tijdens deze interactieve presentatie maakten bezoekers kennis met het leernetwerk Dementie opgericht door zes organisaties en Vilans. Het doel van dit netwerk is om samen te werken en te onderzoeken op welke manier wetenschap kan aansluiten bij een concrete praktijksituatie in de realisatie van gepersonaliseerde dementiezorg: zorg afgestemd op de behoeftes van de persoon. Welke uitdagingen zijn er om te komen tot gepersonaliseerde dementiezorg en waarom is samenwerken, zowel met andere organisaties als met de wetenschap, hierbij zo belangrijk. Dit illustreren we aan de hand van een concrete casus van Dhr. de Bruin, bewoner van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH); een van de deelnemende organisaties. In het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ wordt deze casus genoemd als innovatief voorbeeld. Tenslotte deelden we onze ervaringen rondom het opzetten en de toegevoegde waarde van dit lerend netwerk ter inspiratie voor andere organisaties in het opzetten van een lerende netwerk. Deelnemers aan het netwerk zijn: Atlant, Avoord, Marga Klompé, Topaz, Zonnehuisgroep Amstelland en WoonZorgcentra Haaglanden. Deze sessie wordt verzorgd door WoonZorgcentrum Haaglanden en Vilans.

Het Kwaliteitsjaarverslag van 2017 is uit

Bij Atlant gebeurt heel veel, elke dag weer! 2017 was een extra speciaal jaar voor Atlant, het was ons 125 jarig jubileum en we hebben ook nog een volledig nieuwe visie en huisstijl geïntroduceerd.

In 2017 werd ook het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ingevoerd. Voor Atlant een goede stimulans om de verdere kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn te verbeteren. De uitgangspunten van het kwaliteitskader – onder andere cliënt centraal en nadruk op leren – zijn de basis voor de resultaten in ons kwaliteitsjaarverslag van 2017. Verbindingen leggen is hierin een terugkerend thema, zowel intern als extern. Extern zoeken we (steeds) meer verbindingen met samenwerkingspartners. Andere professionals die samen met ons de kwaliteit van zorg willen verbeteren. Universiteiten, scholen, collega-instellingen, beleidsmakers maar ook bedrijven uit de omgeving. Intern vinden steeds meer collega’s elkaar, op kennis gebied maar ook voor de teambuilding. Alle evenementen die we rond 125 jaar Atlant hebben georganiseerd hebben daar zeker aan bijgedragen.
En die verbinding leggen we ook in ons werk. We willen duidelijkheid over waarom we elke dag doen wat we doen! Onze strategie en onze visie ‘Wij geven ruimte’ zijn daarin de basis. Deze nieuwe visie – ontstaan vanuit gesprekken met bewoners, familieleden en medewerkers – hebben we begin 2017 geïntroduceerd. Onze kaderbrief en ook de wetenschapsposter gaan daar op door, zij vertalen de mooie woorden uit de visie naar concrete acties en resultaten. We willen blijven leren en verbeteren, elke dag. En altijd met hetzelfde doel voor ogen: de kwaliteit van leven voor de mensen die wij ondersteunen vergroten, ze ruimte geven.

Lees je mee? Klik hier voor het kwaliteitsjaarverslag 2017.
Ons financiële jaarverslag is te vinden op DigiMV, via: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx (vul dan in: Atlant Zorggroep – Beekbergen).
Ook nieuwsgierig geworden naar alle evenementen en activiteiten in 2017, bekijk hier onze wrap up van 2017.

Agaath Bruin, verpleegkundige bij Atlant, in magazine Diabc

Agaath Bruin, verpleegkundige bij Atlant, is geïnterviewd voor het magazine Diabc, waarin verhalen over het leven met diabetes worden gedeeld. Agaath ziet als praktijkverpleegkundige toe op de diabetesregulatie van mevrouw Hendriks, die vorig jaar in zorgcentrum De Loohof kwam wonen. Dochter Marja van Wijk: “Mijn moeder heeft sinds ze hier zit geen hypo meer gehad.”

Agaath: ‘Een van mijn aandachtsgebieden is diabetes, waarbij we de richtlijn van Verenso hanteren. Dat wil zeggen dat we niet gaan voor de scherpste instelling, maar voor de hoogste haalbare kwaliteit van leven. Het doel is meer het welbevinden dan de goede getalletjes.’

Benieuwd naar het volledige interview? Lees het hier!


Klik op de afbeelding om het artikel te kunnen lezen.

Leeuwenhoek on Tour bij Atlant

Gisteravond was de aftrap van De Leeuwenhoek on Tour, bij onze locatie Berkenhove. Gespreksleider John Overmeer trapt af voor een zaal met ruim 90 bezoekers. Een mix van medewerkers van Atlant, andere zorgprofessionals, beleidsmakers, mantelzorgers en andere mensen uit de omgeving.

Bij In De Leeuwenhoek On Tour tonen ze fragmenten uit de serie, mét exclusieve, niet eerder vertoonde beelden. Ze snijden dilemma’s aan waarover ze in gesprek gaan met de gasten: mantelzorgers, professionals werkzaam in de zorg en andere betrokkenen en geïnteresseerden. Hoe ga je om met mensen met dementie? Hoe kan de zorg voor mensen met dementie nog menselijker en liefdevoller? Hoe kun je je écht verplaatsen in de – misschien vervreemdende – werkelijkheid van de ander?

Tafelgasten
Het was een boeiende avond, met ontroerende beelden en ingewikkelde dilemma’s. Aan de gesprekstafel zaten:
Bert Keizer, filosoof en verpleeghuisarts
Carla Bellers, humanistisch geestelijk verzorger.
Mariet Gielen, bestuurslid Alzheimer Nederland afdeling Oost Veluwe, portefeuille voorlichting.

Karin Willems van Female Economy begon de avond met een mini workshop. Alle aanwezigen werden gevraagd om in tweetallen de volgende twee vragen aan elkaar te stellen en met elkaar te delen: Wat zie je in mijn ogen? Mocht jij er als kind zijn? Het was een bijzondere ervaring en de aanwezigen merkten dat je met het stellen van deze vragen ineens een heel ander contact met elkaar hebt.

Drie dilemma’s
Vervolgens nam John Overmeer het weer over en startte met de drie dilemma’s die ze deze avond wilden bespreken. Elk dilemma werd ingeleid met beelden uit de documentaire ‘In de Leeuwenhoek’ en daarna werd de zaal gevraagd om hun eigen ervaring op te schrijven rond dit dilemma en dit te bespreken met de buurman of – vrouw. Aansluitend gaven de drie sprekers hun mening over dit thema.
De dilemma’s die aan bod kwamen waren:
– Van thuis naar zorghuis
– Veiligheid en autonomie
– De veranderende relatie met iemand die dicht bij je staat en dementie krijgt.

Van thuis naar zorghuis
Het eerste dilemma roept al verschillende reacties op. De tafelgasten lichten toe dat zij zien dat veel mantelzorgers heel lang voor hun partner blijven zorgen. Vaak ook over de eigen grenzen heen. Dat heeft ook een groot effect op de gezondheid en het welzijn van de mantelzorger zelf. Er wordt gepleit voor de inzet van casemanagers die ook goed de mantelzorgers begeleiden.
Een medewerkster van Atlant vertelt dat zij onlangs een echtpaar ontving. De man, 68, had dementie en kwam op de locatie wonen. De vrouw had haar man al drie jaar lang, zeven dagen in de week verzorgd ‘Het was heel aangrijpend om te zien, het is heel heftig geweest voor die mevrouw. Die afgelopen jaren waren heel zwaar en dan nu haar man definitief uit huis. Het gaat bij ons niet alleen om het geven van zorg, maar ook om alle emoties en gevoelens. Je inleven in de ander en aandacht geven. Het voelt goed als we haar man toch kunnen helpen, blijven zoeken naar mogelijkheden en mevrouw kunnen geruststellen en vertellen hoe zijn dag is geweest. Daar doe ik het voor.’

Autonomie
Het dilemma veiligheid en autonomie is ook een herkenbaar issue voor velen. Wat kan wel en wat niet? Veel mensen met dementie overzien zelf niet dat ze de ziekte hebben en wat ze wel en niet kunnen. Middelen zoals GPS kunnen gebruikt worden om mensen wel meer vrijheid te kunnen geven en tevens te volgen. Erg belangrijk is in ieder geval om goed in gesprek te blijven met de betrokkenen. Helderheid te geven over wat wel en niet bijdraagt aan de kwaliteit van leven en wat de mogelijkheden zijn.

Aandacht
Ook bij het derde dilemma komt de aandacht voor de mantelzorger weer terug. De tafelgasten merken ook dat er vaak nog te weinig aandacht is voor de rol van de mantelzorger. Mensen willen vaak hun verhaal kwijt en vertellen wat het met hun doet, gewoon er zijn en luisteren is vaak al genoeg. Voor mantelzorgers is de fase waarin hun partner veranderd en daarmee de verhoudingen onderling ook, vaak erg zwaar. En dan volgt ook nog de periode van verzorgen. ‘Eigenlijk heeft een mantelzorger ook een mantelzorger nodig’, is een opmerking uit de zaal.

Aan het einde van de avond vraagt gespreksleider John aan Thijs Houtappels, bestuurder van Atlant hoe hij terugkijkt op de avond bij één van zijn locaties. ‘Ik vond het ontroerend en ingewikkeld. Ontroerend vanwege de beelden en verhalen en ingewikkeld omdat we te maken hebben met complexe vraagstukken. Het blijft elke keer weer van groot belang om iedereen om de mensen met dementie heen te blijven betrekken, de familie, de zorgprofessionals, maar ook de vrijwilligers.”
Bert Keizer sluit af met de opmerking dat je in het verpleeghuis natuurlijk nooit zal krijgen wat je thuis had, maar dat wij het hier in Nederland echt niet slecht doen!

Meer informatie
Voor meer informatie over De Leeuwenhoek on Tour, klik hier.
De vier documentaires zijn terug te kijken via de NPO, klik hier.

Niets menselijks is ons vreemd

Namasté. Het betekent letterlijk ‘respect aan het innerlijke’, ‘ik buig voor jou’. Met Namasté willen we bij Atlant de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. Dat doen we door ze meer persoonlijke aandacht te geven, aan te sluiten bij de behoefte van de mensen. Het zit in soms kleine dingen, met oprechte aandacht en een groot effect. In een prachtig verhaal – met veel dank aan alle betrokkenen – en mooie film leggen we uit wat het effect van Namaste kan zijn voor mensen met dementie. Lees, kijk en luister mee.

Voor meer info over Namasté; klik hier

1 3 4 5 6 7 11