Congres Thuis in het Verpleeghuis

Op maandag 1 juli 2019 vindt het jaarlijkse Waardigheid & Trots congres Thuis in het Verpleeghuis weer plaats. Samen werken aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Daar draait het bij dit congres om. Drie speerpunten staan centraal: meer tijd en aandacht voor de bewoner, voldoende en enthousiaste zorgverleners én voortdurend leren en innoveren.

Het congres biedt meer dan 70 lezingen, workshops, praktijksessies en talkshows. Daarnaast is er een kennisfestival waar onder andere de nieuwste technische snufjes te vinden zijn.

Ook Atlant levert dit jaar weer een bijdrage
In 3 sessies is Atlant een van de sprekers. Het gaat om de volgende sessies:
•Ouderen met psychiatrische problematiek: samenwerken met de GGZ (sessie 1.16)
•Namaste Familieprogramma: aan de slag met persoonsgericht werken (sessie 1.18)
•Leren onderzoeken met de Topcare Scholing (sessie 2.20)
•Mensen met een psychische stoornis in de ouderenzorg (sessie 3.8)
Hier vindt u meer info over deze sessies.

Uitgebreide informatie over het programma, de sprekers etc. vindt u op de speciale congreswebsite Thuis in het Verpleeghuis.

Kennisproeverij 2019

Op maandag 20 mei was de tweede editie van de Kennisproeverij van Atlant. Met als thema ‘Trots op elkaar!”. We bieden veel ruimte voor onderzoek en innovatie waardoor we veel kennis in huis hebben. Dit wilden we graag met elkaar delen. En dat is gelukt! Medewerkers lieten zien dat een onderzoek of innovatie niet altijd heel groot of ingewikkeld hoeft te zijn, maar dat ook de kleine veranderingen kunnen zorgen voor een groot verschil voor de bewoner.

We kunnen met trots terugkijken op een inspirerende middag. Eén van de collega`s zei na afloop: ‘Op zo`n moment realiseer je je weer bij wat voor mooie organisatie je eigenlijk werkt!’ Iemand anders vertelde: ‘Het was zo mooi, omdat we het echt met elkaar hebben neergezet’. Het plan is om de Kennisproeverij jaarlijks te organiseren rond de Dag van de Verpleging in mei. Waarbij we streven om het elk jaar nog beter, mooier en meer inspirerend te maken!

Meer weten? Hoe de dag er precies uit zag, lees je hier! Bekijk hier ook de foto’s van de dag.

Artikel Zorginstituut over deelname Thijs Houtappels aan Hackaton voor inzet verhalen

In februari was Thijs Houtappels, bestuurder Atlant, betrokken bij een Hackaton over de inzet van narratieve informatie – het delen van verhalen – voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Hij is naar aanleiding daarvan geïnterviewd voor het magazine van Zorginstituut. “Een verhaal is een subjectieve beleving van een bewoner en eventueel familie. Maar als je veel verhalen bij elkaar hebt, geeft dat wel een beeld van je organisatie. Van de rauwe en de mooie kanten. Voor een totaalbeeld heb je ook de cijfers nodig. Maar die geven geen beeld van de cultuur, van hoe mensen het verblijf in een verpleeghuis beleven. En dat is minstens even belangrijk als de zorg.” Hieronder lees je het volledige artikel dat in Zorginstituut is gepubliceerd door Jos Leijen.

Hackathon naar inzet narratieve informatie voor verbeteren kwaliteit verpleeghuiszorg

Hoe lees je een verhaal?
Wat zegt een individueel verhaal van een bewoner over de kwaliteit van een verpleeghuis? En welke informatie kun je halen uit heel veel individuele verhalen over het leven in een verpleeghuis? Hoe kun je die informatie gebruiken om te leren en te verbeteren? Op zoek naar een antwoord op deze vragen organiseerde het Zorginstituut in februari een ‘hackathon’ met wetenschappers, informatiedeskundigen en mensen uit de zorgsector.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat mensen mogen verwachten als ze verhuizen naar een verpleeghuis. Zaken als tijd en aandacht voor de bewoner en gemotiveerde en deskundige medewerkers. Aan de hand van dit kwaliteitskader heeft het ministerie van VWS het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ opgesteld. Het programma stelt onder meer: “De bewoner en zijn naasten moeten erop kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is.”

Inzicht in verpleeghuiszorg
De verpleeghuissector krijgt op termijn 2,1 miljard euro extra om de doelen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te realiseren. Met dit extra geld kunnen verpleeghuizen de personeelsbezetting beter afstemmen op de behoeften van bewoners. Het is dan wel belangrijk dat alle ketenpartners in de verpleeghuissector kunnen volgen of de kwaliteit van de zorg voor cliënten ook werkelijk verbetert. Om beter inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen in de verpleeghuis-sector is het programma ‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’ (KIK-V) opgezet. Hierin werkt het Zorginstituut samen met partijen in de verpleeghuiszorg aan het verzamelen en ontsluiten van data voor alle ketenpartners. Naast reguliere data is er speciale aandacht voor narratieve informatie. Dit is informatie in verhalende vorm, over de individuele beleving van bewoners, familie en professionals. De vraag is echter hoe je deze informatie kunt inzetten om te leren en te verbeteren.

Op zoek naar een antwoord op deze vraag organiseerde het Zorginstituut in februari een ‘hackathon’ voor technici, wetenschappers en zorgprofessionals. De opdracht van deze hackathon: bedenk hoe uit de verhalen van bewoners, familie, verpleegkundigen en verzorgenden bruikbare informatie gedistilleerd kan worden voor verschillende doelgroepen, zoals burgers, zorgorganisaties, zorgkantoor en beleidsmakers. Dit heeft geleid tot een aanbesteding van de opdracht aan een ter plekke gevormd consortium met het beste voorstel.

Meer dan cijfers
Thijs Houtappels is bestuurder van Atlant, een zorgorganisatie met vier verpleeghuizen en vijf woonzorgcentra in Apeldoorn en omgeving. Hij verzorgde een inleiding bij de hackathon: “Cijfers en informatie vertellen maar een deel van het verhaal als het gaat om kwaliteit”, vertelt hij. “Ik heb twee dochters. Als ik die later vraag naar de kwaliteit van het gezinsleven, dan vertellen ze niet hoe schoon het huis was en of het eten altijd op tijd op tafel stond. Ze kijken of we leuke dingen met elkaar deden en of ik er was als het er echt toe deed.”

Datzelfde geldt voor bewoners van het verpleeghuis. “Verpleeghuis is sowieso een misleidende term”, vindt Houtappels. “Mensen krijgen zorg, maar er blijven nog veel uren over in een dag. Hoe kun je die betekenisvol maken, wat willen bewoners in die tijd doen? Dat kun je halen uit de verhalen van mensen. Verhalen over wat ze vroeger deden, wat de beperking met ze doet en wat ze vandaag willen ondernemen. Je kunt verhalen gebruiken om in te spelen op de individuele wensen en behoeften van bewoners. En je kunt ze benutten om er informatie uit te halen die je helpt om te leren en te verbeteren.”

Een verhaal is een subjectieve beleving van een bewoner en eventueel familie. “Maar als je veel verhalen bij elkaar hebt, geeft dat wel een beeld van je organisatie. Van de rauwe en de mooie kanten. Voor een totaalbeeld heb je ook de cijfers nodig. Maar die geven geen beeld van de cultuur, van hoe mensen het verblijf in een verpleeghuis beleven. En dat is minstens even belangrijk als de zorg.”

Data ontsluiten
Houtappels hoopt dat de hackathon handvatten oplevert om verhalen beter te gebruiken bij het sturen van de organisatie, het verbeteren van het welzijn en welbevinden van de bewoners en het werkplezier van de zorgverleners. Dat is ook precies de bedoeling, meent Peter Snaterse, programmamanager KIK-V bij het Zorginstituut: “We brengen de wetenschap, de techniek en de verpleeghuiszorg bij elkaar. Samen zoeken we innovatieve oplossingen om de data te ontsluiten. Zodat we er de informatie uit kunnen halen die partijen nodig hebben om goede beslissingen te nemen.”

Verhalenvenster
De hackathon werd gewonnen door een samenwerkingsverband van zorgorganisatie Tante Louise, Ynformed en ICATT. De combinatie stelde voor om een ‘verhalenvenster’ te maken. “Die term sprak ons erg aan”, zegt jurylid Nina van Loon, senior adviseur Zorg in Rotterdam en nauw betrokken bij het programma KIK-V. “Het winnende idee is om diverse verhalen en narratieve informatie te combineren en te ontsluiten voor verschillende stakeholders, te beginnen met bewoners, mantelzorgers en zorgprofessionals.” De winnaars hebben de opdracht gekregen en gaan hun ideeën verder uitwerken in een pilotproject. Naar verwachting wordt die pilot in de zomermaanden uitgevoerd en zijn eind dit jaar de resultaten bekend. “Ik hoop dat we dan cijfers en beoordelingen kunnen aanvullen met verhalen en andere narratieve informatie, zodat we een beter zicht krijgen op de kwaliteit van zorg”, aldus Van Loon. “De professionals kunnen die informatie gebruiken om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.”

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg
Het programma KIK-V is gestart op 1 juli 2o18 en heeft een looptijd van drie jaar. Het doel is om informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van verpleeghuizen te verzamelen en te ontsluiten voor alle partijen in de sector. Het Zorginstituut werkt hierbij samen met de leden van de stuurgroep verpleeghuiszorg, waaronder Actiz, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en ook met de Inspectie Gezondheidszorg &Jeugd (1G1), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en het ministerie van VWS.

Wat is een hackathon?
Een hackathon is een bijeenkomst waarbij professionals met verschillende expertises (samen) onder hoge tijdsdruk werken aan een vraagstuk of thema, met als doel elkaar te inspireren, tot creatieve oplossingen te komen en deze uit te werken.

Dag van de Verpleging

WIJ GEVEN OM JOU
Voor ons is de mens het allerbelangrijkste. Elk mens is prachtig. Kwetsbare mensen ondersteunen wij. Dat is ons bestaansrecht. Wij doen dit aandachtig, uit volle overtuiging, recht uit het hart. (Visietekst)

DANK! Vandaag is het de Dag van de Verpleging. Op deze dag staan we stil bij hoe belangrijk het werk van onze (zorg) medewerkers is. Dat wordt door ons iedere dag enorm gewaardeerd, maar een dag als deze biedt de gelegenheid om daar eens extra aandacht aan te schenken. De inzet en bevlogenheid waarmee zij hun werk uitoefenen is namelijk bewonderenswaardig. Zij maken het verschil! En daar zijn wij trots op!

De Dag van de Verpleging wordt zo genoemd vanwege de geboortedag (12 mei) van Florence Nightingale (1820-1910), de grondlegger van de moderne verpleegkunde.

 

Comfortroom voor mensen met de ziekte van Huntington geopend

Op donderdag 18 april is de eerste comfortroom voor mensen met de ziekte van Huntington geopend bij Atlantlocatie Heemhof in Apeldoorn. De comfortroom, of ontspanningsruimte, is een prettig ingerichte kamer die mensen met de ziekte van Huntington kunnen gebruiken als zij zich angstig, onrustig of boos voelen. Hier kunnen mensen tot rust komen en zich afzonderen van de drukte van de afdeling. Daarnaast is Atlantlocatie Heemhof uitgebreid met negen kamers en twee huiskamers, speciaal voor mensen met de ziekte van Huntington.

Atlant is constant bezig met de uitbreiding van haar expertise en zorg op het gebied van specifieke doelgroepen, waaronder de ziekte van Huntington. Door deze uitbreiding kan de zorgorganisatie nog meer mensen van de juiste zorg voorzien. De gespecialiseerde zorg die Atlant in het Huntington expertisecentrum biedt, sluit aan bij de wensen en behoeften van de cliënt en cliëntsysteem en zorgt voor vermindering van de draaglast en een verbeterde draagkracht. Hierdoor draagt het bij aan het optimaliseren van de door hen ervaren kwaliteit van leven.

Het bieden van passende zorg

Door de ziekte van Huntington is iemand verminderd in staat om z’n gedrag flexibel en doelgericht af te stemmen op wisselende situaties en omstandigheden en daarbij rekening te houden met anderen. Hierdoor ontstaan gedragsproblemen zoals ontremming, dwangmatigheid, prikkelbaarheid en soms agressiviteit. ‘In de comfortroom is een touchscreen aanwezig die mensen zelf kunnen bedienen; ze kunnen hiermee bijvoorbeeld het licht aanpassen naar wens, maar ook een rustgevende film bekijken of een spelletje spelen. Anders dan in bijvoorbeeld Extra Beveiligde Kamers of GGZ-instellingen zijn mensen bij ons vrij om gebruik te maken van deze ruimte,’ aldus Lia van Gelder, manager wonen zorg welzijn bij Atlant.

Opening extra woonruimte voor mensen met zeer complex gedrag

Op afdeling A capella is ruimte voor vijf mensen met de ziekte van Huntington waarbij zeer complex gedrag op de voorgrond staat. Elke bewoner heeft een eigen appartement, inclusief eigen badkamer. In samenwerking met behandelaren en medewerkers zijn de ruimtes ingericht, zodat ze zo goed mogelijk bij de wensen en behoeften van de bewoners passen. Voor mensen met de ziekte van Huntington is een prikkelarme omgeving van groot belang en daarom is er kritisch meegekeken om materialen en inventaris optimaal op elkaar af te stemmen. De comfortroom bevindt zich op deze afdeling.

Semi-zelfstandig wonen

De afdeling semi-zelfstandig wonen, Roos, is verhuisd naar de uitbouw. In totaal biedt de afdeling ruimte aan vijf mensen met de ziekte van Huntington die semi-zelfstandig willen en kunnen wonen. Semi-zelfstandig wonen betekent dat bewoners ondersteund worden waar nodig bij het dagelijks leven, dus bijvoorbeeld bij het douchen ’s morgens, het boodschappen doen, koken of schoonmaken. In overleg met alle bewoners wordt er elke week een schema gemaakt met een verdeling van alle taken. Er is de hele dag een medewerker aanwezig om de bewoners te helpen.

Over de ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een weinig voorkomende neurologische aandoening met een erfelijk karakter. Het is een progressieve aandoening waarbij in bepaalde hersengebieden cellen afsterven wat uiteindelijk leidt tot lichamelijke en psychische problemen. In Nederland hebben naar schatting 1500 mensen de ziekte.

Een eigen waarheid – Het verhaal van Frank

‘Anni komt niet meer op bezoek. Het kan niet. De overgang is zo groot, met een relatie van 20 jaar gelden. Het is een leuke vrouw om te zien. Ook een mooie naam, Schulze.’
Frank is een vriendelijke man met een prachtig talent voor taal, hij woont sinds vier jaar op de Chronische Verpleeghuiszorg afdeling bij Atlant. Hij heeft liefde voor muziek en belangstelling voor vrouwen. Hij wil aardig gevonden worden, ja, en ook geliefd worden. Dat is heel normaal. En dat is wat hij wil, een normaal leven. Maar het is niet gelukt. Zo heeft hij een denkbeeldige wereld opgericht, met een vriendin, met vrienden en een intacte familie die elkaar bezoekt. Een nieuwe waarheid die voor hem klopt. Zo bestaan voor hem ook de woorden die hij verzint. Die verbeelding van een liefdevol bestaan houdt hem in het leven, het is zijn drijfveer. Want alleen al de gedachte aan liefde doet deugd.

Bekijk hier de film over Frank en lees hier het uitgebreidere verhaal.

Samen bouwen aan goede verpleeghuiszorg voor ouderen met psychiatrische problemen

Mensen met een behoefte aan chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg ontvangen op dit moment niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, een innovatieproject gestart waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgprofiel voor deze groep mensen, met een daarbij horende prestatie.

Geslaagde eerste bijeenkomst

Op maandag 15 april kwamen verschillende partijen samen bij Atlant om met elkaar in gesprek te gaan over dit project: NZa, ZINL, Ministerie VWS, CIZ, Actiz, Topcare, Trimbos/NKOP , Pro Persona en het Zilveren Kruis. Uniek en mooi om te zien dat zoveel partijen samenkomen en de krachten willen bundelen om tot de beste zorg voor de cliënt te komen.

Ester Willemse (Projectleider (doorontwikkeling) Expertisecentra bij Atlant) lichtte samen met Suzanne Blokker (Projectleider innovatie CPV & manager wonen zorg welzijn Marken Haven), Marion van den Hurk (Beleidsadviseur Wlz GGZ bij het Zorgkantoor) en Ingrid Renes (Beleidsadviseur Wlz V&V bij het Zorgkantoor) toe waarom dit traject is gestart, waar we op dit moment staan en wat het doel is van het project. Dat werd onder andere aan de hand van onderstaande praatplaat toegelicht.

‘Eindelijk geen technische innovatie, maar een verbetering van de zorg’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lichtte vervolgens toe dat zij blij zijn met deze innovatie: ‘Veel innovaties draaien om technologie, deze springt er uit omdat het geen technologische innovatie betreft, maar een verbetering van de zorg’. En een voorbeeld hoe er vanuit de verschillende sectoren met elkaar samengewerkt kan worden. Ook vertelden zij op welke manieren zij kunnen bijdragen aan dit project.

In de pauze kregen de partijen een rondleiding op het Dag Activiteiten Centrum (DAC) waar Hennie Ten Tije, manager DAC, uitleg gaf over de vele mogelijkheden die er voor deze doelgroep zijn bij Atlant; van een fietsenwerkplaats tot een houtzagerij en tuinkas.

Samenwerken het sleutelwoord

Na de rondleiding gingen alle partijen met elkaar in gesprek over hoe ieder vanuit eigen rol en deskundigheid een bijdrage kan leveren aan een succesvol innovatietraject in het belang van deze specialistische doelgroep. Samenwerken was hierbij het sleutelwoord. Alle partijen willen aangehaakt blijven en werd er direct gesproken over een vervolgbijeenkomst. We hebben elkaars expertise hard nodig en samen kunnen we dit project laten slagen. De commitment van de aanwezige partijen maakt dat we terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst.

De eerste stap is gezet

Doel van het innovatieproject is de krachten bundelen zodat we met elkaar zorgen voor een verbetering in de kwaliteit van leven en betere zorg en behandeling voor deze cliënten. We willen voor hen komen tot een passende doelgroepomschrijving, zorgstandaard, zorgaanbod en financiering. Zodat we hen de ruimte bieden die past. De eerste stap is gezet.

Vragen?

Vragen over dit project? Neem gerust contact op met: Suzanne Blokker, s.blokker@atlant.nl of bel 055-5295 000.

Fietst u mee met Fietsen & Bietsen?

Fietsen & Bietsen

Meimaand = fietsmaand! Atlant haakt hierbij aan met het evenement ‘Fietsen & Bietsen’. Vanaf 8 mei kunnen medewerkers, bewoners, vrijwilligers en naasten/vertegenwoordiger (een deel van) de Atlant-route fietsen. Deze route gaat langs alle Atlant-locaties. Op elke locatie krijg je gratis iets te ‘bietsen’: een kop koffie met wat lekkers, een ijsje of een stuk fruit. Daarnaast kan er ook ‘binnen’ gefietst worden op de Silverfit: op een scherm kun je de Atlant-route zien. En uiteraard wordt ook hier voor wat lekkers gezorgd!

Wat valt er te ‘Bietsen’?

Op elke locatie vind je de volgende lekkernijen:
• Broodje hotdog
• Koffie met een heerlijke koek
• IJs
• Fruit en snackgroente
Je vindt de lekkernijen bij de restaurants van onze locaties. De restaurants zijn alle dagen open van 10.00 uur tot 15.30 uur. Vraag bij de receptie waar je het lekkers kunt vinden! Let op: bij locaties Marken Haven/Immendaal kun je terecht in het restaurant in Marken Centrum.

Praktische informatie

Vanaf 8 mei staan er fietsen klaar bij elke Atlant-locatie. De volgende fietsen zijn beschikbaar:
o Rolstoelfietsen
o Duo-fietsen
o Gewone fietsen

Nog nooit met een duo-fiets of rolstoelfiets gefietst? Er ligt vanaf 8 mei een instructie klaar. Vraag hiernaar bij de receptie of EVV’er.

Let op: er is per locatie een beperkt aantal fietsen beschikbaar. Zeker zijn van een fiets? Reserveer deze dan via de receptie of activiteitenbegeleider. Vol = vol. Of neem uw eigen fiets mee!

Is uw naaste slecht ter been? Dan kan hij of zij fietsen op een interactieve fiets (Silverfit): ook hier kan de Atlant-route gefietst worden! Vraag aan de EVV’er of de activiteitenbegeleider naar de mogelijkheden. Ook is hier uiteraard wat te ‘Bietsen’ beschikbaar!

Maak kans op een knalgele Atlant-fiets!

Fiets, samen met uw naaste, (een deel van) de Atlant-route, ‘biets’ wat lekkers op alle locaties én verzamel alle stempels. De stempelkaart – inclusief de route – en stempels ontvang u bij de receptie. Geen receptie aanwezig? Vraag dan in het restaurant om een stempel. Stempelkaart vol? Lever deze dan uiterlijk 16 juni in bij de receptie van een Atlantlocatie en maak kans op een Atlantgele-fiets!

Kom naar de kick-off op 8 mei!

Op woensdag 8 mei trappen we het evenement officieel af met olympisch kampioen baanwielrennen Elis Ligtlee! Samen met Anja Stunnenberg, directeur zorg Atlant, geeft zij het startsein voor bewoners, hun naasten, vrijwilligers én medewerkers! Het wordt een feestelijke opening: voor lunch, muziek en gezelligheid wordt gezorgd! Onderweg staan vrijwilligers van het Fietsgilde voor je klaar om mooie verhalen over de verschillende plekken langs de route te delen.

Startschot: 11.00 uur voor De Loohof in Apeldoorn.
Vanaf 11.30 uur staat er een heerlijke lunch voor je klaar!

Waarom doen we dit?

Door dit evenement willen we de stimuleren dat medewerkers, vrijwilligers en/of naasten met bewoners gaan fietsen, zodat zij én in beweging blijven én lekker naar buiten gaan. Dus met dit evenement proberen we een stukje bewustwording te creëren hoe belangrijk dit is en hoe leuk mensen dit ook vinden!

Fietst u ook mee? De routekaarten vind je vanaf begin mei bij de recepties!

Vragen?

Heeft u hierover nog vragen? Neem gerust contact op met de EVV’er of bij de receptie!

Cultuur bij je buur

Zaterdag 13 april en zondag 14 april is het weer tijd voor Cultuur bij je buur! In plaats van naar de artiest toe te gaan, komt de artiest bij u!

Atlant is dit weekend ook gastvrouw. Op een aantal Atlant-locaties kunt u zaterdag en/of zondag een optreden bijwonen.
Bewoners, familie, vrienden, buren; iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis.

Programma Cultuur bij je buur

Atlant-locatie datum tijdstip(pen) optreden
Berghorst zaterdag 13-4 14.30 THA Ugchelen
Berkenhove zaterdag 13-4 14.30 | 15.15 Muziektheater
Sprengenhof zaterdag 13-4 13.00 | 14.30
13.45 | 15.15
Vertelgenootschap College barbers
De Loohof zondag 14-4 13.00 | 14.30 | 16.00 Sax and the city
Bibliotheek Immendaal zondag 14-4 13.00 | 14.30 | 16.00 Bas, Willem en ik

THA Ugchelen
Accordeon-groep die optreedt in verschillende groepjes. Eigen activiteit Berghorst waarbij ook de buurt van harte welkom is.

Sax and the city
Jazzy geluid van een saxofoonkwartet dat stukken speelt van onder andere het Artvark Saxophone Quartet en het 29th Street Saxophone Quartet, de avontuurlijke groove van saxofoons.

Muziektheater Apeldoorn
Een leuk optreden van Muziektheater Apeldoorn zowel solistisch als ensemble.

Het vertelgenootschap en College Barbers
Het Vertelgenootschap vertelt verhalen van vroeger en nu, van mens en dier, vechten en feesten, weemoed en verlangen.

College Barbers
College Barbers is een gezellig Barbershopkoor, vierstemmig, zonder bladmuziek en zonder begeleiding.

Bas, Willem en ik
De schrijvers Bas Langereis, Willem Bierman en Reinier Groenendijk lezen eigen werk: verhalen, columns en gedichten.

‘Cultuur bij je buur’ is een jaarlijks initiatief waarbij Apeldoornse artiesten belangeloos optreden op verrassende locaties zoals huiskamers, sportkantines of verzorgingshuizen. Overal dus, behalve op een regulier podium. Meer informatie en het complete programma van ‘Cultuur bij je buur’ is te vinden op de website van Cultuur bij je buur.

Atlant onderdeel van Universitair Netwerk Ouderenzorg-VUmc

Omdat we elke dag de beste zorg en ondersteuning willen bieden vinden we het bij Atlant ook van groot belang om te blijven leren en verbeteren. Daarom zijn we vanaf 1 april 2019 aangesloten bij het UNO-VUmc. Dit is het universitair netwerk ouderenzorg van Amsterdam UMC dat als doel heeft om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden in samenwerking met onderzoekers en zorgprofessionals. Het UNO-VUmc bestaat uit 23 zorgorganisaties.

Binnen het netwerk wordt antwoord gezocht op vragen uit de praktijk, bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek. De kennis uit dit onderzoek wordt gebruikt om de zorg te verbeteren. Zo dragen onderzoekers, zorgprofessionals én cliënten bij aan de ontwikkeling van de ouderenzorg. Om dit te bereiken organiseert het UNO bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en ondersteunt het bij onderzoek en implementatie, bekijk hier het filmpje over het UNO-VUmc of kijk op https://unovumc.nl/.

Atlant hoopt dat we door het aansluiten bij het UNO-VUmc de verbinding tussen wetenschap en praktijk verder kunnen versterken.

Wilt u meer weten over onderzoek bij Atlant kijk dan hier!

1 2 3 4 5 12