Er is weer een Huntingtoncafé op 22 juni

Uitnodiging Huntingtoncafé 22 juni

Wilt u meer informatie over de ziekte van Huntington en/of contact met andere familieleden en naasten? Kom dan naar een avond van het Huntingtoncafé. Donderdag 22 juni organiseert Atlant weer een Huntingtoncafé waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Datum: donderdag 22 juni 2023
Locatie: Verpleeghuis Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur | einde +/- 21.30 uur)
Thema: Familiesystemen en veranderend gedrag | sprekers: Marianne Katerberg (maatschappelijk werk) en Niels Reinders (psycholoog) bij Atlant
Aanmelden: via huntingtoncafe@atlant.nl

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Bijzonder: drie zorgprofessionals Atlant in internationaal wetenschappelijk tijdschrift

De organisaties die verbonden zijn aan het Korsakov Kenniscentrum, waaronder Atlant, doen steeds meer onderzoek naar het syndroom van Korsakov. Dit wordt ook internationaal gezien. Daarom zijn Prof. Dr. Roy Kessels, Prof. Dr. Cees Hertogh en dr. Erik Oudman gevraagd als guest editor voor een speciale uitgave van het tijdschrift ‘Journal of Clinical Medicine’. Dit betekent dat een volledige uitgave van dit internationale wetenschappelijke tijdschrift gewijd wordt aan het syndroom van Korsakov en de Wernicke-encefalopathie. En hierin staan maar liefst drie artikelen van Atlantcollega’s! En ontzettende mooie prestatie.

Inmiddels staan er al verschillende publicaties online, waaronder van drie Atlantmedewerkers als 1e en/of medeauteur:

Atlant Doelgroep Expertisecentrum Korsakov

Atlant is officieel erkend als Doelgroep Expertisecentrum Korsakov (DEC). Daar zijn we trots op! Het betekent dat we samen met dertien andere zorgorganisaties en het Korsakov Kenniscentrum de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov in Nederland naar een nog hoger niveau brengen. Zo ontwikkelen we als DEC nieuwe kennis en inzichten door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Dit delen we intern en extern, om zo verbeterslagen te maken. Onderzoek, kennis delen en zorg zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lees hier meer over de onderzoeken die lopen bij Atlant

Uitnodiging Huntingtoncafé 20 april

Wilt u meer informatie over de ziekte van Huntington en/of contact met andere familieleden en naasten? Kom dan naar een avond van het Huntingtoncafé. Donderdag 20 april organiseert Atlant weer een Huntingtoncafé waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Datum: donderdag 20 april 2023
Locatie: Verpleeghuis Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur | einde +/- 21.30 uur)
Thema:  Ergotherapie, S.I. prikkelverwerking en tools voor thuis | door de vakgroep ergotherapie Atlant
Aanmelden: via huntingtoncafe@atlant.nl

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Hoera! Atlant is officieel erkend als Doelgroep Expertisecentrum Huntington

Atlant is deze week officieel erkend als Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Huntington! Hoera! Dit betekent dat we samen met zeven andere zorgorganisaties en het kenniscentrum Huntington Kennisnetwerk Nederland (HKNN) een doelgroepnetwerk vormen. Samen ontwikkelen we nog meer kennis en expertise rondom de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten. Met als doel om de kwaliteit van zorg, behandeling, begeleiding en de kennisinfrastructuur nóg beter te maken. En hier zijn we enorm tros op!

Als DEC heeft Atlant een rol in het ontwikkelen van kennis, nieuwe inzichten en expertise. Dit doen we door wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. De resultaten en inzichten delen we intern en extern, om het gebruik ervan in de praktijk te stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van Werken is Leren (WIL) bijeenkomsten, (online) regionale bijeenkomsten en het geven van presentaties op nationale en internationale congressen, bijvoorbeeld het EHDN-congres. Ook bieden we consultatie, ondersteuning en advies aan andere (zorg)organisaties die zorg, behandeling en/of begeleiding leveren aan mensen met de ziekte van Huntington. Hiermee brengen we expertise in de eigen omgeving van mensen met de ziekte van Huntington. Daarnaast hebben we samen met de andere twee DEC’s de verantwoordelijkheid om ook voor mensen met de ziekte van Huntington met een zeer complexe zorgvraag de juiste plek te vinden. Dit noemen we de ‘last resort’ functie.

“Ik ben ontzettend trots op alle collega’s die dagelijks net dat stapje extra zetten om gespecialiseerde Huntingtonzorg en -behandeling te bieden. Zij doen dat vanuit hun hart en hoofd en vinden de meest complexe situaties vaak een uitdaging. Expert waren we al. Maar met de officiële erkenning als landelijk expertisecentrum Huntington kunnen we nog meer mensen helpen om de best passende zorg te leveren.” – Ester Willemse, directeur expertisecentra

Doelgroepnetwerk Huntington

Waarom is het nodig dat organisaties als Atlant DEC worden? De ziekte van Huntington is aangewezen als één van de acht ‘laag volume hoog complex’ doelgroepen in de langdurige zorg: kleine, specifieke groepen cliënten met een complexe zorgvraag. Per doelgroep wordt een doelgroepnetwerk opgezet, om zowel de kwaliteit van zorg en welzijn als de kennisinfrastructuur goed te houden en te verbeteren. Het doelgroepnetwerk Huntington bestaat uit een kenniscentrum (HKNN), vier Regionale Expertisecentra (REC) en drie Doelgroep Expertisecentra (DEC).

Ruimte voor expertise

De zorg, behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten is niet nieuw binnen Atlant. We leveren al jaren zorg ‘vanaf wieg tot aan het graf’ aan deze doelgroep. Veel kennis en kunde was er dus al in huis. Met het landelijke doelgroepnetwerk zijn stappen gezet om de kwaliteit van zorg nog beter te maken. Zo zijn bijvoorbeeld het competentieprofiel en de leerlijn Huntington ontwikkeld. Via de competentiescan worden zorgprofessionals en behandelaren zich bewust van de kennis en vaardigheden die nodig zijn in de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Huntington. Zij krijgen inzicht in waar ze zelf staan, waar hun kwaliteiten liggen en waar ze nog kennis en vaardigheden te ontwikkelen hebben. Andere voorbeelden van gezette stappen zijn het doorontwikkelen van de samenwerkingen met partners in de regio, en het creëren van een scholingsaanbod vanuit het HKNN. Atlant levert een bijdrage aan het ontwikkelen van trainingen en heeft trainers in huis om de scholingen voor het HKNN te geven.

Wat betekent deze ontwikkeling voor de zorg voor de huidige bewoners van Atlant?

Er verandert niet meteen iets in de directe zorg, behandeling en begeleiding. In de komende jaren gaan we met de andere DEC’s, REC’s en het HKNN verder met het doorontwikkelen van kennis en expertise rondom deze doelgroep. Het doel blijft om de kwaliteit van zorg en welzijn en de kennisinfrastructuur goed te houden en te verbeteren. Vol energie gaan we hier mee verder zowel binnen Atlant als in het doelgroepnetwerk Huntington.

De ambitie van Atlant

Atlant bestaat al meer dan 100 jaar. Door de jaren heen is er veel veranderd. We zijn ons steeds meer gaan richten op het ondersteunen van mensen met specifieke ziektebeelden, die langdurige, specialistische zorg nodig hebben. Waaronder mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten. Atlant is nu officieel DEC Huntington en DEC Korsakov, maar ook voor het doelgroepnetwerk Gerontopsychiatrie zijn we hard aan de slag om DEC te worden.

Over de ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening. Het is een steeds verdergaande – progressieve – ziekte. De ziekte van Huntington kan krampachtige en ongecontroleerde bewegingen veroorzaken, wat leidt tot gevolgen op het gebied van evenwicht, lopen en zelfredzaamheid en spraak, kauw- en slikproblemen.

Naast lichamelijke symptomen zijn ook psychische kanten kenmerkend voor de ziekte: verminderde flexibiliteit, vertraagde informatieverwerking en problemen met aandacht en concentratie. Dit leidt tot gedragsproblemen als ontremming, dwangmatigheid, prikkelbaarheid en soms agressiviteit. Ook is er een verhoogde kans op het ontstaan van psychiatrische stoornissen zoals depressie, angst of psychose.

De ziekte van Huntington heeft grote gevolgen voor het gehele systeem. Helaas is er nog geen genezing mogelijk. Zorg, behandeling en begeleiding richting zich op het verlichten van de symptomen en op het vroegtijdig signaleren, een zorgvuldige beoordeling en het behandelen van symptomen, om zo de kwaliteit van leven te bevorderen.

Atlant biedt zorg, behandeling, begeleiding, scholing, consultatie voor mensen met de ziekte van Huntington, hun naasten en behandelaren.

Wil je meer weten over Atlant Expertisecentra? Bekijk de film!

<strong>Nieuwe wetenschapsposter live: zo ontwikkelt Atlant nieuwe kennis.</strong>

Atlant heeft in mei 2022 een wetenschapsposter gelanceerd. Deze poster laat zien hoe er bij Atlant nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Met het bieden van specialistische zorg aan mensen met dementie en drie Expertisecentra – Korsakov, Huntington en Gerontopsychiatrie – heeft Atlant de taak om constant nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen voor deze doelgroepen. Daarvoor is een onderzoeksklimaat ontwikkeld; hoe dit eruit ziet wordt in één oogopslag duidelijk in de wetenschapsposter.

Onderzoek doen we samen! Samen kennis ontwikkelen door onderzoek.

Atlant biedt een inspirerend onderzoeksklimaat aan studenten, medewerkers en promovendi. Dit wordt mede vorm gegeven door een Wetenschappelijke Onderzoekscommissie, onderzoekscoördinatoren, interne en externe onderzoekers. Onderzoek doen we samen. Met als doel onze kennis te vergroten en de zorg voor de cliënten van vandaag en morgen steeds beter te maken. Bij Atlant geven we richting aan onderzoek vanuit de onderzoeksagenda.

Met wie ontwikkelen we kennis?

We betrekken cliënten en hun naasten bij de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van onderzoek en de onderzoeksagenda. Cliënten, naasten en medewerkers werken regelmatig mee aan onderzoek door bijvoorbeeld deelname aan een interview of het invullen van een vragenlijst. Zorgmedewerkers en behandelaren zijn betrokken bij het verzamelen van de gegevens die de onderzoekers nodig hebben om hun onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden.

Hoe delen we deze kennis?

Medewerkers delen hun kennis met elkaar tijdens Werken-is-Leren bijeenkomsten en onze jaarlijkse Kennisproeverij. In deze bijeenkomsten hebben we aandacht voor onderzoeken en innovaties binnen Atlant. Nieuwe kennis vertalen we naar praktische inzichten en vaardigheden en nemen we op in ons dagelijks handelen en in scholingen.

Extern delen wij onze inzichten uit onderzoek in regionale en landelijke overleggen, op symposia, congressen en publiceren we artikelen. Ook participeren we in netwerken zoals het UNO Amsterdam, KKC, HKNN, Vereniging voor Gerontopsychiatrie, NKOP en het Kennisnetwerk Dementie en werken we samen met andere zorginstellingen die zijn aangesloten bij deze netwerken.

<strong>Dit is de impact van de documentaire ‘Even vergeten’</strong>

Op 5 januari was de documentaire ‘Even vergeten’ op npo2. De documentaire gaat over mensen met het syndroom van Korsakov wonend binnen Atlant. Met de bewoners, medewerkers en naasten van Atlantlocatie Markenhof in de hoofdrol. Heb je hem gemist? Bekijk hem hier.

Wat een week!

We beleefden, als team vanuit Atlant die nauw betrokken was hierbij, deze week ontzettend veel met elkaar. Van een première in het ketelhuis in Amsterdam met allemaal betrokkenen en  geïnteresseerden (waaronder de collega’s van het KKC en Leliezorggroep). Tot een première met collega’s, betrokken naasten en de betrokken bewoners als VIP’s (incl. visagie, rode loper, grote limousine) in de spotlight. Om te eindigen thuis op de bank, om met eigen naasten voor de 3de keer die week de documentaire te kijken.

 

 

 

 

 

De reacties

De documentaire riep bij veel mensen in de samenleving van alles op. Tientallen publicaties in kranten en online media. Een greep uit de recensies:

NRC – De documentaire hinkt op twee gedachten. Enerzijds is het een persoonlijk portret van Kenny, anderzijds een illustratie van het fenomeen Korsakov. Smeekes keek niet zozeer naar het maatschappelijk systeem achter Korsakov en naar de behandeling ervan, maar naar de persoonlijke impact van de ziekte. Het knappe is dat zowel het perspectief van Kenny serieus wordt genomen, als dat van de verzorgers en Daniëla. Je begrijpt ze allemaal. Het leidt geen twijfel dat Kenny inderdaad niet op zichzelf kan wonen. Dat is de treurige waarheid. Maar dat hij weg wil, begrijp je ook zo goed. Hier lees je het hele bericht: Mogen mensen zichzelf niet kapot maken als ze dat willen?

Trouw –  Hulde maar weer voor de hulpverleners en verzorgers, die proberen deze kapotte mensen een waardig bestaan te geven. Zonder zicht op genezing: als Korsakov eenmaal intrek heeft genomen in je hoofd, pakt hij nooit meer zijn koffers. Hier lees je het hele bericht: Nog motivatie nodig om dry january vol te houden? Kijk naar ‘Even vergeten’.

Een greep uit de andere reacties:

  •  Vond het indrukwekkend en heb heel veel bewondering voor alle verzorgende/familieleden die hier dagelijks mee te maken hebben!
  • Ik heb met een lach en een flinke huilbui gekeken. Zo herkenbaar en vertederend soms.
  • #evenvergeten een docu waar je als zorgverlener weer met je neus op de feiten wordt gedrukt; steeds zoeken naar gelijkwaardigheid tussen client en zorgverlener. Moeilijk om naar te kijken.
  • Ik denk ook dat we heel veel niet zien in deze docu, wat er mis kan gaan zien we niet #evenvergeten #2doc
  • In ieder geval duidelijk dat drank meer kapot maakt dan je lief is. 
  • Er zal vast nog meer spelen dat om privacy redenen er niet bijverteld wordt, maar godsallejezus, waarom zouden deze twee mensen niet samen op een afdeling mogen? Wat boeit het als ze af en toe binge drinken? Als het ze lukt, bravo #2doc #evenvergeten
  • Men heeft wel weer een mening maar het is allemaal een hoop werk en je kunt niet de gehele werkelijkheid in een uur proppen. Je kunt je er aan geërgerd hebben maar ga er zelf maar aan staan. Meneer kan zich ook zo opgesteld hebben voor de camera en wellicht is meneer buiten de camera geheel anders. Niet oordelen over iets waar je niet bij bent geweest

Dilemma’s

Daarnaast riep de docu veel dillema’s op bij de kijker met als kernvraag: Mogen mensen zichzelf niet kapotmaken met hun alcoholverslaving als ze dat willen? Zit je daar vooral omdat familie niet wil dat je jezelf de dood in drinkt? Wat is mededogen: iemand zijn vrijheid geven of iemand tegen zichzelf beschermen? Er is geen eenvoudig antwoord op. Zeker als je de totale context totaal niet kent. Hoe naar is het dan voor alle betrokkenen dat er op social media naast geweldig veel positieve reacties ook soms een keihard oordeel is over onderdelen van de documentaire. Dit heeft wel wat met ons gedaan.

Impact in de samenleving

We buigen het om naar: er is een gesprek op gang gekomen en dat vinden we positief! Dat was vanaf het begin het doel van de film. Maatschappelijk impact maken. Het gesprek op gang brengen. Dus daar zijn we zeker in geslaagd. Op social media hebben we duizenden reacties gelezen. De film is inmiddels bijna een miljoen keer bekeken. Daarnaast is de trailer alleen al op de Facebookpagina van BNNVARA meer dan 200.000 keer bekeken. Een groot deel van Nederland heeft een inkijkje gekregen in het mooie, maar soms ook lastige werk dat we doen op Markenhof. Dat was al het werk, de gesprekken en dilemma’s rondom het maken van deze docu dubbel en dwars waard.

Als laatste ben ik ontzettend trots op de collega’s van Atlant die in beeld komen in de docu. Zij doen geweldig hun intense werk. Professioneel, kwetsbaar, eerlijk, menselijk, betrokken. Daar verdienen ze alle lof voor!

Namens,

Judith van Schagen

Manager locatie Markenhof

Bekijk hieronder de foto’s van de première op Markenhof. Foto’s gemaakt door collega’s Joanna Kobus en Irma van den Berg.

Visitatie Doelgroep Expertisecentrum Huntington zorgt voor dag vol verbinding

Wat een fantastische dag! Op donderdag 12 januari 2023 was de visitatiecommissie voor het Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Huntington op Heemhof op bezoek. Collega’s, bewoners, leden van de cliëntenraad en samenwerkingspartners hebben enthousiast vertelt over hun dagelijkse werk met mensen met de ziekte van Huntington.

De visitatiecommissie was lovend over het enthousiasme in de gesprekken. In de woorden van de visitatiecommissie waren er verschillende ‘parels’ te benoemen over de zorg en behandeling. Voorbeelden die zij aangaven zijn het multidisciplinair samenwerken, dat medewerkers de ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen, de prominente rol die wij spelen in landelijke netwerken en dat we gezinnen proberen te binden. Wat opviel was dat we altijd een extra stap willen zetten voor onze bewoners en er enorm persoonlijke zorg wordt geleverd. Een enorm compliment!

We verwachten voor april te horen of we geaccrediteerd zijn als DEC Huntington. Iedereen genoot nu alvast van een heerlijk stuk taart om deze geslaagde dag te vieren!

<strong>Samenwerking Noorderbreedte en Atlant</strong>

Noorderbreedte en Atlant bieden beide als expertisecentrum (in wording) al jarenlang zorg aan mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov en mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag. Eind 2022 hebben we de jarenlange samenwerking tussen Atlant en Noorderbreedte geformaliseerd. Binnen de drie doelgroepnetwerken verhogen we de kwaliteit van zorg voor deze mensen door de kennisinfrastructuur te versterken en verbreden. Het uitdragen van kennis en expertise en het ontwikkelen van nieuwe kennis door middel van onderzoek zijn daarbij belangrijke taken. We hebben afgesproken elkaar te ondersteunen bij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek en inhoudelijke vraagstukken met elkaar op te pakken.
Een mooie manier om naast kennis te delen, ook van elkaar te blijven leren!

Documentaire over syndroom van Korsakov toont leven van verpleeghuisbewoners Markenhof

De documentaire ‘Even vergeten’ toont het intense verhaal van een aantal bewoners met het syndroom van Korsakov die op Atlantlocatie Markenhof wonen. Judith van Schagen, Manager wonen zorg welzijn, was intensief betrokken bij de totstandkoming van de documentaire: ‘Je krijgt een mooie inkijk in het hoofd en gevoelsleven van de mensen met het syndroom van Korsakov.’

Ruim drie jaar geleden was het eerste contact tussen Atlant en regisseur Kim Smeekes. De bewoners en hun omgeving (familie, medebewoners, begeleiders en behandelaren) zijn langere tijd gevolgd. Je wordt als kijker echt meegenomen in de gedachten en gevoelens. Niet alleen van de mensen met Korsakov, maar ook van hun naasten en de zorgprofessionals. Wij hebben de film in concept gezien en waren echt geraakt. De documentaire laat de menselijke kant van Korsakov zien en geeft een beeld en de impact van het leven met het syndroom van Korsakov.

Vanuit Atlant, Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Korsakov, hebben wij zeer intensief meegewerkt aan deze documentaire. We zijn ontzettend trots op het eindresultaat! William Bax, activiteitenbegeleider Markenhof, was nauw betrokken bij organisatie rondom de documentaire: ‘Wat ik heel mooi vind aan de documentaire is dat ze heel mooi laten zien wat Korsakov precies is. De bewoners worden heel waardig neergezet. Je ziet de mooie momenten die bewoners meemaken, maar ook de keerzijde: de alcoholproblematiek.’ Samen met collega Jolanda van den Brink, activiteitenbegeleider Markenhof, regelde William veel rondom de opnames,  zodat de regisseur Kim Smeekes, haar werk goed kon uitvoeren. Ook Jolanda is erg blij met het eindresultaat: ‘De mensen worden zo neergezet zodat je alles ziet. Je ziet hun goede dagen, maar ook de slechte. Het hele aspect van Korsakov komt naar voren. Ook wordt de rol van de zorg heel duidelijk zichtbaar. Je ziet hun worsteling hoe ze soms dingen aan moeten pakken, in het beste belang van de bewoners.’

Je ziet de documentaire op donderdag 5 januari 2023 om 22.10 uur op NPO2.

Collega’s Judith van Schagen, WIlliam Bax en Jolanda van den Brink vertellen waarom de documentaire de moeite waard is om te kijken.

Over het syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov ontstaat door een ernstig gebrek aan vitamine B1 (thiamine). Meestal is dat het gevolg van zelfverwaarlozing, slechte voeding en (in de meeste gevallen) in combinatie met een chronisch alcoholmisbruik. Overmatig alcoholgebruik in combinatie met slechte voedingsgewoonten kan leiden tot aantasting van bepaalde gedeelten van de hersenen, met als gevolg ernstige cognitieve stoornissen. De beschadiging van hersencellen bij het syndroom van Korsakov is onomkeerbaar.

Mensen met het syndroom van Korsakov in het verpleeghuis hebben zware regieproblematiek, in combinatie met ernstige fysieke en psychische problemen. Daarnaast ontbreekt het hen aan inzicht in de ziekte. Ze hebben 24/7 toezicht en begeleiding nodig om escalatie te voorkomen (naast de somatische zorg die zij behoeven). De meeste cliënten hebben geen of een zeer beperkt sociaal netwerk of een sterk verstoord sociaal netwerk. Vaak komt dat door hun verslavingsgedrag en uitputting bij de mensen in hun sociale netwerk.

Atlant doelgroep expertisecentrum Korsakov

Atlantlocatie Markenhof is een Doelgroep Expertisecentrum Korsakov (DEC). Dat betekent dat we samen met dertien andere zorgorganisaties en het Korsakov Kenniscentrum de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov in Nederland naar een nog hoger niveau brengen. Als DEC heeft Atlant onder andere een rol in het delen van kennis en expertise. Dat kan bijvoorbeeld door middel van deelname aan of het organiseren van bijvoorbeeld webinars of symposia, maar ook door consultatie en advies voor een individuele cliënt. Door de ‘last resort’-functie hebben we de taak om voor mensen met de meeste complexe zorgvraag de juiste plek te vinden. Daarnaast ontwikkelt een DEC nieuwe kennis en inzichten door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Deze kennis en inzichten delen we intern en extern, om het gebruik ervan in de praktijk te stimuleren. Onderzoek, kennis delen en zorg zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Atlant biedt zorg, welzijn, begeleiding, behandeling, scholing en consultatie voor mensen met het syndroom van Korsakov en hun behandelaren. Meer informatie: atlant.nl

Over Kim Smeekes

Regisseur Kim Smeekes heeft een passie voor het vertellen van verhalen op een eerlijke en oprechte manier. Het is voor haar belangrijk om personages echt te leren kennen en dit te vertalen naar het grote doek; dit is waarom ze filmmaker is geworden. Haar belangrijkste speerpunt bij het maken van films is voor haar de diepe band met haar personages, om daaruit resulterend een eerlijke en oprechte film te creëren die impact kan hebben. Voordat ze freelance regisseur werd, werkte Kim tien jaar voor BNNVARA aan verschillende programma’s en documentaires. Shows als Je Zal Het Maar Zijn, 3 op Reis en Trippers brachten haar de hele wereld over. De verhalen variëren van de War on Drugs in Mexico, de crackepidemie in Brazilië tot de bendeoorlogen in El Salvador. In 2019 maakte ze de documentaire Voor het donker wordt, een film over twee zussen (17 & 19 jaar oud) met het syndroom van Usher, waardoor ze langzaam doof en volledig blind worden. Deze film werd zeer positief ontvangen door de nationale en internationale pers. Onlangs werd ze genomineerd voor een prestigieuze Rose d’or prijs met de regie van de Klokhuis aflevering, Je lijf is van jou.

Terugkijken: webinar Ineke Gerridzen over mensen met het syndroom van Korsakov in een verpleeghuis

De zorg voor verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov is complex en intensief. Mede door bijkomende psychiatrische ziektebeelden, gedragsproblematiek en verminderde wilsbekwaamheid kan de omgang met deze bewoners ingewikkeld zijn, met handelingsverlegenheid als gevolg.

De langdurige zorg voor deze groep verpleeghuisbewoners is vooral gebaseerd op jarenlange ervaring, er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daarom onderzocht Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij Atlant, hoe mensen met het syndroom van Korsakov verschillen van ‘normale’ verpleeghuisbewoners. Aan de hand van de resultaten kunnen verzorgenden beter toegerust worden.

Specialistische en passende zorg

Uit het onderzoek blijkt dat deze groep verpleeghuisbewoners andere kenmerken heeft: ze zijn jonger, vaker man en verblijven langer in het verpleeghuis. Verder blijkt dat psychofarmaca erg vaak worden voorgeschreven en dat het zelfinzicht voor praktische vaardigheden is verminderd. Daarnaast geven verzorgenden aan verschillende opvattingen te hebben over wat ‘goede zorg’ voor deze bewoners inhoudt: op verschillende manieren bewerkstelligen zij ‘zorgontvankelijkheid’. De onderzoeksresultaten geven aan dat de groep verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov specialistische en passende zorg nodig heeft.

Webinar

In dit webinar bespreekt Ineke de resultaten en praktische implicaties van haar onderzoek, dat ze in 2020 afrondde met een promotie aan de VU.

1 2 3 4 5 26