Heleen Griffioen interim bestuurder bij Atlant

Heleen Griffioen start 8 juli 2020 als interim bestuurder bij Atlant. Zij volgt Thijs Houtappels op die de afgelopen vijf jaar bestuurder van Atlant was en per 1 augustus 2020 begint als bestuurder bij Zonnehuisgroep Amstelland. Heleen gaat de functie van bestuurder op interim basis vervullen. In de tussentijd start de procedure voor de werving van een nieuwe vaste bestuurder. Atlant is blij dat Heleen deze tijdelijke functie wil vervullen en wenst haar veel succes.

Heleen is een ervaren zorgbestuurder, die veel affiniteit heeft met zorgorganisaties met een expertisefunctie. ‘Atlant is een organisatie die echt wil zorgen dat kwetsbare mensen een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Atlant is bovendien bezig om zichzelf daarin steeds weer te verbeteren en ontwikkelen. Daarom vind ik het zo leuk dat ik hier de komende maanden aan mag bijdragen’.

Bedankt voor uw steun!

HARTVERWARMEND.

Dat is het juiste woord als we zien hoeveel mooie, lieve en bijzondere initiatieven er de afgelopen maanden zijn ontstaan. Hoeveel mensen en (lokale) ondernemers de bewoners en medewerkers van Atlant tijdens de coronacrisis hebben bijgestaan. Van kinderen uit de wijk tot naasten die aan de andere kant van het land wonen. Van lokale ondernemers tot multinationals. Van zangers tot verenigingen.

Ze hebben mensen een hart onder de riem gestoken. Een lach op het gezicht van mensen getoverd. Elk initiatief, hoe klein of groot ook, werd (en wordt) enorm gewaardeerd. Dankzij hun steun komen wij deze ontzettend ingewikkelde en bijzondere tijd door. Dit zijn dé dingen die iedereen door deze crisis heen helpen. Daar willen we hen ontzettend voor bedanken.

BEDANKT!

Voor jouw mooie gebaar.
Voor jouw moment van aandacht.
Jij maakt het verschil.

Wij bedanken:

48th-highlanders
Albert Heijn Eglantier
Albert Heijn Ugchelen
Amsterdamse bloemenmarkt
Annie Hartgers van der Plas
Andy Buitenhuis
Arnoud Stockbrokx
Auto Koldenwijn
Bakker Bart
Bakkerij Schreuder
Ballen Harry
Benthe
Boels
Bronkerk en Harmonie
Buurtmensen
Cargill Deventer
Clemens Boon
Contactclown Mau
Crystal ICT
CSV apeldoorn
De eeuwige lente
Dina Grandia
Diva Dichtbij
Drie Ranken kerk
Erik Grotenhuis
Etos Anklaar
Fien en Mies
Gerda Kroeze
Hans Carras en Robbie Kee
Hema Operaplein
Henk Trotz
Jos Linthorst
Kevin Nieuwhoff
Kinderen uit de buurt
Kinderen van onze medewerkers
King
Krista Somberg
Leerlingen Sprengeloo
Leger Des Heils
Machteld Bontekoe
Mario van Eeren
Maurice Reekers
MB Designed uit Lisse via Stichting brengeenbloem
Meidenver. Eyup Sultan Moskee Apeldoorn
Mercy Ships
Milka chocolade
Monique van Ham
Rabobank Apeldoorn
Renske Kroondijk
Rieneke Kieft
Robby scala
Roelie
Rotaryclub Apeldoorn
S.O.S. Matrozenkoor
Seniorenplatform Apeldoorn
SMN post
SOS matrozenkoor
Spar Zweers
Stichting Vrienden van Atlant
Super Hollands
Sweet & Candy
THA
Theo Tuinplanten
Van der Valk De Cantharel
Vereniging van Huntington
Vrienden van Jaqueline
Wereldwinkel Beekbergen
Willem Wilbrink
Winkeliersvereniging Anklaar

We hebben ons best gedaan om iedereen bij deze te bedanken die ons gesteund heeft in deze tijd. Mochten we iemand vergeten zijn; onze excuses.
Geef ons gerust een seintje: communicatie@atlant.nl

Versoepeling bezoek vanaf 1 juli

De afgelopen maanden waren ingrijpend voor iedereen. Voor de bewoners omdat ze tot 2 juni 2020 geen bezoek konden ontvangen. Voor familie, vrienden en vrijwilligers omdat zij niet dichtbij degenen kunnen zijn die ze nu juist in deze tijd zo graag zouden willen zien. Voor onze medewerkers omdat ze onwijs hard hebben gewerkt en veel verdriet hebben gezien op de afdelingen waar bewoners getroffen zijn door het virus.

Op dit moment zijn alle locaties van Atlant coronavrij. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Bij alles staat de gezondheid van de bewoners en onze medewerkers voorop. Het blijft constant zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en anderzijds het welzijn van de bewoners.

Wij zijn blij dat de bewoners sinds 2 juni weer bezoek mogen ontvangen. Ook al is het slechts één uur per week door één vast persoon. Tijdens dit bezoek is er ook de gelegenheid om te wandelen. Op al onze locaties zijn wij nu druk bezig om de juiste voorbereidingen te treffen zodat vanaf uiterlijk 1 juli 2020 de bewoners en hun naasten weer de gelegenheid hebben om zelf te bepalen wie en hoeveel mensen op bezoek kunnen komen. We hebben daarbij uiteraard te maken met de landelijke kaders vanuit het RIVM, zoals de 1,5 meter richtlijnen en de voorwaarden uit de landelijke handreiking bezoekregeling.

Als Atlant willen we het allerliefste – net zoals u – dat de situatie weer wordt zoals hij was; ruimte voor iedereen! Onze medewerkers willen ook heel graag dat de bewoners weer volop bezoek kunnen ontvangen. Tegelijkertijd willen wij dit heel zorgvuldig doen, zodat het voor iedereen veilig en duidelijk is.

Thijs Houtappels

bestuurder

Op deze pagina leest u alle meest recente informatie over het coronavirus.

Update bezoekregeling

Sinds dinsdag 2 juni is weer bezoek mogelijk bij Atlant, al is dit nog slechts één vaste bezoeker per bewoner en onder een aantal voorwaarden. We zijn blij dat we, na de afgelopen ingrijpende maanden, voorzichtig weer de eerste stappen hebben kunnen zetten.

Het kabinet heeft besloten tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Woensdagavond kondigde minister Hugo de Jonge een volgende stap aan: onder voorwaarden mogen verpleeghuizen vanaf 15 juni meerdere bezoekers ontvangen. Dit is sneller dan de eerder aangekondigde datum van 15 juli.

We zijn blij met dit nieuws. Tegelijkertijd gaan we hier voorzichtig mee om. Op dit moment zijn alle locaties van Atlant coronavrij. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Bij alles staat de gezondheid van de bewoners en onze medewerkers voorop. Het blijft constant zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en anderzijds het welzijn van de bewoners. De komende twee weken evalueren we hoe de eerste stappen in de versoepeling verlopen en kijken we hoe we de bezoekmogelijkheden verantwoord kunnen uitbreiden.

Thijs Houtappels
Bestuurder

Kwaliteitsverslag 2019

Ons kwaliteitsverslag over 2019 is klaar en inmiddels op onze website gepubliceerd; klik hier voor het verslag. Hierin leest u op welke wijze wij uitvoering hebben gegeven aan de plannen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en onze Kaderbrief voor het jaar 2019. Het jaarverslag 2019 van de Raad van Toezicht vindt u hier.
We hebben dit jaar weer een stap gezet om het verslag nog meer tot leven te laten komen. Dat vindt u terug in de quotes van medewerkers waarin ze hun visie of ervaringen over een bepaald thema delen. En lees hier ook ‘Atlant 2019 in vogelvlucht, een samenvatting’ waarin alles wat het jaar 2019 ons bracht langskomt.

Inmiddels zijn we al halverwege 2020 en is Atlant geraakt door de coronacrisis. Deze crisis geeft ons regelmatig een gevoel van onmacht. En brengt dilemma’s met zich mee die ons bezighouden. Maar ook zien we hartverwarmende initiatieven van familieleden, vrijwilligers en andere betrokkenen. En onze locaties zijn weer coronavrij. Een eerste voorzichtige stap van ontmoetingen tussen bewoners en hun naasten is genomen. Dat geeft ons goede moed. Het zorgt ervoor dat we samen hier doorheen komen.
Ik ben dan ook heel trots op alle inzet en creativiteit die ik in de afgelopen maanden in de organisatie heb gezien bij alle medewerkers. Goede zorg en ondersteuning bieden aan de mensen die bij ons wonen en de mensen waar we voor zorgen: daar doen we het voor.

Thijs Houtappels,
Bestuurder Atlant

Deuren verpleeghuis stap voor stap weer meer open

Bezoek en nieuwe bewoners weer welkom

Na een intensieve periode in deze coronatijd, zijn de organisaties voor ouderenzorg Atlant, Zorggroep Apeldoorn en KleinGeluk verheugd dat zij weer de deuren kunnen openen voor bezoek en nieuwe bewoners. De pilot waarbij 25 verpleeghuizen op proef een bezoekregeling startten, liet goede resultaten zien. Daardoor kunnen bewoners nu op meer locaties, onder voorwaarden, weer bezoek van hun naasten ontvangen.
Vanuit de stabielere situatie met ruimere bezoekmogelijkheden worden nieuwe bewoners nu ook weer hartelijk verwelkomd. Als de thuissituatie niet meer veilig is, waarbij hulp en ondersteuning nodig is, kunt u bij de zorgorganisaties terecht voor gerichte professionele zorg- en dienstverlening.

Veilig en verantwoord

‘Veilig en verantwoord’, dit staat bij alle drie de zorgorganisaties voorop bij het weer meer open zetten van hun deuren. De gezondheid en het welzijn van de bewoners staat altijd centraal. Hierbij vormen de basisrichtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en veiligheid het uitgangspunt. “We willen daarbij de juiste balans bewaken tussen aan de ene kant het voorkomen van besmetting en verspreiding en aan de andere kant het bieden van perspectief en kwaliteit van leven aan bewoners”, luidt de gezamenlijke opvatting van de drie zorgbestuurders.

Bezoekers en instroom bewoners

Vanaf 25 mei is een ruimere bezoekregeling mogelijk in verpleeg- en verzorgingshuizen. Op locaties waar zich geen coronabesmettingen voordoen, mag elke bewoner nu onder voorwaarden één bezoeker ontvangen. Op dit moment zijn alledrie de organisaties gelukkig coronavrij. Dit biedt hen de gelegenheid om de ontvangst van beperkt bezoek te organiseren. Het is fijn om de ontmoeting zo weer een stap dichterbij te kunnen brengen.
Achter de schermen wordt nu druk gewerkt om de deuren weer stap voor stap meer open te kunnen zetten. Gezien de te treffen maatregelen hierbij, komt er een flinke organisatie bij kijken en wordt er een tijdspad gehanteerd om de bezoekregeling zo goed en veilig mogelijk in te gaan zetten. Bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken is er vanaf 25 mei maatwerk per afdeling mogelijk voor bezoek, waarna tussen 25 mei en 15 juni 2020 wordt toegewerkt naar een meer uitgebreide bezoekregeling. Bij Atlant en KleinGeluk kan er weer bezoek komen vanaf 2 juni. Daarnaast zijn de organisaties verheugd dat zij door de combinatie van de verruiming van de bezoekregeling en het weer coronavrij zijn ook weer nieuwe bewoners kunnen verwelkomen.

Dichterbij ontmoeten

De drie organisatie zetten zich tijdens de coronacrisis al voortdurend in voor het dichterbij brengen van ontmoeting en activiteiten. Er zijn al verschillende ontmoetingsmogelijkheden gecreëerd. Hierbij kunnen bewoners en dierbaren elkaar weer, op veilige afstand van minimaal 1,5 m., dichterbij ontmoeten. Zo wordt bijvoorbeeld de Kom op Visite kar ingezet en worden er op basis van al veel bestaande structuren veel buitenruimtes benut, met ter bescherming toevoeging van hekken en gebruik van plexiglas en tenten. Bewoners kunnen zo ook weer een gezonde, frisse neus halen. Ook vinden er verschillende activiteiten plaats, zoals bewegingslessen en muziekoptredens. Dit gebeurt op veilige afstand, bijvoorbeeld in de binnentuin of vanuit buiten voor de bewoners die dan binnen op het balkon of via het open raam toekijken. Daarnaast kunnen bewoners en hun naasten elkaar ook digitaal ontmoeten via onder meer beeldbellen en skypen. Een makkelijke, snelle en laagdrempelige manier waar veel gebruik van wordt gemaakt. Het wordt erg gewaardeerd om zo even met de naaste te praten en ook te kunnen zíen dat het goed gaat.

Zorghotel Juliana sluit de deuren

Vanaf maandag 1 juni 2020 stopt de zorgverlening in het Zorghotel Juliana voor mensen met het coronavirus. De samenwerkende organisaties kunnen constateren dat deze extra capaciteit niet meer nodig is. Zowel Zorggroep Apeldoorn e.o. als KleinGeluk en Atlant zijn inmiddels gelukkig weer coronavrij. Vanaf vrijdag 24 april jl. waren er mensen met een coronabesmetting tijdelijk verhuisd vanuit KleinGeluk, Atlant en het ziekenhuis naar het zorghotel, tevens cohortlocatie, Juliana.

In de regio Apeldoorn werken Zorggroep Apeldoorn e.o., Atlant, KleinGeluk, het Gelre Ziekenhuis, Vérian, HOOG en de veiligheidsregio nauw samen. Zij hebben in de afgelopen maanden met elkaar plaatsen gecreëerd waar mensen, die positief zijn getest op het coronavirus, konden worden verzorgd en verpleegd, zogenaamde cohortlocaties. Zorghotel Juliana, een pand van KleinGeluk, was in opdracht van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) gerealiseerd onder (medische en bestuurlijke) verantwoordelijkheid van Atlant, in samenwerking met KleinGeluk.

“Het is erg waardevol dat wij als zorgorganisatie zo samenwerken. In deze ingewikkelde tijd is het extra belangrijk dat wij de handen ineen slaan.” aldus Thijs Houtappels, bestuurder Atlant. Locatiemanager Suzanne Blokker – Ammeraal van Atlant is erg te spreken over hoe snel de cohortlocatie kon starten. “We hebben snel goede zorg aan de bewoners kunnen bieden en zijn daarnaast blij dat het nu niet meer nodig is om nog een aparte cohortlocatie open te houden. Ik ben trots op het team dat hier zo snel alles in gang heeft kunnen zetten.”

Nu Juliana niet meer als zorghotel in gebruik zal zijn, zal het gebouw worden ingezet waar deze oorspronkelijk door KleinGeluk voor is gebouwd, voor haar cliënten met dementie. Na beëindiging van de functie van zorghotel, zal KleinGeluk in samenspraak met de Veiligheidsregio de komende weken nodig hebben om het pand geheel in orde te maken voor gebruik als woonzorglocatie voor mensen met dementie.

Atlant onderdeel van regionaal crisis coordinatiepunt voor ouderen

Binnen 24 uur de juiste zorg op de juiste plek

Zeven zorgorganisaties werken regionaal samen aan crisisopname voor ouderen.

Atlant werkt, samen met zes andere organisaties, samen aan een regionaal crisis coördinatiepunt voor ouderen. In een crisissituatie is het belangrijk dat iemand die zorg nodig heeft zo snel mogelijk een plek krijgt. Met de komst van het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn (CCPA) ontvangen ouderen uit de regio Apeldoorn, die plotseling niet meer thuis kunnen wonen, binnen 24 uur de juiste zorg op de juiste plek.

De juiste zorg op de juiste plek

‘Ontzettend mooi om te zien hoe de ketenpartners hun krachten bundelen om kwetsbare mensen nog beter te kunnen helpen. Samen hebben we nog meer oog voor de juiste zorg op de juiste plek.’ aldus licht Margje Mahler, voorzitter van de stuurgroep en directeur zorg van Zorggroep Apeldoorn e.o. toe.

Het Crisis Coördinatiepunt biedt toeleiding naar de best passende zorg- of opvangvorm voor ouderen wanneer zij plotseling niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar waarbij ziekenhuisopname niet nodig is. In de regio Apeldoorn gaat het om ongeveer 350 crisisopnames per jaar.

Huisartsen ontzorgen

De huisarts of een arts op de spoedeisende hulp hoeft met de komst van het Crisis Coördinatiepunt niet meer zelf op zoek naar een passende crisisplek voor een cliënt. Via een centraal telefoonnummer worden de vragen verwerkt. Het Crisis Coördinatiepunt heeft inzicht in de beschikbare plekken in de regio en coördineert de opname. Daardoor kan de persoon die hulp nodig heeft binnen 24 uur geholpen worden. Hierbij gaat het om ouderen met een acuut zorgprobleem of een mantelzorger die wegvalt.

‘Met de komst van het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn worden huisartsen ondersteund bij zoektocht naar het juiste crisisbed. Deze gecentraliseerde vorm van samenwerking tussen ketenpartners leidt tot een kwaliteitsverbetering, waarbij we gezamenlijk nog beter de nodige zorg kunnen bieden aan ouderen.’ licht William van Ark, Regiomanager Spoedzorg Huisartsen regio Apeldoorn toe.

Over het CCPA

Het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn (CCPA) is en is een initiatief van Atlant, Huisartsen regio Apeldoorn (HRA HOOG), Vérian, Viattence, Klein Geluk, Zorggroep Apeldoorn e.o., Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn, in samenwerking met Zorgkantoor Zilveren Kruis.

Op dit moment zijn alle voorbereidende werkzaamheden aan de gang. De verwachting is dat het coördinatiepunt  in juni wordt gestart.

Mondkapjes Atlant komen veilig uit test AD

Vandaag is er een artikel in het AD gepubliceerd (zie hieronder) over een anonieme test onder mondkapjes in verpleeghuizen. Vorige week werden wij benaderd door een journalist van het AD met de vraag of wij mee zouden willen doen met deze test. Dat hebben we gedaan en gelukkig kregen wij het bericht dat onze mondkapjes als veilig uit de test zijn gekomen. In tegenstelling tot helaas veel mondkapjes van andere organisaties. Waar wij zelf blij zijn met de uitslag – en daar ook geen twijfel over hadden – vinden wij het uiteraard voor de collega-organisaties erg vervelend.

Veel falende mondkapjes in verpleeghuizen: ‘Schandalig, we zijn besodemieterd’

Verpleeghuizen blijken op grote schaal te zijn opgescheept met ondeugdelijke mondkapjes. Deze site liet 25 medische mondmaskers testen die worden gebruikt op corona-afdelingen in verpleeghuizen in het hele land. Daarvan kwamen er maar liefst twaalf niet door de test.

Stephen Friedrichs, Chiel Timmermans 25-05-20, 03:00 Laatste update: 08:39

De tests werden afgenomen door Greencycl in Utrecht, dat normaal mondmaskers voor ziekenhuizen controleert. Veel van de geteste mondmaskers laten te veel virusdeeltjes door en scoren een onvoldoende. Sommige kapjes zitten tot 30 procent onder de minimale score. Van één masker was de houdbaarheidsdatum al tien jaar geleden verstreken.

We zijn besodemieterd
Verpleeghuizen voelen zich belazerd. Het mondkapje dat het slechtst uit de test kwam, werd gebruikt bij Talma Borgh, een woonzorgcentrum in Apeldoorn. ,,Je denkt je personeel goed te beschermen en zo veilig mogelijk te laten werken, maar dan blijken de maskers die je hebt gekocht niet te deugen”, zegt bestuurder Pieter van der Hoek. De maskers komen van een ‘betrouwbare partij’ uit de medische branche, vervolgt hij. ,,Het is schandalig dat je, zelfs als aan het aankomt op veiligheid, kan worden besodemieterd.”

Ook NU’91, de belangenorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, zegt ‘enorm geschrokken’ te zijn van de resultaten: ,,Fysiek contact tussen personeel en bewoners op corona-afdelingen is niet te voorkomen. Om op zulke momenten de veiligheid van het personeel te garanderen, moeten de beschermingsmiddelen écht helemaal op orde zijn.”

‘Dit zijn de maskers waar ik de afgelopen drie weken mee heb gewerkt. Daar vertrouw je op’
Anonieme verpleegkundige, op een corona-afdeling

Volgens het RIVM bieden in verpleeghuizen chirurgische mondmaskers in de regel voldoende bescherming tegen corona. Dat zijn de blauwe, rechthoekige mondkapjes die chirurgen bijvoorbeeld ook dragen tijdens operaties. Veel verpleeginstellingen vinden dat niet voldoende en kopen zelf zogeheten FFP-maskers in, die medewerkers nog eens extra moeten beschermen tegen corona. Deze maskers houden meer virusdeeltjes tegen en worden in ziekenhuizen standaard op intensive care-afdelingen gebruikt.

Namaakmaskers
Afgelopen week bleek uit onderzoek van deze krant al dat talloze namaakmaskers in omloop zijn en de kwaliteit vaak te wensen overlaat. Ook het landelijk coördinatiecentrum hulpmiddelen (LCH), opgezet door de overheid, bleek miljoenen ongeschikte mondkapjes te hebben gekocht. Maar waar ziekenhuizen en het LCH de maskers eerst laten testen, hebben verpleeghuizen die mogelijkheid vaak niet.

Michel van Erp van NU’91: ,,Personeel gaat daar intensief om met coronapatiënten. Dag in, dag uit. De chirurgische mondmaskers die het RIVM voorschrijft, volstaan daarbij echt niet. Logisch dat verpleeghuizen dan FFP-maskers inkopen. Dat die dan ook in veel gevallen onvoldoende scoren, is heel zorgelijk.”

De mondmaskers die niet door de test kwamen, doken onder meer op in Oost-Brabant, waar veel verpleeghuizen zwaar zijn getroffen door het longvirus. ,,Ik hielp aan de lopende band coronapatiënten, waarbij je ze continu aanraakt. Je moet ze verschonen, wassen, eten geven en stukjes met ze lopen. Ondertussen hoesten en niezen ze. En dat gebeurt natuurlijk lang niet altijd in hun elleboog”, zegt een verpleegkundige die midden in die brandhaard werkte. ,,Dit zijn de maskers waar ik de afgelopen drie weken mee hebt gewerkt. Daar vertrouw je op. Dan schrik ik dat ze niet aan de eisen voldoen.”

‘Verpleeghuizen zijn schraal bedeeld’
Eenzelfde reactie komt van een Nijmeegse verpleegkundige, die de afgelopen maanden ook met een afgetest mondkapje op een corona-afdeling rondliep. ,,Natuurlijk, dit is even schrikken. Maar ik ben nu niet boos op mijn werkgever. We moeten allemaal roeien met de riemen die we hebben en iedereen weet dat de verpleeghuizen schraal bedeeld zijn. De luxe om eisen te stellen, is er gewoon niet. Het is vooral een schande dat de regering het zover heeft laten komen.”

Precies daar zit de crux, zeggen veel verpleeghuizen en vakbonden Actiz en NU’91. Doordat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) aan verpleeginstellingen en thuiszorginstanties lange tijd onvoldoende beschermingsmiddelen leverde, voelen veel huizen zich genoodzaakt zelf tot inkoop over te gaan. En vooral in de handel van de hoogwaardige mondkapjes – de zogeheten FFP-maskers – blijkt nogal eens gesjoemeld te worden. Zo zijn talloze valse medische certificaten in omloop en verkopen handelaren namaak-kapjes voor woekerbedragen.

Arrestatie
Dat de Nederlandse autoriteiten die zwendel een halt willen toeroepen, bewijst de arrestatie van een man uit Apeldoorn eind april. De 56-jarige man liet 15.000 ondeugdelijke mondkapjes uit China importeren. Een deel daarvan verkocht hij aan zorginstellingen in de regio. Volgens justitie wist de Apeldoorner dat hij ondeugdelijke kapjes aan de man bracht, maar koos hij ervoor dat niet te melden. Kopers verkeerden in de veronderstelling dat ze uitstekende mondmaskers kregen.

‘Misbruik maken van de coronacri­sis is onaccepta­bel’
Persverklaring van de FIOD, over de aanhouding van een man uit Apeldoorn

Die arrestatie zorgde voor het nodige tumult. De verdachte is een keurige man en nota bene een gerespecteerd lid van de christelijke gemeenschap in de stad, vertellen ingewijden. Hij zat jarenlang bij de vrijwillige brandweer en heeft een eigen bedrijf in de veiligheidsbranche. Kortom, iemand die het beste voor heeft met de medemens. Een kennis: ,,Dat hij zorgmedewerkers mogelijk in gevaar heeft gebracht, wil er bij een kennis dan ook niet in: ,,Ik was met stomheid geslagen. Opzet? Daar geloof ik niks van. Ik denk dat justitie hier een dwaling van jewelste begaat.”

De FIOD zegt de zaak hoog op te nemen. ,,De coronacrisis haalt bij veel mensen het beste naar boven. Helaas zien sommigen kans voor fraude. Misbruik maken van de coronacrisis is maatschappelijk onacceptabel.” Volgens de FIOD werd, om de Nederlandse overheid te misleiden, bewust niet op het invoerdocument vermeld dat het om persoonlijke beschermingsmiddelen ging en zaten bij de mondmaskers vermoedelijk vervalste certificaten.

‘Bescherming moet beter’
De Apeldoorner is bepaald niet de enige die foute mondmaskers naar Nederland haalt. Testlab Greencycl ziet dagelijks tientallen mondmaskers voorbij komen die een onvoldoende scoren. Veel kapjes zijn afkomstig van webwinkels of worden door handelaren actief aangeboden aan zorginstellingen. Wél betrouwbaar zijn de beschermingsmiddelen die het LCH levert, want die zijn uitvoerig getest. Maar de verpleeghuizen staan altijd nog achteraan de rij bij de verdeling van die middelen, zegt Michel van Erp van belangenorganisatie NU’91. ,,Dat moet snel veranderen. Personeel in verpleeghuizen moet goed beschermd worden, daarvan is nu in veel gevallen simpelweg geen sprake.”

Lees hier het artikel op AD.nl.

Verruiming bezoekregeling

Al ruim twee maanden houdt het coronavirus onze organisatie – en iedereen die daar bij betrokken is – bezig. We kunnen gelukkig nu zeggen dat alle locaties coronavrij zijn. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee. Waar wij ook blij mee zijn is dat wij, ook al is het nog in zeer beperkte mate, weer bezoek mogen gaan ontvangen. Wij bewaken daarin de balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en anderzijds het welzijn van de bewoners. Waar wij aan de ene kant het liefst gelijk de deur open willen zetten, willen we er aan de andere kant goed voor zorgen dat het voor iedereen veilig, duidelijk en verantwoord is. In de komende tijd zullen wij hier met bewoners en naasten afspraken over gaan maken zodat wij vanaf dinsdag 2 juni 2020 weer in beperkte mate bezoek kunnen ontvangen.

De afgelopen maanden waren ingrijpend. Voor de bewoners omdat ze geen bezoek konden ontvangen en voor familie, vrienden en vrijwilligers omdat zij niet dichtbij degenen kunnen zijn die ze nu juist in deze tijd zo graag zouden willen zien. Er zijn ook bewoners ziek geworden door het coronavirus, en zelfs ook, tot ons grote verdriet, overleden. Dat is vreselijk voor iedereen. Mijn diepste medeleven gaat uit naar familieleden en andere betrokkenen. Wij hopen dan ook van harte dat wij nu door de heftigste coronatijd heen zijn en wij nu steeds weer meer kunnen opbouwen. Daarin zijn natuurlijk de richtlijnen van het RIVM – naast onze visie ‘wij geven ruimte’ – ons uitgangspunt. In al deze ontwikkelingen is iedereen een belangrijke schakel. Niemand weet hoe lang deze coronacrisis zal duren, dat maakt het ingewikkeld. We moeten er voor zorgen dat we dit langere tijd met elkaar kunnen dragen. Het is dan ook erg belangrijk dat we samen blijven zoeken en terugkijken, het leed samen dragen en dat we samen blijven zoeken naar nieuwe kansen.

 

Thijs Houtappels
bestuurder

1 2 3 4 5 18