Wanda Lansbergen nieuwe directeur Behandeling & Begeleiding

Wanda Lansbergen nieuwe directeur Behandeling & Begeleiding

Wanda Lansbergen gaat bij Atlant aan de slag als nieuwe directeur Behandeling & Begeleiding (B&B). Vanaf 1 april 2022 komt zij de organisatie versterken.

Lansbergen heeft een brede werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg en het sociale domein. Onder andere als orthopedagoog en gedragswetenschapper. De afgelopen jaren was ze actief als leidinggevende voor verschillende zorgorganisaties.

Bestuurder Peter Bosselaar: “We zijn blij dat Wanda Lansbergen deze kennis en ervaring nu voor Atlant gaat inzetten. Ik kijk ernaar uit om samen met haar en de andere leden van het managementteam de organisatie richting te geven in onder meer de ontwikkeling naar landelijke expertisecentra. En om daarbij zowel bewoners als medewerkers en vrijwilligers ruimte te geven. Ruimte voor bewoners om zichzelf te zijn. Ruimte voor medewerkers en vrijwilligers om vanuit vertrouwen en eigenaarschap invulling te geven aan hun werk”.

Nieuwe Algemene voorwaarden

Als iemand bij Atlant woont of thuiszorg van ons ontvangt, zijn er algemene voorwaarden van toepassing.
Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe algemene voorwaarden. Het gaat om een actualisatie van de algemene voorwaarden van 2018, die op 1 januari 2022 dan ook zijn vervallen. De aanleiding om de algemene voorwaarden te actualiseren is de gewijzigde wetgeving waaronder de Wet zorg en dwang.

Ontvangt u zorg van Atlant, dan krijgt u binnenkort de nieuwe algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere module die op uw zorgovereenkomst van toepassing is.

De Algemene voorwaarden, Bijzondere modules en meer informatie vindt u hier.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via 055 – 506 74 56 of info@atlant.nl.

Ester Willemse en Anniek van Lierop nieuwe directeuren zorg Atlant

Ester Willemse en Anniek van Lierop nieuwe directeuren zorg Atlant

Begin 2022 starten er twee nieuwe directeuren zorg binnen Atlant. Ester Willemse wordt directeur zorg expertisedoelgroepen. Anniek van Lierop start als directeur woonzorgcentra en psychogeriatrie.

Beide directeuren hebben veel ervaring in de zorgwereld. Ester Willemse is een bekend gezicht binnen Atlant. Ze werkt al een aantal jaar voor de organisatie, op dit moment als programmamanager expertisecentra. Deze ervaring komt van pas in haar nieuwe functie. Anniek van Lierop werkte de afgelopen jaren voor diverse zorgorganisaties, als directeur, (programma)manager en adviseur. Haar ervaring met ruimte geven aan teams en medewerkers en de weg daar naartoe, past goed bij het stadium waarin Atlant zich bevindt.

Bestuurder Peter Bosselaar: “Atlant heeft hoge ambities en is als organisatie in beweging. Daarnaast weten we ook dat de langdurige zorg onder grote druk staat en worden de komende jaren belangrijk om ons als organisatie aan te passen aan de veranderingen die komen gaan. Alle ontwikkelingen en uitdagingen verdienen stuk voor stuk voldoende aandacht vanuit het managementteam en ze vragen om leiderschap dat gebaseerd is op vertrouwen en het bevorderen van eigenaarschap en autonomie. Ester Willemse en Anniek van Lierop passen uitstekend in dat profiel. Ik ben dan ook heel blij dat zij onze organisatie komen versterken”.

Nog betere zorg door samenwerking en onderzoek

Paramedische behandeling bij mensen met het syndroom van Korsakov

Meer verdieping en samenwerking tussen verschillende paramedische disciplines. Met als doel de paramedische behandeling voor mensen met het syndroom van Korsakov te optimaliseren. Dat is wat onderzoeksbegeleider Yvonne Zwaagstra graag wilde. Zij combineert binnen Atlant de functies van fysiotherapeut, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker.

Daarom startten de paramedici van Atlant afgelopen jaar een werkgroep. Voor een onderzoekslijn naar paramedische disciplines bij mensen met het syndroom van Korsakov. “Zowel nationaal als internationaal is er nog maar weinig onderzoek gedaan op het gebied van diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie bij mensen met het syndroom van Korsakov”, vertelt Yvonne.  

Leren van elkaar en optimaliseren van behandeling

Behalve meer verdieping en samenwerking zijn er volgens Yvonne nog meer voordelen te behalen: “Paramedici van Atlant hebben in de afgelopen jaren een werkwijze ontwikkeld die we graag meer willen vastleggen en delen. Bovendien weten we ook nog veel niet. En ook daar willen we ons graag op richten”.

Ook diëtist Sabine Blankestijn is betrokken. “Horen wat voor initiatieven anderen al hebben ontplooid en daarmee je voordeel doen”, noemt zij als groot voordeel van deze multidisciplinaire werkgroep. Als voorbeeld vertelt Sabine over logopedisten Janneke Albers en Rebecca Stricker, die in 2021 het landelijk logopedie netwerk Korsakov oprichtten. Hieraan namen ongeveer 25 logopedisten uit heel Nederland deel. Op verzoek van Sabine hebben de logopedisten destijds meteen de vraag gesteld of de diëtisten van de verschillende organisaties deel wilden nemen aan het landelijk diëtisten netwerk dat al bijna 10 jaar bestaat. Hierna namen bijna twee keer zoveel diëtisten deel aan dit netwerk als voorheen. “Ook de ontwikkeling bij ergotherapeuten Eline Böhner en Maaike Brandsma  zijn inspirerend voor de andere disciplines”, illustreert Sabine. “Zij zijn bezig om samen met de collega`s van Lelie zorggroep hun kennis en ervaringen op te schrijven, met als doel om een richtlijn ergotherapie bij Korsakov te ontwikkelen.”

Bijzonder

Op de vraag wat deze werkgroep bijzonder maakt geeft Sabine aan: “Dat we er de tijd voor nemen om bij elkaar te gaan zitten om het te bespreken, normaal gesproken doe je dat niet zo maar.” Yvonne: “Het gaat in deze werkgroep vooral om vooruitdenken, ervaringen delen en plannen maken. En dat geeft ruimte en inspiratie.”

Typisch Atlant?

Is dit nu typisch Atlant? Ja, toch wel, denken beide zorgprofessionals: “De visie van Atlant is: wij geven ruimte. En juist die ruimte is nodig om als professionals een onderzoekslijn als deze samen op te pakken.” Bovendien wonen er bij Atlant op locatie Markenhof in Beekbergen 138 mensen met het syndroom van Korsakov, heeft Atlant al vele jaren ervaring met de doelgroep en hebben ook de betrokken paramedici al langere tijd ervaring met de doelgroep. “We hebben daarbij zelf veel moeten ontdekken en ervaren”, weet Sabine. “In het contact met paramedici van organisaties met minder ervaring met de doelgroep, merken we vaak dat we er veel meer van weten. En vaak gaat het dan om dingen die voor ons heel normaal zijn. Die kennis en ervaring delen we graag.”

“Deze onderzoekslijn past ook bij de ontwikkeling van Atlant tot Doelgroep Expertisecentrum voor de doelgroep Korsakov”, geeft Yvonne aan. “Het is belangrijk dat mensen bij vragen hun weg naar Atlant weten te vinden en dat we samen met de andere DEC`s (doelgroep expertisecentra) en REC`s (regionale expertisecentra) onze kennis verder ontwikkelen en delen.”

Belang voor de bewoners

“Voor bewoners is het van belang dat de behandeling steeds beter wordt afgestemd op hun specifieke behoeften en mogelijkheden, dat we weten hoe we met ze om moeten gaan”, zegt Sabine. “En daarbij helpt het dat we elkaar uitdagen en inspireren”, vult Yvonne aan. “Bovendien proberen we bij Atlant bewoners steeds meer te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeken. Want wat willen zij nu graag verbeterd zien? Wat is voor hen belangrijk?”

Vervolg

“Voor de toekomst zijn er nog veel ideeën en plannen”, vertelt Yvonne enthousiast. Zo werkt  ergotherapeut Eline Böhner aan een onderzoek naar het effect van digitale planborden, nadat zij eerder al onderzoek deed naar het beeldhorloge. Logopedisten Janneke Albers en Rebecca Stricker  starten samen met een logopedist van Lelie zorggroep een onderzoek naar cognitieve communicatiestoornissen bij Korsakov. Fysiotherapeut Marieke Milder is bezig geweest met het toepassen en op maat maken van de fysiotherapie richtlijnen Chronic Obstructive Pulmonary Disease  (longziekte waarbij de longen zijn beschadigd zoals bij chronische bronchitis en longemfyseem) en Claudicatio Intermittens (krampende pijn in de kuiten als gevolg van een gestoorde doorbloeding van de benen, ook wel bekend als ‘etalagebenen’). In de toekomst wil zij graag samen met collega-fysiotherapeut Pascal Hagen hun ervaringen hiermee vastleggen. Sabine heeft samen met de diëtisten van het landelijk netwerk al langere tijd de wens voor een dieetbehandelingsrichtlijn bij Korsakov. Met daarin specifiek aandacht voor gedrag en veelvoorkomende ziektebeelden.  

Zo wordt er op diverse gebieden samengewerkt in de behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov. En overal met hetzelfde doel: nog betere zorg voor de cliënt.

Eerste resultaten Advanced Huntington’s Disease onderzoek bekend

Eerste resultaten Advanced Huntington’s Disease onderzoek bekend

Amsterdam UMC en Atlant presenteren de eerste resultaten van het Advanced Huntington’s Disease onderzoek. Dit gebeurt in twee webinars, in samenwerking met het Huntington KennisNet Nederland (HKNN).

Doelen onderzoek
Het Advanced Huntington’s Disease onderzoek is in 2016 gestart en is een samenwerking tussen Amsterdam UMC en Atlant. De doelen van het onderzoek zijn:

 1. Achterhalen hoe patiënten met de ziekte van Huntington denken over hun toekomst en het einde van hun leven;
 2. In kaart brengen hoe specialisten ouderengeneeskunde vorm geven aan advance care planning bij patiënten met de ziekte van Huntington.
  Advance care planning betekent dat mensen de mogelijkheid hebben om:
  • persoonlijke doelen en voorkeuren voor toekomstige medische behandeling en zorg te bepalen;
  • deze te bespreken met naasten en zorgverleners;
  • deze vast te leggen en zo nodig te herzien.
 3. In kaart brengen van het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Huntington in het verpleeghuis.

Meld je aan voor het webinar
Om de (voorlopige) resultaten te delen zijn er in samenwerking met het HKNN twee webinars georganiseerd. In een webinar op donderdag 9 december (15.45 – 16.30 uur) wordt ingegaan op het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Huntington in het verpleeghuis. Meld je aan voor het webinar.

Terugkijken: webinar advance care planning
Het eerste webinar op 14 oktober ging over advance care planning (doel 1 & 2). Het onderzoek laat zien dat patiënten op verschillende manieren omgaan met hun prognose. Daarin zijn drie strategieën te onderscheiden. Kijk het webinar terug.

Meer weten over het onderzoek? Lees erover op de website van het HKNN.

Levensreis Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg in beeld gebracht

Levensreis Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg in beeld gebracht

Op verzoek van Atlant heeft Public Cinema in samenwerking met Birker Research de levensreis van de bewoners die verblijven op onze locatie voor Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) in beeld gebracht. De verhalen van Rosa, Emil en Adam laten ons zien hoe het leven van deze mensen eruit ziet.

Complexe doelgroep
De CPV-doelgroep is een hele diverse en complexe groep. Kenmerkend is de stapeling van problemen die spelen bij één persoon. Het gaat om chronisch psychiatrische problematiek, altijd gecombineerd met problemen uit andere domeinen, zoals gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid en/of sociale betrokkenheid. Deze stapeling maakt deze doelgroep uniek, en de zorgvraag complex. Geen persoon is hetzelfde, geen leven is hetzelfde.

Interviews
De levensreis is in beeld gebracht op basis van informatie en ervaringen van onze eigen bewoners, hun naasten, verschillende stakeholders en medewerkers. Gedurende het proces zijn zij individueel of in groepsverband geïnterviewd. Onderzoekers bezochten onze locatie en maakten aan de hand van een praatplaat de verhalen van onze bewoners inzichtelijk. Ook tijdens de groepsinterviews werd live meegetekend met wat er besproken werd. Vervolgens is al deze informatie samengebracht in een drietal verhalen.

Iris Oversier (visueel consultant bij Public Cinema): “Een prachtig project om aan te werken. Ik vond het erg inspirerend om te zien hoe de medewerkers bij Atlant werken met deze bijzondere en complexe doelgroep. We hebben veel mooie en kwetsbare, maar ook ingrijpende en heftige verhalen opgehaald, en ik vond het een eer om deze te vertalen naar een boodschap voor breder publiek.”

Verhalen geven doelgroep een gezicht
Met deze verhalen hopen we de mensen die tot deze doelgroep behoren een gezicht te geven. Er zijn immers zoveel verschillende verhalen, persoonlijkheden, diagnosen, mogelijkheden, beperkingen en emoties die deze doelgroep kleur geven. Ook wordt de informatie concreet gebruikt in het landelijk netwerk; bijvoorbeeld bij het opstellen van het competentieprofiel voor medewerkers.

Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider)Naast dat we met deze levensreizen deze doelgroep een gezicht geven, hebben we ook waardevolle feedback ontvangen over hoe wij meer kunnen betekenen voor bewoners, naasten en stakeholders. Een voorbeeld is dat naasten bij opname graag meer persoonlijke informatie zouden krijgen. Hier gaan we natuurlijk mee aan de slag!”

Bekijk hier het volledige rapport met de levensreis.

Zo levert deze levensreis op verschillende manieren een mooie bijdrage aan goede zorg voor deze doelgroep. Om de levensreizen nog beter te kunnen gebruiken zijn Atlant en Public Cinema nu bezig deze te vertalen in korte animaties.

Over het innovatieproject CPV

Atlant is in 2018 samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis gestart met het 3-jarige innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Binnen dit project dragen we bij aan wat goede zorg is voor deze doelgroep op basis van drie pijlers:

 1. Een pilot-afdeling inrichten en onderzoek doen naar de effecten van de ingezette interventies;
 2. De levensreis in kaart brengen en bijdragen aan onderzoek naar de definitie en omvang van de doelgroep;
 3. Netwerkbijeenkomsten om alle stakeholders aan te haken en de zo ook landelijk impact te realiseren.

Het doel? De juiste zorg op de juiste plek voor álle CPV-bewoners in Nederland.

Meer weten?
Lees meer over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Praktische tips van Huntington experts bij Huntington Netwerkbijeenkomst

Donderdag 11 november was de tweede (online) Huntington Netwerkbijeenkomst Noordoost Nederland, georganiseerd door Noorderbreedte en Atlant. Tijdens de bijeenkomst maakten 75 eerstelijns zorgprofessionals, van fysiotherapeut tot huisarts, kennis met onze experts op het gebied van de ziekte van Huntington. De grootste behoefte? Kennis opdoen over de omgang met mensen met de ziekte van Huntington. Experts deelden in twee uur tijd kennis over de ziekte, namen bezoekers mee in de nieuwste ontwikkelen en gaven vooral veel praktische tips.

Wees begripvol en blijf luisteren

Manon van Kampen, ergotherapeut en SI-therapeut bij Atlant, vertelde meer over sensorische informatieverwerking: “Als gevolg van de ziekte van Huntington komen zin­tuiglijke (sensorische) informatie/prikkels niet altijd goed aan. Sommige prikkels kunnen onopgemerkt blijven, andere prikkels kunnen juist heel intens beleefd worden. Bij mensen met de ziekte van Huntington kan er sprake zijn van vertraging van de informatieverwerking, wat vervolgens weer kan leiden tot bijvoorbeeld gedragsproblemen.”

Hoe kunnen zorgverleners mensen dan het beste ondersteunen? De tip van Manon is om continu gedrag te analyseren en vragen te blijven stellen als: Welke prikkels kan de cliënt beleven? Waar voelt hij of zij zich goed bij? En wanneer is diegene juist onder- of overprikkeld, waardoor de cliënt probleemgedrag kan vertonen? Na een aantal video’s met praktische tips sloot Manon af met: “Geef geen oordeel over wat je ziet, maar probeer te begrijpen wat het echt betekent.”

Ontwikkeling naar DEC en REC

Wilma Vink, ergotherapeut bij Noorderbreedte nam de zorgprofessionals mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Huntington ketenzorg. Landelijk wordt er ingezet om de zorg voor doelgroepen met een zeer complexe zorgvraag (de zogenoemde ‘laag volume, hoog complex’) te verbeteren. Dat gebeurt met onder meer het opzetten van Doelgroep Expertise Centra (DEC) en Regionale Expertise Centra (REC). Atlant en Noorderbreedte zijn volop in ontwikkeling om een DEC (Atlant) en een REC (Noorderbreedte) te worden. “Deze ontwikkeling van deze expertisecentra draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg voor de doelgroep Huntington”, aldus Wilma.  

Wilma sloot af door de groep een korte terugblik te geven op het laatste congres van het Europese Huntington Netwerk en daarnaast enkele wetenschappelijke onderzoeken die op dit  moment plaatsvinden op het gebied van Huntington toe te lichten. Belangrijke eerste bevindingen daaruit zijn: denk out of the box, blijf voortdurend met elkaar communiceren, werk samen en blijf flexibel.

Wat neemt u mee in het werk?

Er werd afgesloten met de vragen: Wat zou u anders doen? Wat neemt u mee in het werk? Samenwerking, bewustwording, prikkelverwerking en observeren was daarbij de grote gemene deler. De volgende netwerkbijeenkomst staat alweer genoteerd op 19 mei 2022.

Bekijk de presentatie terug via deze link

Terugkijken: webinar Muziektherapie en Muziekagogie in de Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg

In de NKOP webinar van donderdag 28 oktober, toonden muziektherapeut Carlijn van der Eng en muziekagoog Susanne Tavares Mauricio hoe zij muziek inzetten bij de bewoners van de Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg, vanuit de Atlant visie: “Wij geven ruimte’’.

Vanuit het principe Getrapte Zorg biedt Vaktherapie muziek therapeutische behandeling, gericht op een specifieke behandelvraag. Muziekagogie biedt agogische begeleiding en ondersteuning, ten behoeve van het welzijn.

Zo kan muziek worden aangeboden naar de behoeften en mogelijkheden van onze bewoners, maatwerk dus. Maar hoe geven zij dit in de praktijk vorm en wat zijn hun achterliggende motivaties?
Deze vragen worden zowel intern als extern met grote regelmaat aan de twee disciplines gesteld. Hoogste tijd dus om hier eens dieper op in te gaan samen met zo’n 40 deelnemers uit het hele land tijdens de webinar.

In de webinar zetten Carlijn en Susanne overeenkomsten en verschillen in werkwijzen en beweegredenen uiteen. Tevens werd er ingegaan op de “grijze gebieden”, zo kunnen beide disciplines dezelfde muzikale werkvormen of middelen inzetten met een andere focus.
Theoretische uitleg en beeldende casussen wisselen elkaar af en een interactieve Mentimeter Quiz gaf deelnemers de kans om de opgedane kennis toe te passen.

Middels deze quiz konden deelnemers bij kort beschreven casussen kiezen voor het inzetten van muziektherapie of muziekagogie. Hieruit bleek dat de deelnemers goed hadden opgelet: de overgrote meerderheid zette de meest geschikte discipline in. Ondanks dat Susanne en Carlijn voornamelijk tegen elkaar en een beeldscherm zaten te praten, kregen ze mede door te gestelde vragen en de quiz toch het gevoel dat er contact was met het ‘publiek’.

Carlijn: “Het was fijn om door de uitkomsten van de quiz te merken dat het verhaal goed was overgekomen. Deelnemers begrepen wat het verschil is tussen beide disciplines en wanneer je het één of juist het ander inzet.”

Meer weten? Bekijk hier het webinar terug (doorscrollen naar webinar 3). Of neem contact op met Carlijn, C.van.der.Eng@atlant.nl of Susanne, s.tavaresmauricio@atlant.nl

Onderzoek | Terugblik 2020 en Jaarplan 2021

Bij Atlant willen we, mede door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek met de daaruit voortkomende onderzoeksresultaten, de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding leveren. Aan cliënten van vandaag en morgen in een optimale woonleefomgeving. De onderzoeksagenda 2020-2024 geeft daarbij richting aan toekomstig onderzoek. Binnen de onderzoeksagenda worden 7 V’s genoemd die ons helpen bij het steeds verder ontwikkelen van een onderzoekende houding. De V`s staan voor: verwonderen, verkennen, verrichten, verdiepen, verwoorden, verspreiden en verankeren.

We vinden het belangrijk om resultaten te delen en successen te vieren. Daarnaast vinden we het van belang om concrete doelen te stellen en te behalen. Daarvoor is er een visuele weergave met daarin een terugblik op 2020 en vooruitblik naar 2021.

In de terugblik op 2020 zijn de uitreiking van de Gouden Lamp en de Gouden Loep zichtbaar. De Gouden Lamp (prijs voor beste innovatie) is gewonnen door Susanne Tavares Mauricio met haar innovatie de dansavond bij mensen met behoefte aan chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV). De Gouden Loep (prijs voor beste onderzoek) is gewonnen door Alice Klopman voor haar onderzoek naar persoonlijke hoofdkussens. De Gouden Lamp en Loep worden jaarlijks uitgereikt aan medewerkers die hun verwondering hebben omgezet in een onderzoek of innovatie.

We zijn er trots op dat er in 2020 binnen alle specifieke doelgroepen van Atlant zowel praktijkgericht als promotieonderzoek is verricht. Deze onderzoeken zijn allemaal weergegeven in de terugblik 2020.
Bijzonder moment was bovendien de promotie van Dr. Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker. De titel van haar proefschrift luidde:” Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes. Ook wel de Korsakov-studie genoemd.

In 2021 zijn/waren onze speerpunten:
– Verbinding met de kenniscentra verstevigen
– Doorontwikkeling naar expertisecentra voor de doelgroepen chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg, Huntington en Korsakov
– Samenwerking met andere organisaties in bestaande netwerken versterken
– Nog meer publiceren en uitdragen van kennis uit onderzoek
– Zichtbaarheid van onderzoek bij Atlant intern en extern vergroten

Zie hier de terugblik 2020 en het jaarplan 2021.

Heeft u vragen of wilt u graag met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met de onderzoeksbegeleiders van Atlant via onderzoek@atlant.nl.

Tussentijdse resultaten innovatieproject CPV

Mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) ontvangen niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, in 2018 een innovatieproject gestart. Afgelopen juni vond de tussentijdse evaluatie plaats van het innovatieproject CPV. In dit bericht delen we de eerste resultaten van dit project.

Benieuwd over wie we het hebben als we spreken over mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV)? Bekijk hier het verhaal van Frank.

Resultaten na twee jaar: stepped care aanbod van zorg, welzijn en behandeling en beter toegeruste medewerkers

Het project heeft het uiteindelijke doel “de juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV bewoner”. Hieraan wordt gewerkt middels vier pijlers. De belangrijkste resultaten per pijler op een rij: infographic innovatie CPV

(Klik op de afbeelding om de infographic te openen)

De pilot afdeling heeft een bijzondere rol in het project: hier brengen we onze ideeën in praktijk en zien we of ze effect op de kwaliteit van leven. Het onderzoek dat het Trimbos-instituut hier naar doet draagt bij aan het ‘verwetenschappelijken’ van wat goede zorg is voor deze doelgroep. Een dubbelslag dus: de bewoners merken hier direct effect van en we dragen zo bij aan de juiste zorg voor de gehele doelgroep.  Wat hebben we dan op deze pilotafdeling bereikt?

 1. Er is een speciaal team voor dagbesteding ontstaan die op maat individuele en groepsactiviteiten aanbiedt.
 2. We ontwikkelden een stepped care model waar op en neer geschakeld wordt tussen dagactiviteiten, agogische begeleiding en therapeutische behandeling, afhankelijk van de behoefte van de bewoner. Een voorbeeld hiervan is muziek: bewoners kunnen de wekelijkse plaatjesavond bijwonen, met de muziekagoog in een band spelen of krijgen individuele muziektherapie om te werken aan actieve lichamelijke ontspanning.
 3. Medewerkers voelen zich beter toegerust om hun werk uit te voeren na een uitgebreid leer- en coachtraject. Ze gingen als groep aan de slag met weerbaarheid, verdiepte zich in psychopathologie en omgaan met verslaving. Het leren vond ook plaats op de afdeling waar psychiatrisch verpleegkundigen meeliepen en aan coaching on the job deden.

Meer informatie

Alle resultaten tot nu toe staan uitgebreid beschreven in dit rapport: Innovatieproject Chronisch Psychiatrische Zorg: tussentijdse evaluatie.

Trots op iedereen die aan het project meewerkt!
Al met al is er in de afgelopen twee jaar heel hard gewerkt om deze eerste resultaten te kunnen bereiken. En ondanks de coronapandemie heeft iedereen zich volledig ingezet; daar zijn we ontzettend trots op! We zijn dan ook blij dat de NZa deze meerwaarde ook ziet en onze subsidie heeft verlengd tot eind 2022 om zo ook de laatste doelen te kunnen realiseren.

Wil je meer weten over het innovatieproject?
Klik hier voor meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

1 2 3 4 5 23