Atlant 125 jaar!

Dit jaar bestaan wij 125 jaar: reden voor een feestje dus! Dit hele jaar gaan we verschillende activiteiten organiseren om met elkaar: cliënten, familieleden, vrijwilligers en medewerkers, te vieren dat we zo’n rijke geschiedenis hebben en trots zijn op onze organisatie. Voor ons ook meteen een mooie gelegenheid om aan de buitenwereld te laten zien wie Atlant is en wat wij allemaal te bieden hebben.
Activiteiten-kalender 125 jaar Atlant

Ons verhaal gaat ver terug, 125 jaar zelfs. Betrokkenheid, binding met Rotterdam, het Koningshuis en vandaag de dag vooral met de buurt en een groot hart voor de cliënt. Dat is de kern van Atlant Zorggroep. De geschiedenis van onze bijzondere organisatie gaat terug tot het einde van de negentiende eeuw. Alles begon met de opvang van arme ouderen, landlopers en bedelaars. Of zoals toen ook wel werd gezegd: ‘mensen zonder achtergrond’ en ‘mensen die er geen gat meer in zagen’. Onze start bij het Hoge Land, in 1892, breidde zich in die 125 jaar uit naar zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen: oudere mensen, mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met de ziekte van Huntington en mensen met een chronische psychiatrische verpleeghuisvraag. In 2000 werd gekozen voor de naam Atlant Zorggroep, inmiddels ook al weer 17 jaar dus.

Bekijk de film over onze bijzondere geschiedenis!

Trots op studerende medewerkers

Sander en Lars, twee medewerkers van Atlant vertellen hoe zij hun studie combineren met hun werk, hoeveel voldoening dit geeft en dat ze blij zijn met de kans die Atlant ze geeft.
Een inspirerend verhaal dat wij graag met u delen!

Sander Gerritsen, leerling verzorgende-IG Heemhof: “In 2010 ben ik bij Atlant Zorggroep terecht gekomen. Ik ben begonnen bij de flexpool als helpende. Ik heb daardoor al veel kunnen zien van verschillende doelgroepen en verschillende huizen. Zo kwam ik ook in aanraking met Dahlia, één van de Huntington-afdelingen van Atlant, ik heb hier met regelmaat geflext. Ik wist ook gelijk; als er een vacature open komt te staan, ga ik gelijk solliciteren! Niet veel later heb ik inderdaad gesolliciteerd en ben ik aangenomen. Een jaar later zouden we een nieuwe afdeling gaan starten in Beekbergen en zo ben ik van Dahlia naar afdeling Everest gegaan. Ik heb ontzettend veel geleerd over de ziekte van Huntington. Ik werk er nog steeds met heel veel plezier. Alleen merkte ik, dat ik wat meer verantwoordelijkheden miste. Dit heb ik in mijn jaargesprek aangegeven en ik mocht een toets gaan maken bij het ROC om te kijken of ik het niveau aan zou kunnen. Dit heb ik gedaan en ik mocht beginnen aan de opleiding verzorgende- IG.”

“Ik werk 32 uur per week en een studie erbij is soms best pittig, maar het is zo dankbaar werk en met die gedachten ben ik ervan overtuigd de opleiding te gaan halen. Op school krijgen we lessen over anatomie en pathologie. Dit is zeer leerzaam, en zo krijgen we ook meer te leren over verschillende doelgroepen die ook bij Atlant voorkomen. Je wordt breed opgeleid en dat is persoonlijk erg uitdagend. Maar ook de vakken begeleiden van een groep cliënten en individueel vind ik erg interessant. Ik merk dat je daardoor nog bewuster te werk gaat. Dit zijn nog maar een aantal vakken die we krijgen bij de opleiding!”

Lars Scheffer, leerling verzorgende-IG Markenhof: “Na bijna zeven jaar bij een VVV kantoor te hebben gewerkt ben ik in februari 2016 bij Atlant Zorggroep als BBL leerling verzorgende-IG begonnen. Mede door vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem en in een verzorgingshuis leek het me erg interessant om hier mijn beroep van te maken. Ik was dus ook erg blij dat ik bij Atlant terecht kon voor het volgen van de opleiding.”

“Ik ben mijn eerste leerjaar gestart op Markenhof. Dat was wel even wennen met geen ervaring in de zorg, een bijzondere doelgroep en een locatie waar de nadruk meer op begeleiden dan verzorgen ligt. Ik had dus ook wel even wat tijd nodig om me het werk eigen te maken. Gelukkig kan ik altijd terecht bij mijn ervaren collega’s en werkbegeleidster die me erg hebben geholpen de afgelopen periode. Het eerste jaar is voorbij gevlogen en ik heb ontzettend veel geleerd en, ook niet onbelangrijk, ik heb mezelf ook zien groeien en zekerder zien worden. Het einde van dit eerste jaar betekent dat ik eind januari afscheid neem van Markenhof en mijn opleiding ga vervolgen bij Berghorst. Ik heb er zin in om met een totaal andere doelgroep te gaan werken en mijn verpleegtechnische handelingen, geleerd op school, in de praktijk te kunnen uitvoeren.”

Sander: “Lars en ik zitten in dezelfde klas en zijn ook echt vrienden geworden, waardoor we ook regelmatig samen een presentatie geven aan onze klas. Afgelopen maandag gaven we een presentatie over Korsakov, waar we een dikke voldoende voor hebben gekregen, een 8,7! Wij zijn Atlant erg dankbaar voor de kansen die er aan medewerkers worden gegeven om door te groeien!”

Verhuizing Koningin Wilhelmina in volle gang

Deze week verhuizen de bewoners van het ‘oude’ Koningin Wilhelmina naar hun nieuwe appartement in het mooie nieuwe gebouw.
De verhuizing is in volle gang. Met man en macht en veel helpende handjes wordt er keihard gewerkt. Gisteren (maandag) verhuisden de bewoners die op de 1e verdieping van het nieuwe gebouw komen te wonen. De activiteitenbegeleiding zorgt voor een leuk programma, en ondertussen worden de appartementen ingericht en krijgen de eigen spulletjes weer een (vooraf door de bewoner aangegeven) plekje, zodat de bewoners aan het eind van de dag terecht komen in een nieuw thuis.

Vandaag (dinsdag) verhuist de begane grond; de winkel, de zorg, de keuken en de dagbesteding verhuizen hun spullen naar het nieuwe gebouw. Bewoners van de 3e en 2e etage van het nieuwe Koningin Wilhelmina verhuizen woensdag en donderdag naar hun nieuwe appartement. De administratie sluit de rij op vrijdag.
Er wordt de hele week dus nog hard gewerkt zodat vrijdag iedereen (bewoners, medewerkers en vrijwilligers) een fijne nieuwe woon- of werkplek heeft.

Het nieuwe Koningin Wilhelmina
Het nieuwe appartementencomplex Koningin Wilhelmina is een prachtig mooi nieuw pand, gebouwd volgens de laatste inzichten en voorzien van alle moderne gemakken en technologieën, en biedt plaats aan 84 mensen.f882eba0ef546f348c24a37079df5ffc_f289
Er wonen ouderen met zorgvragen die sterk verschillen. Het zorgaanbod is hierop aangepast. Er kunnen senioren terecht die door ouderdom veel verzorging en extra begeleiding nodig hebben omdat ze steeds minder zelf kunnen door lichamelijke- inclusief zintuiglijke beperkingen (beperkt mobiel, rolstoelafhankelijk, doof en/of blindheid). Ook ouderen met dementie die daardoor een beschermde omgeving nodig hebben kunnen terecht in het nieuwe Koningin Wilhelmina.
Atlant doet er alles aan de bewoners zich snel thuis te laten voelen. Door prettige woonruimte te bieden in een vertrouwde, veilige omgeving, de zorg goed op de behoefte van de bewoner af te stemmen, goed te luisteren naar de wensen, juiste behandeling en begeleiding in te zetten, en vooral door het dagelijkse leven zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan.
Daarnaast biedt het nieuwe Koningin Wilhelmina de mogelijkheden voor ‘scheiden wonen – zorg’; het appartement wordt gehuurd via Habion en de geboden zorg en dienstverlening wordt afgenomen bij Atlant Zorggroep. Voor deze woonvorm zijn nog appartementen beschikbaar.

Wilt u informatie over de zorg-/ en woonmogelijkheden die het nieuwe Koningin Wilhelmina biedt, dan kunt u terecht bij Bureau Zorgentree van Atlant Zorggroep.
Via 055 – 506 7456 of bureauzorgentree@atlant.nl.
Of loop gerust eens binnen bij Koningin Wilhelmina voor een kijkje.

Onderzoek en innovatie bij Atlant

Binnen Atlant vinden we het doen van wetenschappelijk onderzoek van groot belang. We willen blijven leren en ontwikkelen en daarnaast toetsen wat we doen. Die kennis willen we ook delen met anderen, zodat zij er ook weer van kunnen leren. Met als doel: de beste zorg en ondersteuning bieden. Die kennisdeling doen we ook samen met stichting Topcare. Daarom hebben we twee filmpjes ontwikkeld waarin we voorbeelden laten zien van wat we onderzoeken en innoveren bij Atlant. Kijk mee naar de verhalen van medewerkers van Atlant.

Film over twee onderzoeken Korsakov (klik om te bekijken)
In de eerste film belichten we twee onderzoeken:
1. Mensen kunnen op de Markenhof sinds jaar en dag het Dagactiviteitencentrum (het DAC) bezoeken. Vooral voor mensen met het syndroom van Korsakov biedt deze arbeidsmatige daginvulling structuur. Maar wat maakt het DAC nou tot een succes? Daar doen we onderzoek naar. Zodat we de ervaring en kennis gemakkelijker en beter kunnen delen en reproduceren.
2. Hoe kunnen we beter begrijpen wat verschillende gevolgen zijn van het syndroom van Korsakov voor de zogenaamde executieve functiestoornissen, zoals initiatief nemen. Met beter inzicht, ook in individuele verschillen, kunnen we ook beter inspelen op individuele begeleidings- en zorgbehoeften.

Film over iPad applicatie Huntington (klik om te bekijken)
In de tweede film belichten we het innovatieproject met de iPad. Mensen met Huntington Disease kunnen in de loop van het ziekteproces steeds minder goed praten en zijn minder goed te verstaan. Om de communicatie toch mogelijk en leuk te houden hebben logopedisten van Atlant een applicatie op een iPad ontwikkeld. Deze innovatie is gemakkelijk aan te passen, ook door familie en vrienden en kan meegroeien met de gevolgen van het voortschrijden van de ziekte.

Resultaten onderzoek ‘Effecten van muziektherapie bij mensen met de ziekte van Huntington’

Maandag 10 oktober 2016 om 10.00 uur zal Monique van Bruggen-Rufi, muziektherapeut en onderzoeker bij Atlant Zorggroep, de resultaten van het onderzoek naar de effecten van muziektherapie bij mensen met de ziekte van Huntington presenteren in het Grand Café van Verpleeghuis Heemhof (Beatrijsgaarde 5, Apeldoorn).

Het onderzoek vond plaats tussen oktober 2014 en mei 2016 binnen de muren van de verpleeghuizen Overduin, Kloosterhoeve, Gulden Huis en Heemhof (afd.Everest), en werd geleid door Monique van Bruggen-Rufi. Er is onderzocht of cliënten met de ziekte van Huntington, die wekelijks therapie krijgen, zich na verloop van tijd beter kunnen uiten dan cliënten die een andere activiteit aangeboden krijgen. Tegelijkertijd is er gekeken of dit leidt tot beïnvloeding van het gedrag en vooral of de kwaliteit van leven daardoor beter wordt.

De ziekte van Huntington is een steeds verdergaande (progressieve) erfelijke hersenaandoening. Het verloop van de ziekte is onvoorspelbaar. Dat komt onder andere door het aantal ernstige stoornissen dat deze ziekte met zich mee kan brengen.

Wilt u deze presentatie van de resultaten bijwonen, dan bent u van harte welkom.
Opgave graag voor 1 oktober 2016 bij Yvonne Zimmerman. Y.Zimmerman@atlant.nl

Vluchtelingen nemen kijkje bij Atlant

Dinsdagmiddag bezocht een groep van dertien vluchtelingen Atlant-locatie Heemhof. Atlant vrijwilliger Gurdev Singh (70) heeft de verbinding gemaakt tussen Atlant Zorggroep en Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Deze vluchtelingen krijgen woonruimte in Apeldoorn en moeten zich gaan oriënteren op de mogelijkheden voor hun toekomst in Nederland. Hoe kunnen zij de Nederlandse taal zo snel mogelijk onder de knie krijgen en welke mogelijkheden zijn er op de arbeidsmarkt?

Rianne Burgers (coördinator vrijwilligers Atlant) liet eerst een film over Atlant Zorggroep zien, vervolgens kregen de vluchtelingen een rondleiding waarbij alles nog eens rustig werd uitgelegd. Men vond het heel indrukwekkend en er werd met belangstelling geluisterd. Op verzoek vertelde Rianne alles ‘gewoon’ in het Nederlands, als iets niet begrepen werd waren er twee tolken die konden bijspringen.

Uit dit bezoek kwamen direct al twee aanmeldingen voor vrijwilligers voort. Eén van de vluchtelingen gaf aan drie dagen per week drie uur taalles te hebben maar de andere dagen niets te doen te hebben, hij wil Atlant graag komen helpen. En een ander meldde zich aan voor werk in de keuken.
Vrijdagmiddag komt er nog een 2e groep vluchtelingen bij Heemhof kijken.

Donderdag 22-9 verscheen ook een artikel over dit bezoek in de Stentor. Artikel

Atlant deelt kennis en wint 1e prijs tijdens EHDN congres

Jaarlijks wordt vanuit European Huntington’s Disease Network het EHDN congres georganiseerd. Atlant Zorggroep is altijd goed vertegenwoordigd, met deelnemers, sprekers en posterpresentaties. Eline Kerkdijk, Maaike Bosma (logopedisten) en Els Verschuur (associate lector Topcare) wonnen met hun poster ‘Eline speaks’; a communication application on iPads supporting communication of patients with Huntington’s disease, de poster award in de categorie Care.

Voorafgaand aan het EHDN congres werd op donderdag 15 september het satellietsymposium georganiseerd. Dit is een samenwerking tussen de Leiden University Medical Centrum, Atlant Zorggroep en Topaz. Tijdens dit symposium sprak onder andere Tom Stor (specialist ouderengeneeskunde) van Atlant over euthanasie bij Huntington cliënten. Daarnaast sprak Frans Fluttert over de Early Risk management, een onderzoek waar medewerkers van de Huntington afdelingen aan mee werken. Ruim vijftien collega’s van Atlant waren aanwezig om kennis op te halen en te netwerken met collega’s uit het vakgebied.

Bijdrage Atlant
Atlant heeft op verschillende manieren bijdragen geleverd aan de kennisuitwisseling. Tom Stor heeft bijvoorbeeld tijdens een ‘meet the experts’ sessie een gesprek gevoerd met studenten en familieleden. Ook daar hebben ruim vijftien Atlant-medewerkers veel informatie opgehaald en verstrekt.

1e prijs poster
Bij de posterpresentaties bij het onderdeel Care heeft Atlant de 1e prijs gewonnen met de poster over de communicatie app op de Ipad. In totaal waren er meer dan 300 poster presentaties. Atlant was de enige zorgorganisatie die een prijs gewonnen heeft, de rest van de prijzen ging naar universiteiten en onderzoeksinstituten.
img-20160916-wa0004
De posterpresentaties:

 • Eline speaks’; a communication application on iPads supporting communication of patients with Huntington’s disease
 • Experiences of patients with Huntington’s disease on home cooked hot meals in a long term care facility
 • Risk management by the Early Recognition Method in patients with Huntington’s disease
 • Strengthening exercises combined with protein supplements for Huntington’s disease patients: a pilot study
 •  
  Atlant blijft zich inzetten voor innovaties en onderzoek, om (onze) cliënten de beste zorg te kunnen geven.
  De EHDN was weer een mooie en rijke ervaring!

  Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Atlant Zorggroep

  Op 7 september 2016 is de heer Jaap Hoekzema benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Atlant Zorggroep. Met zijn benoeming is de lege plek die sinds maart jongstleden was ontstaan door het vertrek van Remco Bels opgevuld en daarmee de Raad van Toezicht weer op sterkte.

  De heer Hoekzema is werkzaam als zelfstandig en onafhankelijk adviseur en heeft ruime ervaring op het gebied van financiën bij onder andere Arla Nederland, Friesland Campina en de Nederlandse Gasunie.

  De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

  Maarten Hoek, voorzitter
  Cindy van de Velde-Kremer, vice voorzitter en tevens lid auditcommissie Kwaliteit
  Froukje Runia, lid en tevens lid auditcommissie Kwaliteit
  Hendrik Jan Barten, lid en tevens lid auditcommissie Financiën
  Jaap Hoekzema, lid en tevens lid auditcommissie Financiën

  Het was fantastisch!

  Het was vrijdag een zonovergoten, zeer geslaagde (sport)dag.
  In de stralende zon en geweldige sfeer, hebben 22 teams uit heel Nederland vrijdag bij Markenhof gestreden om de felbegeerde beker. Tussen de spelen door was het één en al gezelligheid bij de grote tent. Aan het eind van de dag genoot iedereen heerlijk van de fish & chips, en moe maar voldaan keerde iedereen rond vijf uur huiswaarts.

  Team de Poort van Amsta uit Amsterdam nam uiteindelijk dé beker mee naar huis. De tweede plaats was voor Azora uit Terborg. Atlant zelf viel ook nog in de prijzen, team Markenhof 2 behaalde een mooie 3e plaats.

  We kunnen terugkijken op een hele mooie dag!

  RTV Apeldoorn was erbij en heeft een mooi item gemaakt voor de nieuwsuitzending van afgelopen vrijdag.
  Bekijk hier het item over de Landelijke Korsakov Sportdag

  1 22 23 24 25