Comfortroom voor mensen met de ziekte van Huntington geopend

Op donderdag 18 april is de eerste comfortroom voor mensen met de ziekte van Huntington geopend bij Atlantlocatie Heemhof in Apeldoorn. De comfortroom, of ontspanningsruimte, is een prettig ingerichte kamer die mensen met de ziekte van Huntington kunnen gebruiken als zij zich angstig, onrustig of boos voelen. Hier kunnen mensen tot rust komen en zich afzonderen van de drukte van de afdeling. Daarnaast is Atlantlocatie Heemhof uitgebreid met negen kamers en twee huiskamers, speciaal voor mensen met de ziekte van Huntington.

Atlant is constant bezig met de uitbreiding van haar expertise en zorg op het gebied van specifieke doelgroepen, waaronder de ziekte van Huntington. Door deze uitbreiding kan de zorgorganisatie nog meer mensen van de juiste zorg voorzien. De gespecialiseerde zorg die Atlant in het Huntington expertisecentrum biedt, sluit aan bij de wensen en behoeften van de cliënt en cliëntsysteem en zorgt voor vermindering van de draaglast en een verbeterde draagkracht. Hierdoor draagt het bij aan het optimaliseren van de door hen ervaren kwaliteit van leven.

Het bieden van passende zorg

Door de ziekte van Huntington is iemand verminderd in staat om z’n gedrag flexibel en doelgericht af te stemmen op wisselende situaties en omstandigheden en daarbij rekening te houden met anderen. Hierdoor ontstaan gedragsproblemen zoals ontremming, dwangmatigheid, prikkelbaarheid en soms agressiviteit. ‘In de comfortroom is een touchscreen aanwezig die mensen zelf kunnen bedienen; ze kunnen hiermee bijvoorbeeld het licht aanpassen naar wens, maar ook een rustgevende film bekijken of een spelletje spelen. Anders dan in bijvoorbeeld Extra Beveiligde Kamers of GGZ-instellingen zijn mensen bij ons vrij om gebruik te maken van deze ruimte,’ aldus Lia van Gelder, manager wonen zorg welzijn bij Atlant.

Opening extra woonruimte voor mensen met zeer complex gedrag

Op afdeling A capella is ruimte voor vijf mensen met de ziekte van Huntington waarbij zeer complex gedrag op de voorgrond staat. Elke bewoner heeft een eigen appartement, inclusief eigen badkamer. In samenwerking met behandelaren en medewerkers zijn de ruimtes ingericht, zodat ze zo goed mogelijk bij de wensen en behoeften van de bewoners passen. Voor mensen met de ziekte van Huntington is een prikkelarme omgeving van groot belang en daarom is er kritisch meegekeken om materialen en inventaris optimaal op elkaar af te stemmen. De comfortroom bevindt zich op deze afdeling.

Semi-zelfstandig wonen

De afdeling semi-zelfstandig wonen, Roos, is verhuisd naar de uitbouw. In totaal biedt de afdeling ruimte aan vijf mensen met de ziekte van Huntington die semi-zelfstandig willen en kunnen wonen. Semi-zelfstandig wonen betekent dat bewoners ondersteund worden waar nodig bij het dagelijks leven, dus bijvoorbeeld bij het douchen ’s morgens, het boodschappen doen, koken of schoonmaken. In overleg met alle bewoners wordt er elke week een schema gemaakt met een verdeling van alle taken. Er is de hele dag een medewerker aanwezig om de bewoners te helpen.

Over de ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een weinig voorkomende neurologische aandoening met een erfelijk karakter. Het is een progressieve aandoening waarbij in bepaalde hersengebieden cellen afsterven wat uiteindelijk leidt tot lichamelijke en psychische problemen. In Nederland hebben naar schatting 1500 mensen de ziekte.

Een eigen waarheid – Het verhaal van Frank

‘Anni komt niet meer op bezoek. Het kan niet. De overgang is zo groot, met een relatie van 20 jaar gelden. Het is een leuke vrouw om te zien. Ook een mooie naam, Schulze.’
Frank is een vriendelijke man met een prachtig talent voor taal, hij woont sinds vier jaar op de Chronische Verpleeghuiszorg afdeling bij Atlant. Hij heeft liefde voor muziek en belangstelling voor vrouwen. Hij wil aardig gevonden worden, ja, en ook geliefd worden. Dat is heel normaal. En dat is wat hij wil, een normaal leven. Maar het is niet gelukt. Zo heeft hij een denkbeeldige wereld opgericht, met een vriendin, met vrienden en een intacte familie die elkaar bezoekt. Een nieuwe waarheid die voor hem klopt. Zo bestaan voor hem ook de woorden die hij verzint. Die verbeelding van een liefdevol bestaan houdt hem in het leven, het is zijn drijfveer. Want alleen al de gedachte aan liefde doet deugd.

Bekijk hier de film over Frank en lees hier het uitgebreidere verhaal.

Samen bouwen aan goede verpleeghuiszorg voor ouderen met psychiatrische problemen

Mensen met een behoefte aan chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg ontvangen op dit moment niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, een innovatieproject gestart waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgprofiel voor deze groep mensen, met een daarbij horende prestatie.

Geslaagde eerste bijeenkomst

Op maandag 15 april kwamen verschillende partijen samen bij Atlant om met elkaar in gesprek te gaan over dit project: NZa, ZINL, Ministerie VWS, CIZ, Actiz, Topcare, Trimbos/NKOP , Pro Persona en het Zilveren Kruis. Uniek en mooi om te zien dat zoveel partijen samenkomen en de krachten willen bundelen om tot de beste zorg voor de cliënt te komen.

Ester Willemse (Projectleider (doorontwikkeling) Expertisecentra bij Atlant) lichtte samen met Suzanne Blokker (Projectleider innovatie CPV & manager wonen zorg welzijn Marken Haven), Marion van den Hurk (Beleidsadviseur Wlz GGZ bij het Zorgkantoor) en Ingrid Renes (Beleidsadviseur Wlz V&V bij het Zorgkantoor) toe waarom dit traject is gestart, waar we op dit moment staan en wat het doel is van het project. Dat werd onder andere aan de hand van onderstaande praatplaat toegelicht.

‘Eindelijk geen technische innovatie, maar een verbetering van de zorg’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lichtte vervolgens toe dat zij blij zijn met deze innovatie: ‘Veel innovaties draaien om technologie, deze springt er uit omdat het geen technologische innovatie betreft, maar een verbetering van de zorg’. En een voorbeeld hoe er vanuit de verschillende sectoren met elkaar samengewerkt kan worden. Ook vertelden zij op welke manieren zij kunnen bijdragen aan dit project.

In de pauze kregen de partijen een rondleiding op het Dag Activiteiten Centrum (DAC) waar Hennie Ten Tije, manager DAC, uitleg gaf over de vele mogelijkheden die er voor deze doelgroep zijn bij Atlant; van een fietsenwerkplaats tot een houtzagerij en tuinkas.

Samenwerken het sleutelwoord

Na de rondleiding gingen alle partijen met elkaar in gesprek over hoe ieder vanuit eigen rol en deskundigheid een bijdrage kan leveren aan een succesvol innovatietraject in het belang van deze specialistische doelgroep. Samenwerken was hierbij het sleutelwoord. Alle partijen willen aangehaakt blijven en werd er direct gesproken over een vervolgbijeenkomst. We hebben elkaars expertise hard nodig en samen kunnen we dit project laten slagen. De commitment van de aanwezige partijen maakt dat we terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst.

De eerste stap is gezet

Doel van het innovatieproject is de krachten bundelen zodat we met elkaar zorgen voor een verbetering in de kwaliteit van leven en betere zorg en behandeling voor deze cliënten. We willen voor hen komen tot een passende doelgroepomschrijving, zorgstandaard, zorgaanbod en financiering. Zodat we hen de ruimte bieden die past. De eerste stap is gezet.

Vragen?

Vragen over dit project? Neem gerust contact op met: Suzanne Blokker, s.blokker@atlant.nl of bel 055-5295 000.

Fietst u mee met Fietsen & Bietsen?

Fietsen & Bietsen

Meimaand = fietsmaand! Atlant haakt hierbij aan met het evenement ‘Fietsen & Bietsen’. Vanaf 8 mei kunnen medewerkers, bewoners, vrijwilligers en naasten/vertegenwoordiger (een deel van) de Atlant-route fietsen. Deze route gaat langs alle Atlant-locaties. Op elke locatie krijg je gratis iets te ‘bietsen’: een kop koffie met wat lekkers, een ijsje of een stuk fruit. Daarnaast kan er ook ‘binnen’ gefietst worden op de Silverfit: op een scherm kun je de Atlant-route zien. En uiteraard wordt ook hier voor wat lekkers gezorgd!

Wat valt er te ‘Bietsen’?

Op elke locatie vind je de volgende lekkernijen:
• Broodje hotdog
• Koffie met een heerlijke koek
• IJs
• Fruit en snackgroente
Je vindt de lekkernijen bij de restaurants van onze locaties. De restaurants zijn alle dagen open van 10.00 uur tot 15.30 uur. Vraag bij de receptie waar je het lekkers kunt vinden! Let op: bij locaties Marken Haven/Immendaal kun je terecht in het restaurant in Marken Centrum.

Praktische informatie

Vanaf 8 mei staan er fietsen klaar bij elke Atlant-locatie. De volgende fietsen zijn beschikbaar:
o Rolstoelfietsen
o Duo-fietsen
o Gewone fietsen

Nog nooit met een duo-fiets of rolstoelfiets gefietst? Er ligt vanaf 8 mei een instructie klaar. Vraag hiernaar bij de receptie of EVV’er.

Let op: er is per locatie een beperkt aantal fietsen beschikbaar. Zeker zijn van een fiets? Reserveer deze dan via de receptie of activiteitenbegeleider. Vol = vol. Of neem uw eigen fiets mee!

Is uw naaste slecht ter been? Dan kan hij of zij fietsen op een interactieve fiets (Silverfit): ook hier kan de Atlant-route gefietst worden! Vraag aan de EVV’er of de activiteitenbegeleider naar de mogelijkheden. Ook is hier uiteraard wat te ‘Bietsen’ beschikbaar!

Maak kans op een knalgele Atlant-fiets!

Fiets, samen met uw naaste, (een deel van) de Atlant-route, ‘biets’ wat lekkers op alle locaties én verzamel alle stempels. De stempelkaart – inclusief de route – en stempels ontvang u bij de receptie. Geen receptie aanwezig? Vraag dan in het restaurant om een stempel. Stempelkaart vol? Lever deze dan uiterlijk 16 juni in bij de receptie van een Atlantlocatie en maak kans op een Atlantgele-fiets!

Kom naar de kick-off op 8 mei!

Op woensdag 8 mei trappen we het evenement officieel af met olympisch kampioen baanwielrennen Elis Ligtlee! Samen met Anja Stunnenberg, directeur zorg Atlant, geeft zij het startsein voor bewoners, hun naasten, vrijwilligers én medewerkers! Het wordt een feestelijke opening: voor lunch, muziek en gezelligheid wordt gezorgd! Onderweg staan vrijwilligers van het Fietsgilde voor je klaar om mooie verhalen over de verschillende plekken langs de route te delen.

Startschot: 11.00 uur voor De Loohof in Apeldoorn.
Vanaf 11.30 uur staat er een heerlijke lunch voor je klaar!

Waarom doen we dit?

Door dit evenement willen we de stimuleren dat medewerkers, vrijwilligers en/of naasten met bewoners gaan fietsen, zodat zij én in beweging blijven én lekker naar buiten gaan. Dus met dit evenement proberen we een stukje bewustwording te creëren hoe belangrijk dit is en hoe leuk mensen dit ook vinden!

Fietst u ook mee? De routekaarten vind je vanaf begin mei bij de recepties!

Vragen?

Heeft u hierover nog vragen? Neem gerust contact op met de EVV’er of bij de receptie!

Cultuur bij je buur

Zaterdag 13 april en zondag 14 april is het weer tijd voor Cultuur bij je buur! In plaats van naar de artiest toe te gaan, komt de artiest bij u!

Atlant is dit weekend ook gastvrouw. Op een aantal Atlant-locaties kunt u zaterdag en/of zondag een optreden bijwonen.
Bewoners, familie, vrienden, buren; iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis.

Programma Cultuur bij je buur

Atlant-locatie datum tijdstip(pen) optreden
Berghorst zaterdag 13-4 14.30 THA Ugchelen
Berkenhove zaterdag 13-4 14.30 | 15.15 Muziektheater
Sprengenhof zaterdag 13-4 13.00 | 14.30
13.45 | 15.15
Vertelgenootschap College barbers
De Loohof zondag 14-4 13.00 | 14.30 | 16.00 Sax and the city
Bibliotheek Immendaal zondag 14-4 13.00 | 14.30 | 16.00 Bas, Willem en ik

THA Ugchelen
Accordeon-groep die optreedt in verschillende groepjes. Eigen activiteit Berghorst waarbij ook de buurt van harte welkom is.

Sax and the city
Jazzy geluid van een saxofoonkwartet dat stukken speelt van onder andere het Artvark Saxophone Quartet en het 29th Street Saxophone Quartet, de avontuurlijke groove van saxofoons.

Muziektheater Apeldoorn
Een leuk optreden van Muziektheater Apeldoorn zowel solistisch als ensemble.

Het vertelgenootschap en College Barbers
Het Vertelgenootschap vertelt verhalen van vroeger en nu, van mens en dier, vechten en feesten, weemoed en verlangen.

College Barbers
College Barbers is een gezellig Barbershopkoor, vierstemmig, zonder bladmuziek en zonder begeleiding.

Bas, Willem en ik
De schrijvers Bas Langereis, Willem Bierman en Reinier Groenendijk lezen eigen werk: verhalen, columns en gedichten.

‘Cultuur bij je buur’ is een jaarlijks initiatief waarbij Apeldoornse artiesten belangeloos optreden op verrassende locaties zoals huiskamers, sportkantines of verzorgingshuizen. Overal dus, behalve op een regulier podium. Meer informatie en het complete programma van ‘Cultuur bij je buur’ is te vinden op de website van Cultuur bij je buur.

Atlant onderdeel van Universitair Netwerk Ouderenzorg-VUmc

Omdat we elke dag de beste zorg en ondersteuning willen bieden vinden we het bij Atlant ook van groot belang om te blijven leren en verbeteren. Daarom zijn we vanaf 1 april 2019 aangesloten bij het UNO-VUmc. Dit is het universitair netwerk ouderenzorg van Amsterdam UMC dat als doel heeft om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden in samenwerking met onderzoekers en zorgprofessionals. Het UNO-VUmc bestaat uit 23 zorgorganisaties.

Binnen het netwerk wordt antwoord gezocht op vragen uit de praktijk, bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek. De kennis uit dit onderzoek wordt gebruikt om de zorg te verbeteren. Zo dragen onderzoekers, zorgprofessionals én cliënten bij aan de ontwikkeling van de ouderenzorg. Om dit te bereiken organiseert het UNO bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en ondersteunt het bij onderzoek en implementatie, bekijk hier het filmpje over het UNO-VUmc of kijk op https://unovumc.nl/.

Atlant hoopt dat we door het aansluiten bij het UNO-VUmc de verbinding tussen wetenschap en praktijk verder kunnen versterken.

Wilt u meer weten over onderzoek bij Atlant kijk dan hier!

Uit balans – het verhaal van het echtpaar Bouwmeester

Januari 2005. Meneer Bouwmeester vertelt ‘Wij waren aan het fietsen. Er was eigenlijk niets aan de hand. Zij was wellicht wat grieperig, maar dat is normaal voor januari. Overdag is nog alles in orde en in de nacht kan je ineens niets meer. Wij zijn naar het ziekenhuis gegaan. Ik zag dat ze steeds verder wegzakte, dat ze niet meer fatsoenlijk kon praten. Haar mond ging wegzakken. Sindsdien heb ik nooit meer een gesprek met haar gevoerd. Dat is het ergste. Dat je geen afscheid van elkaar hebt kunnen nemen. Helemaal geen gesprek, heel erg.’

Sinds de zomer komt psycholoog Leon Botter naar meneer Bouwmeester. Leon geeft hem de ruimte om gevoelens te spuien, toont begrip. Met zijn eigen kinderen bespreekt meneer Bouwmeester niet in eerste instantie wat hem hoog zit. Leon probeert meneer Bouwmeester te doorgronden om hem te kunnenhelpen. ‘Hij heeft 40 jaar mantelzorg gedaan, eerst zijn ouders, dan zijn vrouw. Hij komt onvoldoende op voor zichzelf. Hij zit verschrikkelijk vast. Hij weet dat het anders moet, maar het lukt hem niet. Zijn toestand komt dichtbij een burn-out. Zijn enige visvijver is het woonzorgcentrum. Hij hunkert naar menselijk contact.’

In de film ‘Uit balans’ vertellen we het verhaal van het echtpaar Bouwmeester. Meneer Bouwmeester deelt zijn worsteling over de jaren mantelzorg voor zijn vrouw en wat dit met hem zelf doet. Hoe moeilijk het soms is om voor jezelf te kiezen en hoe fijn het dan kan zijn als er mensen om je heen zijn die je hierin kunnen ondersteunen. Bekijk hier de film en lees hier het verhaal.

 

Topcare certificaten met 4 jaar verlengd

De visitatiecommissie Topcare heeft in het najaar van 2018 de ontwikkelvisitatie voor Huntington en Korsakov gedaan. Beide certificaten zijn weer met vier jaar verlengd en daar zijn we trots op.

Voor de visitatie van Huntington hebben bewoners, familie, cliëntenraad, vrijwilligers en bovenal medewerkers verteld en laten zien hoe wij het werk organiseren, verbeteringen realiseren en onderzoek doen. De commissie was onder de indruk van de grote cliëntgerichtheid, de aanwezige kennis en ervaring, het methodisch werken én onze inzet in de gehele keten (van begeleiding thuis tot en met het wonen bij Atlant). Ook werd benoemd dat er veel draagvlak is voor Topcare. Als mooie voorbeelden werden bijvoorbeeld genoemd de aandacht voor welzijn, het innovatieproject koken (inclusief malen en het receptenboek, bekijk hier onze film) waar de PDCA cyclus goed te zien is , de opzet van het Huntingtoncafé, Eline spreekt en de ERM (vroegsignalering).
Bekijk hier onze film over Johan

De visitatiecommissie van Korsakov heeft gesproken met een bewoner, een CR-lid en bovenal medewerkers. Zij hebben verteld en laten zien hoe wij het werk organiseren, verbeteringen realiseren en onderzoek doen. De commissie was bijvoorbeeld onder de indruk van de invulling van de expertisefunctie, het lerend vermogen van de organisatie en de grote betrokkenheid van medewerkers. Als mooie voorbeelden werden onder andere het onderzoek naar naamkaartjes en het COPD project genoemd. Ook de betekenis van de aansluiting bij de wetenschap middels promovendi werd benadrukt.
Bekijk hier onze film over Maarten

Topcare staat voor topzorg aan mensen met complexe aandoeningen die langdurig zorg nodig hebben.
Met een aantal andere zorgaanbieders werkt Atlant samen binnen de Stichting Topcare. Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren. Bijzonder bij Topcare is dat er, door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, gewerkt wordt aan nieuwe behandelmethoden in verpleeghuizen en in de thuissituatie.

Zo wordt in de Korsakov-studie inzicht verkregen in het functioneren, de kwaliteit van leven, de zorgbehoeften en de problematiek van de wilsonbekwaamheid van mensen met het syndroom van Korsakov die verblijven in een verpleeghuis. Wat zijn de symptomen van Korsakov? Waar lopen mensen tegenaan? Hoe ga je daar mee om?
Mevrouw Molema heeft Korsakov en woont in verpleeghuis Markenhof in Beekbergen. In deze film geeft ze je een inkijkje in haar leven.

Zorgbanenbeurs groot succes!

Donderdag 14 maart was het een geslaagde Zorgbanenmarkt Apeldoorn. Ruim 700 mensen lieten zich in Omnisport in Apeldoorn informeren over werken in de zorg. In de Atlant-stand hebben collega’s non stop geïnteresseerden gesproken. Rijen mensen stonden er voor de stand en we kregen regelmatig te horen dat men zag dat Atlant zich onderscheidt ten opzichte van de andere organisaties door de verschillende soorten zorg die we bieden. Ook hoorden we: we krijgen van jullie een blij gevoel. Hoe mooi is dat!

Wethouder Jeroen Joon gaf het startschot van de arbeidsmarkt. “De zorg verandert. Er is andere zorg nodig en technologische ontwikkelingen maken dat er anders gewerkt moet worden. Maar de vraag naar zorg blijft groeien, terwijl het aantal FTE’s in de zorg afneemt. Een zorgwekkende ontwikkeling. Ik omarm initiatieven als deze zorgbanenmarkt, waarin overheid, onderwijs en organisaties samen in actie komen om een tekort aan personeel tegen te gaan.”

NPO Radio 5 was ook bij de banenmarkt aanwezig en interviewde collega Jolanda Kouthoofd (P&O) over het geven en krijgen van ruimte bij Atlant. Luister het interview hier terug!

We kijken enorm tevreden terug op deze dag en hopen dat veel mensen de zorg én Atlant ontdekt hebben.

Kon u er niet bij zijn, maar bent u wel op zoek naar een baan of vrijwilligerswerk in de zorg? Check dan de vacatures hier op onze website!

foto: Stedendriehoek

Eten en drinken, Puur genieten

In het bakje zit een mousse van pepernoten. Jan kan het niet afwachten. Hij proeft en je hoort hem alleen nog smakken ‘Heerlijk.’ De pepernotenmousse gaat linea recta zijn keel in, door zijn ziekte is hij niet meer in staat om te kauwen. Hij straalt ‘Heerlijk!’ In een rap tempo is het bakje leeg, hij geniet met volle teugen ‘Lekker, heerlijk, goh, verrukkelijk!’ Jan kijkt helemaal tevreden, kerst kan nu komen. Als gezond mens kun je je nauwelijks voorstellen dat je bepaalde dingen niet meer eet of dat je moeite met slikken zult hebben. Lekker eten lijkt zo normaal en bereikbaar, het dagelijkse genieten. Maar wat als je afhankelijk bent van een ander? Dan is afwisseling meer dan welkom om je als volwaardig mens te voelen. Of wat als je gebonden bent aan een gemalen consistentie? Dan is de zelfmaalmachine een echte uitkomst, het maakt mogelijk meer dan alleen soep en vla te eten. Ook al is het voor een buitenstaander niet echt visueel aantrekkelijk, het gaat om smaak en variatie. En om mensen wel van eten te kunnen laten genieten. Dat werkt over en weer, want ook de medewerkers genieten mee als ze de kwaliteit van leven van mensen zo eenvoudig kunnen verbeteren. En als je bedenkt dat je elke dag meerdere keren eet, hoe vaak kan je dan in de toekomst blij zijn. In onze film Eten en Drinken, Puur genieten, vertellen we over het belang van eten en drinken en hoe we bij Atlant verschillende vormen inzetten om mensen zoveel mogelijk puur te laten genieten van eten. Dat doen we met onze Koks on Tour, waarin onze kok en hoofd voeding langs de locaties gaan met steeds weer een ander thema, zoals vergeten groente, vis of amuses. Maar ook door onze medewerkers te trainen in het malen van voedsel, zodat mensen met slikproblemen ook alle smaken kunnen blijven ervaren. Bekijk hier de film en lees hier het volledige verhaal over ‘Eten en drinken, puur genieten’.

1 2 3 4 11