Atlant op congres Waardigheid & Trots

Atlant op congres Waardigheid & Trots

Op maandag 2 juli 2018 vond het jaarlijkse Waardigheid & Trots congres plaats. Ook dit jaar waren wij als Atlant goed vertegenwoordigd. Vanuit Topcare was er aandacht voor het onderzoek op het DAC en daarnaast gaven we in een uitgebreide sessie uitleg over onze Kijk op Dementiezorg, Namasté, Integraal Muziekaanbod en de nieuwbouwplannen rondom wonen in het groen op Het Immendaal.

Het congres

Meer tijd en aandacht voor de cliënt. Gemotiveerde en voldoende zorgverleners. Leren, verbeteren en innoveren om de verpleeghuiszorg steeds beter te maken. Deze thema’s staan centraal op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ op maandag 2 juli 2018 in het World Forum in Den Haag. Alle betrokkenen bij de verpleeghuiszorg in Nederland zijn van harte welkom op het congres dat minister Hugo de Jonge van VWS opent. Er zijn meer dan zeventig workshops en presentaties met inspiratie, informatie en goede voorbeelden van verpleeghuizen. Deze dag staat onder leiding van dagvoorzitter Lennart Booij. Het congres is geïnspireerd op het programmaplan ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister De Jonge recent presenteerde. Met dit plan wil hij de beweging naar een verdere verbetering van de verpleeghuiszorg versterken. Zodat er in elk verpleeghuis voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor bewoners.

Presentaties Atlant

Tijdens drie verschillende momenten komt Atlant aan bod tijdens het congres:

Sessie 2.16 Omgaan met dementie, twee benaderingen: Namasté Care en de Sociale Benadering Dementie

Atlant en Wilgaerden werken beide aan persoonsgerichte zorg. Op het vlak van dementie hebben zij beiden een prachtige aanpak. In de workshop laat Atlant zien (met twee prachtige films) en legt uit hoe zij Namasté en het muziekaanbod inzetten in de dagelijkse praktijk, hoe zij plannen maken voor nieuwbouwontwikkelingen in het groen en hoe de Kijk op dementiezorg tot stand is gekomen en vervolg krijgt. Wilgaerden werkt vanuit de methodiek van de Sociale Benadering Dementie (Anne-Mei The) aan meer persoonsgerichte zorg voor cliënten met dementie. De focus van de Sociale Benadering ligt niet op de aandoening, maar op (het verbeteren van) de leefwereld van de persoon met dementie en diens omgeving.
Voor meer info: https://www.waardigheidentrots.nl/congres-thuis-in-het-verpleeghuis/2-16-omgaan-met-dementie-twee-benaderingen-namaste-care-en-de-sociale-benadering-dementie/

Sessie 3.10 Topcare en het belang van zinvol je dag doorkomen

Iedereen vindt het belangrijk om zinvol de dag door te komen. Of je nu een drukke baan hebt, of met Korsakov bent opgenomen in een verpleeghuis. Voor de tweede doelgroep is dat net zo belangrijk, maar wel veel moeilijker om te realiseren. Stichting Topcare staat voor de beste zorg. Verpleeghuizen krijgen een Topcare-predicaat als ze onderzoeken hoe het beter kan. Ze zoeken naar oplossingen en streven steeds weer naar verbetering. Bij Topcare centrum Atlant hebben ze jarenlange ervaring opgedaan met het Dagactiviteiten Centrum voor patiënten met Korsakov. Ze zijn nu zo ver dat zij echt een zinvolle dag hebben. Dat is Topcare ten voeten uit. Dat was te horen en zien in deze workshop, verzorgd door Stichting Topcare en Atlant.
Voor meer info: https://www.waardigheidentrots.nl/congres-thuis-in-het-verpleeghuis/3-10-topcare-en-het-belang-van-zinvol-je-dag-doorkomen/

Sessie 1.17 Lerend Kennisnetwerk Dementie

Het leren van en met elkaar en het opzetten van leernetwerken is een belangrijk thema in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Tijdens deze interactieve presentatie maakten bezoekers kennis met het leernetwerk Dementie opgericht door zes organisaties en Vilans. Het doel van dit netwerk is om samen te werken en te onderzoeken op welke manier wetenschap kan aansluiten bij een concrete praktijksituatie in de realisatie van gepersonaliseerde dementiezorg: zorg afgestemd op de behoeftes van de persoon. Welke uitdagingen zijn er om te komen tot gepersonaliseerde dementiezorg en waarom is samenwerken, zowel met andere organisaties als met de wetenschap, hierbij zo belangrijk. Dit illustreren we aan de hand van een concrete casus van Dhr. de Bruin, bewoner van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH); een van de deelnemende organisaties. In het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ wordt deze casus genoemd als innovatief voorbeeld. Tenslotte deelden we onze ervaringen rondom het opzetten en de toegevoegde waarde van dit lerend netwerk ter inspiratie voor andere organisaties in het opzetten van een lerende netwerk. Deelnemers aan het netwerk zijn: Atlant, Avoord, Marga Klompé, Topaz, Zonnehuisgroep Amstelland en WoonZorgcentra Haaglanden. Deze sessie wordt verzorgd door WoonZorgcentrum Haaglanden en Vilans.

Het Kwaliteitsjaarverslag van 2017 is uit

Bij Atlant gebeurt heel veel, elke dag weer! 2017 was een extra speciaal jaar voor Atlant, het was ons 125 jarig jubileum en we hebben ook nog een volledig nieuwe visie en huisstijl geïntroduceerd.

In 2017 werd ook het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ingevoerd. Voor Atlant een goede stimulans om de verdere kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn te verbeteren. De uitgangspunten van het kwaliteitskader – onder andere cliënt centraal en nadruk op leren – zijn de basis voor de resultaten in ons kwaliteitsjaarverslag van 2017. Verbindingen leggen is hierin een terugkerend thema, zowel intern als extern. Extern zoeken we (steeds) meer verbindingen met samenwerkingspartners. Andere professionals die samen met ons de kwaliteit van zorg willen verbeteren. Universiteiten, scholen, collega-instellingen, beleidsmakers maar ook bedrijven uit de omgeving. Intern vinden steeds meer collega’s elkaar, op kennis gebied maar ook voor de teambuilding. Alle evenementen die we rond 125 jaar Atlant hebben georganiseerd hebben daar zeker aan bijgedragen.
En die verbinding leggen we ook in ons werk. We willen duidelijkheid over waarom we elke dag doen wat we doen! Onze strategie en onze visie ‘Wij geven ruimte’ zijn daarin de basis. Deze nieuwe visie – ontstaan vanuit gesprekken met bewoners, familieleden en medewerkers – hebben we begin 2017 geïntroduceerd. Onze kaderbrief en ook de wetenschapsposter gaan daar op door, zij vertalen de mooie woorden uit de visie naar concrete acties en resultaten. We willen blijven leren en verbeteren, elke dag. En altijd met hetzelfde doel voor ogen: de kwaliteit van leven voor de mensen die wij ondersteunen vergroten, ze ruimte geven.

Lees je mee? Klik hier voor het kwaliteitsjaarverslag 2017.
Ons financiële jaarverslag is te vinden op DigiMV, via: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx (vul dan in: Atlant Zorggroep – Beekbergen).
Ook nieuwsgierig geworden naar alle evenementen en activiteiten in 2017, bekijk hier onze wrap up van 2017.

Agaath Bruin, verpleegkundige bij Atlant, in magazine Diabc

Agaath Bruin, verpleegkundige bij Atlant, is geïnterviewd voor het magazine Diabc, waarin verhalen over het leven met diabetes worden gedeeld. Agaath ziet als praktijkverpleegkundige toe op de diabetesregulatie van mevrouw Hendriks, die vorig jaar in zorgcentrum De Loohof kwam wonen. Dochter Marja van Wijk: “Mijn moeder heeft sinds ze hier zit geen hypo meer gehad.”

Agaath: ‘Een van mijn aandachtsgebieden is diabetes, waarbij we de richtlijn van Verenso hanteren. Dat wil zeggen dat we niet gaan voor de scherpste instelling, maar voor de hoogste haalbare kwaliteit van leven. Het doel is meer het welbevinden dan de goede getalletjes.’

Benieuwd naar het volledige interview? Lees het hier!


Klik op de afbeelding om het artikel te kunnen lezen.

Leeuwenhoek on Tour bij Atlant

Gisteravond was de aftrap van De Leeuwenhoek on Tour, bij onze locatie Berkenhove. Gespreksleider John Overmeer trapt af voor een zaal met ruim 90 bezoekers. Een mix van medewerkers van Atlant, andere zorgprofessionals, beleidsmakers, mantelzorgers en andere mensen uit de omgeving.

Bij In De Leeuwenhoek On Tour tonen ze fragmenten uit de serie, mét exclusieve, niet eerder vertoonde beelden. Ze snijden dilemma’s aan waarover ze in gesprek gaan met de gasten: mantelzorgers, professionals werkzaam in de zorg en andere betrokkenen en geïnteresseerden. Hoe ga je om met mensen met dementie? Hoe kan de zorg voor mensen met dementie nog menselijker en liefdevoller? Hoe kun je je écht verplaatsen in de – misschien vervreemdende – werkelijkheid van de ander?

Tafelgasten
Het was een boeiende avond, met ontroerende beelden en ingewikkelde dilemma’s. Aan de gesprekstafel zaten:
Bert Keizer, filosoof en verpleeghuisarts
Carla Bellers, humanistisch geestelijk verzorger.
Mariet Gielen, bestuurslid Alzheimer Nederland afdeling Oost Veluwe, portefeuille voorlichting.

Karin Willems van Female Economy begon de avond met een mini workshop. Alle aanwezigen werden gevraagd om in tweetallen de volgende twee vragen aan elkaar te stellen en met elkaar te delen: Wat zie je in mijn ogen? Mocht jij er als kind zijn? Het was een bijzondere ervaring en de aanwezigen merkten dat je met het stellen van deze vragen ineens een heel ander contact met elkaar hebt.

Drie dilemma’s
Vervolgens nam John Overmeer het weer over en startte met de drie dilemma’s die ze deze avond wilden bespreken. Elk dilemma werd ingeleid met beelden uit de documentaire ‘In de Leeuwenhoek’ en daarna werd de zaal gevraagd om hun eigen ervaring op te schrijven rond dit dilemma en dit te bespreken met de buurman of – vrouw. Aansluitend gaven de drie sprekers hun mening over dit thema.
De dilemma’s die aan bod kwamen waren:
– Van thuis naar zorghuis
– Veiligheid en autonomie
– De veranderende relatie met iemand die dicht bij je staat en dementie krijgt.

Van thuis naar zorghuis
Het eerste dilemma roept al verschillende reacties op. De tafelgasten lichten toe dat zij zien dat veel mantelzorgers heel lang voor hun partner blijven zorgen. Vaak ook over de eigen grenzen heen. Dat heeft ook een groot effect op de gezondheid en het welzijn van de mantelzorger zelf. Er wordt gepleit voor de inzet van casemanagers die ook goed de mantelzorgers begeleiden.
Een medewerkster van Atlant vertelt dat zij onlangs een echtpaar ontving. De man, 68, had dementie en kwam op de locatie wonen. De vrouw had haar man al drie jaar lang, zeven dagen in de week verzorgd ‘Het was heel aangrijpend om te zien, het is heel heftig geweest voor die mevrouw. Die afgelopen jaren waren heel zwaar en dan nu haar man definitief uit huis. Het gaat bij ons niet alleen om het geven van zorg, maar ook om alle emoties en gevoelens. Je inleven in de ander en aandacht geven. Het voelt goed als we haar man toch kunnen helpen, blijven zoeken naar mogelijkheden en mevrouw kunnen geruststellen en vertellen hoe zijn dag is geweest. Daar doe ik het voor.’

Autonomie
Het dilemma veiligheid en autonomie is ook een herkenbaar issue voor velen. Wat kan wel en wat niet? Veel mensen met dementie overzien zelf niet dat ze de ziekte hebben en wat ze wel en niet kunnen. Middelen zoals GPS kunnen gebruikt worden om mensen wel meer vrijheid te kunnen geven en tevens te volgen. Erg belangrijk is in ieder geval om goed in gesprek te blijven met de betrokkenen. Helderheid te geven over wat wel en niet bijdraagt aan de kwaliteit van leven en wat de mogelijkheden zijn.

Aandacht
Ook bij het derde dilemma komt de aandacht voor de mantelzorger weer terug. De tafelgasten merken ook dat er vaak nog te weinig aandacht is voor de rol van de mantelzorger. Mensen willen vaak hun verhaal kwijt en vertellen wat het met hun doet, gewoon er zijn en luisteren is vaak al genoeg. Voor mantelzorgers is de fase waarin hun partner veranderd en daarmee de verhoudingen onderling ook, vaak erg zwaar. En dan volgt ook nog de periode van verzorgen. ‘Eigenlijk heeft een mantelzorger ook een mantelzorger nodig’, is een opmerking uit de zaal.

Aan het einde van de avond vraagt gespreksleider John aan Thijs Houtappels, bestuurder van Atlant hoe hij terugkijkt op de avond bij één van zijn locaties. ‘Ik vond het ontroerend en ingewikkeld. Ontroerend vanwege de beelden en verhalen en ingewikkeld omdat we te maken hebben met complexe vraagstukken. Het blijft elke keer weer van groot belang om iedereen om de mensen met dementie heen te blijven betrekken, de familie, de zorgprofessionals, maar ook de vrijwilligers.”
Bert Keizer sluit af met de opmerking dat je in het verpleeghuis natuurlijk nooit zal krijgen wat je thuis had, maar dat wij het hier in Nederland echt niet slecht doen!

Meer informatie
Voor meer informatie over De Leeuwenhoek on Tour, klik hier.
De vier documentaires zijn terug te kijken via de NPO, klik hier.

Niets menselijks is ons vreemd

Namasté. Het betekent letterlijk ‘respect aan het innerlijke’, ‘ik buig voor jou’. Met Namasté willen we bij Atlant de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. Dat doen we door ze meer persoonlijke aandacht te geven, aan te sluiten bij de behoefte van de mensen. Het zit in soms kleine dingen, met oprechte aandacht en een groot effect. In een prachtig verhaal – met veel dank aan alle betrokkenen – en mooie film leggen we uit wat het effect van Namaste kan zijn voor mensen met dementie. Lees, kijk en luister mee.

Voor meer info over Namasté; klik hier

Wonen in het groen bij Het Immendaal

Coolsingel is deze maand verhuisd naar het prachtige terrein van Het Immendaal. Tussen de hoge bomen, groene omgeving en het monumentale hoofdgebouw (oude sanatorium) is een woonzorgconcept voor 27 mensen met dementie. Zij kunnen hier optimaal genieten van de natuur en ervaren dit in een omgeving waar zij maximale vrijheid hebben en toch veilig zijn. De tuin gaat een beleef en beweegtuin worden met diverse paden waarin bewoners geuren en kleuren ervaren en daarnaast gestimuleerd worden om te blijven bewegen.

Nieuwbouw
De afdeling Coolsingel zal op den duur vervangen worden door nieuwbouw. De beleving van natuur en groene omgeving is uitgangspunt in het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen op deze locatie en is een belangrijke factor in het realiseren van zinvolle dagbesteding voor de bewoners. Het woonzorgconcept richt zich op de mensen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen en 24-uur zorg nodig hebben. ‘Wonen in het groen’ zal straks ruimte geven aan ongeveer 40 mensen met dementie.

Expertise
Atlant wil zich ontwikkelen tot expertisecentrum dementie. Op Het Immendaal bieden we de zorg, behandeling en begeleiding aan op basis van de beste (wetenschappelijke) kennis. Atlant wil investeren in het bijdragen aan de kennisontwikkeling rondom dementiezorg door het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek. Ook zal in het gebouw zorgtechnologie optimaal ondersteunend aanwezig zijn. Het is een woonzorgconcept dat bovendien ruimte geeft om samen met de lokale ondernemers, vrijwilligers en andere organisaties meerwaarde te creëren voor de bewoners van Het Immendaal én voor de bewoners van Beekbergen.

De Leeuwenhoek On Tour bij Atlant

De Leeuwenhoek On Tour bij Atlant

Op woensdag 23 mei komt ‘De Leeuwenhoek On Tour’ bij Berkenhove van Atlant. Een avond waarin – naar aanleiding van de documentaire die momenteel op tv wordt uitgezonden – gesproken wordt over de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie. Medewerkers, cliënten, verwanten, vrijwilligers, leden van cliëntenraden en omwonenden zijn van harte welkom!

Stel: je moeder, vader, broer, zus, vriend of partner krijgt dementie. Hoe zou jíj willen dat hij of zij verzorgd wordt? De moeders van Adelheid Roosen en Hugo Borst kregen alzheimer. Samen maakten zij – in samenwerking met het Humanistisch Verbond en Human – de serie In De Leeuwenhoek, over hoe ouderenzorg beter kan en moet. Ze verbleven wekenlang in de Rotterdamse zorginstelling De Leeuwenhoek en mochten van de directeur overal bij zijn en alles filmen. Ze kijken hun ogen uit. Vaak zijn ze ontroerd, soms verbaasd. Ze schieten in de lach, voelen compassie en zijn ook weleens boos.

De eerste aflevering van de documentaire is uitgezonden op 19 april jl. en de afleveringen zijn terug te kijken via: https://www.npo.nl/in-de-leeuwenhoek/VPWON_1283102

De tour ook bij Atlant

Naar aanleiding van de documentaire willen de makers graag met anderen het gesprek aan gaan over de dilemma’s die zij – en alle anderen in en rondom de zorg – tegenkomen in de zorg aan mensen met dementie. Daarom is ‘De Leeuwenhoek On Tour’ in gang gezet en Atlant is gevraagd of wij hier ook onderdeel van willen uitmaken. Jij als medewerker van Atlant bent dus van harte welkom tijdens deze avond!

De Leeuwenhoek On Tour vindt plaats op woensdag 23 mei, 20.00 – 21.30 uur

Atlant, Appartementencomplex Berkenhove, Koning Lodewijklaan 387b

Aanmelden

Aanmelden voor de avond (die verder kosteloos is) gaat via de website van het Humanistisch Verbond: https://www.humanistischverbond.nl/indeleeuwenhoekontour

Bij In De Leeuwenhoek On Tour zie je fragmenten uit de serie, mét exclusieve, niet eerder vertoonde beelden. Ze snijden dilemma’s aan waarover in gesprek wordt gegaan met: bewoners (indien mogelijk), mantelzorgers, professionals werkzaam in de zorg en andere betrokkenen en geïnteresseerden. Hoe ga je om met mensen met dementie met behoud van eigenwaarde? Hoe kan de zorg voor mensen met dementie nog menselijker en liefdevoller? Hoe kun je je écht verplaatsen in de – misschien vervreemdende – werkelijkheid van de ander? Filosoof en verpleeghuisarts Bert Keizer en humanistisch geestelijk verzorger Carla Bellers gaan deze avond in gesprek met de gasten.

Dag van de Verpleging

Vandaag, zaterdag 12 mei, is het de Dag van de Verpleging!

We staan er niet altijd bij stil hoe belangrijk het werk is van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante functies in de zorg! Er zijn weinig branches waar bevlogenheid en passie zo nadrukkelijk om de hoek komen kijken als in de zorg. Wij willen dan ook graag stil staan bij het bewonderenswaardige werk dat onze medewerkers 24 uur per dag 7 dagen per week verrichten. Hun inzet en toewijding voor onze bewoners waarderen wij erg. Bedankt!

Op 12 mei , de verjaardag geboortedag van de wereldberoemde Engelse verpleegster Florence Nightingale – grondlegster van de moderne verpleegkunde- worden alle Atlant-medewerkers in het zonnetje gezet. Om te laten zien dat we hun werk nooit als ‘normaal’ gaan beschouwen ontvangt iedere medewerker wat lekkers voor als er even een rustig momentje is…. want wie wordt er nou niet blij van een heerlijk stukje chocola.

Start Huntingtoncafé bij Heemhof

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn op donderdag 17 mei 2018 van harte welkom tijdens het eerste ‘Huntingtoncafé bij verpleeghuis Heemhof aan de Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.

Eens per kwartaal is er een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen.

Het thema op deze eerste avond is ‘Ziektebeeld en onderzoek’. Spreker Eric Reits, wetenschapper AMC en tevens vrijwilliger van Campagneteam Huntington, komt vertellen over het ziektebeeld Huntington, welke onderzoeken er momenteel plaatsvinden en hoe de huidige stand van zaken is op het gebied van onderzoek naar de ziekte van Huntington. Pamela de Koning en Judith van Vliet , coördinerend verpleegkundige en maatschappelijk werker bij Atlant, vertellen aansluitend wat Atlant patiënten en familie te bieden heeft.

Meer informatie

Mooie opbrengsten Ruimte voor verpleeghuizen

Atlant heeft als één van de 168 deelnemers (zorgaanbieders/verpleeghuislocaties) met de verbeterplannen ‘Dagactiviteitencentrum Korsakov’ en ‘Informatieschermen’ deelgenomen aan het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.

Met het verbeterplan ‘Dagactiviteitencentrum (DAC) Korsakov’ wilde Atlant door middel van onderzoek aantonen dat werken bij het DAC bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov. Het verbeterplan ‘Informatieschermen’ omvatte het plaatsen van interactieve informatieschermen op alle locaties met als doel het gesprek, de samenwerking en interactie versterken tussen cliënten, familie en medewerkers. Daarnaast heeft Atlant samen met Waardigheid en trots een kwaliteitstraject doorlopen.

Waardigheid en trots heeft een overzicht gemaakt van de opbrengsten van de afgelopen paar jaar:
In woord: https://www.waardigheidentrots.nl/wat-werkt/
In beeld: https://www.youtube.com/watch?v=LJQB0f7Tibs&sns=em
Bijdragen Atlant: https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/
———————–

In februari 2015 presenteerde voormalig staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Eén van de onderdelen uit het plan Waardigheid en trots is het geven van ruimte aan verpleeghuislocaties die de ambitie hebben om best practice te worden.

Minister Hugo de Jonge: Waardigheid en trots heeft eraan bijgedragen dat de trots en het zelfbewustzijn in de sector weer een beetje is teruggekomen.’

1 9 10 11 12 13 17