Atlant wint Apeldoorn Business Award!

Wat zijn we trots!! Onze mooie organisatie heeft gisteravond de Apeldoorn Business Award gewonnen in de categorie Maatschappelijke organisaties. Met een gemixte groep medewerkers waren we aanwezig in Orpheus om de Award in ontvangst te nemen.

We zijn trots op deze Award, maar vooral trots op onze medewerkers en vrijwilligers die zich elke dag weer inzetten voor de mensen die wij zorg, behandeling en ondersteuning bieden! Zij zijn de reden dat we hebben gewonnen! Het juryrapport kan je hier lezen.

Het is helemaal mooi dat we deze Award hebben gewonnen in ons jubileum jaar, want al 125 jaar maken wij ons hard voor kwetsbare mensen en dat hopen we nog een hele lange tijd te kunnen blijven doen. Met alle medewerkers en vrijwilligers vieren wij samen dat we deze Award hebben verdiend en trots zijn op ons werk en op elkaar!

Atlant feliciteert ook de andere winnaars in de verschillende categorieën: Claudio’s IJssallon, Je M’appelle, De Veluwse Stoomtrein Maatschappij, Hildering Groenkunst en Hamer!

Thijs Houtappels
Bestuurder Atlant

en de winnaar is…. de bekendmaking (filmfragment)
dankwoord (filmfragment)

Het verpleeghuis is het einde!

Het leven in een verpleeghuis beschreven door de bewoners zelf
Op 9 oktober is het eerste exemplaar van het boek ‘Het verpleeghuis is het einde’ uitgereikt aan demissionair staatssecretaris van Rijn. In Het verpleeghuis is het einde! wordt mét de bewoners gepraat in plaats van over hen. Een boek met 60 portretten en verhalen van verpleeghuisbewoners, waarvan 4 van Atlant, en hun artsen. De lezer wordt door middel van een (beeld) verhaal meegenomen in de wereld van het verpleeghuis, waar het minder erg is dan vaak gedacht en gezegd wordt.

De schrijvers Freya Angenent en Lauke Bisschops, specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, laten bewoners in hun eigen woorden vertellen hoe het leven in het verpleeghuis er nu écht uitziet.
Het voorwoord van het boek is geschreven door Hugo Borst en Carin Gaemers.

Vier bewoners van Atlant hebben meegewerkt aan het boek. De moedige en persoonlijke verhalen van mevrouw Hartendorf, mevrouw Timmerman, de heer Boerboom en de heer de Wacht maken dit boek mede tot een inspirerend en positief boek. Atlant is trots op deze deelnemers aan het boek, dat zij hen verhaal durven en willen delen.
Sophie Timmerman (45, bewoonster Heemhof): ’Het allerliefste zou ik natuurlijk thuis willen wonen bij mijn kinderen, ik mis ze enorm. Maar het moest wel, het kon niet anders. Ik mis ze elke dag, maar toch heb ik het hier naar mijn zin.’
Afgelopen maandag bij de boekpresentatie waren de heer de Wacht, familie van mevrouw Hartendorf, mevrouw Timmerman met haar man en twee medewerkers van Atlant (Esther Beekhuis en Cindy Kruithof) dan ook aanwezig.

Naast het boek is er ook een reizende fototentoonstelling die de komende maanden bij verpleeghuizen in heel Nederland te zien is. De tentoonstelling geeft samen met het boek een nieuwe kijk op het verpleeghuis en haar bewoners. Op dit moment is de tentoonstelling ook bij Atlant, verpleeghuis Heemhof (Beatrijsgaarde5, Apeldoorn), te zien.

Het boek is bedoeld voor iedereen die met het verpleeghuis te maken heeft. Voor mensen die er al wonen, mensen die er misschien heen gaan en voor hun families. Maar bijvoorbeeld ook voor studenten, zorgprofessionals en politici. Omdat het niet om theorie gaat, maar over de praktijk! Een praktijk vol mooie mensen en positieve verhalen.

Klik op de foto’s voor de bijbehorende verhalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug in de tijd…. deel 2

Oktober is de maand van de geschiedenis en wij bestaan dit jaar alweer 127 jaar! Tijd voor een terugblik (deel 2)….. We gaan terug naar 1901….

In 1909 werd op initiatief van Rotterdamse notabelen het ‘Sanatorium Immendaal’ gebouwd. Het sanatorium was vooral bedoeld voor Rotterdamse tuberculosepatiënten. Voor slechts enkele guldens per maand konden zij in het Immendaal worden verpleegd. Door komst van antibiotica na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal tuberculosepatiënten af. Het sanatorium sloot in 1959 de deuren voor deze patiënten. In de jaren 60 veranderden naam en functie. Sanatorium Immendaal ging verder als Geriatrische Inrichting Beekbergen. Doordat de gemeente Rotterdam vooral oude zeelieden met drankproblemen of Korsakov naar Beekbergen stuurde, ontstond hier de specialisatie Korsakov. In 1982 werd de Geriatrische Inrichting Beekbergen een verpleeghuis en veranderde de naam in het Immendaal.

‘Vooruitkijken en bouwen aan de toekomst’. Zo stonden mensen na de Tweede Wereldoorlog in het leven. Eén van de belangrijkste veranderingen die dat met zich meebracht was de komst van door de overheid gereguleerde zorg. Gelijktijdig nam ook medische kennis en kennis over zorg en behandeling toe. Meer mensen kregen recht op betere zorg en behandeling. De zorg ontgroeide het stadium van pappen en nathouden.

Tussen 1950 en 1965 ontstonden de eerste verpleeghuizen als opvang voor mensen uit ziekenhuizen. En in 1965 werd in Nederland het eerste moderne bejaardenhuis geopend. Mensen kregen meer privacy en meer inbreng in de zorg. Met het verstrijken van de tijd verschoof Atlant haar koers naar meer vrijheid en regie voor bewoners. Oude locaties waren aan vernieuwing toe. Nieuwe locaties ontstonden.
In 1950 veranderde de functie van het prachtige jongensweeshuis Berghorst aan de Loseweg in een tehuis voor oude mannen en vrouwen. De kamers in het statige pand waren groot en comfortabel. Niemand hoefde zich te vervelen, er was van alles te doen. Men kon zelfs wandelen in de tuinen van Paleis Het Loo. In de jaren tachtig was het oude pand aan verbouwing toe. Al snel werd duidelijk dat die verbouwing bouwtechnisch en financieel bijna onmogelijk was. Men besloot te verhuizen. In 1994 kwam er een nieuw pand in de wijk de Maten. Veel bewoners namen met pijn in hun hart afscheid van het oude Berghorst. Maar nieuwe, grote appartementen maakten veel goed.

Wordt vervolgd


Terug in de tijd…. deel 1

Oktober is de maand van de geschiedenis en Atlant bestaat dit jaar alweer 127 jaar! Tijd voor een terugblik….. We gaan terug naar 1891….

Het is zomer 1891. In Weesinrichting Neerbosch in Nijmegen buigt een groepje sociaal bewogen dames en heren zich over de vraag wat gedaan kan worden voor bedelaars, zwervers en idioten. Een jaar later, in 1892, startte de vereniging tot ‘Christelijke verpleging van landlopers en bedelaars’ in Beekbergen. De vereniging kocht boerderij Het Hoogeland in Beekbergen. Hier en op de omliggende heidegronden ontstond een landbouwkolonie voor reclasserings- en verplegingsarbeid. Landlopers, vagebonden, alcoholisten en spiritusdrinkers kregen kost en inwoning in ruil voor werk op de boerderij. De vereniging draaide tot halverwege de 20e eeuw op particuliere en kerkelijke bijdragen, veelal centen en stuivers uit collectes.

Tegelijk met het ontstaan van Het Hoogeland, groeide in Apeldoorn het plan om iets te doen voor ‘oude stumpers’ uit de stad. In 1898 opende de Nederlands Hervormde kerk een oude mannen- en vrouwenhuis. De zorg was gericht op ondersteuning bij dagelijkse levensbehoeften. Er was geen georganiseerde medische of verpleegkundige zorg in huis. Om iedereen in het gareel te houden, golden er strenge regels: een vaste tijd om op te staan, te bidden, te eten en naar bed te gaan. Schelden, dronkenschap, binnenkomen na de avondklok en vrouwenbezoek werden streng bestraft. In oudemannen- en oudevrouwenhuizen van die tijd was weinig privacy. Het huis in Apeldoorn was een prettige uitzondering: er waren eigen kamertjes voor mannen, vrouwen en echtparen. De meubilering was sober, maar voor die tijd voldoende: een ledikant, een wastafel, een stoel en een kastje. De kamertjes van de echtparen waren iets groter en geschikt om eventueel privébezoek te ontvangen. Het huishouden werd bestierd door een echtpaar. Ook de bewoners zelf hadden diverse taken, zoals hulp bij de bereiding van de gezamenlijke maaltijden. Toen het huis in 1938 veertig jaar bestond, kreeg het huis de naam van haar beschermvrouwe: Koningin Wilhelmina-Rusthuis.

In 1973 verhuisde het Koningin Wilhelmina Rusthuis naar de huidige locatie. Rijksoverheid en gemeente sprongen bij. Met een belangrijk effect: voortaan konden alle bejaarden een plaatsje krijgen, niet alleen die van de Nederlands Hervormde kerk. Mensen stonden in de rij om in het Wilhelmina te mogen wonen. Het huis had een goede naam. In maart 2017 is het nieuwe Koningin Wilhelmina geopend.

(deel 1/4)

Atlant bij Europees Huntington Congres

Van 22 tot 24 september 2017 vond het 2de Europese Huntington Congres in Sofia/Bulgarije plaats, georganiseerd door de European Huntington Associaton.
De focus lag vooral op de directe cliëntenzorg; verzorging en opvang van de Huntingtonpatiënten en ondersteuning van de Huntington families. Thema’s waren onder andere: gedragsveranderingen, het leven in een Huntingtonfamilie, het belang van voeding en beweging. Ook werd er een stand van zaken gegeven van het wetenschappelijk onderzoek.

Een aantal medewerkers van Atlants Huntingtondoelgroep heeft het congres (European Huntington Associaton) in Sofia/Bulgarije bijgewoond. Tijdens dit congres heeft Atlant zelf ook een presentatie gegeven over de Early Risk Management methode (vroeg signalering). Hierop mochten ze veel positieve reacties in ontvangst nemen.

Huntingtonmedewerker: ‘Samen kennis delen, netwerken en weer bijzondere en schrijnende verhalen gehoord. Met name over de jongere vorm van Huntington en het masker dat je vaak ziet bij Huntington cliënten, en dat het een kunst is om daar door heen te kijken’.

Topcare symposium

Nieuwsgierig naar hoe onderzoeken vanuit de verpleeghuiszorgpraktijk vorm krijgen? Hoe men komt tot oplossingen of interventies die echt werken. Bijvoorbeeld op het terrein van Korsakov, Huntington, geriatrische revalidatie, gerontopsychiatrie en dementie. Deze vragen werden beantwoord op het Topcare symposium Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg.

Op 20 november 2017 vond het Topcare symposium Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg plaats: ‘Chemie tussen praktijk en wetenschap’ plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Professionals uit de zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs presenteerden hun ervaringen, resultaten en geleerde lessen. Ook gaf Atlant een aantal workshops.

Workshops van Atlant

  • Hoe onderzoek en multidisciplinair werken bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov
    Door: Ineke Gerridzen, Jolande Noij en Agaath Bruin
  • Early Recognition Method (ERM)-riskmanagement bij patiënten met de ziekte van Huntington
    Door: Els Verschuur en Femke Drost
  • Beter mee verlegen dan om verlegen. Seksualiteit en intimiteit voor cliënten met de ziekte van Huntington. (Atlant en Topaz)
    Door: Henk Slingerland, Jonieke Bredewold en Jacqueline de Ridder-Aanhaanen (Topaz)

Topcare is een initiatief van verpleeghuisorganisaties die werken aan voortdurende verbetering van zorg. Topcare centra ontwikkelen een onderzoekscultuur in hun eigen organisaties, in samenwerking met hogescholen, universiteiten en academische verpleeghuisnetwerken.

Verslagen en presentaties van het symposium, klik hier.

Heeft u al op ons gestemd?!

Zoals u al heeft kunnen lezen: Atlant is genomineerd voor de Apeldoorn Business Award! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want wij zijn trots op onze organisatie en vooral op onze medewerkers die zich elke dag inzetten voor mensen met een zorgvraag. Heeft u uw stem al uitgebracht op ons?!

Samen met nog twee bedrijven zijn we genomineerd in de categorie Maatschappelijke organisaties. De winnaars van de Awards worden bekend gemaakt op donderdag 12 oktober tijdens de Award Night in Theater Orpheus. Voor meer informatie over de Awards en nominaties, kunt u kijken op: https://www.apeldoornbusinessawards.nl/nieuws/genomineerden-2017/

Publieksprijs
Naast de nominaties voor de verschillende categorieën is er ook een publieksprijs. Iedereen mag stemmen op de bedrijven die in alle categorieën genomineerd zijn. Degene met de meeste stemmen, wint de prijs. Hier hebben wij als Atlant dus ook een kans! Alle stemmen tellen natuurlijk, dus geef het vooral door en breng zelf ook uw stem uit via: https://www.apeldoornbusinessawards.nl/stemmen/ (stemmen kan niet meer)

Laat ze niet staan

Steun de campagne Samen dementievriendelijk
Vandaag is de Campagne “Laat ze niet staan” van start gegaan. Tijdens deze campagne zet Samen dementievriendelijk zich samen met ruim 100 organisaties, 75 AH-filialen en meer dan 150 ambassadeurs in om meer aandacht te vragen voor een dementievriendelijke samenleving.

Het doel is om in de komende drie weken zoveel mogelijk steunbetuigingen in de vorm van e-mailadressen te verzamelen als blijk van massale steun om Nederland dementievriendelijk(er) te maken. En dat is belangrijk. Want 1 op de 5 Nederlanders krijgt een vorm van dementie en daarmee wordt dementie volksziekte nummer 1. Iedereen krijgt er dus mee te maken.

Samen dementievriendelijk wil Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.

Wilt u de campagne steunen? Teken dan de steunbetuiging voor meer begrip en support voor mensen met dementie in de samenleving.
Ga daarvoor naar Samendementievriendelijk.nl

Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS. Bij deze actie is ook WeHelpen, een platform waar vraag en aanbod op het gebied van informele hulp en mantelzorgondersteuning elkaar kunnen vinden, betrokken.

Atlant genomineerd voor Apeldoorn Business Award! Stem mee!

Dit jaar is Atlant genomineerd voor de Apeldoorn Business Award! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want wij zijn trots op onze organisatie en vooral ook op onze medewerkers die zich elke dag inzetten voor mensen met een zorgvraag. We doen ook mee voor de publieksprijs; stem ook op onze mooie organisatie!

Samen met nog twee bedrijven zijn we genomineerd in de categorie Maatschappelijke organisaties. De winnaars van de Awards worden bekend gemaakt op donderdag 12 oktober tijdens de Award Night in Theater Orpheus.
Voor meer informatie over de Awards en nominaties, kunt u kijken op: https://www.apeldoornbusinessawards.nl/nieuws/genomineerden-2017/

Publieksprijs
Naast de nominaties voor de verschillende categorieën is er ook een publieksprijs. Iedereen mag stemmen op de bedrijven die in alle categorieën genomineerd zijn. Degene met de meeste stemmen, wint de prijs.
Hier hebben wij als Atlant dus ook een kans! Alle stemmen tellen natuurlijk, dus geef het vooral door en breng zelf ook uw stem uit via : https://www.apeldoornbusinessawards.nl/stemmen/ (stemmen kan niet meer)

Wens bewoner wordt jaarlijkse traditie

De heer Rein Zweering, bewoner van Marken ZuidER, heeft vorig jaar de wens uitgesproken nog eens heel graag een vaatje haring te willen “kaken”. Die wens is toen tot zijn grote vreugde in vervulling gegaan. Na het succes van vorig jaar mocht de heer Zweering onder leiding van Willem Bongers, Hoofd Voeding Atlant, dit jaar opnieuw een vaatje haring schoonmaken en uitdelen bij het Dagactiviteitencentrum Markenhof (DAC).

Al snel bleek dat een goede haringkaker het nooit verleert. Vol trots “dat hij het nog kan” toonde hij de schoongemaakte haringen aan iedereen. Met volle teugen genoot Rein van deze ochtend, èn samen met de aanwezigen van de heerlijke haring. Hij ziet al weer uit naar volgend jaar. Want dat er dan weer haringdag bij het DAC komt; dat is zeker. Een traditie is geboren!

1 8 9 10 11 12 13