Levensreis Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg in beeld gebracht

Levensreis Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg in beeld gebracht

Op verzoek van Atlant heeft Public Cinema in samenwerking met Birker Research de levensreis van de bewoners die verblijven op onze locatie voor Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) in beeld gebracht. De verhalen van Rosa, Emil en Adam laten ons zien hoe het leven van deze mensen eruit ziet.

Complexe doelgroep
De CPV-doelgroep is een hele diverse en complexe groep. Kenmerkend is de stapeling van problemen die spelen bij één persoon. Het gaat om chronisch psychiatrische problematiek, altijd gecombineerd met problemen uit andere domeinen, zoals gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid en/of sociale betrokkenheid. Deze stapeling maakt deze doelgroep uniek, en de zorgvraag complex. Geen persoon is hetzelfde, geen leven is hetzelfde.

Interviews
De levensreis is in beeld gebracht op basis van informatie en ervaringen van onze eigen bewoners, hun naasten, verschillende stakeholders en medewerkers. Gedurende het proces zijn zij individueel of in groepsverband geïnterviewd. Onderzoekers bezochten onze locatie en maakten aan de hand van een praatplaat de verhalen van onze bewoners inzichtelijk. Ook tijdens de groepsinterviews werd live meegetekend met wat er besproken werd. Vervolgens is al deze informatie samengebracht in een drietal verhalen.

Iris Oversier (visueel consultant bij Public Cinema): “Een prachtig project om aan te werken. Ik vond het erg inspirerend om te zien hoe de medewerkers bij Atlant werken met deze bijzondere en complexe doelgroep. We hebben veel mooie en kwetsbare, maar ook ingrijpende en heftige verhalen opgehaald, en ik vond het een eer om deze te vertalen naar een boodschap voor breder publiek.”

Verhalen geven doelgroep een gezicht
Met deze verhalen hopen we de mensen die tot deze doelgroep behoren een gezicht te geven. Er zijn immers zoveel verschillende verhalen, persoonlijkheden, diagnosen, mogelijkheden, beperkingen en emoties die deze doelgroep kleur geven. Ook wordt de informatie concreet gebruikt in het landelijk netwerk; bijvoorbeeld bij het opstellen van het competentieprofiel voor medewerkers.

Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider)Naast dat we met deze levensreizen deze doelgroep een gezicht geven, hebben we ook waardevolle feedback ontvangen over hoe wij meer kunnen betekenen voor bewoners, naasten en stakeholders. Een voorbeeld is dat naasten bij opname graag meer persoonlijke informatie zouden krijgen. Hier gaan we natuurlijk mee aan de slag!”

Bekijk hier het volledige rapport met de levensreis.

Zo levert deze levensreis op verschillende manieren een mooie bijdrage aan goede zorg voor deze doelgroep. Om de levensreizen nog beter te kunnen gebruiken zijn Atlant en Public Cinema nu bezig deze te vertalen in korte animaties.

Over het innovatieproject CPV

Atlant is in 2018 samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis gestart met het 3-jarige innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Binnen dit project dragen we bij aan wat goede zorg is voor deze doelgroep op basis van drie pijlers:

  1. Een pilot-afdeling inrichten en onderzoek doen naar de effecten van de ingezette interventies;
  2. De levensreis in kaart brengen en bijdragen aan onderzoek naar de definitie en omvang van de doelgroep;
  3. Netwerkbijeenkomsten om alle stakeholders aan te haken en de zo ook landelijk impact te realiseren.

Het doel? De juiste zorg op de juiste plek voor álle CPV-bewoners in Nederland.

Klik hier meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Praktische tips van Huntington experts bij Huntington Netwerkbijeenkomst

Donderdag 11 november was de tweede (online) Huntington Netwerkbijeenkomst Noordoost Nederland, georganiseerd door Noorderbreedte en Atlant. Tijdens de bijeenkomst maakten 75 eerstelijns zorgprofessionals, van fysiotherapeut tot huisarts, kennis met onze experts op het gebied van de ziekte van Huntington. De grootste behoefte? Kennis opdoen over de omgang met mensen met de ziekte van Huntington. Experts deelden in twee uur tijd kennis over de ziekte, namen bezoekers mee in de nieuwste ontwikkelen en gaven vooral veel praktische tips.

Wees begripvol en blijf luisteren

Manon van Kampen, ergotherapeut en SI-therapeut bij Atlant, vertelde meer over sensorische informatieverwerking: “Als gevolg van de ziekte van Huntington komen zin­tuiglijke (sensorische) informatie/prikkels niet altijd goed aan. Sommige prikkels kunnen onopgemerkt blijven, andere prikkels kunnen juist heel intens beleefd worden. Bij mensen met de ziekte van Huntington kan er sprake zijn van vertraging van de informatieverwerking, wat vervolgens weer kan leiden tot bijvoorbeeld gedragsproblemen.”

Hoe kunnen zorgverleners mensen dan het beste ondersteunen? De tip van Manon is om continu gedrag te analyseren en vragen te blijven stellen als: Welke prikkels kan de cliënt beleven? Waar voelt hij of zij zich goed bij? En wanneer is diegene juist onder- of overprikkeld, waardoor de cliënt probleemgedrag kan vertonen? Na een aantal video’s met praktische tips sloot Manon af met: “Geef geen oordeel over wat je ziet, maar probeer te begrijpen wat het echt betekent.”

Ontwikkeling naar DEC en REC

Wilma Vink, ergotherapeut bij Noorderbreedte nam de zorgprofessionals mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Huntington ketenzorg. Landelijk wordt er ingezet om de zorg voor doelgroepen met een zeer complexe zorgvraag (de zogenoemde ‘laag volume, hoog complex’) te verbeteren. Dat gebeurt met onder meer het opzetten van Doelgroep Expertise Centra (DEC) en Regionale Expertise Centra (REC). Atlant en Noorderbreedte zijn volop in ontwikkeling om een DEC (Atlant) en een REC (Noorderbreedte) te worden. “Deze ontwikkeling van deze expertisecentra draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg voor de doelgroep Huntington”, aldus Wilma.  

Wilma sloot af door de groep een korte terugblik te geven op het laatste congres van het Europese Huntington Netwerk en daarnaast enkele wetenschappelijke onderzoeken die op dit  moment plaatsvinden op het gebied van Huntington toe te lichten. Belangrijke eerste bevindingen daaruit zijn: denk out of the box, blijf voortdurend met elkaar communiceren, werk samen en blijf flexibel.

Wat neemt u mee in het werk?

Er werd afgesloten met de vragen: Wat zou u anders doen? Wat neemt u mee in het werk? Samenwerking, bewustwording, prikkelverwerking en observeren was daarbij de grote gemene deler. De volgende netwerkbijeenkomst staat alweer genoteerd op 19 mei 2022.

Bekijk de presentatie terug via deze link

Terugkijken: webinar Muziektherapie en Muziekagogie in de Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg

In de NKOP webinar van donderdag 28 oktober, toonden muziektherapeut Carlijn van der Eng en muziekagoog Susanne Tavares Mauricio hoe zij muziek inzetten bij de bewoners van de Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg, vanuit de Atlant visie: “Wij geven ruimte’’.

Vanuit het principe Getrapte Zorg biedt Vaktherapie muziek therapeutische behandeling, gericht op een specifieke behandelvraag. Muziekagogie biedt agogische begeleiding en ondersteuning, ten behoeve van het welzijn.

Zo kan muziek worden aangeboden naar de behoeften en mogelijkheden van onze bewoners, maatwerk dus. Maar hoe geven zij dit in de praktijk vorm en wat zijn hun achterliggende motivaties?
Deze vragen worden zowel intern als extern met grote regelmaat aan de twee disciplines gesteld. Hoogste tijd dus om hier eens dieper op in te gaan samen met zo’n 40 deelnemers uit het hele land tijdens de webinar.

In de webinar zetten Carlijn en Susanne overeenkomsten en verschillen in werkwijzen en beweegredenen uiteen. Tevens werd er ingegaan op de “grijze gebieden”, zo kunnen beide disciplines dezelfde muzikale werkvormen of middelen inzetten met een andere focus.
Theoretische uitleg en beeldende casussen wisselen elkaar af en een interactieve Mentimeter Quiz gaf deelnemers de kans om de opgedane kennis toe te passen.

Middels deze quiz konden deelnemers bij kort beschreven casussen kiezen voor het inzetten van muziektherapie of muziekagogie. Hieruit bleek dat de deelnemers goed hadden opgelet: de overgrote meerderheid zette de meest geschikte discipline in. Ondanks dat Susanne en Carlijn voornamelijk tegen elkaar en een beeldscherm zaten te praten, kregen ze mede door te gestelde vragen en de quiz toch het gevoel dat er contact was met het ‘publiek’.

Carlijn: “Het was fijn om door de uitkomsten van de quiz te merken dat het verhaal goed was overgekomen. Deelnemers begrepen wat het verschil is tussen beide disciplines en wanneer je het één of juist het ander inzet.”

Meer weten? Bekijk hier het webinar terug (doorscrollen naar webinar 3). Of neem contact op met Carlijn, C.van.der.Eng@atlant.nl of Susanne, s.tavaresmauricio@atlant.nl

Onderzoek | Terugblik 2020 en Jaarplan 2021

Bij Atlant willen we, mede door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek met de daaruit voortkomende onderzoeksresultaten, de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding leveren. Aan cliënten van vandaag en morgen in een optimale woonleefomgeving. De onderzoeksagenda 2020-2024 geeft daarbij richting aan toekomstig onderzoek. Binnen de onderzoeksagenda worden 7 V’s genoemd die ons helpen bij het steeds verder ontwikkelen van een onderzoekende houding. De V`s staan voor: verwonderen, verkennen, verrichten, verdiepen, verwoorden, verspreiden en verankeren.

We vinden het belangrijk om resultaten te delen en successen te vieren. Daarnaast vinden we het van belang om concrete doelen te stellen en te behalen. Daarvoor is er een visuele weergave met daarin een terugblik op 2020 en vooruitblik naar 2021.

In de terugblik op 2020 zijn de uitreiking van de Gouden Lamp en de Gouden Loep zichtbaar. De Gouden Lamp (prijs voor beste innovatie) is gewonnen door Susanne Tavares Mauricio met haar innovatie de dansavond bij mensen met behoefte aan chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV). De Gouden Loep (prijs voor beste onderzoek) is gewonnen door Alice Klopman voor haar onderzoek naar persoonlijke hoofdkussens. De Gouden Lamp en Loep worden jaarlijks uitgereikt aan medewerkers die hun verwondering hebben omgezet in een onderzoek of innovatie.

We zijn er trots op dat er in 2020 binnen alle specifieke doelgroepen van Atlant zowel praktijkgericht als promotieonderzoek is verricht. Deze onderzoeken zijn allemaal weergegeven in de terugblik 2020.
Bijzonder moment was bovendien de promotie van Dr. Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker. De titel van haar proefschrift luidde:” Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes. Ook wel de Korsakov-studie genoemd.

In 2021 zijn/waren onze speerpunten:
– Verbinding met de kenniscentra verstevigen
– Doorontwikkeling naar expertisecentra voor de doelgroepen chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg, Huntington en Korsakov
– Samenwerking met andere organisaties in bestaande netwerken versterken
– Nog meer publiceren en uitdragen van kennis uit onderzoek
– Zichtbaarheid van onderzoek bij Atlant intern en extern vergroten

Zie hier de terugblik 2020 en het jaarplan 2021.

Heeft u vragen of wilt u graag met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met de onderzoeksbegeleiders van Atlant via onderzoek@atlant.nl.

Tussentijdse resultaten innovatieproject CPV

Mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) ontvangen niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, in 2018 een innovatieproject gestart. Afgelopen juni vond de tussentijdse evaluatie plaats van het innovatieproject CPV. In dit bericht delen we de eerste resultaten van dit project.

Benieuwd over wie we het hebben als we spreken over mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV)? Bekijk hier het verhaal van Frank.

Resultaten na twee jaar: stepped care aanbod van zorg, welzijn en behandeling en beter toegeruste medewerkers

Het project heeft het uiteindelijke doel “de juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV bewoner”. Hieraan wordt gewerkt middels vier pijlers. De belangrijkste resultaten per pijler op een rij: infographic innovatie CPV

(Klik op de afbeelding om de infographic te openen)

De pilot afdeling heeft een bijzondere rol in het project: hier brengen we onze ideeën in praktijk en zien we of ze effect op de kwaliteit van leven. Het onderzoek dat het Trimbos-instituut hier naar doet draagt bij aan het ‘verwetenschappelijken’ van wat goede zorg is voor deze doelgroep. Een dubbelslag dus: de bewoners merken hier direct effect van en we dragen zo bij aan de juiste zorg voor de gehele doelgroep.  Wat hebben we dan op deze pilotafdeling bereikt?

  1. Er is een speciaal team voor dagbesteding ontstaan die op maat individuele en groepsactiviteiten aanbiedt.
  2. We ontwikkelden een stepped care model waar op en neer geschakeld wordt tussen dagactiviteiten, agogische begeleiding en therapeutische behandeling, afhankelijk van de behoefte van de bewoner. Een voorbeeld hiervan is muziek: bewoners kunnen de wekelijkse plaatjesavond bijwonen, met de muziekagoog in een band spelen of krijgen individuele muziektherapie om te werken aan actieve lichamelijke ontspanning.
  3. Medewerkers voelen zich beter toegerust om hun werk uit te voeren na een uitgebreid leer- en coachtraject. Ze gingen als groep aan de slag met weerbaarheid, verdiepte zich in psychopathologie en omgaan met verslaving. Het leren vond ook plaats op de afdeling waar psychiatrisch verpleegkundigen meeliepen en aan coaching on the job deden.

Meer informatie

Alle resultaten tot nu toe staan uitgebreid beschreven in dit rapport: Innovatieproject Chronisch Psychiatrische Zorg: tussentijdse evaluatie.

Trots op iedereen die aan het project meewerkt!
Al met al is er in de afgelopen twee jaar heel hard gewerkt om deze eerste resultaten te kunnen bereiken. En ondanks de coronapandemie heeft iedereen zich volledig ingezet; daar zijn we ontzettend trots op! We zijn dan ook blij dat de NZa deze meerwaarde ook ziet en onze subsidie heeft verlengd tot eind 2022 om zo ook de laatste doelen te kunnen realiseren.

Wil je meer weten over het innovatieproject?
Klik hier voor meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Terugkijken: webinar slaap- en waakproblematiek in de CPV en GGZ

Donderdagmiddag 7 oktober verzorgden collega’s van Atlant (Alice Klopman, Manon van Kampen, Muriëlle Beernink en Loes van Dusseldorp, samen met collega’s van Parnassia (GGZ organisatie) een webinar voor het NKOP over slaap- en waakproblematiek in de CPV en GGZ.

Zo’n 60 collega’s uit het land luisterden hoe door Parnassia uitgelegd werd wat normale slaap eigenlijk is, hoe slaapstoornissen ontstaan en wat cognitieve gedragstherapie gericht op insomnie (doorslaapstoornis) inhoudt en oplevert.

Na deze inkijk in de theorie van de slaap- en waakproblematiek, vertelde Alice Klopman over haar praktijkonderzoek naar de invloed van een persoonlijk hoofdkussen op de CPV. Zij startte dit onderzoek vanuit haar verwondering over het feit dat mensen in een verpleeghuis op een standaard kussen slapen, terwijl we thuis een kussen op maat hebben. Hoe ze dit heeft aangepakt en welke resultaten naar voren kwamen lichtte zij toe tijdens dit webinar.

Daarna zoomden Muriëlle Beernink en Manon van Kampen (ergotherapeuten) in op sensorische informatieverwerking. Op een inspirerende manier vertelden zij wat het is, de relatie met zintuigen en hoe je het terugziet binnen het werk van de ergotherapie. Ook stonden ze stil bij de relatie van sensorische informatieverwerking en slaapproblemen.

Deelnemers koppelden terug dat ze het een boeiende webinar vonden, waarin een scherpe blik en mogelijke oplossingen voor een goede nachtrust gedeeld werden.

Meer weten?
Bekijk hier de presentatie van Atlant.
Of neem contact op met Loes van Dusseldorp, onderzoeksbegeleider via l.van.dusseldorp@atlant.nl

Terugkijken: zo draagt innovatie bij aan de kwaliteit van leven van onze bewoners (webinar)

Tijdens een platformbijeenkomst, georganiseerd door het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP), deelde Atlant ervaringen vanuit het innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV). Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider) en Kimberly Mateman (HBO-verpleegkundige) vertelden vanuit de eigen ‘studio Kroondomeinen’ hoe innovatie in de praktijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van onze bewoners.

In het webinar werden verschillende thema’s rondom dit onderwerp belicht:

• Stepped care in zorg en behandeling
• Een onderzoekscultuur vormgeven om zo kennis te ontwikkelen en te delen
• Ontwikkeling van de kennisinfrastructuur voor de doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis
• Hoe werkt het in de praktijk?
• Antwoord op al je vragen

Kimberly: Door het innovatieproject hebben we de ruimte om verschillende vormen van herstel te kunnen inzetten, dat wat de bewoner wenst.

Kijk hier het webinar terug

Suzanne Blokker: ‘Hoewel het even zoeken was naar hoe dit elkaar kon aanvullen, is er juist ook een mooi momentum ontstaan waarop deze kleurrijke mensen in de spotlight staan.’

Voorbeeld van hoe zorg georganiseerd word rondom een bewoner

Over het innovatieproject CPV

Atlant is in 2018 samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis gestart met het 3-jarige innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Binnen dit project dragen we bij aan wat goede zorg is voor deze doelgroep op basis van drie pijlers:

  1. Een pilot-afdeling inrichten en onderzoek doen naar de effecten van de ingezette interventies;
  2. De levensreis in kaart brengen en bijdragen aan onderzoek naar de definitie en omvang van de doelgroep;
  3. Netwerkbijeenkomsten om alle stakeholders aan te haken en de zo ook landelijk impact te realiseren.

Het doel? De juiste zorg op de juiste plek voor álle CPV-bewoners in Nederland.

Meer informatie
Lees meer over dit innovatieproject of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Maak kennis met Tessa: de sociale robot

Atlantmedewerkers Linda Schippers (HBO-verpleegkundige) en Yvonne Zwaagstra (fysiotherapeut, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker) zijn onlangs door Huntington KennisNet Nederland geïnterviewd over de inzet van sociale robot Tessa bij mensen met de ziekte van Huntington.

Linda en Yvonne werken samen op de afdeling voor mensen met de ziekte van Huntington. Ze voerden samen met collega’s een praktijkonderzoek uit naar de manier waarop een sociale robot mensen met de ziekte van Huntington kan ondersteunen.
In het interview Maak kennis met Tessa: de sociale robot vertellen ze alles over Tessa.

Klik hier voor meer info over Tessa

Verlenging innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg

Recent vond de tussentijdse evaluatie plaats van het innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) tussen Atlant en Zilveren Kruis Zorgkantoor enerzijds en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) anderzijds. Doel van de evaluatie was om gezamenlijk te evalueren of de vooraf aan het innovatieproject opgestelde doelen behaald zijn en/of wat er nodig is om dit alsnog te kunnen realiseren.

Er vond er een prettig gesprek plaats waarin de drie partijen het innovatieproject met elkaar bespraken. Naast dat er werd terug gekeken op behaalde resultaten in de afgelopen twee jaar, was er ook ruimte om vooruit te kijken naar hoe het project verder van betekenis kan zijn voor de CPV-bewoners, zowel binnen als buiten Atlant. De verbinding met en aansluiting op de ontwikkelingen in het doelgroepnetwerk gerontopsychiatrie in het verpleeghuis, wordt daarbij uiteraard ook gelegd. Atlant kan als deelnemer in dit doelgroepnetwerk de in het project opgedane kennis letterlijk meenemen.

“De resultaten van het onderzoek van het Trimbos Instituut kunnen echt gebruikt worden in de doorontwikkeling van het zorgprogramma gerontopsychiatrie waaraan we nu met een landelijke werkgroep werken.”

Ester Willemse (programmamanager expertisecentra)

Daarnaast werd besproken dat de Covid-19 pandemie ook op dit project van invloed is geweest, het is echter lastig precies te bepalen op welke wijze en in welke mate dit van invloed is geweest. Atlant en het Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben daarom voorgesteld het project met een jaar te verlengen tot eind 2022. In deze tijd willen we nog eens goed de schouders eronder zetten op de pilot afdeling en het Trimbos Instituut de effecten hiervan te laten onderzoeken. Maar ook om weer verbinding te maken met onze stakeholders en samen te bezien hoe het project ook landelijk van betekenis kan zijn.

“Het zorgteam op Oostpoort heeft nog een aantal mooie interventies voor ogen om de zorg voor de bewoners verder te verbeteren, zoals specifieke scholing over psychiatrie en intervisie. We willen dit graag gaan inzetten en vervolgens kijken welk effect dit heeft op de ervaren levenskwaliteit van onze bewoners.”

Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider)

We zijn blij te kunnen melden dat de NZa ook de meerwaarde ziet in de voorgestelde verlenging en hiermee heeft ingestemd. Dit betekent concreet dat de einddatum van het project is opgeschoven van 1 december 2021 naar 31 december 2022.

“Tijdens een bijeenkomst bij de NZa, werd dit innovatieproject nog aangehaald als ‘mooi voorbeeld’. Er is aandacht voor kwaliteit van zorg, beredeneerd vanuit de wensen en behoeften van de klant, maar ook vanuit de zorgprofessional. We zijn dan ook blij dat wij hier samen verder aan kunnen werken de komende tijd.”

Liesbeth Zwanepol (kwaliteitsadviseur Zorgkantoor Zilveren Kruis)

Benieuwd naar de concrete resultaten uit het innovatieproject?  Ingrid Renes (beleidsmedewerker, Zorgkantoor Zilveren Kruis) en Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider, Atlant) schreven hierover een rapport. Meer over dit rapport en de resultaten, lees je binnenkort hier op de site!

Klik hier meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.


“Wij hebben veel deskundigheid in huis. Onze kennis geven wij intern aan elkaar door, maar ook extern. Wij vormen samen met andere instellingen een netwerk waarin we kennis delen. Zo ontwikkelt de kwaliteit van ons werk zich continu. Wij leren elke dag.WIJ GEVEN KENNIS DOOR

1 2 3 21