Korsakov-artikel gepubliceerd: de relatie tussen gedragsproblemen en executieve functiestoornisssen

Hebben de executieve functiestoornissen van mensen met het syndroom van Korsakov eigenlijk een relatie met hun gedragsproblemen? Welke gedragsproblemen komen het meest voor bij mensen met het syndroom van Korsakov?

Hierover (en meer) is een artikel in ‘the clinical neuropsychologist’ gepubliceerd door Wiltine Moerman (psycholoog bij Atlant). Een artikel dat zij samen met andere auteurs, verbonden aan de Radboud Universiteit, geschreven heeft.

Dit artikel maakt deel uit van de EDIK-studie, een onderzoek naar de executieve functiestoornissen van mensen met het syndroom van Korsakov. Een onderzoek dat is uitgevoerd binnen Atlant (locatie Markenhof) in samenwerking met de Radboud Universiteit.

Een tipje van de sluier: er is géén specifieke relatie tussen de executieve functiestoornissen en gedragsproblemen. Wel blijkt in het algemeen dat hoe ernstiger de cognitieve stoornissen zijn van iemand met Korsakov, hoe meer gedragsproblemen er zijn. En nog iets, ruim 85% van de mensen met Korsakov heeft minimaal 1 gedragsprobleem, waarbij agitatie/agressie de meest voorkomende is, gevolgd door prikkelbaarheid/labiliteit en apathie. Volgens Wiltine onderstreept dit wel het belang van wetenschappelijke aandacht voor deze ingewikkelde doelgroep.

Lees hier het (Engelstalige) artikel

Korsakov symposium

Op donderdag 19 april vond het Korsakov Symposium ‘wat we doen en wellicht niet mag’ plaats bij Orpheus in Apeldoorn. Tijdens het symposium gingen bestuurders, hoger management, artsen en overige behandelaren met elkaar in gesprek over dilemma’s die spelen bij de zorg bij mensen met het syndroom van Korsakov. In de ochtend gaven keynote-sprekers een toelichting vanuit wet- en regelgeving, zorg en ethiek. ’s Middags vonden er workshops plaats waarin de thema’s verder werden uitgediept met behulp van onderzoeksresultaten, ervaringsverhalen en praktische oplossingen.

Bekijk hier het sfeerverslag van de dag.

Benieuwd naar wat er allemaal besproken is tijdens de presentaties en de workshops? Lees hier het inhoudelijke verslag.

Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde, verzorgt posterpresentatie in VS

Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant en onderzoeker bij VUmc verzorgde tijdens het jaarlijkse congres van de AMDA (‘The Society of Post-acute and Long-Term Care Medicin’) een posterpresentatie over de resultaten van de KORSAKOV-studie. Het congres vond plaats van 22 t/m 25 maart 2018 in Dallas, VS. Het doel van de studie was om inzicht te verkrijgen in het functioneren, de kwaliteit van leven, de zorgbehoeften en de problematiek van de wilsonbekwaamheid van patiënten met het syndroom van Korsakov die verblijven in een verpleeghuis.

Korsakov symposium
Op donderdag 19 april sprak Ineke tijdens het Korsakov symposium ‘Wat we doen en wellicht niet mag’ in Orpheus. Samen met Wiltine Moerman, psycholoog Atlant en onderzoeker Radboud Universiteit, spraken zij in de sessie: ‘Wat mankeren mensen met het syndroom van Korsakov eigenlijk?’

 

Landelijke Korsakov Sportdag bij Atlant

Op vrijdag 9 september organiseert Atlant Zorggroep, locatie Markenhof de landelijke Korsakov Sportdag. Het is dit keer extra feest, want het is de 5e editie. 22 teams verspreid over heel Nederland hebben zich aangemeld om er een sportieve en gezellige dag van te maken!

De Korsakov Sportdag is vijf jaar geleden gestart met als doel om cliënten met het syndroom van Korsakov meer in beweging te krijgen en ze daarnaast een sportieve en gezellige dag te bezorgen. Daarnaast heeft de sportdag ook als doel om je als organisatie te presenteren aan je collega instellingen, want tijdens de sportdag komen er uit het hele land teams van verschillende zorginstellingen. Dit bevordert de kennisuitwisseling tussen de organisaties, waardoor we met elkaar de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov kunnen versterken.

Sportonderdelen
Vorig jaar werd de sportdag georganiseerd door het Parkhuis, locatie Dijckhuis. Atlant deed toen ook mee met twee teams. Er waren allerlei verschillende sporten, zoals volleybal, ringhockey, knotshockey, levend memory en een rugby en een korfbal clinic.
Ook dit jaar gaan we weer allemaal mooie onderdelen presenteren, de collega’s van het Activiteitenplein hebben veel goede ideeën! Mede dankzij de hulp en inzet van vrijwilligers en eigen medewerkers kunnen we er weer een mooie dag van maken!

Programma
De dag start om 10.30 uur met ontvangst en koffie. Tussen 11.00 en 11.15 uur is de officiële opening met onder andere Paul Blokhuis, wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Apeldoorn. Daarna volgt een korte warming up en aansluitend starten de verschillende spelronden. Tussen 16.15 en 16.30 uur is de prijsuitreiking en we sluiten de dag af met gezamenlijk eten.