Atlant verzorgt presentatie op landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie

Tijdens de landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie, georganiseerd door het Leids Congresbureau, verzorgde Atlant een presentatie over het innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV).

Met Ester Willemse (programmamanager expertisecentra) als gespreksleider, voerden Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider van dit project) en Leon Botter (GZ-psycholoog en promotieonderzoeker) een gesprek hierover. Vanuit de eigen “studio Kroondomeinen” bij Atlantlocatie Markenhof, werd een digitale presentatie gegeven aan onder meer psychologen, verpleegkundigen en managers die online uit het hele land vertegenwoordigd waren.

Om een goed beeld te geven over wie we het hebben in dit project hebben, startte de presentatie met een prachtige film van bewoner Frank. Suzanne gaf een algemene introductie op het innovatieproject en hoe die op de pilot-afdeling Oostpoort van Atlantlocatie Marken Haven ingericht is. Leon legde vervolgens aan de hand van een casus uit hoe Atlant stepped care in zorg en behandeling vormgeeft.

Leon Botter: ‘De doelgroep is enorm heterogeen wat betreft ziektebeelden, gedrag en behoeftes. Het is daarom erg prettig om per bewoner verschillende interventies in verschillende mate van specialisme voorhanden te hebben.’    

Voorbeeld van hoe stepped care georganiseerd word rondom een bewoner

Aansluitend lichtte Suzanne toe hoe de onderzoekscultuur binnen Atlant vormgegeven wordt om zo kennis te ontwikkelen en delen. In deze video wordt direct duidelijk hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Suzanne Blokker: ‘We stimuleren medewerkers om zich te verwonderen over de kleine dingen en als je die uitvergroot dan heb je vaak een prachtig idee voor innovatie en verbetering.’

Het bleek dat over dit onderwerp veel te vragen en vertellen valt; het lukte niet alle vragen van de deelnemers binnen de tijd te beantwoorden. Dit werd achteraf samen met het Leids Congresbureau eenvoudig opgelost.

Ester Willemse: ‘Ontzettend leuk dat er tijdens deze presentatie zo een interactief gesprek ontstaat en wij collega’s kunnen inspireren.’

Over het innovatieproject CPV

Atlant is in 2018 samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis gestart met het 3-jarige innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Binnen dit project dragen we bij aan wat goede zorg is voor deze doelgroep op basis van drie pijlers:

  1. Een pilot-afdeling inrichten en onderzoek doen naar de effecten van de ingezette interventies;
  2. De levensreis in kaart brengen en bijdragen aan onderzoek naar de definitie en omvang van de doelgroep;
  3. Netwerkbijeenkomsten om alle stakeholders aan te haken en de zo ook landelijk impact te realiseren.

Het doel? De juiste zorg op de juiste plek voor álle CPV-bewoners in Nederland.

Klik hier meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.


“Wij hebben veel deskundigheid in huis. Onze kennis geven wij intern aan elkaar door, maar ook extern. Wij vormen samen met andere instellingen een netwerk waarin we kennis delen. Zo ontwikkelt de kwaliteit van ons werk zich continu. Wij leren elke dag.”
WIJ GEVEN KENNIS DOOR
Uit: Visie Atlant