De geschiedenis van Atlant in beeld

Het begon ooit in 1891…
De afgelopen maanden heeft Atlant als onderdeel van het visietraject haar geschiedenis in beeld gebracht. Een verhaal dat 124 jaar terug gaat en ooit in 1891 is begonnen met de vereniging van christelijke verpleging voor landlopers en bedelaars….

Een bijzonder verhaal waarin we via de tijdlijn laten zien hoe de locaties bij Atlant zijn gekomen, wat deze locaties kenmerkt en welke ontwikkelingen er in de zorg zijn geweest.

Met het visietraject willen we onze visie aanscherpen en met elkaar vaststellen waar wij als Atlant voor staan. De film over onze geschiedenis laat ons zien waar we vandaan komen en hoe we vandaag de dag geworden zijn tot wie we nu zijn. We hebben hem vooral gemaakt voor onze eigen medewerkers, om hen te laten zien waar ze werken. Opvallend in de gehele tijdlijn is de enorme betrokkenheid van het personeel.

Veel kijkplezier! De geschiedenis van Atlant

Meer ruimte en mogelijkheden op DAC

Vandaag wordt het Dagactiviteiten Centrum Markenhof (DAC) officieel heropend na een verbouwing. Het DAC draait zo goed dat er een grote wens was om uit te breiden en op die manier meer plek te bieden voor werkzaamheden voor onder andere mensen met het syndroom van Korsakov.

Tussen 15.00 en 16.30 uur viert Atlant Zorggroep de heropening van het DAC, samen met de cliënten en de betrokken partijen. Het doel van het DAC is een zinvolle dagbesteding en daarmee een duidelijke dag- en weekstructuur te bieden aan mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met Huntington en chronisch psychiatrisch verpleeghuiscliënten. Het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van de aanwezige arbeids- en sociale mogelijkheden is een belangrijke doelstelling van het DAC. Hierbij draait het om het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Door het aanbrengen van structuur en kleine aanwijzingen werken mensen zo zelfstandig mogelijk. Het DAC is organisch ontstaan en langzaam doorontwikkeld en gegroeid naar een professionele arbeidsmatige dagbesteding.

Wat is er precies veranderd?
De kaarsenmakerij is uitgebouwd en daardoor zijn er meer plaatsen gekomen voor ook andere doelgroepen, zoals mensen met chronische psychiatrische verpleeghuiszorg. De tuinkas is opnieuw opgebouwd en veranderd in een werkruimte. De tuin activiteiten blijven wel bestaan! Het grootste voordeel is dat de temperatuur in deze ruimte te regelen is, en dat was voorheen niet mogelijk. Bij de kantine is uitgebouwd voor een apart rookgedeelte. Door de totale verbouwing zitten de werkplaatsen ook niet meer verspreid over twee gebouwen en kan er een aparte ruimte gebruikt worden voor mensen die wat meer in rust willen werken. Door deze hele uitbreiding is het nu weer mogelijk om meer (nieuwe) cliënten werkzaamheden aan te bieden.

Afdeling Passage van start

Op 1 maart is de afdeling Passage gestart als een unieke instroom-, doorstroom- en observatie afdeling voor cliënten van Atlants drie specifieke doelgroepen; Huntington, Korsakov en Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV).

Passage; afdeling voor tijdelijk verblijf en observatie
Passage is een unieke instroom-, doorstroom- en observatie afdeling binnen Atlant. Op de afdeling kunnen we mensen tijdelijk opvangen, bijvoorbeeld als er nog niet direct plek is op de gewenste locatie. Daarnaast biedt de afdeling de mogelijkheid om via observatie te onderzoeken welke zorgbehoefte en locatie geschikt zou zijn. De afdeling is gespecialiseerd in het bieden van een zorg-, leef- en behandelklimaat voor mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov of mensen met chronische psychiatrische verpleegzorg behoefte. De focus ligt op het bieden van zorg en structuur binnen een omgeving die, indien nodig, gesloten te maken is.

NL Doet bij Atlant: bedankt vrijwilligers!

Bezoek Coda museum, tuinen opgeknapt een high tea met koor! Allemaal dankzij de inzet van vrijwilligers!

Afgelopen vrijdag was het NL Doet en ook bij Atlant Zorggroep waren er mooie initiatieven!
Zo zijn bij Koningin Wilhelmina dankzij de inzet van de vrijwilligers een aantal bewoners naar het Coda- museum geweest. Bij De Loohof werden tuinsets geschuurd en gebeitst en alle bloembakken voorzien van voorjaarsbloeiers. Bij Sprengenhof zorgden een high-tea en een optreden van het Sokkenbuurt-koor voor een erg leuke dag en Marken Haven werd voor één dag omgetoverd tot een pannenkoekenhuis.

Kortom een zeer geslaagde en leuke dag, dankzij de hulp van vele vrijwilligers.

Deelnemers ‘Waardigheid en trots’ te gast bij Atlant

Op 7 maart 2016 waren een aantal deelnemers van Waardigheid en trots te gast bij Atlant. Ruim 150 zorginstellingen, waaronder Atlant Zorggroep, met meer dan 700 locaties doen mee aan het programma ‘Ruimte voor verpleeghuizen’, onderdeel van Waardigheid en trots. De deelnemers gaan in themagroepen met verbeterplannen aan de slag.

Lees hier het verslag van dit bezoek

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ zijn vorig jaar gestart met het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en trots’. In dit programma wordt aan 200 verpleeghuislocaties de ruimte geboden hun ambitie om best practice te worden waar te maken. Het vernieuwingsprogramma is een onderdeel van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ dat staatssecretaris Van Rijn op 10 februari 2015 presenteerde.

Atlant-pagina op website ‘Waardigheid en trots’

Atlant Zorggroep neemt met twee projecten deel aan het ‘Waardigheid en trots’ vernieuwingsprogramma; Locatiedashboard en DAC Korsakov. De informatie over Atlant en de twee projecten zijn nu terug te vinden op de site.

Klik hier voor website van Waardigheid en Trots

Waarom Waardigheid en Trots?
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ zijn vorig jaar gestart met het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en trots’. In dit programma wordt aan 200 verpleeghuislocaties de ruimte geboden hun ambitie om best practice te worden waar te maken. Het vernieuwingsprogramma is een onderdeel van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ dat staatssecretaris Van Rijn op 10 februari 2015 presenteerde.

Locatiedashboard
We nemen deel aan het Waardigheid en Trots programma met twee projecten. Ten eerste het Locatiedashboard. Ter versterking van de binding met de cliënt en naasten wil Atlant interactieve presentatieschermen inzetten op de locaties. Op deze ‘locatiedashboards’ zal informatie verschijnen van, voor en door medewerkers, cliënten, naasten, vrijwilligers, buurtbewoners en andere betrokkenen. Het doel is om de informatievoorziening naar de verschillende doelgroepen te verbeteren en het gesprek, samenwerking en interactie te bevorderen tussen betrokkenen. Die binding en samenwerking krijgt in eerste instantie invulling vanuit dagelijkse contacten tussen cliënten, familie en medewerkers. De locatiedashboards zijn een instrument ter versterking van de kracht van de cliënt, zijn/haar netwerk en de medewerker als onderdeel van dat netwerk. In de praktijk zal duidelijk moeten worden dat naar aanleiding van de locatiedashboards interactie tussen mensen is bevorderd of op positieve wijze is voldaan aan een specifieke informatiebehoefte van diverse personen.

DAC Korsakov
Het tweede project is DAC Korsakov. Het Dagactiviteitencentrum Markenhof (DAC) is organisch ontstaan en langzaam doorontwikkeld en gegroeid naar een professionele arbeidsmatige dagbesteding. Er wordt gebruik gemaakt van een mix van methoden en benaderwijzen en veel intuïtief handelen op basis van tactische kennis. Door middel van onderzoek wil Atlant Zorggroep aantonen dat ‘werk’ zoals dat geboden wordt binnen het DAC bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov. Het beoogde resultaat met het onderzoek is om de veronderstelling te kunnen expliciteren, onderbouwen, verhelderen en in woorden te kunnen vatten. Zodat Atlant dit met anderen kan delen en hiervan kan leren om vervolgens de aanpak uit te bereiden naar onder andere mensen met de ziekte van Huntington, chronisch psychiatrische cliënten en mensen met dementie (best practice).

Atlant ook bij Omroep Gelderland

Naar aanleiding van het interview met het Radio 1 journaal is Atlant ook benaderd door Omroep Gelderland. Voor de nieuwsuitzending GLD vandaag wilden zij (n.a.v. het rapport Cliënt Centraal, over mensenrechten) graag verder praten over hoe Atlant de cliënt centraal stelt.
Woensdag 3 februari zijn ze wezen filmen bij Atlant-locatie Heemhof (over het zelf koken) en bij het DagActiviteitenCentrum (bij de fietsenmakerij).

Hier kunt u de uitzending terugkijken. Het item met Atlant is het eerste onderwerp.

NOS Radio 1 op bezoek bij Atlant over rapport ‘Cliënt Centraal’

Atlant Zorggroep heeft op verzoek van Radio 1 meegewerkt aan een nieuwsitem over het vandaag uitgekomen rapport ‘Cliënt Centraal’ van het College voor de Rechten van de Mens. Bestuurder Thijs Houtappels en medewerker (verpleeghuis Heemhof) Jonieke Bredewold vertellen over hun ervaringen met betrekking tot dit thema. Hieronder het artikel van de NOS site en een link naar het radio interview met Thijs Houtappels.

Radio 1 interview
Klik op bijgaande link om het interview met Thijs Houtappels terug te luisteren: Radio 1 journaal
(Ga op de site van Radio 1 rechtsboven naar Gemist en vul vervolgens 3 februari – 8.00 uur in. Via een klik op Luisteren opent zich de bewuste uitzending. Het Atlant-interview is te beluisteren tussen minuut 16.54 en 20.20.

Artikel op NOS site
Verpleeghuizen moeten beter letten op mensenrechten
ANP

GESCHREVEN DOOR
Ewout de Bruijn, Verslaggever

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat verpleeghuizen meer moeten doen om patiënten centraal te stellen. Zorginstellingen die dat niet doen lopen de kans dat ze de mensenrechten van patiënten schenden, stelt het College.
“Het zit in kleine, dagelijkse dingen”, zegt voorzitter Adriana van Dooijeweer van het College, na een juridische studie en veldonderzoek in zes verpleeghuizen. Kern van haar betoog is dat de waardigheid van patiënten de leidraad moet zijn voor de zorg die ze krijgen.
Zo moeten mensen volgens het College altijd geholpen worden als ze naar het toilet willen, ook als ze een incontinentieluier dragen. En verpleeghuizen moeten zorgen dat er voldoende te doen is. Veel ouderen hebben weinig te doen en verveling tast de persoonlijke levenssfeer van mensen aan, concluderen de onderzoekers.

Aan de slag
De Atlant Zorggroep in Apeldoorn heeft een topcare certificaat en loopt voorop bij het patiëntgericht werken. Zorginstellingen uit het hele land komen kijken naar de Apeldoornse behandelprogramma’s voor mensen met de ziekte van Huntington en Korsakov. Mensen met die laatste ziekte hebben vaak moeite om zelf hun dag in te delen en dat leidt tot verveling.

Korsakov-patiënten die zich niet vervelen hebben meer kwaliteit van leven
Atlant-bestuurder Thijs Houtappels

“Daarom laten we die mensen een paar uur per dag werken, het liefst in hun oude beroep”, vertelt Atlant-bestuurder Thijs Houtappels. “Dat leidt vrijwel altijd tot meer kwaliteit van leven.”

Zelf koken
Om diezelfde reden wordt op de afdeling met de Huntington-patiënten weer een paar keer per week gekookt. De ziekte veroorzaakt onder andere problemen met slikken. Daarom wordt al het eten gepureerd.
“Sinds we de aangeleverde maaltijden hebben vervangen voor zelf gekookt eten is het weer gezellig aan tafel”, vertelt verpleegkundige Jonieke Bredewold. Samen met haar teamleider maakt Bredewold zich sterk voor zelf koken. “Het kost meer tijd, maar de mensen scheppen soms voor de tweede keer op. Je merkt aan alles dat het goed voor ze is.”
Houtappels voegt eraan toe dat de patiënten door het betere voedsel mogelijk minder zorg nodig hebben. Atlant gaat ver bij het respecteren van de eetwensen van de patiënten.

Regie
Houtappels: “Er is hier een jonge patiënt die hetzelfde wil kunnen eten als zijn leeftijdsgenoten. De behandelaars hebben hem dat ontraden omdat hij dan kan stikken, maar dat neemt hij voor lief.”
Atlant heeft uitvoerig met de patiënt gesproken en hem op alle risico’s gewezen, maar respecteert zijn besluit. “Wij moeten er passende zorg bij leveren. Maar het gaat hier om wat iemand zelf in het leven belangrijk vindt en die eigen regie zorgt voor kwaliteit van leven”.

Gezellige kerstmarkt Atlant Zorggroep

Donderdag 10 december hebben medewerkers en vrijwilligers elkaar weer ontmoet op de kerstmarkt van Atlant Zorggroep. Bij de vele kraampjes op de sfeervolle kerstmarkt mocht iedereen zijn of haar eigen kerstpakket samenstellen. Tijdens het kerstshoppen kon men onder het genot van een hapje en een drankje gezellig samen zijn met collega’s en vrijwilligers.
Directie en management bedanken hiermee iedereen voor hun betrokkenheid bij de cliënten van Atlant Zorggroep en hun inzet het afgelopen jaar.

1 2 3