Schilderijen en beelden verkoop om Tovertafel te realiseren

Helpt u mee deze mooie tafel aan te kunnen schaffen voor demente ouderen?

De Tovertafel is een speels product dat ouderen in de midden- tot late stadia van dementie stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie met minimale begeleiding. Ouderen met dementie zijn veelal grote delen van de dag passief. Ze kijken wat voor zich uit, zitten te dutten en er is zelden interactie onderling. Dit is zeer zorgelijk, omdat deze houding de achteruitgang van hun fysieke, mentale en emotionele welbevinden versnelt. Spieren worden stijf, ze raken verveeld, of zelfs depressief, en ook hun cognitieve vermogen gaat hard achteruit.

Positief effect
De heer Chiel Bruin wil zich graag inzetten om zo’n Tovertafel voor Atlant Zorggroep te regelen. Zijn vrouw heeft dementie en woont op een locatie van Atlant. Chiel is er van overtuigd dat de Tovertafel een positief effect zal hebben op de kwaliteit van leven van zijn vrouw en van haar medebewoners. Een Tovertafel is echter niet goedkoop, in totaal ruim 6.500,- euro.

Verkoop
Daarom wil Chiel, kunstenaar van beroep, zijn schilderijen en beelden verkopen. Wilt u ook meehelpen om zo’n mooie Tovertafel aan te kunnen schaffen, dan kunt u de beelden en schilderijen kopen door een kijkje te nemen op de website www.chielbruin.nl.
Veel van zijn werken zijn momenteel te bezichtigen bij locatie Heemhof van Atlant aan de Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.

Donatie
Zou u graag geld willen doneren voor de Tovertafel, maar wilt u geen schilderij of beeld kopen, dan kunt u ook een donatie storten op ons speciale rekeningnummer: NL61 INGB 0652 7788 52 ten name van Atlant Zorggroep te Beekbergen, onder vermelding van Tovertafel.

Informatie

Voor meer informatie en het bezichtigen en kopen van de schilderen kunt u contact opnemen met:
Carla Bergsma 06-2086 5594 of Chiel Bruin 06-4157 7771.

U kunt ook uw informatie halen via www.tovertafelheemhof.nl

Unieke parachutesprong

In augustus kwam bij de Heemhof de vraag van vrijwilliger Martie van Dijk: ‘Wie heeft er nog een grote wens?’ Libbe van Borssum Waalkes, (cliënt Huntington-afdeling Everest) reageerde erg enthousiast en riep meteen: ‘Ik zou heel graag een parachutesprong willen maken.’

Dankzij de inzet van de vrijwilliger, een sponsor, de fysio en oefenen met de instructeur kon afgelopen vrijdag Libbe’s wens in vervulling gaan. Bijna alle bewoners van afdeling Everest zijn mee geweest naar Teuge om daar te picknicken en te kijken naar de sprong van Libbe.
Het was een fantastische middag waar ook Libbe zijn vrouw, kinderen, medewerkers en vele familieleden van mede-cliënten bij waren.

Met dank van het Nationaal Paracentrum Teuge voor de goede begeleiding en verzorging.

Informatiemarkt Dag van de Ouderen

Stichting Contactorgaan Apeldoorns Ouderenorganisatie organiseert op 3 oktober 2015, de Dag van de Ouderen, een informatiemarkt.
Thema dit jaar is: ‘Samen tegen … vereenzaming’.
Deze Dag van de Ouderen is er op gericht om organisaties die activiteiten voor senioren organiseren in contact te brengen met de Apeldoornse senioren. Organisaties op het gebied van Welzijn, Wonen, Mobiliteit en Ontspanning.
Atlant Zorggroep zal ook aanwezig zijn met een stand.

Locatie: Christelijke Scholengemeenschap Sprengeloo
Ingang Beatrixlaan, Apeldoorn.
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur.
Toegang gratis

CTO 2015 gaat van start

Op 24 september start Atlant Zorggroep het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) van 2015. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgDNA; dit bureau heeft ook in 2014 het CTO uitgevoerd.

Per locatie wordt een aantal cliënten geselecteerd voor een interview, de interviews vinden plaats vanaf 28 september.
De (geselecteerde) wettelijk vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten krijgen een vragenlijst thuisgestuurd die zij kunnen invullen en terugsturen naar ZorgDNA.
Cliënten van thuiszorg en dagverzorging krijgen eveneens een vragenlijst thuisgestuurd.
Atlant vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk cliënten hun mening geven over de kwaliteit van de dienstverlening.

Aad Koster kondigt afscheid Actiz aan

Op 1 november 2015 neemt Aad Koster afscheid van ActiZ. De heer Koster werd 1 juli 2005 directeur van één van de voorlopers van ActiZ Z-Org/LVT en was sinds 1 juli 2006 directeur van ActiZ.

Dag van de verpleging

Vandaag 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, is het de Internationale Dag van de Verpleging. Op deze dag is er extra aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. Reden voor Atlant haar medewerkers vandaag eens extra in het zonnetje te zetten. Met een leuk presentje bedankt Atlant haar medewerkers hartelijk voor hun inzet.

1 2 3 4