Korsakov symposium

Op donderdag 19 april vond het Korsakov Symposium ‘wat we doen en wellicht niet mag’ plaats bij Orpheus in Apeldoorn. Tijdens het symposium gingen bestuurders, hoger management, artsen en overige behandelaren met elkaar in gesprek over dilemma’s die spelen bij de zorg bij mensen met het syndroom van Korsakov. In de ochtend gaven keynote-sprekers een toelichting vanuit wet- en regelgeving, zorg en ethiek. ’s Middags vonden er workshops plaats waarin de thema’s verder werden uitgediept met behulp van onderzoeksresultaten, ervaringsverhalen en praktische oplossingen.

Bekijk hier het sfeerverslag van de dag.

Benieuwd naar wat er allemaal besproken is tijdens de presentaties en de workshops? Lees hier het inhoudelijke verslag.

Kennisdeling in verpleeghuis cruciaal

Gespecialiseerde woonvormen bijlage Elsevier juni 2017 – De verpleeghuiszorg maakt een enorme ontwikkeling door. Kennis-uitwisseling neemt daarin een cruciale plaats in. Zorgorganisaties maken zich hier hard voor en investeren erin om met elkaar vakkennis te ontwikkelen en te delen. Thijs Houtappels, bestuurslid bij Stichting Topcare, en Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde vertellen over het belang van onderzoek en kennis delen.

Lees hier (op pagina 3) het interview met Thijs Houtappels en Raymond Koopmans

Gezellige sfeervolle Kerstmarkt Atlant Zorggroep

Dinsdag 13 december hebben medewerkers en vrijwilligers elkaar ontmoet op de kerstmarkt van Atlant Zorggroep. Bij de vele kraampjes op de gezellige kerstmarkt kon iedereen zijn of haar eigen kerstpakket samenstellen. Tijdens het kerstshoppen kon men onder het genot van een hapje en een drankje gezellig samen zijn met collega’s en vrijwilligers.

2016 is een jaar om trots op te zijn, een jaar waarin Atlant veel bereikt heeft voor haar cliënten. Allemaal activiteiten die zonder de inzet van medewerkers en vrijwilligers niet gerealiseerd hadden kunnen worden. Met de kerstmarkt bedankt directie en management iedereen voor hun betrokkenheid bij de cliënten van Atlant Zorggroep en hun inzet het afgelopen jaar.

93-jarige Annie Hulleman verrast met eigen boek

De 93-jarige Annie Hulleman-van Gurp, bewoonster van woonzorgcentrum Berghorst, is onlangs verrast met het eerste exemplaar van haar eigen boek ‘Marloes, de avonturen van een boerendochter in de jaren 50’.

Jaren geleden schreef mevrouw Hulleman een kort verhaal over de avonturen van boerendochter Marloes in de jaren 50. Haar grote wens was om het verhaal te laten beoordelen door een professional. Haar kleindochter waagde de sprong en stuurde het verhaal van oma op naar Boekscout. Boekscout vond het verhaal zo goed dat zij het zelfs graag wilden uitgeven. Met het mooie gevolg dat de familie mevrouw Hulleman kon verrassen met het eerste exemplaar van haar eigen boek.

Lees meer

Populaire versie jaarverslag en tijdlijn

Onze populaire versie van het jaarverslag van 2015 is uit. Dit jaar in de vorm van een totaaloverzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Om te laten zien dat alles met elkaar samenhangt en alles draait om de kwaliteit van leven van onze cliënten. Zorg en behandeling maar bovenal wonen en welzijn zijn daarin belangrijke elementen.

Speerpunten voor 2015 waren onder andere het behalen van twee Topcare-certificaten, de start van het In voor Zorg traject, de opening van de Heemhof Huntington-afdelingen Everest en Roos en de start van Marken ZuidER. U leest het allemaal in het overzicht.

Er is veel gebeurd. Maar veel betekenisvoller dan de verbouwingen en organisatorische veranderingen vind ik de enorme inzet van alle medewerkers het afgelopen jaar. Datzelfde geldt voor onze vrijwilligers. Hun bijdrage is van groot belang. Daar zijn we trots op.

Het mooie is dat we hun inzet ook terugzien in onze geschiedenis. We zijn het afgelopen jaar gestart met terugkijken naar ons verleden, want daar ligt de basis van onze kern. Die geschiedenis gaat 124 jaar terug en begon ooit met de oprichting van de ‘Vereniging van landlopers en bedelaars’ in Beekbergen. Door de jaren heen zien we vooral een enorme betrokkenheid van ons personeel. Zij bepalen, samen met de cliënt, die unieke zorg voor unieke mensen.

Wij hebben ons jaarverslag dit jaar in een compacte z-card weergeven, die bij uitvouwen een poster vormt met op de ene kant 2015 in vogelvlucht en op de andere kant onze geschiedenis tijdlijn.

U kunt hier de z-card (poster) bekijken.

Focus op verbetering leidt tot einde toezicht

Afgelopen maandag heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het “Eindrapport toezicht op 150 verpleegzorginstellingen” gepubliceerd. Atlant Zorggroep staat ook in de lijst met 150 instellingen, dit naar aanleiding van eerdere inspectiebezoeken in 2014 en 2015. Die bezoeken, in combinatie met onze eigen visie en missie hebben er toe geleid dat we onze zorg en dienstverlening verder hebben geoptimaliseerd. Vandaar dat wij nu onder categorie 4 vallen, dat zijn de instellingen waarvan het toezichttraject is afgesloten. En daar zijn we trots op.

Als Atlant en ook onze branchevereniging ActiZ vinden we het vanzelfsprekend dat er getoetst wordt op de normen verantwoorde zorg. Daarom stellen wij ons doorlopend de vraag hoe we kunnen blijven verbeteren om in samenspraak met cliënten de eigen regie en hun kwaliteit van leven te versterken. Hierin worden we onder andere geholpen door het InvoorZorg traject (dat nu verder gaat onder de noemer ‘Waardigheid & Trots’). Het is mooi om te zien hoe onze teams met eigen verbeterpunten aan de slag zijn, zoals: nieuwe huiskamergesprekken voor de bewoners en familieleden, werken in kleinere teams en het versterken van de bekwaamheid van flexpoolmedewerkers. Daarnaast blijven we ook met behulp van interne en externe audits de normen verantwoorde zorg toetsen en waar nodig verbeteren. Al deze acties hebben als doel om ervoor te zorgen dat wij “unieke zorg voor unieke mensen” zo goed mogelijk kunnen organiseren.

Lees hier het rapport ‘Eindrapportage IGZ op 150 verpleegzorginstellingen’
Lees hier de ‘Toezichtvisie op de verpleeg(huis)zorg
Lees hier de volledige reactie vanuit ActiZ (de branchevereniging)

Thijs Houtappels,
Bestuurder Atlant Zorggroep

De geschiedenis van Atlant in beeld

Het begon ooit in 1891…
De afgelopen maanden heeft Atlant als onderdeel van het visietraject haar geschiedenis in beeld gebracht. Een verhaal dat 124 jaar terug gaat en ooit in 1891 is begonnen met de vereniging van christelijke verpleging voor landlopers en bedelaars….

Een bijzonder verhaal waarin we via de tijdlijn laten zien hoe de locaties bij Atlant zijn gekomen, wat deze locaties kenmerkt en welke ontwikkelingen er in de zorg zijn geweest.

Met het visietraject willen we onze visie aanscherpen en met elkaar vaststellen waar wij als Atlant voor staan. De film over onze geschiedenis laat ons zien waar we vandaan komen en hoe we vandaag de dag geworden zijn tot wie we nu zijn. We hebben hem vooral gemaakt voor onze eigen medewerkers, om hen te laten zien waar ze werken. Opvallend in de gehele tijdlijn is de enorme betrokkenheid van het personeel.

Veel kijkplezier! De geschiedenis van Atlant

Bezoek kernteam Waardigheid en trots

Afgelopen vrijdag heeft het landelijk kernteam van Waardigheid en trots in het kader van de tussenevaluatie van het Waardigheid en trots-/In voor zorg! traject bij Atlant een bezoek gebracht aan Verpleeghuis Heemhof. Het kernteam bezoekt vier keer per jaar een organisatie en bestaat uit vertegenwoordigers van VWS.

Na de ontvangst kregen de bezoekers individueel een rondleiding door de EVV-ers en EVB-ers van Heemhof, en sprak Thijs Houtappels (bestuurder) over de resultaten van de lopende verbeter- en visietrajecten.

Vervolgens bezocht men een expositie borden met ingezonden materiaal van medewerkers dat beeld en woorden geeft aan het Verbetertraject. Deze vormen de verdere basis voor het realiseren en borgen van een hoge kwaliteit van zorg en diensten, en daarmee een optimale bijdrage aan de kwaliteit van leven van de bewoners en overige cliënten van Atlant.
Een waardevolle middag.

Wat ook blijkt uit de reactie van één van de leden van VWS:
“Wij hebben de gekozen werkvorm van individuele rondleiding, gezamenlijke gesprekken en kijken naar resultaten als inspirerend en inzicht gevend ervaren. De energie en tijd die in de voorbereiding is gestoken was duidelijk zichtbaar. Het feit dat jullie openstaan voor een ondersteuningstraject én een bezoek van het kernteam waarin ook openhartige en eerlijke verhalen worden verteld, is in onze ogen een duidelijke vorm van zelfreflectie. Een hele belangrijke noodzakelijke voorwaarde voor het werken aan structureel geborgde kwaliteitsverbetering.”

Een ziekte zo erg….

Medewerkers van het Huntington Expertisecentrum Atlant waren afgelopen zaterdag 14 mei bij de lancering van de landelijke mediacampagne voor de ziekte van Huntington.

Het Campagneteam Huntington wil de ziekte van Huntington meer bekendheid geven en wil met deze landelijke campagne (doodgezwegen.nl) fondsen werven. De opbrengsten hiervan gaan naar onderzoek.
Atlant Zorggroep ondersteunt deze campagne en heeft daarom bij de recepties van Verpleeghuis Markenhof en Verpleeghuis Heemhof collectebussen staan.

Wilt u meer informatie of ook doneren? Kijk dan op www.doodgezwegen.nl.

Topcare Innovatieprijzen voor Atlant

Het Huntington Expertisecentrum Atlant van Atlant Zorggroep heeft de 1e prijs gewonnen van de Topcare Innovatieprijs met de inzending ‘Meer aandacht voor behoefte aan seksualiteit en intimiteit’. Ook de (gedeelde) 3e prijs is voor Atlant. Het Zorg- en Behandelcentrum Korsakov Atlant ontvangt deze prijs voor hun idee voor Jobcoaching; het koppelen van de vraag en behoefte van cliënten aan onbenutte mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbesteding binnen de eigen organisatie.

De Topcare Innovatieprijs, in het leven groepen door Stichting Topcare, bestaat uit een financiële vergoeding voor werkuren om het idee verder te onderzoeken, te doordenken en/of uit te werken. Het thema was: kleine interventies die grote impact hebben voor cliënten.

Uit het juryrapport

‘Meer aandacht voor behoefte aan seksualiteit en intimiteit’
Inzenders: Jonieke Bredewold (verzorgende-IG / EVV) en Henk Slingerland (psycholoog)
‘De jury heeft de inzending van het Topcare centrum Huntington van Atlant met het taboedoorbrekende thema ‘aandacht voor seksualiteit en intimiteit’ de 1e prijs toegekend. Het idee getuigt van moed en richt zich op een belangwekkend thema, dat veelal abstracte discussies oplevert. Deze inzending zet in op een concrete en open aanpak van het thema ‘aandacht voor behoefte aan seksualiteit en intimiteit’. Positief is ook de benadering van het thema niet vanuit problematisch ervaren seksueel gedrag, maar juist vanuit ‘normale’ seksuele behoefte van een cliënt en de partner.’
‘De focus binnen zorgorganisaties op problematisch ervaren seksueel gedrag wordt door de jury herkend. De jury heeft dan ook grote waardering voor de positieve insteek van de inzending op de normale behoefte van cliënten aan intimitiet en seksualiteit. Het delicate onderwerp getuigt van moed. Ook de structurele aandacht hiervoor die in het idee is opgenomen en het betrekken van de partner hierbij zijn in de beoordeling van de jury van belang geweest.’

Reactie Jonieke Bredewold:
‘Ik vind het echt super dat we gewonnen hebben. Ons onderwerp is een ondergeschoven kindje. We vragen heel veel aan de cliënt om hem of haar te leren kennen, maar hier rust vaak een taboe op. Dat willen we heel graag doorbreken. Ik ben heel benieuwd hoe we hier mee verder kunnen komen, nu hebben we de tijd ervoor om het verder uit te werken. We gaan nu eerst kennis ophalen bij collega instellingen en ook onderzoeken wat de relatie met medicatie is.’

‘Jobcoaching’
Inzender: Arianne Meijer (medewerker dagactiviteitencentrum) en Hennie ten Tije (teamleider)
De jury is enthousiast over de inventieve aanpak van het idee voor jobcoaching, om binnen de eigen zorgorganisatie onbenutte mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbesteding te koppelen aan de vraag en behoefte van cliënten. Het is niet heel gebruikelijk dit binnen de eigen zorgorganisatie te doen en tegelijkertijd maakt de verassende eenvoud van het idee de kans van slagen groot, vindt de jury.
De zeer uitgesproken individuele aanpak van het idee is volgens de jury voor de doelgroep van doorslaggevend belang.

juryrapport_tc_innovatieprijs

Topcare staat voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben.
Stichting Topcare is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde verpleeghuizen die hun zorg voortdurend verbeteren en specialiseren, gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Atlant Zorggroep is één van de leden.

1 2 3