Er is sinds kort een KwaliteitskaderVerpleeghuiszorg. Wat betekent dit Kwaliteitskader voor de sector, de zorgorganisaties en de betrokken partijen? Hoe kan de sector recht doen aan de opdracht om te leren en verder te ontwikkelen? Om hier duidelijkheid over te geven organiseerde Zorginstituut Nederland en het programma Waardigheid en trots in april en mei 15 informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Tijdens deze bijeenkomsten lieten zorgverleners en zorgorganisaties onder andere aan elkaar zien op welke wijze zij met het Kwaliteitskader aan de slag gaan.
Eén van de bijeenkomsten vond bij Atlant plaats.
Lees hier de uitwerking van het praktijkvoorbeeld van Atlant

Delen: