In uitgave 2/2019 van het vakblad Bijblijven met het thema ‘Topcare verpleeghuizen’ staat een bijdrage van Atlant.

Voor mensen die in het verpleeghuis wonen, is zinvolle dagbesteding een belangrijk onderdeel van het leven. Het Dag Activiteiten Centrum (DAC) van Atlant is daar een mooi voorbeeld van. In dit artikel vertellen we meer over het Dag Activiteiten Centrum, het effect ervan op de cliënten en over de expertise die Atlant in huis heeft.

Vakblad Bijblijven geeft inzicht in de huidige stand van zaken over onderwerpen die (huis)artsen in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Bijblijven verschijnt 10 keer per jaar, waarbij in elk nummer een ander thema centraal staat. De thema’s en de daarmee samenhangende leerdoelen worden vastgesteld door een deskundige redactie van huisartsen en specialisten.

Delen: