Geachte bewoners en naasten van onze bewoners,

door de Rijksoverheid zijn deze week de maatregelen om de besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, voorlopig verlengd tot eind april.

Onze bestuurder, Thijs Houtappels, heeft deze overheidsmaatregelen vertaald naar regels voor onze eigen Atlant-organisatie. U merkt die gevolgen waarschijnlijk dagelijks.

De interne Atlant-regels gelden voor iedereen, dus ook voor de cliëntenraden: ook de cliëntenraden mogen niet zomaar bij u langskomen of op de locaties aanwezig zijn.

Om toch de contacten met de organisatie zo goed mogelijk te onderhouden bellen de voorzitters van de lokale cliëntenraden regelmatig met de managers wonen zorg en welzijn van de betreffende locatie. En de voorzitter van de centrale cliëntenraad overlegt wekelijks met de bestuurder.

Zo proberen we mee te leven en mee te denken waar dat mogelijk is. De saamhorigheid is groot. De medewerkers en de leiding doen wat ze kunnen. De cliëntenraden van Atlant zijn hier op een goede manier bij betrokken.

We willen ook graag contact met u. Mocht u contact met ons willen opnemen, dan zijn wij per locatie bereikbaar via het onderstaande e-mailadres.

We wensen u toe dat u naast het contact met de zorg een vorm van contact met elkaar kunt onderhouden. En we wensen u allen sterkte in deze lastige tijd.

Mede namens alle leden van de cliëntenraden groet ik u hartelijk,

Mevrouw Hans Jonkman,

voorzitter Centrale Cliëntenraad
(via r.logtenberg@atlant.nl)

Contact opnemen met uw lokale cliëntenraad?

De locaties Markenhof, Marken Haven en Het Immendaal hebben één gemeenschappelijke Cliëntenraad en zijn om die reden bereikbaar via hetzelfde mailadres.

Delen: