Tussentijdse resultaten innovatieproject CPV

Mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) ontvangen niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, in 2018 een innovatieproject gestart. Afgelopen juni vond de tussentijdse evaluatie plaats van het innovatieproject CPV. In dit bericht delen we de eerste resultaten van dit project.

Benieuwd over wie we het hebben als we spreken over mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV)? Bekijk hier het verhaal van Frank.

Resultaten na twee jaar: stepped care aanbod van zorg, welzijn en behandeling en beter toegeruste medewerkers

Het project heeft het uiteindelijke doel “de juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV bewoner”. Hieraan wordt gewerkt middels vier pijlers. De belangrijkste resultaten per pijler op een rij: infographic innovatie CPV

(Klik op de afbeelding om de infographic te openen)

De pilot afdeling heeft een bijzondere rol in het project: hier brengen we onze ideeën in praktijk en zien we of ze effect op de kwaliteit van leven. Het onderzoek dat het Trimbos-instituut hier naar doet draagt bij aan het ‘verwetenschappelijken’ van wat goede zorg is voor deze doelgroep. Een dubbelslag dus: de bewoners merken hier direct effect van en we dragen zo bij aan de juiste zorg voor de gehele doelgroep.  Wat hebben we dan op deze pilotafdeling bereikt?

  1. Er is een speciaal team voor dagbesteding ontstaan die op maat individuele en groepsactiviteiten aanbiedt.
  2. We ontwikkelden een stepped care model waar op en neer geschakeld wordt tussen dagactiviteiten, agogische begeleiding en therapeutische behandeling, afhankelijk van de behoefte van de bewoner. Een voorbeeld hiervan is muziek: bewoners kunnen de wekelijkse plaatjesavond bijwonen, met de muziekagoog in een band spelen of krijgen individuele muziektherapie om te werken aan actieve lichamelijke ontspanning.
  3. Medewerkers voelen zich beter toegerust om hun werk uit te voeren na een uitgebreid leer- en coachtraject. Ze gingen als groep aan de slag met weerbaarheid, verdiepte zich in psychopathologie en omgaan met verslaving. Het leren vond ook plaats op de afdeling waar psychiatrisch verpleegkundigen meeliepen en aan coaching on the job deden.

Meer informatie

Alle resultaten tot nu toe staan uitgebreid beschreven in dit rapport: Innovatieproject Chronisch Psychiatrische Zorg: tussentijdse evaluatie.

Trots op iedereen die aan het project meewerkt!
Al met al is er in de afgelopen twee jaar heel hard gewerkt om deze eerste resultaten te kunnen bereiken. En ondanks de coronapandemie heeft iedereen zich volledig ingezet; daar zijn we ontzettend trots op! We zijn dan ook blij dat de NZa deze meerwaarde ook ziet en onze subsidie heeft verlengd tot eind 2022 om zo ook de laatste doelen te kunnen realiseren.

Wil je meer weten over het innovatieproject?
Klik hier voor meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Terugkijken: webinar slaap- en waakproblematiek in de CPV en GGZ

Donderdagmiddag 7 oktober verzorgden collega’s van Atlant (Alice Klopman, Manon van Kampen, Muriëlle Beernink en Loes van Dusseldorp, samen met collega’s van Parnassia (GGZ organisatie) een webinar voor het NKOP over slaap- en waakproblematiek in de CPV en GGZ.

Zo’n 60 collega’s uit het land luisterden hoe door Parnassia uitgelegd werd wat normale slaap eigenlijk is, hoe slaapstoornissen ontstaan en wat cognitieve gedragstherapie gericht op insomnie (doorslaapstoornis) inhoudt en oplevert.

Na deze inkijk in de theorie van de slaap- en waakproblematiek, vertelde Alice Klopman over haar praktijkonderzoek naar de invloed van een persoonlijk hoofdkussen op de CPV. Zij startte dit onderzoek vanuit haar verwondering over het feit dat mensen in een verpleeghuis op een standaard kussen slapen, terwijl we thuis een kussen op maat hebben. Hoe ze dit heeft aangepakt en welke resultaten naar voren kwamen lichtte zij toe tijdens dit webinar.

Daarna zoomden Muriëlle Beernink en Manon van Kampen (ergotherapeuten) in op sensorische informatieverwerking. Op een inspirerende manier vertelden zij wat het is, de relatie met zintuigen en hoe je het terugziet binnen het werk van de ergotherapie. Ook stonden ze stil bij de relatie van sensorische informatieverwerking en slaapproblemen.

Deelnemers koppelden terug dat ze het een boeiende webinar vonden, waarin een scherpe blik en mogelijke oplossingen voor een goede nachtrust gedeeld werden.

Meer weten?
Bekijk hier de presentatie van Atlant.
Of neem contact op met Loes van Dusseldorp, onderzoeksbegeleider via l.van.dusseldorp@atlant.nl

Terugkijken: zo draagt innovatie bij aan de kwaliteit van leven van onze bewoners (webinar)

Tijdens een platformbijeenkomst, georganiseerd door het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP), deelde Atlant ervaringen vanuit het innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV). Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider) en Kimberly Mateman (HBO-verpleegkundige) vertelden vanuit de eigen ‘studio Kroondomeinen’ hoe innovatie in de praktijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van onze bewoners.

In het webinar werden verschillende thema’s rondom dit onderwerp belicht:

• Stepped care in zorg en behandeling
• Een onderzoekscultuur vormgeven om zo kennis te ontwikkelen en te delen
• Ontwikkeling van de kennisinfrastructuur voor de doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis
• Hoe werkt het in de praktijk?
• Antwoord op al je vragen

Kimberly: Door het innovatieproject hebben we de ruimte om verschillende vormen van herstel te kunnen inzetten, dat wat de bewoner wenst.

Kijk hier het webinar terug

Suzanne Blokker: ‘Hoewel het even zoeken was naar hoe dit elkaar kon aanvullen, is er juist ook een mooi momentum ontstaan waarop deze kleurrijke mensen in de spotlight staan.’

Voorbeeld van hoe zorg georganiseerd word rondom een bewoner

Over het innovatieproject CPV

Atlant is in 2018 samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis gestart met het 3-jarige innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Binnen dit project dragen we bij aan wat goede zorg is voor deze doelgroep op basis van drie pijlers:

  1. Een pilot-afdeling inrichten en onderzoek doen naar de effecten van de ingezette interventies;
  2. De levensreis in kaart brengen en bijdragen aan onderzoek naar de definitie en omvang van de doelgroep;
  3. Netwerkbijeenkomsten om alle stakeholders aan te haken en de zo ook landelijk impact te realiseren.

Het doel? De juiste zorg op de juiste plek voor álle CPV-bewoners in Nederland.

Meer informatie
Lees meer over dit innovatieproject of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Maak kennis met Tessa: de sociale robot

Atlantmedewerkers Linda Schippers (HBO-verpleegkundige) en Yvonne Zwaagstra (fysiotherapeut, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker) zijn onlangs door Huntington KennisNet Nederland geïnterviewd over de inzet van sociale robot Tessa bij mensen met de ziekte van Huntington.

Linda en Yvonne werken samen op de afdeling voor mensen met de ziekte van Huntington. Ze voerden samen met collega’s een praktijkonderzoek uit naar de manier waarop een sociale robot mensen met de ziekte van Huntington kan ondersteunen.
In het interview Maak kennis met Tessa: de sociale robot vertellen ze alles over Tessa.

Klik hier voor meer info over Tessa

CliniClowns bezoeken Heemhof

CliniClowns Roos en Peer hebben onlangs de bewoners van Heemhof weer verblijd met een bezoek. Roos en Peer zijn inmiddels kind aan huis en welkome gasten. Na een aantal bezoekjes buiten voor de ramen, vanwege corona, konden ze de bewoners nu weer gezellig binnen (op gepaste afstand) een bezoekje brengen. Dit bezoekje had als thema ‘zon, zee, strand en vissen’. Peer een Roos namen de bewoners mee op een vakantietripje.

Activiteitenbegeleidster Marieke Marsman: “Ik zie de komst van de clowns als een lichtpuntje op de dag. Even geen spanning en onrust, maar een positief moment samen. Mensen gaan met een fijn gevoel terug naar de afdeling. Een lach geeft net wat meer ontspanning.” “Het spel en het samen zingen zorgt voor echt onderling contact. Het clownsspel verbindt.”

Lees hier het volledige verslag van het gezellige bezoek van Roos en Peer!

foto: CliniClowns

Huntingtoncafé

We hebben u gemist! We zijn daarom blij u weer te kunnen uitnodigen voor het Huntingtoncafé bij Verpleeghuis Heemhof aan de Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.
U bent van harte welkom!

Datum: donderdag 30 september 2021
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur | einde +/- 21.30 uur)
Thema: “En hoe voel jij je nu?” | Hoe heeft iedereen het afgelopen 1 ½ jaar beleefd ten aanzien van Corona, lockdowns en mantelzorg.

U kunt zich aanmelden via Huntingtoncafe@atlant.nl.
Er is plek voor 40 personen.

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Verlenging innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg

Recent vond de tussentijdse evaluatie plaats van het innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) tussen Atlant en Zilveren Kruis Zorgkantoor enerzijds en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) anderzijds. Doel van de evaluatie was om gezamenlijk te evalueren of de vooraf aan het innovatieproject opgestelde doelen behaald zijn en/of wat er nodig is om dit alsnog te kunnen realiseren.

Er vond er een prettig gesprek plaats waarin de drie partijen het innovatieproject met elkaar bespraken. Naast dat er werd terug gekeken op behaalde resultaten in de afgelopen twee jaar, was er ook ruimte om vooruit te kijken naar hoe het project verder van betekenis kan zijn voor de CPV-bewoners, zowel binnen als buiten Atlant. De verbinding met en aansluiting op de ontwikkelingen in het doelgroepnetwerk gerontopsychiatrie in het verpleeghuis, wordt daarbij uiteraard ook gelegd. Atlant kan als deelnemer in dit doelgroepnetwerk de in het project opgedane kennis letterlijk meenemen.

“De resultaten van het onderzoek van het Trimbos Instituut kunnen echt gebruikt worden in de doorontwikkeling van het zorgprogramma gerontopsychiatrie waaraan we nu met een landelijke werkgroep werken.”

Ester Willemse (programmamanager expertisecentra)

Daarnaast werd besproken dat de Covid-19 pandemie ook op dit project van invloed is geweest, het is echter lastig precies te bepalen op welke wijze en in welke mate dit van invloed is geweest. Atlant en het Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben daarom voorgesteld het project met een jaar te verlengen tot eind 2022. In deze tijd willen we nog eens goed de schouders eronder zetten op de pilot afdeling en het Trimbos Instituut de effecten hiervan te laten onderzoeken. Maar ook om weer verbinding te maken met onze stakeholders en samen te bezien hoe het project ook landelijk van betekenis kan zijn.

“Het zorgteam op Oostpoort heeft nog een aantal mooie interventies voor ogen om de zorg voor de bewoners verder te verbeteren, zoals specifieke scholing over psychiatrie en intervisie. We willen dit graag gaan inzetten en vervolgens kijken welk effect dit heeft op de ervaren levenskwaliteit van onze bewoners.”

Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider)

We zijn blij te kunnen melden dat de NZa ook de meerwaarde ziet in de voorgestelde verlenging en hiermee heeft ingestemd. Dit betekent concreet dat de einddatum van het project is opgeschoven van 1 december 2021 naar 31 december 2022.

“Tijdens een bijeenkomst bij de NZa, werd dit innovatieproject nog aangehaald als ‘mooi voorbeeld’. Er is aandacht voor kwaliteit van zorg, beredeneerd vanuit de wensen en behoeften van de klant, maar ook vanuit de zorgprofessional. We zijn dan ook blij dat wij hier samen verder aan kunnen werken de komende tijd.”

Liesbeth Zwanepol (kwaliteitsadviseur Zorgkantoor Zilveren Kruis)

Benieuwd naar de concrete resultaten uit het innovatieproject?  Ingrid Renes (beleidsmedewerker, Zorgkantoor Zilveren Kruis) en Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider, Atlant) schreven hierover een rapport. Meer over dit rapport en de resultaten, lees je binnenkort hier op de site!

Klik hier meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.


“Wij hebben veel deskundigheid in huis. Onze kennis geven wij intern aan elkaar door, maar ook extern. Wij vormen samen met andere instellingen een netwerk waarin we kennis delen. Zo ontwikkelt de kwaliteit van ons werk zich continu. Wij leren elke dag.WIJ GEVEN KENNIS DOOR

Basis voor beter

Steeds een beetje beter!
Atlant werkt aan continu verbeteren. Een programma waarbij teamleden een onderwerp bij de kop pakken waar ze al vaak tegenaan gelopen zijn en waarbij het niet altijd lukt om het op de juiste manier goed voor elkaar te krijgen. Projectleider Linda Heemskerk, kwaliteitsverpleegkundige Fleur Hagen en zorgmedewerker Kim de Bree vertellen over wat continu verbeteren hen –en de bewoner!- brengt.

Het eerste verbeterpunt
Wanneer een behandelaar vraagt of er in een periode van – bijvoorbeeld – twee weken een paar keer per week een observatie en daarvan een kort verslag in het dossier gedaan kan worden, dan kan de effectiviteit van de behandeling beter worden gevolgd. Daar is iedereen het mee eens. Alleen….. Het lukt niet altijd om dat op een gestructureerde manier voor elkaar te krijgen. Hoe komt dat? Kan het anders en beter? Als het lukt wordt de zorg beter, de bewoner blijer en het team ook! Dit was het eerste onderwerp waarmee het team met de nieuwe methodiek aan de slag is gegaan.

Fleur: “De onderwerpen die we met continu verbeteren beetpakken, komen uit het team zelf. We zijn begonnen in een klein verbeterteam om de principes van continu verbeteren te leren gebruiken en we hebben later de aanpak uitgerold over het hele team. Iedereen is er op die manier bij betrokken, het wordt van ons allemaal. Met een verbeterbord op onze afdeling brengen we het onderwerp continu onder de aandacht en kan het hele team zien hoe ver we zijn met het doorvoeren en ook borgen van de verbeteringen.”

Inmiddels zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd. Waardoor het terugrapporteren beter verloopt. Zorgmedewerker Kim vertelt. “We splitsen overdag de afdeling in tweeën. Dat geeft veel meer rust en duidelijkheid. En ook de onderlinge afstemming tussen collega’s verloopt plezierig. Deze nieuwe manier van werken levert ons tijd, en het geeft duidelijkheid welke werkzaamheden je moet doen en op welke moment. Rust en duidelijkheid, voor zowel de medewerkers en meer tijd voor de bewoner!

Het volgende onderwerp dat is gekozen door het team op De Loohof is Basiszorg. Wordt vervolgd!

1 3 4 5 6 7 28