Officiële start nieuwbouw Koningin Wilhelmina

Na jaren van voorbereiding is vandaag de officiële start van de nieuwbouw voor Koningin Wilhelmina. In het gebouw komen voor ouderen met een zorgvraag 38 appartementen op de 2de en 3de verdieping en 27 appartementen op de 1ste verdieping waarvan er 4 geschikt zijn voor 2 personen. Naar verwachting is het gebouw voor de locatie Koningin Wilhelmina in oktober 2016 klaar.

De gemeente Apeldoorn, projectontwikkelaar MAB Development, Atlant Zorggroep en woningcorporatie Habion werken nauw samen aan ontwikkeling en bouw van het nieuwe stadsdeelhart Anklaar. Naar verwachting is het totale plan met onder andere een geheel vernieuwd winkelgebied, woningen en parkeervoorzieningen in 2018 gereed.

In augustus is de schop de grond in gegaan. Vandaag is de officiële start van de bouw, samen met de bewoners die het langste en die het kortste bij Koningin Wilhelmina wonen.

In de nieuwbouw komen appartementen voor in totaal 69 ouderen vanuit Atlant Zorggroep, maatschappelijke voorzieningen, winkels en parkeergelegenheid. Habion zal net als in het te slopen woonzorgcentrum Wilhelmina in samenwerking met Atlant Zorggroep invulling geven aan haar visie op wonen, welzijn en zorg. Daarbij staat het zo zelfstandig mogelijk wonen voor ouderen met een zorgvraag centraal.
Op de eerste etage van het nieuwe gebouw zal Atlant zorg en dienstverlening gaan bieden aan 31 cliënten die zwaardere zorg nodig hebben. In de overige appartementen komen cliënten te wonen uit de huidige locatie en ouderen die zelfstandig wonen, hun appartement huren van Habion en zorg en dienstverlening afnemen van Atlant. Op de begane grond van het gebouw komen winkels en een restaurant en is er ruimte voor maatschappelijke activiteiten. Het ontwerp is van het Amsterdamse bureau LEVS Architecten. Bouwbedrijf Aan de Stegge is de aannemer.

Unieke parachutesprong

In augustus kwam bij de Heemhof de vraag van vrijwilliger Martie van Dijk: ‘Wie heeft er nog een grote wens?’ Libbe van Borssum Waalkes, (cliënt Huntington-afdeling Everest) reageerde erg enthousiast en riep meteen: ‘Ik zou heel graag een parachutesprong willen maken.’

Dankzij de inzet van de vrijwilliger, een sponsor, de fysio en oefenen met de instructeur kon afgelopen vrijdag Libbe’s wens in vervulling gaan. Bijna alle bewoners van afdeling Everest zijn mee geweest naar Teuge om daar te picknicken en te kijken naar de sprong van Libbe.
Het was een fantastische middag waar ook Libbe zijn vrouw, kinderen, medewerkers en vele familieleden van mede-cliënten bij waren.

Met dank van het Nationaal Paracentrum Teuge voor de goede begeleiding en verzorging.

Informatiemarkt Dag van de Ouderen

Stichting Contactorgaan Apeldoorns Ouderenorganisatie organiseert op 3 oktober 2015, de Dag van de Ouderen, een informatiemarkt.
Thema dit jaar is: ‘Samen tegen … vereenzaming’.
Deze Dag van de Ouderen is er op gericht om organisaties die activiteiten voor senioren organiseren in contact te brengen met de Apeldoornse senioren. Organisaties op het gebied van Welzijn, Wonen, Mobiliteit en Ontspanning.
Atlant Zorggroep zal ook aanwezig zijn met een stand.

Locatie: Christelijke Scholengemeenschap Sprengeloo
Ingang Beatrixlaan, Apeldoorn.
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur.
Toegang gratis

Informatiebijeenkomsten ‘Vergeetachtig of Dementie?’

Netwerk Dementie Oost-Veluwe en het Geheugensteunpunt organiseren op vrijdag 18 september en donderdag 1 oktober 2015 bij Berkenhove een informatiebijeenkomst ‘Vergeetachtig of Dementie?’.
Een voorlichting voor burgers van Apeldoorn met vragen over geheugenproblemen/dementie.

Vrijdag 18 september, van 19.30 – 21.30uur.
Donderdag 1 oktober, van 13.30 uur tot 15.30 uur

Ontmoetingsplek “Berkenhove”, Koning Lodewijklaan 378B Apeldoorn

CTO 2015 gaat van start

Op 24 september start Atlant Zorggroep het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) van 2015. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgDNA; dit bureau heeft ook in 2014 het CTO uitgevoerd.

Per locatie wordt een aantal cliënten geselecteerd voor een interview, de interviews vinden plaats vanaf 28 september.
De (geselecteerde) wettelijk vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten krijgen een vragenlijst thuisgestuurd die zij kunnen invullen en terugsturen naar ZorgDNA.
Cliënten van thuiszorg en dagverzorging krijgen eveneens een vragenlijst thuisgestuurd.
Atlant vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk cliënten hun mening geven over de kwaliteit van de dienstverlening.

1 29 30 31