Unieke parachutesprong

In augustus kwam bij de Heemhof de vraag van vrijwilliger Martie van Dijk: ‘Wie heeft er nog een grote wens?’ Libbe van Borssum Waalkes, (cliënt Huntington-afdeling Everest) reageerde erg enthousiast en riep meteen: ‘Ik zou heel graag een parachutesprong willen maken.’

Dankzij de inzet van de vrijwilliger, een sponsor, de fysio en oefenen met de instructeur kon afgelopen vrijdag Libbe’s wens in vervulling gaan. Bijna alle bewoners van afdeling Everest zijn mee geweest naar Teuge om daar te picknicken en te kijken naar de sprong van Libbe.
Het was een fantastische middag waar ook Libbe zijn vrouw, kinderen, medewerkers en vele familieleden van mede-cliënten bij waren.

Met dank van het Nationaal Paracentrum Teuge voor de goede begeleiding en verzorging.

Informatiemarkt Dag van de Ouderen

Stichting Contactorgaan Apeldoorns Ouderenorganisatie organiseert op 3 oktober 2015, de Dag van de Ouderen, een informatiemarkt.
Thema dit jaar is: ‘Samen tegen … vereenzaming’.
Deze Dag van de Ouderen is er op gericht om organisaties die activiteiten voor senioren organiseren in contact te brengen met de Apeldoornse senioren. Organisaties op het gebied van Welzijn, Wonen, Mobiliteit en Ontspanning.
Atlant Zorggroep zal ook aanwezig zijn met een stand.

Locatie: Christelijke Scholengemeenschap Sprengeloo
Ingang Beatrixlaan, Apeldoorn.
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur.
Toegang gratis

Informatiebijeenkomsten ‘Vergeetachtig of Dementie?’

Netwerk Dementie Oost-Veluwe en het Geheugensteunpunt organiseren op vrijdag 18 september en donderdag 1 oktober 2015 bij Berkenhove een informatiebijeenkomst ‘Vergeetachtig of Dementie?’.
Een voorlichting voor burgers van Apeldoorn met vragen over geheugenproblemen/dementie.

Vrijdag 18 september, van 19.30 – 21.30uur.
Donderdag 1 oktober, van 13.30 uur tot 15.30 uur

Ontmoetingsplek “Berkenhove”, Koning Lodewijklaan 378B Apeldoorn

CTO 2015 gaat van start

Op 24 september start Atlant Zorggroep het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) van 2015. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgDNA; dit bureau heeft ook in 2014 het CTO uitgevoerd.

Per locatie wordt een aantal cliënten geselecteerd voor een interview, de interviews vinden plaats vanaf 28 september.
De (geselecteerde) wettelijk vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten krijgen een vragenlijst thuisgestuurd die zij kunnen invullen en terugsturen naar ZorgDNA.
Cliënten van thuiszorg en dagverzorging krijgen eveneens een vragenlijst thuisgestuurd.
Atlant vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk cliënten hun mening geven over de kwaliteit van de dienstverlening.

1 28 29 30