Versoepeling coronamaatregelen; bezoek mogelijk, ook als er besmettingen zijn

Ruim een jaar na de start van de epidemie beheerst corona nog grote delen van ons leven. We kijken terug op een heftige periode. We hebben allemaal ervaren hoe ingrijpend de beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus waren. Vooral voor de bewoners en voor u. Gelukkig zien we ook een verandering. Veel van onze bewoners en zorgmedewerkers zijn gevaccineerd. Dat leidt tot minder besmettingen. We zijn blij u te kunnen vertellen dat we de afgelopen periode versoepelingen hebben door kunnen voeren en dat we hier stap voor stap mee verder gaan.

Wat verandert er?
In de afgelopen maanden mochten bewoners geen bezoek ontvangen als een bewoner of medewerker op hun locatie was besmet met het coronavirus. Dat verandert. Ook als er besmettingen zijn, blijft u van harte welkom om uw naaste te bezoeken! We informeren u dan per mail of telefonisch dat er corona op de afdeling is. Tijdens het bezoek vragen we u dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen als medewerkers. Wij zorgen dat die voor u klaarliggen. Indien er sprake is van een besmette bewoner of medewerker, dan blijven wij wel extra alert op de gezondheid van uw naaste. We meten dan dagelijks de temperatuur en het zuurstofgehalte van uw naaste.

Samen verspreiding voorkomen
Er kan steeds meer en dat is goed nieuws. Toch blijft het belangrijk om de basisregels (1,5 meter afstand, handen wassen, bij klachten thuisblijven en testen) na te blijven leven. Wij blijven voorzichtig. Indien zowel u als uw naaste is gevaccineerd, kunt u wel binnen de 1,5 meter afstand komen.

Organisatoren: Cindy Kruijthof en Ruth Veenhuizen

Eerste Huntington Netwerkbijeenkomst

Foto: organisatoren: Cindy Kruijthof en Ruth Veenhuizen

125 deelnemers tijdens eerste Huntington Netwerkbijeenkomst!

Op donderdag 6 mei vond de eerste Huntington Netwerkbijeenkomst voor zorgprofessionals plaats. Atlant organiseerde deze middag samen met Noorderbreedte
Professionals wisselden kennis uit en ondersteunen elkaar in de aanpak van complexe problemen in de zorg voor en behandeling van mensen met de ziekte van Huntington en hun familie.

Maar liefst 125 mensen namen deel aan deze online bijeenkomst.

Online bijeenkomst

Anne Braakman, directeur Huntington KennisNet Nederland, vertelde over de ontwikkelingen in Nederland. Daarna vertelde Yvette Visser (verpleegkundige in opleiding bij Atlant) meer over veranderingen in het gedrag bij mensen met de ziekte van Huntington.

Na de pauze gingen de deelnemers in 15 digitale ‘Breakout-rooms’ waar in kleine groepen casuïstiek werd besproken met elkaar. In elke ruimte was een professional van Atlant of Noorderbreedte om dit te begeleiden. 

Over het thema ‘prikkelverwerking’ kwamen veel vragen, daarom staat dit onderwerp bij de volgende bijeenkomst op het programma. 

Tweede Huntington Netwerkbijeenkomst

Op donderdag 11 november vindt de tweede Huntington Netwerkbijeenkomst plaats. Het tijdstip, programma en eventuele locatie volgen na de zomer. 


Over de Huntington Netwerkbijeenkomst

Vanuit het Doelgroep- en Regionaal Expertise Centrum (DEC en REC) wordt twee keer per jaar een Huntington Netwerkbijeenkomst georganiseerd door Atlant en Noorderbreedte, voor professionals uit de regio Noordoost Nederland die mensen met de ziekte van Huntington begeleiden. 

Dit kunnen bijvoorbeeld eerstelijns behandelaren, ambulant begeleiders, medewerkers van thuiszorgorganisaties of WLZ-instellingen zijn.

Doel is dat er met professionals die mensen met de ziekte van Huntington begeleiden, kennis wordt gedeeld en ondersteuning wordt geboden in de aanpak van complexe problemen binnen hun vakgebied. Met als uiteindelijk doel dat de cliënt de juiste zorg van professionals krijgt in de eigen woonomgeving.

Dag van de Verpleging

WIJ GEVEN OM JOU
Voor ons is de mens het allerbelangrijkste. Elk mens is prachtig.
Kwetsbare mensen ondersteunen wij. Dat is ons bestaansrecht.
Wij doen dit aandachtig, uit volle overtuiging, recht uit het hart.
(uit visie Atlant)

Vandaag is het de Dag van de Verpleging! Het belangrijke werk, de inzet en toewijding door onze medewerkers voor de bewoners wordt door ons iedere dag enorm gewaardeerd. Een dag als deze biedt de gelegenheid om daar extra aandacht aan te schenken. Om te laten zien dat we waarderen wat zij doen, zeker ook in deze tijd.

We onderstrepen dat vandaag met een presentje voor al onze medewerkers. Met een groot dank je wel erbij voor hun bijdrage aan de zorg en het welzijn voor de mensen die bij ons wonen.

De Dag van de Verpleging wordt zo genoemd vanwege de geboortedag (12 mei) van Florence Nightingale (1820-1910), de grondlegger van de moderne verpleegkunde.


 

Nieuwbouw Marken Haven: de eerste stenen zijn gelegd!

Nieuwbouw Marken Haven, de eerste stenen zijn gelegd!

Vandaag hebben vier toekomstige bewoners de eerste steen gelegd bij hun nieuwe huis; de nieuwbouw van Marken Haven. Een bijzondere mijlpaal voor veel bewoners!

Het nieuwe Marken Haven geeft straks ruimte aan 100 bewoners (van Marken Buiten en Marken Haven). Een ruimte om te zijn wie je bent, die het ontmoeten en ontspannen bevordert en die privacy, geborgenheid én veiligheid biedt.

Bekijk hier de foto’s van dit feestelijke moment:

De nieuwbouw volgen? Kijk op: www.atlant.nl/nieuwbouw

Interview – De impact van de coronapandemie op de ziekte van Huntington

“Mijn droom om met het gezin naar Zuid-Afrika te gaan nu het nog kan, viel in duigen.”

Henk heeft de ziekte van Huntington en wordt begeleid door Atlant. Samen met zijn vrouw Carla vertelt hij in dit interview hoe corona het leven beïnvloed heeft, maar ook hoe veel dingen gewoon door kunnen gaan.

Het Kontaktblad (uitgave van de Vereniging van Huntington) interviewde het echtpaar en plaatste een mooi artikel in hun blad. Lees het hele interview hier.

Atlant verzorgt presentatie op landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie

Tijdens de landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie, georganiseerd door het Leids Congresbureau, verzorgde Atlant een presentatie over het innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV).

Met Ester Willemse (programmamanager expertisecentra) als gespreksleider, voerden Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider van dit project) en Leon Botter (GZ-psycholoog en promotieonderzoeker) een gesprek hierover. Vanuit de eigen “studio Kroondomeinen” bij Atlantlocatie Markenhof, werd een digitale presentatie gegeven aan onder meer psychologen, verpleegkundigen en managers die online uit het hele land vertegenwoordigd waren.

Om een goed beeld te geven over wie we het hebben in dit project hebben, startte de presentatie met een prachtige film van bewoner Frank. Suzanne gaf een algemene introductie op het innovatieproject en hoe die op de pilot-afdeling Oostpoort van Atlantlocatie Marken Haven ingericht is. Leon legde vervolgens aan de hand van een casus uit hoe Atlant stepped care in zorg en behandeling vormgeeft.

Leon Botter: ‘De doelgroep is enorm heterogeen wat betreft ziektebeelden, gedrag en behoeftes. Het is daarom erg prettig om per bewoner verschillende interventies in verschillende mate van specialisme voorhanden te hebben.’    

Voorbeeld van hoe stepped care georganiseerd word rondom een bewoner

Aansluitend lichtte Suzanne toe hoe de onderzoekscultuur binnen Atlant vormgegeven wordt om zo kennis te ontwikkelen en delen. In deze video wordt direct duidelijk hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Suzanne Blokker: ‘We stimuleren medewerkers om zich te verwonderen over de kleine dingen en als je die uitvergroot dan heb je vaak een prachtig idee voor innovatie en verbetering.’

Het bleek dat over dit onderwerp veel te vragen en vertellen valt; het lukte niet alle vragen van de deelnemers binnen de tijd te beantwoorden. Dit werd achteraf samen met het Leids Congresbureau eenvoudig opgelost.

Ester Willemse: ‘Ontzettend leuk dat er tijdens deze presentatie zo een interactief gesprek ontstaat en wij collega’s kunnen inspireren.’

Over het innovatieproject CPV

Atlant is in 2018 samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis gestart met het 3-jarige innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Binnen dit project dragen we bij aan wat goede zorg is voor deze doelgroep op basis van drie pijlers:

  1. Een pilot-afdeling inrichten en onderzoek doen naar de effecten van de ingezette interventies;
  2. De levensreis in kaart brengen en bijdragen aan onderzoek naar de definitie en omvang van de doelgroep;
  3. Netwerkbijeenkomsten om alle stakeholders aan te haken en de zo ook landelijk impact te realiseren.

Het doel? De juiste zorg op de juiste plek voor álle CPV-bewoners in Nederland.

Klik hier meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.


“Wij hebben veel deskundigheid in huis. Onze kennis geven wij intern aan elkaar door, maar ook extern. Wij vormen samen met andere instellingen een netwerk waarin we kennis delen. Zo ontwikkelt de kwaliteit van ons werk zich continu. Wij leren elke dag.”
WIJ GEVEN KENNIS DOOR
Uit: Visie Atlant

Nieuw! Atlant Verpleegkundig Team

Vanaf 1 april is Atlant een team rijker: het Atlant Verpleegkundig Team. Speciaal voor acute zorgvragen, 24/7, en voor het bijstaan van collega’s met kennis en inzichten rondom verpleegtechnische zorgvragen. Zo maken we gebruik van onze ervaringskennis en kunnen we de best mogelijke zorg geven aan de mensen die onze ondersteuning nodig hebben.

De verpleegkundigen uit het team zijn telefonisch te bereiken op 055 578 33 60 of per mail: verpleegkundigteam@atlant.nl

Jaarkalender evenementen

“Bij ons kan je op een plek in de samenleving wonen, dichtbij theater, de muziekschool of een sportclub. Je kunt bij ons altijd makkelijk deelnemen aan activiteiten met anderen.” WIJ GEVEN LEVENDIGHEID.

Hoe we dat doen? Onder andere door het organiseren van (coronaproof) evenementen voor bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers én medewerkers. Check hier de Evenementenkalender 2021.

Impressie nieuwbouw

Atlant bouwt nieuwe leef- en woonomgeving Marken Haven

Op locatie Marken Haven in Beekbergen, is Atlant begonnen met de bouw van een nieuwe leef- en woonomgeving voor 100 bewoners. Het nieuwe gebouw vervangt een tijdelijke en een verouderde locatie. Het nieuwe gebouw is ontworpen voor 80 bewoners die zijn aangewezen op Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg en voor 20 bewoners met het syndroom van Korsakov. Beide vormen van zorg zijn specialismen van Atlant en met deze nieuwe huisvesting wordt de kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor deze bewoners verder versterkt.

Ruimte voor jezelf

De nieuwbouw betreft een totale woon- en leefomgeving, inclusief behandelfaciliteiten en dagbesteding, waarbinnen wonen, zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Het telt deels twee en deels drie verdiepingen. Bewoners krijgen in het nieuwe Marken Haven de ruimte om zichzelf te zijn.

Directeur bedrijfsvoering Arnaud van Holst:

“Wij willen de mensen die wij ondersteunen in elke fase de juiste begeleiding bieden. Ruimte is daarbij iets wat we ieder mens toewensen. Met deze nieuwe leef- en woonomgeving geven wij bewoners die ruimte, letterlijk en figuurlijk. Het is fijn om te zien dat we nu echt beginnen met bouwen aan iets dat we in samenspraak, met medewerkers, bewoners en hun familie hebben ontworpen.”

Bewegingsvrijheid 

Het nieuwe gebouw bestaat uit ruime appartementen met een eigen sanitaire ruimte. Per groep van 10 bewoners is er een gezamenlijke huiskamer met aangrenzend een balkon. Daarnaast worden een activiteitenruimte, een ontmoetingsplek, behandelruimtes zoals een oefenzaal voor fysiotherapie, faciliteiten voor o.a. muziektherapie en diverse facilitaire ruimtes gemaakt.

Bewegingsvrijheid is een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp. Er is een veilige binnentuin en bewoners hebben – uniek voor dit soort gebouwen –  ieder een eigen balkon of terras. Het gebouw is voorzien van de nieuwste zorgtechnologie, waarmee de veiligheid en bewegingsvrijheid van de gebruikers wordt gegarandeerd.

Duurzaam

Atlant streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. De gevel is van baksteen en verduurzaamd hout, deze materialen vergen weinig onderhoud en hebben en natuurlijke uitstraling die past bij haar bosrijke omgeving. Het nieuwe gebouw wordt zonder gas verwarmd en gekoeld en presteert qua energie 30% beter dan de huidige normen op het gebied van nieuwbouw, onder meer door 450 zonnepanelen. Het inrichtingsplan voor het terrein bevordert de biodiversiteit en sluit aan bij het natuurgebied. Op de plaats van de tijdelijke huisvesting van Marken Haven wordt natuur in de vorm van heide en wadi’s teruggebracht, passend bij het naastgelegen natuurgebied.

Naar verwachting verhuizen de bewoners voor de zomer van 2022 naar hun nieuwe appartement.


Architect en aannemer

Het ontwerp is in samenspraak met medewerkers, familie en bewoners ontwikkeld door KAW Architecten uit Rotterdam. Atlant heeft de aanneemovereenkomst afgesloten met aannemer WAM & Van Duren Bouwgroep uit Winterswijk, die de bouw samen met installateur WSI Techniek gaat uitvoeren. 

Impressies © KAW Architecten

>> Meer over de Nieuwbouw Marken Haven

1 2 3 4 5 25