Kwaliteitsverslag 2021 gepubliceerd

Ons kwaliteitsverslag over 2021 is klaar en inmiddels op onze website gepubliceerd; klik hier voor het verslag. Hierin leest u op welke wijze wij uitvoering hebben gegeven aan de plannen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en onze Kaderbrief voor het jaar 2021. Het Jaarverslag 2021 van de Raad van Toezicht vindt u hier.

‘Ook in 2021 blijkt kwaliteit, en daarmee ‘kwaliteit van leven’ geen vanzelfsprekendheid te zijn. Opnieuw stonden veel zekerheden onder druk als gevolg van de COVID-19 pandemie en werden de gevolgen daarvan gevoeld door de medewerkers, de bewoners en hun familie. Coronagerelateerd verzuim leidde daarnaast tot extra werkdruk. Dat maakte het extra complex om invulling te geven aan het onderwerp kwaliteit en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Maar bij het schrijven van dit kwaliteitsverslag blijkt dat er het afgelopen jaar toch ongelofelijk veel is gebeurd en gedaan waar we trots op kunnen zijn.’

Terugblik Kennisproeverij – Winnaars van de Gouden Lamp en Loep 2022!

Terugblik Kennisproeverij – Winnaars van de Gouden Lamp en Loep 2022!

Op donderdag 12 mei werd het terrein van Markenhof in Beekbergen omgetoverd tot een waar festivalterrein voor de jaarlijkse Kennisproeverij. Volgens traditie werden hier de winnaars van de Gouden Lamp en de Gouden Loep bekend gemaakt. De Gouden Lamp is de prijs voor het beste verbeteridee. Denk hierbij ook aan Lampje van Willie Wortel. Kleine en grote verbeterideeën die in het afgelopen jaar tot iets moois hebben geleid en op dit moment binnen Atlant worden toegepast kwamen hiervoor in aanmerking. De Gouden Loep is de prijs voor het beste onderzoek. Denk hierbij aan: iets onder de loep nemen. Precies wat je bij onderzoek doet! Alle in 2021 afgeronde onderzoeken binnen Atlant – klein en groot – kwamen hiervoor in aanmerking. Beide prijzen werden dit jaar voor de derde keer uitgereikt.

Winnaar Gouden Lamp 2022

Janet Wuestman
Aromatherapie

Janet Wuestman (Verzorgende IG en EVV) nam dit jaar de Gouden Lamp mee naar huis. De reden? Zij zet sinds 2020 aromatherapie in voor bewoners. In het begin waren collega’s wat terughoudend. Maar ook zij zagen al snel positieve uitkomsten! Aromatherapie kan op een goede manier bijdragen aan het welbevinden van een bewoner. Onrust en probleemgedrag worden gestabiliseerd en het helpt bij pijn en angst. Daarom wordt het nu structureel ingezet op afdeling Coolsingel.

De jury zei hierover: “Door de enthousiaste inzet van Janet zien medewerkers en behandelaren eveneens de meerwaarde van aromatherapie in. Behandeling met aromatherapie voor een bewoner gaat altijd in goed overleg met de familie of 1e contactpersonen en het wordt vastgelegd in het zorgleefplan. Deze innovatie is een prachtig voorbeeld van complementaire zorg.”

Janet was geroerd nadat Jan Frijlink (voorzitter van de jury en lid van de Centrale Cliëntenraad) bekend had gemaakt dat zij dit jaar de winnaar was. Janet: “Mijn eerste reactie was dat ik niet wist wat ik moest zeggen. Enorm bedankt!! Dat was het enige wat ik op dat moment kon uitbrengen. Nu het allemaal bezonken is ben ik enorm blij met de erkenning van aromatherapie in de zorg.”

Winnaars Gouden Loep 2022

Suzanne Blokker en Angela Prins
Het ontwikkelen van een meetinstrument voor het voorspellen van de zorgcomplexiteit van verpleeghuisbewoners met een chronisch psychiatrische zorgvraag

Suzanne Blokker (programmamanager) en Angela Prins (psycholoog en promovenda) zijn de trotse winnaars van de Gouden Loep. Over hun onderzoek zeggen zij: “De ervaring binnen de chronisch psychiatrische verpleeghuis (CPV)-afdelingen van Atlant is dat het een uitdaging is om de zorgcomplexiteit en de bijbehorende hulpvragen van bewoners die nieuw worden opgenomen in te schatten. Vaak maakt een combinatie van bepaalde aandoeningen en/of beperkingen de zorg voor deze nieuwe bewoners complex, het zogenoemde 1 + 1 = 3 effect.” Zij deden daarom een eerste aanzet om zelf een meetinstrument hiervoor te ontwikkelen. En zij zeggen hierover: “De huidige versie is nog zeer prematuur, maar vormt een waardevol uitgangspunt voor verder onderzoek. De schaal zou na verdere ontwikkeling in de toekomst bruikbaar en toepasbaar kunnen zijn op de CPV-afdelingen van Atlant en erbuiten.”

De lovende woorden van de jury: “Het is vaak een hele uitdaging om voor mensen met gecombineerde problematiek goede huisvesting te vinden. En de vraag stijgt. Atlant, locatie Marken Haven kan deze mensen een veilige leefomgeving bieden. Voorwaarde: een goed behandelplan. Daarvoor is het belangrijk de zorgcomplexiteit van een bewoner in kaart te brengen. Angela en Suzanne hebben een meetinstrument ontwikkeld, waarmee dit op een relatief eenvoudige en efficiënte manier kan worden vastgesteld. Zodoende kunnen medewerkers aan een bewoner de juiste zorg en het beste welzijn verlenen. Kennis rondom het meetinstrument wordt op termijn via (wetenschappelijke) publicaties verspreid, zodat dit ook voor landelijke bekendheid kan zorgen.”

Angela Prins en Suzanne Blokker waren blij verrast. De eerste reactie van een trotse Angela was: “Dit had ik echt niet verwacht! Wat leuk! Ik dacht ook direct: En de andere genomineerden dan? Zij verdienen de Gouden Loep ook.” Door Suzanne aangevuld met: “Naast dat het een mooi compliment is dat we met dit onderzoek daadwerkelijk iets kunnen bijdragen, is het ook een tastbaar resultaat van het landelijk innovatieproject waarmee we de afgelopen drie jaar de zorg voor deze doelgroep verder probeert te ‘verwetenschappelijken’.”

Netwerkbijeenkomst Huntington: in gesprek over gedrag

Atlant heeft, in samenwerking met Noorderbreedte, voor de derde keer een netwerkbijeenkomst over de ziekte van Huntington georganiseerd. Dit keer was het vormgegeven als een dialoogtafel over gedrag. Ongeveer 50 deelnemers hebben uitgewisseld in zowel gemengde groepen als binnen de eigen vakgroep. Professionals met een expertise op het gebied van de ziekte van Huntington zaten klaar om vragen te beantwoorden. Onder leiding van Branda Kootstra en Cindy Kruijthof, beiden casemanager Huntington, vond de middag plaats. Aan de dialoogtafel zaten Christina van der Galiën (maatschappelijk werker) en Maraike Coenen (GZ-psycholoog) en Ruth Veenhuizen (specialist ouderengeneeskunde).

Deelnemers vanuit 24 verschillende organisaties namen deel. Casemanagers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, gedragswetenschappers, psychologen, verpleegkundigen en verzorgenden, logopedisten, maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders, muziektherapeuten en artsen, vanuit praktisch elke vakgroep waren er mensen aanwezig. Het was waardevol om uit te wisselen over het thema gedrag, iets wat veel speelt bij mensen met de ziekte van Huntington. Nog voor de lichamelijke effecten zichtbaar worden, kan er geestelijk al van alles aan het veranderen zijn. Langzaam maar zeker merkt de omgeving dat iemand anders reageert of handelt dan eerder, maar de patiënt zelf heeft dit niet door. Hoe ga je daarmee om?

Een van de onderwerpen die besproken is, is het stimuleren van de cliënt om toch naar de dagactiviteiten te gaan. Naast dat het positieve effecten heeft voor de persoon zelf, is dat ook een moment van rust en opladen voor de naasten. Erg belangrijk dus. Maar wat doe je als iemand geen zin heeft? Hoe kom je erachter waar voor de patiënt de motivatie zit om toch te gaan? Het voorbeeld werd gegeven dat het slim kan zijn om een ‘taak’ te hebben op de dagactiviteiten, die aan het eind van de dag nog niet klaar/af is. Dit kan bijvoorbeeld een creatief werk zijn, waar de volgende dag aan verder gewerkt moet worden. Als degene de volgende dag aangeeft thuis te willen blijven, kun je het creatief werk gebruiken om de interne motivatie van de persoon aan te spreken om het werk af te willen maken. Voor een ander kan persoonlijke relaties belangrijk zijn, “[…] zou het ook erg jammer vinden als je niet komt, want ze heeft wel op je gerekend met de koffie”. Duidelijk werd dat het voor iedere client met de ziekte van Huntington anders kan zijn, en dat persoonsgericht werken hierbij noodzakelijk is.

Gezien we in break-out rooms uiteen zijn gegaan, is er dit keer geen opname gemaakt.

De datum voor de volgende bijeenkomst is bekend: 10 november 2022.

16 juni 2022 is er weer een Huntingtoncafé

16 juni 2022 is er weer een Huntingtoncafé

We zijn blij u weer te kunnen uitnodigen voor het Huntingtoncafé bij Verpleeghuis Heemhof aan de Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn. U bent van harte welkom!

 • Datum: donderdag 16 juni 2022
 • Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur | einde +/- 21.30 uur)
 • Thema: Rouw en verlies
 • Spreker: Rianne Haveman-Koldenhof (van Huntingtonafdeling Dahlia, Heemhof)
 • Aanmelden: via huntingtoncafe@atlant.nl
 • ‘Ik had het het gevoel mijn vader twee keer verloren te hebben. De eerste keer op het moment dat hij de diagnose Huntington kreeg en steeds minder kon, en de tweede keer toen hij uiteindelijk overleed.’

  Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

  Terugblik Kennisproeverij – de festivaleditie!

  Op donderdag 12 mei werd het terrein van Markenhof in Beekbergen omgetoverd tot een waar festivalterrein. Met de perfecte mix van fun én nieuwe konden de medewerkers van Atlant kennis opdoen waardoor hun werk of het leven van de mensen die wij ondersteunen makkelijker, nog leuker of boeiender wordt. Zo waren er verschillende thematenten, workshops en meer dan vijftien kraampjes van enthousiaste collega’s die hun kennis graag wilden delen! Én medewerkers konden genieten van heerlijke festivalsnacks. Een greep uit de activiteiten!

  Muziektent
  Medewerkers gingen los op verschillende muziekstijlen tijdens een silent disco! Ze konden zelf ervaren welk effect muziek heeft op hun brein. En maakten kennis met de digitale muziekbibliotheek die onze muziekagogen ontwikkelt hebben. Ook konden medewerkers genieten van een optreden van de Marken Stones, de bewonersband. Onze muzikale hulpmiddelen zoals een de cradle, het muziekkussen en de muziekkoffer, konden ze zelf uitproberen.

  Technologietent
  Proeven aan de nieuwste (zorg)technologieën. Van de nieuwste thermometers en bloeddrukmeters tot speciale lepels waarbij mensen met trillingen of onverwachte bewegingen toch zelfstandig kunnen eten. Even rustig zitten met de robotkat en zelf ervaren hoe eenvoudig het is om sociale robot Tessa in te stellen. Medewerkers konden hier zelf aan de slag!

  Welzijnstent
  Tijd voor ontspanning! Medewerkers genoten van een heerlijke handmassage en aromatherapie. Ze lieten zich bijpraten over de invloed van je ademhaling op hoe je je voelt en ervaarden zelf een ademhalingssessie.

  De kraampjes
  Struinen over het terrein langs wel 15 kraampjes die bemand werden door eigen collega’s! Medewerkers kwamen alles te weten over:

  • Hoe je het gesprek aangaat over seksualiteit;
  • Wat de VVAR nou eigenlijk doet;
  • Hoe je de slaap van bewoners kunt bevorderen;
  • De ViniGigi: een vingerbeschermer en bite-block in één;  
  • Hoe duurzaam Atlant nou is en wat je zelf kunt doen;
  • Welke onderwerpen er bij het moreel beraad besproken worden;
  • Wat bewegingsagogie precies is;
  • De rokershandschoen die is bedacht door onze eigen collega Anneloes Smit.

  De workshops

  Naast alle kraampjes en tenten konden medewerkers zich ook aanmelden voor verschillende workshops:

  • Verrijkte omgeving, huisvesting en kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Welke rol kan de omgeving spelen in het ondersteunen van bewoners, het bieden van uitdaging èn veiligheid, ook wanneer de dementie vordert?
  • Cliëntparticipatie in onderzoek. Hoe kunnen we onze bewoners enthousiasmeren om mee te doen?
  • Korsakov-studie. Opvattingen van zorgmedewerkers over goede zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov.
  • Ketenzorg Huntington; twee verschillende onderzoeken. Ervaringen van cliënten met casemanagement & Inzicht in de gevolgen van het opgroeien bij een ouder met Huntington.
  • Hoe kan de PDL zorgmethode binnen Atlant de cliënt en de zorg ontlasten? Leer onze ervaringen ervaren.
  • Depressief, ongemotiveerd, lui…. of apathie? Apathie bij Korsakov.
  • Digitale planborden voor meer eigen regie en zelfstandigheid. Op Markenhof probeerden we het uit

  In de middag werden de winnaars van de Gouden Loep (voor het beste onderzoek) en de Gouden Lamp (voor de beste innovatie) bekend gemaakt. Het was een fantastische dag met veel verbinding, plezier en nieuwe inzichten.

  ‘Ik was hier voor het vloggen. Anders was ik misschien niet gegaan. Maar nu ik dit heb gezien zou ik achteraf gebaald hebben. Wat was het leuk!’

  aldus Mirjam Singel, onze Atlantvlogger, aan het einde van de dag. Samen met Onur Yilmaz heeft zij verslag gedaan van het festival! Over een paar weken komt hun vlog online op hun kanaal Mir & Onur in de zorg.

  Meer weten? Neem gerust contact met ons op via kennisproeverij@atlant.nl

  Dankjewel op Dag van de Verpleging

  Vandaag, op de Dag van de Verpleging, bedanken wij onze medewerkers voor hun inzet, toewijding en aandacht voor de bewoners en cliënten van Atlant. Want die is van enorme waarde. Wij hebben niet alleen veel waardering, maar ook bewondering voor het werk dat onze medewerkers dag in dag uit leveren. Bij thuiskomst vinden onze ‘superheld(inn)en’ en hoofdrolspelers in de zorg als bedankje een cadeautje in de brievenbus om thuis op de bank lekker van te genieten. Meer dan verdiend!

  Wij zijn heel trots op onze medewerkers. Elke dag staan zij met veel liefde en passie klaar voor jou, met open armen. Dat zien wij en dat waarderen wij. Ze zijn goud waard! (uit Visie Atlant)

  ________________

  Op deze dag, de verjaardag van de Engelse verpleegster Florence Nightingale, wordt zij als grondlegster van het verpleegkundige beroep herdacht en worden alle medewerkers in de zorgsector in het zonnetje gezet.

  Vergroten mobiliteit van mensen met ziekte van Huntington door samenwerking Zorgkantoor Zilveren Kruis en zorginstellingen

  Vergroten mobiliteit van mensen met ziekte van Huntington door samenwerking Zorgkantoor Zilveren Kruis en zorginstellingen

  Mensen met de ziekte van Huntington zijn gebaat bij een elektrische rolstoel. Alleen werd deze niet volledig vergoed, waardoor mensen te laat in het ziekteproces gebruik konden maken van zo’n rolstoel. Zorgkantoor Zilveren Kruis heeft ontwikkelgelden ter beschikking gesteld voor het project Huntington Hulpmiddelen, waardoor mensen met de ziekte van Huntington vroegtijdig in het ziekteproces gebruik kunnen maken van een elektrische rolstoel.

  Begin 2020 ontstond een verplaatsprobleem bij bewoners met de ziekte van Huntington. De elektrische rolstoel werd niet meer vergoed voor het gebruik over de langere afstanden of om de rijvaardigheid te kunnen blijven handhaven voor de langere termijn. Vergoeding voor een elektrische rolstoel bleek enkel nog mogelijk wanneer de bewoner afhankelijk was van de elektrische rolstoel over alle afstanden.

  In Huntington gespecialiseerde ergotherapeuten adviseren om vroegtijdig te starten met het rijden in een elektrisch rolstoel. Zo wordt de leerbaarheid vergroot en vaardigheden geborgen, voor de periode in het ziekteproces waarbij de bewoner voor het verplaatsen over alle afstanden volledig afhankelijk is van de elektrische rolstoel.

  Na het advies van de ergotherapeuten heeft er overleg plaats gevonden met het zorgkantoor om te kijken naar passende mogelijkheden. Het zorgkantoor heeft hierop een ontwikkelbudget beschikbaar gesteld. Door dit ontwikkelbudget is er een elektrische rolstoelpoule beschikbaar gekomen voor alle gespecialiseerde Huntington expertisecentra in Nederland, aangesloten bij het Huntington KennisNet Nederland (HKNN). Hulpmiddelenleverancier Hartingbank beheert het proces rondom de inzet van de elektrische rolstoelen vanuit dit ontwikkelbudget.

  Mensen met de ziekte van Huntington worden hierdoor eerder in hun ziekteproces in staat gesteld gebruik te maken van een elektrische rolstoel, voordat officieel vergoeding via de WLZ mogelijk is. De eerste ervaringen van de cliënten zijn dan ook positief. Zij zijn sinds de start van dit project verder in hun ziekteproces, waarbij zij nu in aanmerking komen voor een elektrische rolstoel via de WLZ. Door het vroegtijdig starten zijn zij nu rijvaardig en behouden zij deze vaardigheid. Hierdoor wordt de zelfstandigheid in de mobiliteit voor een langere periode vergroot, ondanks progressief verloop van de ziekte.

  Fietst u mee met Fietsen & Bietsen? Vanaf 2 mei

  Fietst u mee met Fietsen & Bietsen? Vanaf 2 mei

  Meimaand = Fietsmaand! Atlant haakt hierbij aan met het evenement ‘Fietsen & Bietsen’. De hele maand mei kunnen medewerkers, bewoners, vrijwilligers en naasten/vertegenwoordiger de Atlant-route fietsen. Fiets, alleen of samen met uw naaste, (een deel van) de Atlant-route, ‘biets’ op de locaties wat lekkers, verzamel alle stempels en ontvang tegen inlevering van de volle stempelkaart een leuk aandenken.

  Starten
  De route kan bij elke locatie (m.u.v. Het Immendaal) gestart worden. De stempelkaart en de route kunt u bij de recepties afhalen. De stempels kunnen daar ook gehaald worden. Geen receptie aanwezig? Vraag dan in het restaurant om een stempel.
  Het (gratis) te bietsen lekkers kunt u ophalen in het restaurant van de locaties. De restaurants zijn alle dagen open van 10.00 uur tot 15.30 uur. Vraag gerust waar u het lekkers kunt vinden! Er is keuze uit een cheeseburger, koffie met een koek, ijs of fruit.
  Let op: voor locatie Marken Haven kunt u terecht in het restaurant van Markenhof (op hetzelfde terrein in gebouw Marken Centrum). Het Immendaal is geen stempel/’biets’locatie. 

  Hele route gefietst?
  Heeft u in deze maand de hele route gefietst? Lever de volle stempelkaart dan uiterlijk 16 juni 2022 in en ontvang een leuk aandenken. Inleveren kan bij de recepties van de Atlant-locaties. Of stuur uw volle stempelkaart op naar de Evenementen commissie Atlant, locatie Markenhof, Kuiltjesweg 1, 7361 TC Beekbergen. Óf maak een selfie met de volle kaart en stuur deze digitaal door naar evenementen@atlant.nl

  Rolstoel/duo-fiets lenen
  Als zelf fietsen niet meer gaat en u wilt toch graag met uw naaste (een deel) van de route fietsen, kan gebruik gemaakt worden van een rolstoel- of duofiets. De hele maand mei staan er bij elke Atlant-locatie fietsen voor u klaar die u kunt gebruiken.
  Let op: er is per locatie een beperkt aantal fietsen beschikbaar. Zeker zijn van een fiets? Reserveer deze dan via de receptie of activiteitenbegeleider. Vol = vol. 

  Interactieve fiets
  Kunt of wilt u niet naar buiten of bent u of uw naaste slecht ter been? Dan kan er ook binnen gefietst worden op een interactieve fiets (Silverfit). Hierop kan ook de Atlant-route (of de Apeldoorn-route) gereden worden! Vraag aan de EVV’er of de activiteitenbegeleider naar de mogelijkheden. Ook is hier uiteraard wat te ‘Bietsen’ beschikbaar!

  Vragen?
  Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de activiteitenbegeleider,  EVV’er of vraag bij de receptie!

  Veel plezier!

  Met dit evenement willen we stimuleren dat medewerkers, vrijwilligers en/of naasten met bewoners gaan fietsen, zodat zij én in beweging blijven én lekker naar buiten gaan. Met dit evenement proberen we een stukje bewustwording te creëren; hoe belangrijk dit is én hoe leuk mensen dit vinden!

  Oldtimers gezocht voor oldtimertocht

  Oldtimers gezocht voor oldtimertocht

  Zaterdag 2 juli 2022 organiseren Atlant en de Stichting Vrienden van Atlant weer een oldtimertocht voor bewoners. Zij kunnen dan genieten van de mooiste oldtimerauto’s en -bussen die langs de Atlantlocaties rijden. Maar men kan ook mee met de auto’s of bussen om een prachtige toertocht in en om Apeldoorn te maken!

  Oldtimers gezocht!
  Heeft u een oldtimer (of kent u iemand die een oldtimer heeft) en wilt u ons meehelpen bewoners een onvergetelijke dag te geven?  Meld u dan aan via evenementen@atlant.nl.

  Er worden 2 routes gereden.

  • 10.00 – 12.00 uur Start-locaties: De Loohof, Koningin Wilhelmina, Berkenhove en Sprengenhof
  • 13.30 – 15.00 uur Start-locaties: Markenhof, Marken Haven, Het Immendaal/Coolsingel, Heemhof en Berghorst

  Na aanmelding ontvangt u via de mail een aanmeldformulier waarop u onder andere kunt aangeven welk dagdeel (of beide) u wilt rijden.

  Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Mirjam Singel (Evenementengroep) via telefoon 06 22 32 10 56 of stuur een mailtje naar evenementen@atlant.nl.

  Start-locaties en tijden onder voorbehoud

  Atlant scoort met opleiden en begeleiden studenten

  Atlant scoort met opleiden en begeleiden studenten

  Mooie resultaten voor Atlant op het gebied van opleiden van studenten. Atlant scoort ‘excellent’ in een audit van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) rondom het opleiden en begeleiden van studenten. Daarnaast is woonzorgcentrum Sprengenhof genomineerd voor beste leerbedrijf van het jaar.

  Excellente score

  Sinds 2020 werken Atlant en SBB samen, onder andere om het leerklimaat voor MBO-studenten binnen Atlant te versterken. Uit de uitslag van de audit van SSB komt naar voren dat Atlant voor het opleiden van studenten en de vakinhoudelijke- en persoonlijke begeleiding een 100% score behaalt op het basisniveau. Daarnaast is op veel punten zelfs het (hoogst haalbare) excellente niveau behaald. Tegelijk bieden enkele verbeterpunten vanuit de audit Atlant de kans het opleiden en begeleiden van studenten nog verder te verbeteren. Atlant vindt het belangrijk hierin te investeren. Met als voornaamste doel om mensen warm te maken voor het werken binnen één van de mooiste sectoren in Nederland: de zorg. Om zo, met voldoende medewerkers, ons als organisatie elke dag in te zetten om bewoners ruimte te geven. En deze ruimte geeft Atlant ook aan medewerkers.

  Benieuwd hoe het is om bij Atlant te werken? Medewerkers vertellen je graag hoe zij het werken bij Atlant ervaren.

  Nominatie leerbedrijf van het jaar

  Als kers op de taart is woonzorgcentrum Sprengenhof van Atlant genomineerd voor het beste leerbedrijf van het jaar. Onderwijsinstelling Aventus nomineerde Sprengenhof, omdat zij de entree-studenten niveau 1 omarmen. Sprengenhof heeft volgens Aventus een hart voor studenten met een migratieachtergrond, die zij graag willen opleiden en begeleiden. Om zo een goede toekomst te krijgen richting de arbeidsmarkt of richting een (zorg)opleiding op niveau 2. In mei wordt de winnaar van leerbedrijf van het jaar bekend.

  Ook groeien binnen Atlant?

  Binnen Atlant zijn er veel mogelijkheden om opgeleid te worden in de zorg. Als student heb je binnen Atlant de mogelijkheid kennis te maken met verschillende doelgroepen. Waar voel jij je het best op je plek? Waar wil jij nog in groeien en hoe kan Atlant je hierbij helpen? Laat het ons weten:

  1 2 3 4 5 29