Atlant-pagina op website ‘Waardigheid en trots’

Atlant Zorggroep neemt met twee projecten deel aan het ‘Waardigheid en trots’ vernieuwingsprogramma; Locatiedashboard en DAC Korsakov. De informatie over Atlant en de twee projecten zijn nu terug te vinden op de site.

Klik hier voor website van Waardigheid en Trots

Waarom Waardigheid en Trots?
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ zijn vorig jaar gestart met het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en trots’. In dit programma wordt aan 200 verpleeghuislocaties de ruimte geboden hun ambitie om best practice te worden waar te maken. Het vernieuwingsprogramma is een onderdeel van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ dat staatssecretaris Van Rijn op 10 februari 2015 presenteerde.

Locatiedashboard
We nemen deel aan het Waardigheid en Trots programma met twee projecten. Ten eerste het Locatiedashboard. Ter versterking van de binding met de cliënt en naasten wil Atlant interactieve presentatieschermen inzetten op de locaties. Op deze ‘locatiedashboards’ zal informatie verschijnen van, voor en door medewerkers, cliënten, naasten, vrijwilligers, buurtbewoners en andere betrokkenen. Het doel is om de informatievoorziening naar de verschillende doelgroepen te verbeteren en het gesprek, samenwerking en interactie te bevorderen tussen betrokkenen. Die binding en samenwerking krijgt in eerste instantie invulling vanuit dagelijkse contacten tussen cliënten, familie en medewerkers. De locatiedashboards zijn een instrument ter versterking van de kracht van de cliënt, zijn/haar netwerk en de medewerker als onderdeel van dat netwerk. In de praktijk zal duidelijk moeten worden dat naar aanleiding van de locatiedashboards interactie tussen mensen is bevorderd of op positieve wijze is voldaan aan een specifieke informatiebehoefte van diverse personen.

DAC Korsakov
Het tweede project is DAC Korsakov. Het Dagactiviteitencentrum Markenhof (DAC) is organisch ontstaan en langzaam doorontwikkeld en gegroeid naar een professionele arbeidsmatige dagbesteding. Er wordt gebruik gemaakt van een mix van methoden en benaderwijzen en veel intuïtief handelen op basis van tactische kennis. Door middel van onderzoek wil Atlant Zorggroep aantonen dat ‘werk’ zoals dat geboden wordt binnen het DAC bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov. Het beoogde resultaat met het onderzoek is om de veronderstelling te kunnen expliciteren, onderbouwen, verhelderen en in woorden te kunnen vatten. Zodat Atlant dit met anderen kan delen en hiervan kan leren om vervolgens de aanpak uit te bereiden naar onder andere mensen met de ziekte van Huntington, chronisch psychiatrische cliënten en mensen met dementie (best practice).

Atlant ook bij Omroep Gelderland

Naar aanleiding van het interview met het Radio 1 journaal is Atlant ook benaderd door Omroep Gelderland. Voor de nieuwsuitzending GLD vandaag wilden zij (n.a.v. het rapport Cliënt Centraal, over mensenrechten) graag verder praten over hoe Atlant de cliënt centraal stelt.
Woensdag 3 februari zijn ze wezen filmen bij Atlant-locatie Heemhof (over het zelf koken) en bij het DagActiviteitenCentrum (bij de fietsenmakerij).

Hier kunt u de uitzending terugkijken. Het item met Atlant is het eerste onderwerp.

NOS Radio 1 op bezoek bij Atlant over rapport ‘Cliënt Centraal’

Atlant Zorggroep heeft op verzoek van Radio 1 meegewerkt aan een nieuwsitem over het vandaag uitgekomen rapport ‘Cliënt Centraal’ van het College voor de Rechten van de Mens. Bestuurder Thijs Houtappels en medewerker (verpleeghuis Heemhof) Jonieke Bredewold vertellen over hun ervaringen met betrekking tot dit thema. Hieronder het artikel van de NOS site en een link naar het radio interview met Thijs Houtappels.

Radio 1 interview
Klik op bijgaande link om het interview met Thijs Houtappels terug te luisteren: Radio 1 journaal
(Ga op de site van Radio 1 rechtsboven naar Gemist en vul vervolgens 3 februari – 8.00 uur in. Via een klik op Luisteren opent zich de bewuste uitzending. Het Atlant-interview is te beluisteren tussen minuut 16.54 en 20.20.

Artikel op NOS site
Verpleeghuizen moeten beter letten op mensenrechten
ANP

GESCHREVEN DOOR
Ewout de Bruijn, Verslaggever

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat verpleeghuizen meer moeten doen om patiënten centraal te stellen. Zorginstellingen die dat niet doen lopen de kans dat ze de mensenrechten van patiënten schenden, stelt het College.
“Het zit in kleine, dagelijkse dingen”, zegt voorzitter Adriana van Dooijeweer van het College, na een juridische studie en veldonderzoek in zes verpleeghuizen. Kern van haar betoog is dat de waardigheid van patiënten de leidraad moet zijn voor de zorg die ze krijgen.
Zo moeten mensen volgens het College altijd geholpen worden als ze naar het toilet willen, ook als ze een incontinentieluier dragen. En verpleeghuizen moeten zorgen dat er voldoende te doen is. Veel ouderen hebben weinig te doen en verveling tast de persoonlijke levenssfeer van mensen aan, concluderen de onderzoekers.

Aan de slag
De Atlant Zorggroep in Apeldoorn heeft een topcare certificaat en loopt voorop bij het patiëntgericht werken. Zorginstellingen uit het hele land komen kijken naar de Apeldoornse behandelprogramma’s voor mensen met de ziekte van Huntington en Korsakov. Mensen met die laatste ziekte hebben vaak moeite om zelf hun dag in te delen en dat leidt tot verveling.

Korsakov-patiënten die zich niet vervelen hebben meer kwaliteit van leven
Atlant-bestuurder Thijs Houtappels

“Daarom laten we die mensen een paar uur per dag werken, het liefst in hun oude beroep”, vertelt Atlant-bestuurder Thijs Houtappels. “Dat leidt vrijwel altijd tot meer kwaliteit van leven.”

Zelf koken
Om diezelfde reden wordt op de afdeling met de Huntington-patiënten weer een paar keer per week gekookt. De ziekte veroorzaakt onder andere problemen met slikken. Daarom wordt al het eten gepureerd.
“Sinds we de aangeleverde maaltijden hebben vervangen voor zelf gekookt eten is het weer gezellig aan tafel”, vertelt verpleegkundige Jonieke Bredewold. Samen met haar teamleider maakt Bredewold zich sterk voor zelf koken. “Het kost meer tijd, maar de mensen scheppen soms voor de tweede keer op. Je merkt aan alles dat het goed voor ze is.”
Houtappels voegt eraan toe dat de patiënten door het betere voedsel mogelijk minder zorg nodig hebben. Atlant gaat ver bij het respecteren van de eetwensen van de patiënten.

Regie
Houtappels: “Er is hier een jonge patiënt die hetzelfde wil kunnen eten als zijn leeftijdsgenoten. De behandelaars hebben hem dat ontraden omdat hij dan kan stikken, maar dat neemt hij voor lief.”
Atlant heeft uitvoerig met de patiënt gesproken en hem op alle risico’s gewezen, maar respecteert zijn besluit. “Wij moeten er passende zorg bij leveren. Maar het gaat hier om wat iemand zelf in het leven belangrijk vindt en die eigen regie zorgt voor kwaliteit van leven”.

Gezellige kerstmarkt Atlant Zorggroep

Donderdag 10 december hebben medewerkers en vrijwilligers elkaar weer ontmoet op de kerstmarkt van Atlant Zorggroep. Bij de vele kraampjes op de sfeervolle kerstmarkt mocht iedereen zijn of haar eigen kerstpakket samenstellen. Tijdens het kerstshoppen kon men onder het genot van een hapje en een drankje gezellig samen zijn met collega’s en vrijwilligers.
Directie en management bedanken hiermee iedereen voor hun betrokkenheid bij de cliënten van Atlant Zorggroep en hun inzet het afgelopen jaar.

Film over muziektherapie Atlant

Tijdens het afscheid van Aad Koster, voormalig directeur Actiz, is een prachtige film vertoond over initiatieven in de ouderenzorg. De muziektherapie die Marlies Brandt binnen Atlant Zorggroep geeft, komt hier ook in voor.
Item Muziektherapie Atlant

Muziektherapie is speciaal bedoeld voor ouderen met psychische klachten en voor mensen met neurologische aandoeningen zoals CVA, ziekte van Parkinson en Huntington. Muziek speelt een belangrijke rol in vrijwel ieders leven. Het roept herinneringen op. Muziek is in ieders leven vaak (ongemerkt) gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen. Wanneer wij deze muziek weer horen, worden herinneringen en de bijbehorende gevoelens opgeroepen. Daardoor kan muziek een belangrijke ingang zijn om te werken aan problemen op psychisch, emotioneel of cognitief gebied.

Op 1 november 2015 nam Aad Koster afscheid van ActiZ. Koster werd 1 juli 2005 directeur van één van de voorlopers van ActiZ Z-Org/LVT en was sinds 1 juli 2006 directeur van ActiZ. Na 10 jaar vond hij het tijd voor een nieuwe stap. Tijdens zijn afscheid werd de film: ‘Hoe zorg voor ouderen ook kan! Ouderenzorg (VVT) projecten in Nederland’ getoond. In deze film bezoekt Aad Koster diverse initiatieven binnen de ouderenzorg, waaronder de muziektherapie binnen Atlant Zorggroep.

De volledige film is terug te kijken via: https://youtu.be/CxxoNIsGHZs

‘Laat je hersenen niet zitten’

Lezing van Prof. Dr. Erik Scherder voor medewerkers Atlant Zorggroep.
Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan de VU. Hij heeft meerdere onderwijsprijzen gekregen en is inmiddels bekend bij het grote publiek, o.a. via De Wereld Draait Door. Professor Scherder is goed in staat om het functioneren en stoornissen/aandoeningen van het brein op een eenvoudige manier uit te leggen. Dat heeft een grote groep medewerkers van Atlant afgelopen donderdag 12 november ook mogen ervaren.

Op het puntje van de stoel werd het verhaal van Erik Scherder gevolgd. Zijn lezing geeft medewerkers een nog duidelijker beeld over de werking van het brein, breinonderhoud en stoornissen van het brein. Naar aanleiding van zijn boek ‘Laat je hersenen niet zitten’ kwam ook bewegen voor de conditie van het brein uitgebreid aan bod.

De lezing werd beëindigd met een geheugentest. De score was prima! Net als de lezing gezien het enthousiaste applaus.

Schilderijen en beelden verkoop om Tovertafel te realiseren

Helpt u mee deze mooie tafel aan te kunnen schaffen voor demente ouderen?

De Tovertafel is een speels product dat ouderen in de midden- tot late stadia van dementie stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie met minimale begeleiding. Ouderen met dementie zijn veelal grote delen van de dag passief. Ze kijken wat voor zich uit, zitten te dutten en er is zelden interactie onderling. Dit is zeer zorgelijk, omdat deze houding de achteruitgang van hun fysieke, mentale en emotionele welbevinden versnelt. Spieren worden stijf, ze raken verveeld, of zelfs depressief, en ook hun cognitieve vermogen gaat hard achteruit.

Positief effect
De heer Chiel Bruin wil zich graag inzetten om zo’n Tovertafel voor Atlant Zorggroep te regelen. Zijn vrouw heeft dementie en woont op een locatie van Atlant. Chiel is er van overtuigd dat de Tovertafel een positief effect zal hebben op de kwaliteit van leven van zijn vrouw en van haar medebewoners. Een Tovertafel is echter niet goedkoop, in totaal ruim 6.500,- euro.

Verkoop
Daarom wil Chiel, kunstenaar van beroep, zijn schilderijen en beelden verkopen. Wilt u ook meehelpen om zo’n mooie Tovertafel aan te kunnen schaffen, dan kunt u de beelden en schilderijen kopen door een kijkje te nemen op de website www.chielbruin.nl.
Veel van zijn werken zijn momenteel te bezichtigen bij locatie Heemhof van Atlant aan de Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.

Donatie
Zou u graag geld willen doneren voor de Tovertafel, maar wilt u geen schilderij of beeld kopen, dan kunt u ook een donatie storten op ons speciale rekeningnummer: NL61 INGB 0652 7788 52 ten name van Atlant Zorggroep te Beekbergen, onder vermelding van Tovertafel.

Informatie

Voor meer informatie en het bezichtigen en kopen van de schilderen kunt u contact opnemen met:
Carla Bergsma 06-2086 5594 of Chiel Bruin 06-4157 7771.

U kunt ook uw informatie halen via www.tovertafelheemhof.nl

Informatiebijeenkomsten Netwerk dementie

‘Veilig en praktisch Wonen’
Dementie is een veelvoorkomend ziektebeeld dat een enorme impact heeft op het leven van zowel de persoon met dementie, als hun partner en familie. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Dit aantal neemt toe en steeds vaker blijft men thuis wonen, waarmee veel zorg op de partner en familie rust.

Atlant Zorggroep is partner in het Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Een belangrijke taak van het netwerk is het ondersteunen van thuiswonende mensen met dementie en hun partner, familie en/of mantelzorger. In lijn hiermee ontwikkelde zij een reeks informatiebijeenkomsten met als thema “Veilig en praktisch Wonen”. Hierbij wordt vooral ingezoomd op praktische en slimme oplossingen die langer veilig thuis blijven wonen mogelijk maken.

De bijeenkomsten vinden plaats in november en december op verschillende ontmoetingsplekken in de regio, dicht bij de mensen thuis. Donderdag 26 november van 14:30 – 16:30 uur is er een bijeenkomst bij Atlant Zorggroep, locatie Berkenhove.
Belangstellenden zijn van harte welkom deze of een andere bijeenkomst bij te wonen. De toegang is gratis.

Officiële start nieuwbouw Koningin Wilhelmina

Na jaren van voorbereiding is vandaag de officiële start van de nieuwbouw voor Koningin Wilhelmina. In het gebouw komen voor ouderen met een zorgvraag 38 appartementen op de 2de en 3de verdieping en 27 appartementen op de 1ste verdieping waarvan er 4 geschikt zijn voor 2 personen. Naar verwachting is het gebouw voor de locatie Koningin Wilhelmina in oktober 2016 klaar.

De gemeente Apeldoorn, projectontwikkelaar MAB Development, Atlant Zorggroep en woningcorporatie Habion werken nauw samen aan ontwikkeling en bouw van het nieuwe stadsdeelhart Anklaar. Naar verwachting is het totale plan met onder andere een geheel vernieuwd winkelgebied, woningen en parkeervoorzieningen in 2018 gereed.

In augustus is de schop de grond in gegaan. Vandaag is de officiële start van de bouw, samen met de bewoners die het langste en die het kortste bij Koningin Wilhelmina wonen.

In de nieuwbouw komen appartementen voor in totaal 69 ouderen vanuit Atlant Zorggroep, maatschappelijke voorzieningen, winkels en parkeergelegenheid. Habion zal net als in het te slopen woonzorgcentrum Wilhelmina in samenwerking met Atlant Zorggroep invulling geven aan haar visie op wonen, welzijn en zorg. Daarbij staat het zo zelfstandig mogelijk wonen voor ouderen met een zorgvraag centraal.
Op de eerste etage van het nieuwe gebouw zal Atlant zorg en dienstverlening gaan bieden aan 31 cliënten die zwaardere zorg nodig hebben. In de overige appartementen komen cliënten te wonen uit de huidige locatie en ouderen die zelfstandig wonen, hun appartement huren van Habion en zorg en dienstverlening afnemen van Atlant. Op de begane grond van het gebouw komen winkels en een restaurant en is er ruimte voor maatschappelijke activiteiten. Het ontwerp is van het Amsterdamse bureau LEVS Architecten. Bouwbedrijf Aan de Stegge is de aannemer.

1 27 28 29 30