Film over muziektherapie Atlant

Tijdens het afscheid van Aad Koster, voormalig directeur Actiz, is een prachtige film vertoond over initiatieven in de ouderenzorg. De muziektherapie die Marlies Brandt binnen Atlant Zorggroep geeft, komt hier ook in voor.
Item Muziektherapie Atlant

Muziektherapie is speciaal bedoeld voor ouderen met psychische klachten en voor mensen met neurologische aandoeningen zoals CVA, ziekte van Parkinson en Huntington. Muziek speelt een belangrijke rol in vrijwel ieders leven. Het roept herinneringen op. Muziek is in ieders leven vaak (ongemerkt) gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen. Wanneer wij deze muziek weer horen, worden herinneringen en de bijbehorende gevoelens opgeroepen. Daardoor kan muziek een belangrijke ingang zijn om te werken aan problemen op psychisch, emotioneel of cognitief gebied.

Op 1 november 2015 nam Aad Koster afscheid van ActiZ. Koster werd 1 juli 2005 directeur van één van de voorlopers van ActiZ Z-Org/LVT en was sinds 1 juli 2006 directeur van ActiZ. Na 10 jaar vond hij het tijd voor een nieuwe stap. Tijdens zijn afscheid werd de film: ‘Hoe zorg voor ouderen ook kan! Ouderenzorg (VVT) projecten in Nederland’ getoond. In deze film bezoekt Aad Koster diverse initiatieven binnen de ouderenzorg, waaronder de muziektherapie binnen Atlant Zorggroep.

De volledige film is terug te kijken via: https://youtu.be/CxxoNIsGHZs

‘Laat je hersenen niet zitten’

Lezing van Prof. Dr. Erik Scherder voor medewerkers Atlant Zorggroep.
Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan de VU. Hij heeft meerdere onderwijsprijzen gekregen en is inmiddels bekend bij het grote publiek, o.a. via De Wereld Draait Door. Professor Scherder is goed in staat om het functioneren en stoornissen/aandoeningen van het brein op een eenvoudige manier uit te leggen. Dat heeft een grote groep medewerkers van Atlant afgelopen donderdag 12 november ook mogen ervaren.

Op het puntje van de stoel werd het verhaal van Erik Scherder gevolgd. Zijn lezing geeft medewerkers een nog duidelijker beeld over de werking van het brein, breinonderhoud en stoornissen van het brein. Naar aanleiding van zijn boek ‘Laat je hersenen niet zitten’ kwam ook bewegen voor de conditie van het brein uitgebreid aan bod.

De lezing werd beëindigd met een geheugentest. De score was prima! Net als de lezing gezien het enthousiaste applaus.

Schilderijen en beelden verkoop om Tovertafel te realiseren

Helpt u mee deze mooie tafel aan te kunnen schaffen voor demente ouderen?

De Tovertafel is een speels product dat ouderen in de midden- tot late stadia van dementie stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie met minimale begeleiding. Ouderen met dementie zijn veelal grote delen van de dag passief. Ze kijken wat voor zich uit, zitten te dutten en er is zelden interactie onderling. Dit is zeer zorgelijk, omdat deze houding de achteruitgang van hun fysieke, mentale en emotionele welbevinden versnelt. Spieren worden stijf, ze raken verveeld, of zelfs depressief, en ook hun cognitieve vermogen gaat hard achteruit.

Positief effect
De heer Chiel Bruin wil zich graag inzetten om zo’n Tovertafel voor Atlant Zorggroep te regelen. Zijn vrouw heeft dementie en woont op een locatie van Atlant. Chiel is er van overtuigd dat de Tovertafel een positief effect zal hebben op de kwaliteit van leven van zijn vrouw en van haar medebewoners. Een Tovertafel is echter niet goedkoop, in totaal ruim 6.500,- euro.

Verkoop
Daarom wil Chiel, kunstenaar van beroep, zijn schilderijen en beelden verkopen. Wilt u ook meehelpen om zo’n mooie Tovertafel aan te kunnen schaffen, dan kunt u de beelden en schilderijen kopen door een kijkje te nemen op de website www.chielbruin.nl.
Veel van zijn werken zijn momenteel te bezichtigen bij locatie Heemhof van Atlant aan de Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.

Donatie
Zou u graag geld willen doneren voor de Tovertafel, maar wilt u geen schilderij of beeld kopen, dan kunt u ook een donatie storten op ons speciale rekeningnummer: NL61 INGB 0652 7788 52 ten name van Atlant Zorggroep te Beekbergen, onder vermelding van Tovertafel.

Informatie

Voor meer informatie en het bezichtigen en kopen van de schilderen kunt u contact opnemen met:
Carla Bergsma 06-2086 5594 of Chiel Bruin 06-4157 7771.

U kunt ook uw informatie halen via www.tovertafelheemhof.nl

Informatiebijeenkomsten Netwerk dementie

‘Veilig en praktisch Wonen’
Dementie is een veelvoorkomend ziektebeeld dat een enorme impact heeft op het leven van zowel de persoon met dementie, als hun partner en familie. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Dit aantal neemt toe en steeds vaker blijft men thuis wonen, waarmee veel zorg op de partner en familie rust.

Atlant Zorggroep is partner in het Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Een belangrijke taak van het netwerk is het ondersteunen van thuiswonende mensen met dementie en hun partner, familie en/of mantelzorger. In lijn hiermee ontwikkelde zij een reeks informatiebijeenkomsten met als thema “Veilig en praktisch Wonen”. Hierbij wordt vooral ingezoomd op praktische en slimme oplossingen die langer veilig thuis blijven wonen mogelijk maken.

De bijeenkomsten vinden plaats in november en december op verschillende ontmoetingsplekken in de regio, dicht bij de mensen thuis. Donderdag 26 november van 14:30 – 16:30 uur is er een bijeenkomst bij Atlant Zorggroep, locatie Berkenhove.
Belangstellenden zijn van harte welkom deze of een andere bijeenkomst bij te wonen. De toegang is gratis.

Officiële start nieuwbouw Koningin Wilhelmina

Na jaren van voorbereiding is vandaag de officiële start van de nieuwbouw voor Koningin Wilhelmina. In het gebouw komen voor ouderen met een zorgvraag 38 appartementen op de 2de en 3de verdieping en 27 appartementen op de 1ste verdieping waarvan er 4 geschikt zijn voor 2 personen. Naar verwachting is het gebouw voor de locatie Koningin Wilhelmina in oktober 2016 klaar.

De gemeente Apeldoorn, projectontwikkelaar MAB Development, Atlant Zorggroep en woningcorporatie Habion werken nauw samen aan ontwikkeling en bouw van het nieuwe stadsdeelhart Anklaar. Naar verwachting is het totale plan met onder andere een geheel vernieuwd winkelgebied, woningen en parkeervoorzieningen in 2018 gereed.

In augustus is de schop de grond in gegaan. Vandaag is de officiële start van de bouw, samen met de bewoners die het langste en die het kortste bij Koningin Wilhelmina wonen.

In de nieuwbouw komen appartementen voor in totaal 69 ouderen vanuit Atlant Zorggroep, maatschappelijke voorzieningen, winkels en parkeergelegenheid. Habion zal net als in het te slopen woonzorgcentrum Wilhelmina in samenwerking met Atlant Zorggroep invulling geven aan haar visie op wonen, welzijn en zorg. Daarbij staat het zo zelfstandig mogelijk wonen voor ouderen met een zorgvraag centraal.
Op de eerste etage van het nieuwe gebouw zal Atlant zorg en dienstverlening gaan bieden aan 31 cliënten die zwaardere zorg nodig hebben. In de overige appartementen komen cliënten te wonen uit de huidige locatie en ouderen die zelfstandig wonen, hun appartement huren van Habion en zorg en dienstverlening afnemen van Atlant. Op de begane grond van het gebouw komen winkels en een restaurant en is er ruimte voor maatschappelijke activiteiten. Het ontwerp is van het Amsterdamse bureau LEVS Architecten. Bouwbedrijf Aan de Stegge is de aannemer.

Unieke parachutesprong

In augustus kwam bij de Heemhof de vraag van vrijwilliger Martie van Dijk: ‘Wie heeft er nog een grote wens?’ Libbe van Borssum Waalkes, (cliënt Huntington-afdeling Everest) reageerde erg enthousiast en riep meteen: ‘Ik zou heel graag een parachutesprong willen maken.’

Dankzij de inzet van de vrijwilliger, een sponsor, de fysio en oefenen met de instructeur kon afgelopen vrijdag Libbe’s wens in vervulling gaan. Bijna alle bewoners van afdeling Everest zijn mee geweest naar Teuge om daar te picknicken en te kijken naar de sprong van Libbe.
Het was een fantastische middag waar ook Libbe zijn vrouw, kinderen, medewerkers en vele familieleden van mede-cliënten bij waren.

Met dank van het Nationaal Paracentrum Teuge voor de goede begeleiding en verzorging.

Informatiemarkt Dag van de Ouderen

Stichting Contactorgaan Apeldoorns Ouderenorganisatie organiseert op 3 oktober 2015, de Dag van de Ouderen, een informatiemarkt.
Thema dit jaar is: ‘Samen tegen … vereenzaming’.
Deze Dag van de Ouderen is er op gericht om organisaties die activiteiten voor senioren organiseren in contact te brengen met de Apeldoornse senioren. Organisaties op het gebied van Welzijn, Wonen, Mobiliteit en Ontspanning.
Atlant Zorggroep zal ook aanwezig zijn met een stand.

Locatie: Christelijke Scholengemeenschap Sprengeloo
Ingang Beatrixlaan, Apeldoorn.
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur.
Toegang gratis

Informatiebijeenkomsten ‘Vergeetachtig of Dementie?’

Netwerk Dementie Oost-Veluwe en het Geheugensteunpunt organiseren op vrijdag 18 september en donderdag 1 oktober 2015 bij Berkenhove een informatiebijeenkomst ‘Vergeetachtig of Dementie?’.
Een voorlichting voor burgers van Apeldoorn met vragen over geheugenproblemen/dementie.

Vrijdag 18 september, van 19.30 – 21.30uur.
Donderdag 1 oktober, van 13.30 uur tot 15.30 uur

Ontmoetingsplek “Berkenhove”, Koning Lodewijklaan 378B Apeldoorn

CTO 2015 gaat van start

Op 24 september start Atlant Zorggroep het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) van 2015. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgDNA; dit bureau heeft ook in 2014 het CTO uitgevoerd.

Per locatie wordt een aantal cliënten geselecteerd voor een interview, de interviews vinden plaats vanaf 28 september.
De (geselecteerde) wettelijk vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten krijgen een vragenlijst thuisgestuurd die zij kunnen invullen en terugsturen naar ZorgDNA.
Cliënten van thuiszorg en dagverzorging krijgen eveneens een vragenlijst thuisgestuurd.
Atlant vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk cliënten hun mening geven over de kwaliteit van de dienstverlening.

1 25 26 27