Terug in de tijd…. deel 2

Oktober is de maand van de geschiedenis en wij bestaan dit jaar alweer 127 jaar! Tijd voor een terugblik (deel 2)….. We gaan terug naar 1901….

In 1909 werd op initiatief van Rotterdamse notabelen het ‘Sanatorium Immendaal’ gebouwd. Het sanatorium was vooral bedoeld voor Rotterdamse tuberculosepatiënten. Voor slechts enkele guldens per maand konden zij in het Immendaal worden verpleegd. Door komst van antibiotica na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal tuberculosepatiënten af. Het sanatorium sloot in 1959 de deuren voor deze patiënten. In de jaren 60 veranderden naam en functie. Sanatorium Immendaal ging verder als Geriatrische Inrichting Beekbergen. Doordat de gemeente Rotterdam vooral oude zeelieden met drankproblemen of Korsakov naar Beekbergen stuurde, ontstond hier de specialisatie Korsakov. In 1982 werd de Geriatrische Inrichting Beekbergen een verpleeghuis en veranderde de naam in het Immendaal.

‘Vooruitkijken en bouwen aan de toekomst’. Zo stonden mensen na de Tweede Wereldoorlog in het leven. Eén van de belangrijkste veranderingen die dat met zich meebracht was de komst van door de overheid gereguleerde zorg. Gelijktijdig nam ook medische kennis en kennis over zorg en behandeling toe. Meer mensen kregen recht op betere zorg en behandeling. De zorg ontgroeide het stadium van pappen en nathouden.

Tussen 1950 en 1965 ontstonden de eerste verpleeghuizen als opvang voor mensen uit ziekenhuizen. En in 1965 werd in Nederland het eerste moderne bejaardenhuis geopend. Mensen kregen meer privacy en meer inbreng in de zorg. Met het verstrijken van de tijd verschoof Atlant haar koers naar meer vrijheid en regie voor bewoners. Oude locaties waren aan vernieuwing toe. Nieuwe locaties ontstonden.
In 1950 veranderde de functie van het prachtige jongensweeshuis Berghorst aan de Loseweg in een tehuis voor oude mannen en vrouwen. De kamers in het statige pand waren groot en comfortabel. Niemand hoefde zich te vervelen, er was van alles te doen. Men kon zelfs wandelen in de tuinen van Paleis Het Loo. In de jaren tachtig was het oude pand aan verbouwing toe. Al snel werd duidelijk dat die verbouwing bouwtechnisch en financieel bijna onmogelijk was. Men besloot te verhuizen. In 1994 kwam er een nieuw pand in de wijk de Maten. Veel bewoners namen met pijn in hun hart afscheid van het oude Berghorst. Maar nieuwe, grote appartementen maakten veel goed.

Wordt vervolgd


Terug in de tijd…. deel 1

Oktober is de maand van de geschiedenis en Atlant bestaat dit jaar alweer 127 jaar! Tijd voor een terugblik….. We gaan terug naar 1891….

Het is zomer 1891. In Weesinrichting Neerbosch in Nijmegen buigt een groepje sociaal bewogen dames en heren zich over de vraag wat gedaan kan worden voor bedelaars, zwervers en idioten. Een jaar later, in 1892, startte de vereniging tot ‘Christelijke verpleging van landlopers en bedelaars’ in Beekbergen. De vereniging kocht boerderij Het Hoogeland in Beekbergen. Hier en op de omliggende heidegronden ontstond een landbouwkolonie voor reclasserings- en verplegingsarbeid. Landlopers, vagebonden, alcoholisten en spiritusdrinkers kregen kost en inwoning in ruil voor werk op de boerderij. De vereniging draaide tot halverwege de 20e eeuw op particuliere en kerkelijke bijdragen, veelal centen en stuivers uit collectes.

Tegelijk met het ontstaan van Het Hoogeland, groeide in Apeldoorn het plan om iets te doen voor ‘oude stumpers’ uit de stad. In 1898 opende de Nederlands Hervormde kerk een oude mannen- en vrouwenhuis. De zorg was gericht op ondersteuning bij dagelijkse levensbehoeften. Er was geen georganiseerde medische of verpleegkundige zorg in huis. Om iedereen in het gareel te houden, golden er strenge regels: een vaste tijd om op te staan, te bidden, te eten en naar bed te gaan. Schelden, dronkenschap, binnenkomen na de avondklok en vrouwenbezoek werden streng bestraft. In oudemannen- en oudevrouwenhuizen van die tijd was weinig privacy. Het huis in Apeldoorn was een prettige uitzondering: er waren eigen kamertjes voor mannen, vrouwen en echtparen. De meubilering was sober, maar voor die tijd voldoende: een ledikant, een wastafel, een stoel en een kastje. De kamertjes van de echtparen waren iets groter en geschikt om eventueel privébezoek te ontvangen. Het huishouden werd bestierd door een echtpaar. Ook de bewoners zelf hadden diverse taken, zoals hulp bij de bereiding van de gezamenlijke maaltijden. Toen het huis in 1938 veertig jaar bestond, kreeg het huis de naam van haar beschermvrouwe: Koningin Wilhelmina-Rusthuis.

In 1973 verhuisde het Koningin Wilhelmina Rusthuis naar de huidige locatie. Rijksoverheid en gemeente sprongen bij. Met een belangrijk effect: voortaan konden alle bejaarden een plaatsje krijgen, niet alleen die van de Nederlands Hervormde kerk. Mensen stonden in de rij om in het Wilhelmina te mogen wonen. Het huis had een goede naam. In maart 2017 is het nieuwe Koningin Wilhelmina geopend.

(deel 1/4)

Atlant bij Europees Huntington Congres

Van 22 tot 24 september 2017 vond het 2de Europese Huntington Congres in Sofia/Bulgarije plaats, georganiseerd door de European Huntington Associaton.
De focus lag vooral op de directe cliëntenzorg; verzorging en opvang van de Huntingtonpatiënten en ondersteuning van de Huntington families. Thema’s waren onder andere: gedragsveranderingen, het leven in een Huntingtonfamilie, het belang van voeding en beweging. Ook werd er een stand van zaken gegeven van het wetenschappelijk onderzoek.

Een aantal medewerkers van Atlants Huntingtondoelgroep heeft het congres (European Huntington Associaton) in Sofia/Bulgarije bijgewoond. Tijdens dit congres heeft Atlant zelf ook een presentatie gegeven over de Early Risk Management methode (vroeg signalering). Hierop mochten ze veel positieve reacties in ontvangst nemen.

Huntingtonmedewerker: ‘Samen kennis delen, netwerken en weer bijzondere en schrijnende verhalen gehoord. Met name over de jongere vorm van Huntington en het masker dat je vaak ziet bij Huntington cliënten, en dat het een kunst is om daar door heen te kijken’.

Topcare symposium

Nieuwsgierig naar hoe onderzoeken vanuit de verpleeghuiszorgpraktijk vorm krijgen? Hoe men komt tot oplossingen of interventies die echt werken. Bijvoorbeeld op het terrein van Korsakov, Huntington, geriatrische revalidatie, gerontopsychiatrie en dementie. Deze vragen werden beantwoord op het Topcare symposium Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg.

Op 20 november 2017 vond het Topcare symposium Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg plaats: ‘Chemie tussen praktijk en wetenschap’ plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Professionals uit de zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs presenteerden hun ervaringen, resultaten en geleerde lessen. Ook gaf Atlant een aantal workshops.

Workshops van Atlant

  • Hoe onderzoek en multidisciplinair werken bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov
    Door: Ineke Gerridzen, Jolande Noij en Agaath Bruin
  • Early Recognition Method (ERM)-riskmanagement bij patiënten met de ziekte van Huntington
    Door: Els Verschuur en Femke Drost
  • Beter mee verlegen dan om verlegen. Seksualiteit en intimiteit voor cliënten met de ziekte van Huntington. (Atlant en Topaz)
    Door: Henk Slingerland, Jonieke Bredewold en Jacqueline de Ridder-Aanhaanen (Topaz)

Topcare is een initiatief van verpleeghuisorganisaties die werken aan voortdurende verbetering van zorg. Topcare centra ontwikkelen een onderzoekscultuur in hun eigen organisaties, in samenwerking met hogescholen, universiteiten en academische verpleeghuisnetwerken.

Verslagen en presentaties van het symposium, klik hier.

Kennisdeling in verpleeghuis cruciaal

Gespecialiseerde woonvormen bijlage Elsevier juni 2017 – De verpleeghuiszorg maakt een enorme ontwikkeling door. Kennis-uitwisseling neemt daarin een cruciale plaats in. Zorgorganisaties maken zich hier hard voor en investeren erin om met elkaar vakkennis te ontwikkelen en te delen. Thijs Houtappels, bestuurslid bij Stichting Topcare, en Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde vertellen over het belang van onderzoek en kennis delen.

Lees hier (op pagina 3) het interview met Thijs Houtappels en Raymond Koopmans

Heeft u al op ons gestemd?!

Zoals u al heeft kunnen lezen: Atlant is genomineerd voor de Apeldoorn Business Award! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want wij zijn trots op onze organisatie en vooral op onze medewerkers die zich elke dag inzetten voor mensen met een zorgvraag. Heeft u uw stem al uitgebracht op ons?!

Samen met nog twee bedrijven zijn we genomineerd in de categorie Maatschappelijke organisaties. De winnaars van de Awards worden bekend gemaakt op donderdag 12 oktober tijdens de Award Night in Theater Orpheus.

Publieksprijs
Naast de nominaties voor de verschillende categorieën is er ook een publieksprijs. Iedereen mag stemmen op de bedrijven die in alle categorieën genomineerd zijn. Degene met de meeste stemmen, wint de prijs. Hier hebben wij als Atlant dus ook een kans! Alle stemmen tellen natuurlijk, dus geef het vooral door en breng zelf ook uw stem uit via: https://www.apeldoornbusinessawards.nl/stemmen/ (stemmen kan niet meer)

Laat ze niet staan

Steun de campagne Samen dementievriendelijk
Vandaag is de Campagne “Laat ze niet staan” van start gegaan. Tijdens deze campagne zet Samen dementievriendelijk zich samen met ruim 100 organisaties, 75 AH-filialen en meer dan 150 ambassadeurs in om meer aandacht te vragen voor een dementievriendelijke samenleving.

Het doel is om in de komende drie weken zoveel mogelijk steunbetuigingen in de vorm van e-mailadressen te verzamelen als blijk van massale steun om Nederland dementievriendelijk(er) te maken. En dat is belangrijk. Want 1 op de 5 Nederlanders krijgt een vorm van dementie en daarmee wordt dementie volksziekte nummer 1. Iedereen krijgt er dus mee te maken.

Samen dementievriendelijk wil Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.

Wilt u de campagne steunen? Teken dan de steunbetuiging voor meer begrip en support voor mensen met dementie in de samenleving.
Ga daarvoor naar Samendementievriendelijk.nl

Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS. Bij deze actie is ook WeHelpen, een platform waar vraag en aanbod op het gebied van informele hulp en mantelzorgondersteuning elkaar kunnen vinden, betrokken.

Atlant genomineerd voor Apeldoorn Business Award! Stem mee!

Dit jaar is Atlant genomineerd voor de Apeldoorn Business Award! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want wij zijn trots op onze organisatie en vooral ook op onze medewerkers die zich elke dag inzetten voor mensen met een zorgvraag. We doen ook mee voor de publieksprijs; stem ook op onze mooie organisatie!

Samen met nog twee bedrijven zijn we genomineerd in de categorie Maatschappelijke organisaties. De winnaars van de Awards worden bekend gemaakt op donderdag 12 oktober tijdens de Award Night in Theater Orpheus.

Publieksprijs
Naast de nominaties voor de verschillende categorieën is er ook een publieksprijs. Iedereen mag stemmen op de bedrijven die in alle categorieën genomineerd zijn. Degene met de meeste stemmen, wint de prijs.
Hier hebben wij als Atlant dus ook een kans! Alle stemmen tellen natuurlijk, dus geef het vooral door en breng zelf ook uw stem uit via : https://www.apeldoornbusinessawards.nl/stemmen/ (stemmen kan niet meer)

Wens bewoner wordt jaarlijkse traditie

De heer Rein Zweering, bewoner van Marken ZuidER, heeft vorig jaar de wens uitgesproken nog eens heel graag een vaatje haring te willen “kaken”. Die wens is toen tot zijn grote vreugde in vervulling gegaan. Na het succes van vorig jaar mocht de heer Zweering onder leiding van Willem Bongers, Hoofd Voeding Atlant, dit jaar opnieuw een vaatje haring schoonmaken en uitdelen bij het Dagactiviteitencentrum Markenhof (DAC).

Al snel bleek dat een goede haringkaker het nooit verleert. Vol trots “dat hij het nog kan” toonde hij de schoongemaakte haringen aan iedereen. Met volle teugen genoot Rein van deze ochtend, èn samen met de aanwezigen van de heerlijke haring. Hij ziet al weer uit naar volgend jaar. Want dat er dan weer haringdag bij het DAC komt; dat is zeker. Een traditie is geboren!

Atlant bij Drakenbootfestival

Afgelopen weekend was Atlant volop vertegenwoordigd op het Drakenbootfestival in Apeldoorn. Met een zeer enthousiast team peddelaars en een heel betrokken promotieteam in onze kraam hebben we – ondanks de regen – Atlant mooi op de kaart gezet!

Omdat we dit jaar 125 jaar bestaan en onze huisstijl/logo en nieuwe naamgeving meer bekendheid willen geven, waren we dit jaar sponsor en deelnemer van het Drakenbootfestival. Het festival vond afgelopen weekend plaats.

Bij de Atlant-kraam richtten we ons op ‘fit oud worden’. Er was een smoothiefiets en gatenkaasspel en we verkochten mooie houden drakenbootjes, gemaakt door het DAC (Dagactiviteitencentrum). En na twee dagen festival zagen we iedereen op het terrein met de Atlant-frisbees die we uitdeelden rondlopen en er mee overgooien. Ze gingen zelfs mee de boten in! ‘Oh, dus jullie zijn van de frisbees!’, aldus een bezoeker van het festival.

Naast onze promotie hadden we ook een eigen Atlant-team. Zij deden voor de allereerste keer mee met deze race. In de eerste race tegen 123 Machineverhuur hebben we het helaas niet gered tegen de sterke mannen. Onze 2e race was tegen onze Beekbergse buren Pluryn, ook zij waren ons helaas te snel af. Maar niet ontmoedigd en met een nieuwe bootindeling gingen we vol frisse moed de laatste race in. Ook hier lieten we ons niet imponeren door de tegenstanders: een boksschool. Het werd een hele spannende nek aan nek race die we op het nippertje hebben verloren.

We hebben als Atlant-team een hele leuke dag gehad en weten nu de juiste tactieken voor volgend jaar!
Ondanks het tegenvallende weer kijken we terug op een geslaagd weekend.

1 19 20 21 22 23 27