Atlant ontvangt zilveren keurmerk Milieuthermometer Zorg

Atlant is de eerste VVT-organisatie in de omgeving Apeldoorn die niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg behaald heeft en daar zijn we trots op! Wethouder Mark Sandmann overhandigde op 7 juni 2019 het certificaat aan Robert Boelhouwer, directeur bedrijfsvoering van Atlant.

Het behalen van dit certificaat toont aan dat ingezet wordt op een duurzame bedrijfsvoering. Ondertussen heeft Atlant bijna 1100 zonnepanelen en worden alle locaties stap voor stap verduurzaamd door onder andere het aanbrengen van ledverlichting en isolatie. Bij inkoopopdrachten worden duurzaamheideisen toegepast, en het onderwerp duurzaamheid staat als belangrijke wegingsfactor bij aanbestedingen. Eén van de speerpunten voor dit jaar is het thema biodiversiteit.

Wat is de Milieuthermometer?
De Milieuthermometer Zorg is een openbaar certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Onderwerpen op het gebied van onder andere afval, duurzaam inkopen en vastgoed worden hierin behandeld.

Kwaliteitsverslag 2018 online

Ons kwaliteitsverslag van 2018 is klaar en inmiddels op onze website gepubliceerd, klik hier. Hierin leest u op welke wijze wij uitvoering hebben gegeven aan de plannen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en onze Kaderbrief voor het jaar 2018. Het jaarverslag 2018 van de Raad van Toezicht is dit jaar apart, dat vindt u hier. Daarnaast hebben we nog een financieel jaarverslag, dat is te vinden op DigiMV (vul dan in: Atlant Zorggroep – Beekbergen).

Na ons 125 jarig bestaan in 2017 was ook 2018 een jaar om trots op te zijn. We hebben met zijn allen hard gewerkt aan de kwaliteit van leven van de mensen die wij dagelijks ondersteunen. Daarbij hebben we de energie en mooie evenementen uit ons jubileumjaar vastgehouden én uitgebreid. Onze wrap-up over 2018 geeft een mooi beeld van wat onze organisatie doet. Daarnaast is het een weergave van het werk, de betrokkenheid en het vakmanschap waarmee onze medewerkers en vrijwilligers zich steeds weer inzetten voor onze bewoners: bewoners die over het algemeen echt tevreden zijn. Inmiddels zijn we al bijna halverwege 2019 en hebben we de afgelopen maanden weer veel moois gerealiseerd. Toch is het ook goed om regelmatig terug te kijken en te blijven reflecteren, leren en verbeteren. Op die manier kunnen wij de beste zorg en ondersteuning blijven geven.

Thijs Houtappels
bestuurder

Congres Thuis in het Verpleeghuis

Op maandag 1 juli 2019 vindt het jaarlijkse Waardigheid & Trots congres Thuis in het Verpleeghuis weer plaats. Samen werken aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Daar draait het bij dit congres om. Drie speerpunten staan centraal: meer tijd en aandacht voor de bewoner, voldoende en enthousiaste zorgverleners én voortdurend leren en innoveren.

Het congres biedt meer dan 70 lezingen, workshops, praktijksessies en talkshows. Daarnaast is er een kennisfestival waar onder andere de nieuwste technische snufjes te vinden zijn.

Ook Atlant levert dit jaar weer een bijdrage
In 3 sessies is Atlant een van de sprekers. Het gaat om de volgende sessies:
•Ouderen met psychiatrische problematiek: samenwerken met de GGZ (sessie 1.16)
•Namaste Familieprogramma: aan de slag met persoonsgericht werken (sessie 1.18)
•Leren onderzoeken met de Topcare Scholing (sessie 2.20)
•Mensen met een psychische stoornis in de ouderenzorg (sessie 3.8)
Hier vindt u meer info over deze sessies.

Uitgebreide informatie over het programma, de sprekers etc. vindt u op de speciale congreswebsite Thuis in het Verpleeghuis.

Kennisproeverij 2019

Op maandag 20 mei was de tweede editie van de Kennisproeverij van Atlant. Met als thema ‘Trots op elkaar!”. We bieden veel ruimte voor onderzoek en innovatie waardoor we veel kennis in huis hebben. Dit wilden we graag met elkaar delen. En dat is gelukt! Medewerkers lieten zien dat een onderzoek of innovatie niet altijd heel groot of ingewikkeld hoeft te zijn, maar dat ook de kleine veranderingen kunnen zorgen voor een groot verschil voor de bewoner.

We kunnen met trots terugkijken op een inspirerende middag. Eén van de collega`s zei na afloop: ‘Op zo`n moment realiseer je je weer bij wat voor mooie organisatie je eigenlijk werkt!’ Iemand anders vertelde: ‘Het was zo mooi, omdat we het echt met elkaar hebben neergezet’. Het plan is om de Kennisproeverij jaarlijks te organiseren rond de Dag van de Verpleging in mei. Waarbij we streven om het elk jaar nog beter, mooier en meer inspirerend te maken!

Meer weten? Hoe de dag er precies uit zag, lees je hier! Bekijk hier ook de foto’s van de dag.

Artikel Zorginstituut over deelname Thijs Houtappels aan Hackaton voor inzet verhalen

In februari was Thijs Houtappels, bestuurder Atlant, betrokken bij een Hackaton over de inzet van narratieve informatie – het delen van verhalen – voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Hij is naar aanleiding daarvan geïnterviewd voor het magazine van Zorginstituut. “Een verhaal is een subjectieve beleving van een bewoner en eventueel familie. Maar als je veel verhalen bij elkaar hebt, geeft dat wel een beeld van je organisatie. Van de rauwe en de mooie kanten. Voor een totaalbeeld heb je ook de cijfers nodig. Maar die geven geen beeld van de cultuur, van hoe mensen het verblijf in een verpleeghuis beleven. En dat is minstens even belangrijk als de zorg.” Hieronder lees je het volledige artikel dat in Zorginstituut is gepubliceerd door Jos Leijen.

Hackathon naar inzet narratieve informatie voor verbeteren kwaliteit verpleeghuiszorg

Hoe lees je een verhaal?
Wat zegt een individueel verhaal van een bewoner over de kwaliteit van een verpleeghuis? En welke informatie kun je halen uit heel veel individuele verhalen over het leven in een verpleeghuis? Hoe kun je die informatie gebruiken om te leren en te verbeteren? Op zoek naar een antwoord op deze vragen organiseerde het Zorginstituut in februari een ‘hackathon’ met wetenschappers, informatiedeskundigen en mensen uit de zorgsector.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat mensen mogen verwachten als ze verhuizen naar een verpleeghuis. Zaken als tijd en aandacht voor de bewoner en gemotiveerde en deskundige medewerkers. Aan de hand van dit kwaliteitskader heeft het ministerie van VWS het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ opgesteld. Het programma stelt onder meer: “De bewoner en zijn naasten moeten erop kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is.”

Inzicht in verpleeghuiszorg
De verpleeghuissector krijgt op termijn 2,1 miljard euro extra om de doelen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te realiseren. Met dit extra geld kunnen verpleeghuizen de personeelsbezetting beter afstemmen op de behoeften van bewoners. Het is dan wel belangrijk dat alle ketenpartners in de verpleeghuissector kunnen volgen of de kwaliteit van de zorg voor cliënten ook werkelijk verbetert. Om beter inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen in de verpleeghuis-sector is het programma ‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’ (KIK-V) opgezet. Hierin werkt het Zorginstituut samen met partijen in de verpleeghuiszorg aan het verzamelen en ontsluiten van data voor alle ketenpartners. Naast reguliere data is er speciale aandacht voor narratieve informatie. Dit is informatie in verhalende vorm, over de individuele beleving van bewoners, familie en professionals. De vraag is echter hoe je deze informatie kunt inzetten om te leren en te verbeteren.

Op zoek naar een antwoord op deze vraag organiseerde het Zorginstituut in februari een ‘hackathon’ voor technici, wetenschappers en zorgprofessionals. De opdracht van deze hackathon: bedenk hoe uit de verhalen van bewoners, familie, verpleegkundigen en verzorgenden bruikbare informatie gedistilleerd kan worden voor verschillende doelgroepen, zoals burgers, zorgorganisaties, zorgkantoor en beleidsmakers. Dit heeft geleid tot een aanbesteding van de opdracht aan een ter plekke gevormd consortium met het beste voorstel.

Meer dan cijfers
Thijs Houtappels is bestuurder van Atlant, een zorgorganisatie met vier verpleeghuizen en vijf woonzorgcentra in Apeldoorn en omgeving. Hij verzorgde een inleiding bij de hackathon: “Cijfers en informatie vertellen maar een deel van het verhaal als het gaat om kwaliteit”, vertelt hij. “Ik heb twee dochters. Als ik die later vraag naar de kwaliteit van het gezinsleven, dan vertellen ze niet hoe schoon het huis was en of het eten altijd op tijd op tafel stond. Ze kijken of we leuke dingen met elkaar deden en of ik er was als het er echt toe deed.”

Datzelfde geldt voor bewoners van het verpleeghuis. “Verpleeghuis is sowieso een misleidende term”, vindt Houtappels. “Mensen krijgen zorg, maar er blijven nog veel uren over in een dag. Hoe kun je die betekenisvol maken, wat willen bewoners in die tijd doen? Dat kun je halen uit de verhalen van mensen. Verhalen over wat ze vroeger deden, wat de beperking met ze doet en wat ze vandaag willen ondernemen. Je kunt verhalen gebruiken om in te spelen op de individuele wensen en behoeften van bewoners. En je kunt ze benutten om er informatie uit te halen die je helpt om te leren en te verbeteren.”

Een verhaal is een subjectieve beleving van een bewoner en eventueel familie. “Maar als je veel verhalen bij elkaar hebt, geeft dat wel een beeld van je organisatie. Van de rauwe en de mooie kanten. Voor een totaalbeeld heb je ook de cijfers nodig. Maar die geven geen beeld van de cultuur, van hoe mensen het verblijf in een verpleeghuis beleven. En dat is minstens even belangrijk als de zorg.”

Data ontsluiten
Houtappels hoopt dat de hackathon handvatten oplevert om verhalen beter te gebruiken bij het sturen van de organisatie, het verbeteren van het welzijn en welbevinden van de bewoners en het werkplezier van de zorgverleners. Dat is ook precies de bedoeling, meent Peter Snaterse, programmamanager KIK-V bij het Zorginstituut: “We brengen de wetenschap, de techniek en de verpleeghuiszorg bij elkaar. Samen zoeken we innovatieve oplossingen om de data te ontsluiten. Zodat we er de informatie uit kunnen halen die partijen nodig hebben om goede beslissingen te nemen.”

Verhalenvenster
De hackathon werd gewonnen door een samenwerkingsverband van zorgorganisatie Tante Louise, Ynformed en ICATT. De combinatie stelde voor om een ‘verhalenvenster’ te maken. “Die term sprak ons erg aan”, zegt jurylid Nina van Loon, senior adviseur Zorg in Rotterdam en nauw betrokken bij het programma KIK-V. “Het winnende idee is om diverse verhalen en narratieve informatie te combineren en te ontsluiten voor verschillende stakeholders, te beginnen met bewoners, mantelzorgers en zorgprofessionals.” De winnaars hebben de opdracht gekregen en gaan hun ideeën verder uitwerken in een pilotproject. Naar verwachting wordt die pilot in de zomermaanden uitgevoerd en zijn eind dit jaar de resultaten bekend. “Ik hoop dat we dan cijfers en beoordelingen kunnen aanvullen met verhalen en andere narratieve informatie, zodat we een beter zicht krijgen op de kwaliteit van zorg”, aldus Van Loon. “De professionals kunnen die informatie gebruiken om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.”

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg
Het programma KIK-V is gestart op 1 juli 2o18 en heeft een looptijd van drie jaar. Het doel is om informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van verpleeghuizen te verzamelen en te ontsluiten voor alle partijen in de sector. Het Zorginstituut werkt hierbij samen met de leden van de stuurgroep verpleeghuiszorg, waaronder Actiz, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en ook met de Inspectie Gezondheidszorg &Jeugd (1G1), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en het ministerie van VWS.

Wat is een hackathon?
Een hackathon is een bijeenkomst waarbij professionals met verschillende expertises (samen) onder hoge tijdsdruk werken aan een vraagstuk of thema, met als doel elkaar te inspireren, tot creatieve oplossingen te komen en deze uit te werken.

Dag van de Verpleging

WIJ GEVEN OM JOU
Voor ons is de mens het allerbelangrijkste. Elk mens is prachtig. Kwetsbare mensen ondersteunen wij. Dat is ons bestaansrecht. Wij doen dit aandachtig, uit volle overtuiging, recht uit het hart. (Visietekst)

DANK! Vandaag is het de Dag van de Verpleging. Op deze dag staan we stil bij hoe belangrijk het werk van onze (zorg) medewerkers is. Dat wordt door ons iedere dag enorm gewaardeerd, maar een dag als deze biedt de gelegenheid om daar eens extra aandacht aan te schenken. De inzet en bevlogenheid waarmee zij hun werk uitoefenen is namelijk bewonderenswaardig. Zij maken het verschil! En daar zijn wij trots op!

De Dag van de Verpleging wordt zo genoemd vanwege de geboortedag (12 mei) van Florence Nightingale (1820-1910), de grondlegger van de moderne verpleegkunde.

 

Huntington expertise uitgebreid met komst Ruth Veenhuizen

Sinds 1 april werkt Ruth Veenhuizen bij Atlant als specialist ouderengeneeskunde. Wij zijn heel blij dat Ruth ons team komt versterken. Met haar jarenlange ervaring en gedrevenheid voor onderzoek rondom Huntington hopen we met haar betrokkenheid onze expertise nog verder uit te bouwen!

Met praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek, werken wij aan onderbouwing en zo mogelijk nieuwe behandelmethoden voor mensen met de ziekte van Huntington. Zowel voor behandelingen in verpleeghuizen als in de thuissituatie. Ons Huntington Expertisecentrum werkt met andere zorgaanbieders samen binnen de Stichting Topcare. Wij willen gezamenlijk de levenskwaliteit verbeteren van mensen met de ziekte van Huntington. Dat doen wij vanuit drie locaties in en rond Apeldoorn. Sinds 1 april is Ruth bij Atlant gestart in de functie van specialist ouderengeneeskunde. Naast haar werk hier is Ruth ook één dag in de week coördinator bij het UNO-VUmc, waar zij wetenschappers begeleidt bij (promotie) onderzoeken en is ze voorzitter van de projectgroep van het Huntington Netwerk Nederland.

“Ik vind het fantastisch dat er bij Atlant zoveel onderzoek wordt gedaan en daar wil ik graag aan bijdragen. Voor mij is naast alle wetenschappelijke en medische onderzoeken de basis ook vooral van belang. Wat gebeurt er nou in ons dagelijks werk, wat doen we goed, wat kunnen we verbeteren? Daar valt ook veel in te onderzoeken en van te leren. We moeten ons ook altijd bewust zijn wat voor impact de ziekte op mensen heeft, wat is van de ziekte en wat is van de mens? We moeten de mens altijd respecteren, de ziekte niet altijd.”

Comfortroom voor mensen met de ziekte van Huntington geopend

Op donderdag 18 april is de eerste comfortroom voor mensen met de ziekte van Huntington geopend bij Atlantlocatie Heemhof in Apeldoorn. De comfortroom, of ontspanningsruimte, is een prettig ingerichte kamer die mensen met de ziekte van Huntington kunnen gebruiken als zij zich angstig, onrustig of boos voelen. Hier kunnen mensen tot rust komen en zich afzonderen van de drukte van de afdeling. Daarnaast is Atlantlocatie Heemhof uitgebreid met negen kamers en twee huiskamers, speciaal voor mensen met de ziekte van Huntington.

Atlant is constant bezig met de uitbreiding van haar expertise en zorg op het gebied van specifieke doelgroepen, waaronder de ziekte van Huntington. Door deze uitbreiding kan de zorgorganisatie nog meer mensen van de juiste zorg voorzien. De gespecialiseerde zorg die Atlant in het Huntington expertisecentrum biedt, sluit aan bij de wensen en behoeften van de cliënt en cliëntsysteem en zorgt voor vermindering van de draaglast en een verbeterde draagkracht. Hierdoor draagt het bij aan het optimaliseren van de door hen ervaren kwaliteit van leven.

Het bieden van passende zorg

Door de ziekte van Huntington is iemand verminderd in staat om z’n gedrag flexibel en doelgericht af te stemmen op wisselende situaties en omstandigheden en daarbij rekening te houden met anderen. Hierdoor ontstaan gedragsproblemen zoals ontremming, dwangmatigheid, prikkelbaarheid en soms agressiviteit. ‘In de comfortroom is een touchscreen aanwezig die mensen zelf kunnen bedienen; ze kunnen hiermee bijvoorbeeld het licht aanpassen naar wens, maar ook een rustgevende film bekijken of een spelletje spelen. Anders dan in bijvoorbeeld Extra Beveiligde Kamers of GGZ-instellingen zijn mensen bij ons vrij om gebruik te maken van deze ruimte,’ aldus Lia van Gelder, manager wonen zorg welzijn bij Atlant.

Opening extra woonruimte voor mensen met zeer complex gedrag

Op afdeling A capella is ruimte voor vijf mensen met de ziekte van Huntington waarbij zeer complex gedrag op de voorgrond staat. Elke bewoner heeft een eigen appartement, inclusief eigen badkamer. In samenwerking met behandelaren en medewerkers zijn de ruimtes ingericht, zodat ze zo goed mogelijk bij de wensen en behoeften van de bewoners passen. Voor mensen met de ziekte van Huntington is een prikkelarme omgeving van groot belang en daarom is er kritisch meegekeken om materialen en inventaris optimaal op elkaar af te stemmen. De comfortroom bevindt zich op deze afdeling.

Semi-zelfstandig wonen

De afdeling semi-zelfstandig wonen, Roos, is verhuisd naar de uitbouw. In totaal biedt de afdeling ruimte aan vijf mensen met de ziekte van Huntington die semi-zelfstandig willen en kunnen wonen. Semi-zelfstandig wonen betekent dat bewoners ondersteund worden waar nodig bij het dagelijks leven, dus bijvoorbeeld bij het douchen ’s morgens, het boodschappen doen, koken of schoonmaken. In overleg met alle bewoners wordt er elke week een schema gemaakt met een verdeling van alle taken. Er is de hele dag een medewerker aanwezig om de bewoners te helpen.

Over de ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een weinig voorkomende neurologische aandoening met een erfelijk karakter. Het is een progressieve aandoening waarbij in bepaalde hersengebieden cellen afsterven wat uiteindelijk leidt tot lichamelijke en psychische problemen. In Nederland hebben naar schatting 1500 mensen de ziekte.

Een eigen waarheid – Het verhaal van Frank

‘Anni komt niet meer op bezoek. Het kan niet. De overgang is zo groot, met een relatie van 20 jaar gelden. Het is een leuke vrouw om te zien. Ook een mooie naam, Schulze.’
Frank is een vriendelijke man met een prachtig talent voor taal, hij woont sinds vier jaar op de Chronische Verpleeghuiszorg afdeling bij Atlant. Hij heeft liefde voor muziek en belangstelling voor vrouwen. Hij wil aardig gevonden worden, ja, en ook geliefd worden. Dat is heel normaal. En dat is wat hij wil, een normaal leven. Maar het is niet gelukt. Zo heeft hij een denkbeeldige wereld opgericht, met een vriendin, met vrienden en een intacte familie die elkaar bezoekt. Een nieuwe waarheid die voor hem klopt. Zo bestaan voor hem ook de woorden die hij verzint. Die verbeelding van een liefdevol bestaan houdt hem in het leven, het is zijn drijfveer. Want alleen al de gedachte aan liefde doet deugd.

Bekijk hier de film over Frank en lees hier het uitgebreidere verhaal.

Samen bouwen aan goede verpleeghuiszorg voor ouderen met psychiatrische problemen

Mensen met een behoefte aan chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg ontvangen op dit moment niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, een innovatieproject gestart waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgprofiel voor deze groep mensen, met een daarbij horende prestatie.

Geslaagde eerste bijeenkomst

Op maandag 15 april kwamen verschillende partijen samen bij Atlant om met elkaar in gesprek te gaan over dit project: NZa, ZINL, Ministerie VWS, CIZ, Actiz, Topcare, Trimbos/NKOP , Pro Persona en het Zilveren Kruis. Uniek en mooi om te zien dat zoveel partijen samenkomen en de krachten willen bundelen om tot de beste zorg voor de cliënt te komen.

Ester Willemse (Projectleider (doorontwikkeling) Expertisecentra bij Atlant) lichtte samen met Suzanne Blokker (Projectleider innovatie CPV & manager wonen zorg welzijn Marken Haven), Marion van den Hurk (Beleidsadviseur Wlz GGZ bij het Zorgkantoor) en Ingrid Renes (Beleidsadviseur Wlz V&V bij het Zorgkantoor) toe waarom dit traject is gestart, waar we op dit moment staan en wat het doel is van het project. Dat werd onder andere aan de hand van onderstaande praatplaat toegelicht.

‘Eindelijk geen technische innovatie, maar een verbetering van de zorg’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lichtte vervolgens toe dat zij blij zijn met deze innovatie: ‘Veel innovaties draaien om technologie, deze springt er uit omdat het geen technologische innovatie betreft, maar een verbetering van de zorg’. En een voorbeeld hoe er vanuit de verschillende sectoren met elkaar samengewerkt kan worden. Ook vertelden zij op welke manieren zij kunnen bijdragen aan dit project.

In de pauze kregen de partijen een rondleiding op het Dag Activiteiten Centrum (DAC) waar Hennie Ten Tije, manager DAC, uitleg gaf over de vele mogelijkheden die er voor deze doelgroep zijn bij Atlant; van een fietsenwerkplaats tot een houtzagerij en tuinkas.

Samenwerken het sleutelwoord

Na de rondleiding gingen alle partijen met elkaar in gesprek over hoe ieder vanuit eigen rol en deskundigheid een bijdrage kan leveren aan een succesvol innovatietraject in het belang van deze specialistische doelgroep. Samenwerken was hierbij het sleutelwoord. Alle partijen willen aangehaakt blijven en werd er direct gesproken over een vervolgbijeenkomst. We hebben elkaars expertise hard nodig en samen kunnen we dit project laten slagen. De commitment van de aanwezige partijen maakt dat we terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst.

De eerste stap is gezet

Doel van het innovatieproject is de krachten bundelen zodat we met elkaar zorgen voor een verbetering in de kwaliteit van leven en betere zorg en behandeling voor deze cliënten. We willen voor hen komen tot een passende doelgroepomschrijving, zorgstandaard, zorgaanbod en financiering. Zodat we hen de ruimte bieden die past. De eerste stap is gezet.

Vragen?

Vragen over dit project? Neem gerust contact op met: Suzanne Blokker, s.blokker@atlant.nl of bel 055-5295 000.

1 2 3 4 15