Op werkbezoek bij Atlant

Als expertisecentrum Gerontopsychiatrie en Korsakov delen we graag onze kennis met zorgprofessionals uit heel Nederland. Dat doen wij door middel van consultatie en advies, werkbezoeken, casuïstiek overleggen en vergeet ook onze webinars en netwerkbijeenkomsten niet. Dit keer stond er een werkbezoek met Altrecht op de planning. Hoe dat eruit ziet laten collega’s Jonieke Bredewold en Lottie van Dulmen je zien!

Wil jij ook op werkbezoek komen bij Atlant? Mail dan naar info@atlant.nl en wellicht zien we jullie de volgende keer.

Op weg naar een rookvrij Atlant

Op weg naar een rookvrij Atlant

Bij Atlant zijn we op weg naar een rookvrije organisatie. In afstemming met de centrale en lokale cliëntenraden, de ondernemingsraad en medewerkers zijn er hierover nieuwe afspraken gemaakt. Sinds 3 juli 2023 geldt er op het terrein van Atlant een rookverbod. Uitzondering hierop zijn aangewezen plaatsen.

Atlant wil ruimte geven aan bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers om zichzelf te zijn. Tegelijk willen we hen ook een veilige, gezonde en rookvrije woon- of werkplek bieden. We beseffen dat deze twee ambities met elkaar kunnen schuren. Ruimte voor de één, mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Wij zijn daarom niet tegen rokers, maar wel vóór een rookvrije organisatie.

Wat merkt u daarvan?

  • Sinds 1 mei 2023 geldt er op het terrein van Atlant een rookverbod voor medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers. Met uitzondering van aangewezen plaatsen.
  • Sinds 3 juli 2023 geldt dit rookverbod ook voor bewoners.
  • In het eigen appartement van bewoners mag niet meer worden gerookt.
  • Roken is voor bewoners toegestaan op het privébalkon of privétuin.
  • Ook bij in- en uitgangen van gebouwen mag niet meer gerookt worden.
  • Sinds 1 mei verkoopt Atlant geen tabaksproducten meer.
  • Wanneer bewoners of medewerkers willen stoppen met roken, helpt Atlant hier graag bij.
  • Het nieuwe rook(vrij)beleid wordt opgenomen in de huisregels van de locaties.

We realiseren ons dat het nieuwe rook(vrij)beleid voor de een goed nieuws is en voor de ander minder. Alleen gezamenlijk kunnen we invulling geven aan een prettige woon-en werkomgeving.

Landelijke ontwikkelingen

De gehele zorg in Nederland wordt rookvrij. Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen door roken of meeroken. Roken is een van de grootste veroorzakers van ziektes in ons land. De Rijksoverheid heeft daarom samen met meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland een doel gesteld: een rookvrije generatie in 2040. Om hieraan bij te dragen hebben zorgorganisaties afgesproken om in 2030 rookvrij te zijn. De overheid heeft dit vastgelegd in de wet.

Kwaliteitsverslag 2022

Ons kwaliteitsverslag over 2022 is klaar en inmiddels op onze website gepubliceerd; klik hier voor het verslag. Hierin leest u op welke wijze er invulling is gegeven aan onze speerpunten. Per locatie kunt u daarnaast lezen hoe vorig jaar gewerkt is aan kwaliteit.

“De COVID-pandemie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het zorglandschap vroegen in 2022 opnieuw veel van onze collega’s. Het valt niet mee om onder al deze uitdagingen de kwaliteit van zorg hoog te houden. We zijn onder de indruk van de motivatie van collega’s om goede zorg te blijven verlenen, en zien dat er ook in 2022 veel is gebeurd en gedaan. Daar zijn we trots op!”

Er is weer een Huntingtoncafé op 22 juni

Uitnodiging Huntingtoncafé 22 juni

Wilt u meer informatie over de ziekte van Huntington en/of contact met andere familieleden en naasten? Kom dan naar een avond van het Huntingtoncafé. Donderdag 22 juni organiseert Atlant weer een Huntingtoncafé waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Datum: donderdag 22 juni 2023
Locatie: Verpleeghuis Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur | einde +/- 21.30 uur)
Thema: Familiesystemen en veranderend gedrag | sprekers: Marianne Katerberg (maatschappelijk werk) en Niels Reinders (psycholoog) bij Atlant
Aanmelden: via huntingtoncafe@atlant.nl

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

<strong>Bushalte voor mensen met dementie</strong>

Bushalte voor mensen met dementie

Een bushalte waar nooit een bus langskomt en die toch actief gebruikt wordt. Dat is de nieuwe bushalte van Atlant verpleeghuis Heemhof. De halte is speciaal aangelegd voor bewoners met dementie.

Karen ten Hoven, eerstverantwoordelijke verzorgende van de locatie: “Regelmatig zijn er bewoners die op zoek zijn naar de bus, omdat ze in hun beleving naar huis moeten. ‘Naar huis’ is dan vaak hun ouderlijk huis, waar ze vroeger met hun vader en moeder hebben gewoond. In andere gevallen willen mensen naar huis ‘omdat de kinderen zo uit school komen’. Deze bewoners zijn in hun beleving terug in de tijd waarin ze een jong kind of jong volwassene waren. Daarom hebben we met enkele collega’s het plan opgevat om een bushalte in de binnentuin te maken. Deze halte kan dan letterlijk even een rustpunt zijn voor mensen die de hele dag rondlopen op zoek naar de bus”.

De medewerkers van Heemhof namen contact op met de gemeente Apeldoorn, met de vraag of de gemeente misschien een bushokje voor ze had. De gemeente verleende direct medewerking en heeft een bushokje dat niet meer gebruikt werd aan Heemhof geschonken. Daarmee was het verpleeghuis er echter nog niet. Ook voor de kosten van vervoer van het bushokje, takelen (het bushokje moest over het verpleeghuis worden getild) en installatie moest een oplossing worden bedacht. Hiervoor heeft Heemhof namelijk niet de financiële middelen. Daarom zijn de medewerkers op zoek gegaan naar sponsors. Bouwbedrijf Schaufeli en hijs- en transportbedrijf Albert van de Scheur hebben een deel van de plaatsingskosten gesponsord en de Lionsclub Apeldoorn schoot te hulp voor het resterende bedrag.

Deze maand werd het bushokje de tuin in getakeld. Locatiemanager Judy Tokkie: “De eerste bewoners hebben er al in gezeten. We zijn iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt enorm dankbaar. Met relatief eenvoudige oplossingen zoals deze bushalte geven we bewoners ruimte. Het zorgt voor een eigen omgeving, die bij hen past. Zo creëren we meer rust voor bewoners en daarmee verbetering van hun kwaliteit van leven”.

                   

Bijzonder: drie zorgprofessionals Atlant in internationaal wetenschappelijk tijdschrift

De organisaties die verbonden zijn aan het Korsakov Kenniscentrum, waaronder Atlant, doen steeds meer onderzoek naar het syndroom van Korsakov. Dit wordt ook internationaal gezien. Daarom zijn Prof. Dr. Roy Kessels, Prof. Dr. Cees Hertogh en dr. Erik Oudman gevraagd als guest editor voor een speciale uitgave van het tijdschrift ‘Journal of Clinical Medicine’. Dit betekent dat een volledige uitgave van dit internationale wetenschappelijke tijdschrift gewijd wordt aan het syndroom van Korsakov en de Wernicke-encefalopathie. En hierin staan maar liefst drie artikelen van Atlantcollega’s! En ontzettende mooie prestatie.

Inmiddels staan er al verschillende publicaties online, waaronder van drie Atlantmedewerkers als 1e en/of medeauteur:

Atlant Doelgroep Expertisecentrum Korsakov

Atlant is officieel erkend als Doelgroep Expertisecentrum Korsakov (DEC). Daar zijn we trots op! Het betekent dat we samen met dertien andere zorgorganisaties en het Korsakov Kenniscentrum de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov in Nederland naar een nog hoger niveau brengen. Zo ontwikkelen we als DEC nieuwe kennis en inzichten door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Dit delen we intern en extern, om zo verbeterslagen te maken. Onderzoek, kennis delen en zorg zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lees hier meer over de onderzoeken die lopen bij Atlant

Gezocht: oldtimers gezocht voor toertocht met bewoners

Zaterdag 10 juni 2023 organiseren Atlant en Stichting Vrienden van Atlant weer een oldtimertocht voor bewoners. Zij kunnen genieten van de mooiste oldtimerauto’s en -bussen die langs de Atlantlocaties rijden. Maar men kan ook mee met de auto’s of bussen om een prachtige toertocht in en om Apeldoorn te maken!

Oldtimers gezocht!
Heeft u een oldtimer (of kent u iemand die een oldtimer heeft) en wilt u ons meehelpen bewoners een onvergetelijke dag te geven?  Meld u dan aan via evenementen@atlant.nl.

Er worden 2 routes gereden.

  • Ochtend Start-locaties: De Loohof, Koningin Wilhelmina, Berkenhove en Sprengenhof
  • Middag Start-locaties: Markenhof, Marken Haven, Het Immendaal/Coolsingel, Heemhof en Berghorst

Na aanmelding ontvangt u via de mail een aanmeldformulier waarop u onder andere kunt aangeven welk dagdeel (of beide) u wilt rijden.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Mirjam Singel, evenementen@atlant.nl.

Startlocaties en -tijden onder voorbehoud

Uitnodiging Huntingtoncafé 20 april

Wilt u meer informatie over de ziekte van Huntington en/of contact met andere familieleden en naasten? Kom dan naar een avond van het Huntingtoncafé. Donderdag 20 april organiseert Atlant weer een Huntingtoncafé waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Datum: donderdag 20 april 2023
Locatie: Verpleeghuis Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur | einde +/- 21.30 uur)
Thema:  Ergotherapie, S.I. prikkelverwerking en tools voor thuis | door de vakgroep ergotherapie Atlant
Aanmelden: via huntingtoncafe@atlant.nl

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Hoera! Atlant is officieel erkend als Doelgroep Expertisecentrum Huntington

Atlant is deze week officieel erkend als Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Huntington! Hoera! Dit betekent dat we samen met zeven andere zorgorganisaties en het kenniscentrum Huntington Kennisnetwerk Nederland (HKNN) een doelgroepnetwerk vormen. Samen ontwikkelen we nog meer kennis en expertise rondom de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten. Met als doel om de kwaliteit van zorg, behandeling, begeleiding en de kennisinfrastructuur nóg beter te maken. En hier zijn we enorm tros op!

Als DEC heeft Atlant een rol in het ontwikkelen van kennis, nieuwe inzichten en expertise. Dit doen we door wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. De resultaten en inzichten delen we intern en extern, om het gebruik ervan in de praktijk te stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van Werken is Leren (WIL) bijeenkomsten, (online) regionale bijeenkomsten en het geven van presentaties op nationale en internationale congressen, bijvoorbeeld het EHDN-congres. Ook bieden we consultatie, ondersteuning en advies aan andere (zorg)organisaties die zorg, behandeling en/of begeleiding leveren aan mensen met de ziekte van Huntington. Hiermee brengen we expertise in de eigen omgeving van mensen met de ziekte van Huntington. Daarnaast hebben we samen met de andere twee DEC’s de verantwoordelijkheid om ook voor mensen met de ziekte van Huntington met een zeer complexe zorgvraag de juiste plek te vinden. Dit noemen we de ‘last resort’ functie.

“Ik ben ontzettend trots op alle collega’s die dagelijks net dat stapje extra zetten om gespecialiseerde Huntingtonzorg en -behandeling te bieden. Zij doen dat vanuit hun hart en hoofd en vinden de meest complexe situaties vaak een uitdaging. Expert waren we al. Maar met de officiële erkenning als landelijk expertisecentrum Huntington kunnen we nog meer mensen helpen om de best passende zorg te leveren.” – Ester Willemse, directeur expertisecentra

Doelgroepnetwerk Huntington

Waarom is het nodig dat organisaties als Atlant DEC worden? De ziekte van Huntington is aangewezen als één van de acht ‘laag volume hoog complex’ doelgroepen in de langdurige zorg: kleine, specifieke groepen cliënten met een complexe zorgvraag. Per doelgroep wordt een doelgroepnetwerk opgezet, om zowel de kwaliteit van zorg en welzijn als de kennisinfrastructuur goed te houden en te verbeteren. Het doelgroepnetwerk Huntington bestaat uit een kenniscentrum (HKNN), vier Regionale Expertisecentra (REC) en drie Doelgroep Expertisecentra (DEC).

Ruimte voor expertise

De zorg, behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten is niet nieuw binnen Atlant. We leveren al jaren zorg ‘vanaf wieg tot aan het graf’ aan deze doelgroep. Veel kennis en kunde was er dus al in huis. Met het landelijke doelgroepnetwerk zijn stappen gezet om de kwaliteit van zorg nog beter te maken. Zo zijn bijvoorbeeld het competentieprofiel en de leerlijn Huntington ontwikkeld. Via de competentiescan worden zorgprofessionals en behandelaren zich bewust van de kennis en vaardigheden die nodig zijn in de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Huntington. Zij krijgen inzicht in waar ze zelf staan, waar hun kwaliteiten liggen en waar ze nog kennis en vaardigheden te ontwikkelen hebben. Andere voorbeelden van gezette stappen zijn het doorontwikkelen van de samenwerkingen met partners in de regio, en het creëren van een scholingsaanbod vanuit het HKNN. Atlant levert een bijdrage aan het ontwikkelen van trainingen en heeft trainers in huis om de scholingen voor het HKNN te geven.

Wat betekent deze ontwikkeling voor de zorg voor de huidige bewoners van Atlant?

Er verandert niet meteen iets in de directe zorg, behandeling en begeleiding. In de komende jaren gaan we met de andere DEC’s, REC’s en het HKNN verder met het doorontwikkelen van kennis en expertise rondom deze doelgroep. Het doel blijft om de kwaliteit van zorg en welzijn en de kennisinfrastructuur goed te houden en te verbeteren. Vol energie gaan we hier mee verder zowel binnen Atlant als in het doelgroepnetwerk Huntington.

De ambitie van Atlant

Atlant bestaat al meer dan 100 jaar. Door de jaren heen is er veel veranderd. We zijn ons steeds meer gaan richten op het ondersteunen van mensen met specifieke ziektebeelden, die langdurige, specialistische zorg nodig hebben. Waaronder mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten. Atlant is nu officieel DEC Huntington en DEC Korsakov, maar ook voor het doelgroepnetwerk Gerontopsychiatrie zijn we hard aan de slag om DEC te worden.

Over de ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening. Het is een steeds verdergaande – progressieve – ziekte. De ziekte van Huntington kan krampachtige en ongecontroleerde bewegingen veroorzaken, wat leidt tot gevolgen op het gebied van evenwicht, lopen en zelfredzaamheid en spraak, kauw- en slikproblemen.

Naast lichamelijke symptomen zijn ook psychische kanten kenmerkend voor de ziekte: verminderde flexibiliteit, vertraagde informatieverwerking en problemen met aandacht en concentratie. Dit leidt tot gedragsproblemen als ontremming, dwangmatigheid, prikkelbaarheid en soms agressiviteit. Ook is er een verhoogde kans op het ontstaan van psychiatrische stoornissen zoals depressie, angst of psychose.

De ziekte van Huntington heeft grote gevolgen voor het gehele systeem. Helaas is er nog geen genezing mogelijk. Zorg, behandeling en begeleiding richting zich op het verlichten van de symptomen en op het vroegtijdig signaleren, een zorgvuldige beoordeling en het behandelen van symptomen, om zo de kwaliteit van leven te bevorderen.

Atlant biedt zorg, behandeling, begeleiding, scholing, consultatie voor mensen met de ziekte van Huntington, hun naasten en behandelaren.

Wil je meer weten over Atlant Expertisecentra? Bekijk de film!

<strong>Nieuwe wetenschapsposter live: zo ontwikkelt Atlant nieuwe kennis.</strong>

Atlant heeft in mei 2022 een wetenschapsposter gelanceerd. Deze poster laat zien hoe er bij Atlant nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Met het bieden van specialistische zorg aan mensen met dementie en drie Expertisecentra – Korsakov, Huntington en Gerontopsychiatrie – heeft Atlant de taak om constant nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen voor deze doelgroepen. Daarvoor is een onderzoeksklimaat ontwikkeld; hoe dit eruit ziet wordt in één oogopslag duidelijk in de wetenschapsposter.

Onderzoek doen we samen! Samen kennis ontwikkelen door onderzoek.

Atlant biedt een inspirerend onderzoeksklimaat aan studenten, medewerkers en promovendi. Dit wordt mede vorm gegeven door een Wetenschappelijke Onderzoekscommissie, onderzoekscoördinatoren, interne en externe onderzoekers. Onderzoek doen we samen. Met als doel onze kennis te vergroten en de zorg voor de cliënten van vandaag en morgen steeds beter te maken. Bij Atlant geven we richting aan onderzoek vanuit de onderzoeksagenda.

Met wie ontwikkelen we kennis?

We betrekken cliënten en hun naasten bij de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van onderzoek en de onderzoeksagenda. Cliënten, naasten en medewerkers werken regelmatig mee aan onderzoek door bijvoorbeeld deelname aan een interview of het invullen van een vragenlijst. Zorgmedewerkers en behandelaren zijn betrokken bij het verzamelen van de gegevens die de onderzoekers nodig hebben om hun onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden.

Hoe delen we deze kennis?

Medewerkers delen hun kennis met elkaar tijdens Werken-is-Leren bijeenkomsten en onze jaarlijkse Kennisproeverij. In deze bijeenkomsten hebben we aandacht voor onderzoeken en innovaties binnen Atlant. Nieuwe kennis vertalen we naar praktische inzichten en vaardigheden en nemen we op in ons dagelijks handelen en in scholingen.

Extern delen wij onze inzichten uit onderzoek in regionale en landelijke overleggen, op symposia, congressen en publiceren we artikelen. Ook participeren we in netwerken zoals het UNO Amsterdam, KKC, HKNN, Vereniging voor Gerontopsychiatrie, NKOP en het Kennisnetwerk Dementie en werken we samen met andere zorginstellingen die zijn aangesloten bij deze netwerken.

1 2 3 4 30