Aanmelding Korsakov symposium geopend

Dinsdag 10 oktober organiseren wij een Korsakov symposium voor alle professionals werkzaam met mensen met het syndroom van Korsakov. Het thema is ‘Ruimte voor keuzes’.

“Als je zelf dingen beslist, blijf je actief, blijf je in je waarde, in je kracht. Hoe je woont, werkt en je vrije tijd besteedt vul je dus zelf in.”

Wij geven keuzes. Dat staat beschreven in onze visie. Alleen hoe doe je dat bij mensen met het syndroom van Korsakov? Kan dat wel? Hierover gaan we graag met elkaar in gesprek. Ook tonen we inspirerende voorbeelden hoe we dat bij Atlant aanpakken.
Download hier de uitnodiging

Programma

12.00 uur Inloop met lunch
12.45 uur

Opening
Dagvoorzitter Judith van Schagen, manager wonen zorg welzijn bij Atlant, heet je van harte welkom!

13.00 uur

Plenaire sessie
Hoe ga je om met inactiviteit; is het niet willen of niet kúnnen? Het bed opmaken, brood smeren even snel overnemen, of toch zelf laten doen? Welke afwegingen maak je hierin en welke is de juiste? Eline Böhner, ergotherapeut en promovenda bij Atlant, deelt de resultaten van haar onderzoek naar het ADL functioneren bij Korsakov. Ze blikt vooruit op het, hieruit voortkomende, promotieonderzoek naar het dagelijks functioneren, zelfredzaamheid en het komen tot betekenisvol handelen van mensen met Korsakov in de langdurige zorg.

14.00 uur

Workshopronde I

 1. Innoveren kun je leren
  Welke drempels kom je tegen bij innoveren in je werk en hoe ga je deze over?
 2. Voor hete vuren staan
  Een introductie op het bespreken van morele dilemma’s.
 3. Hoarding: schatten verzamelen en loslaten?
  Een workshop over omgaan met hoardinggedrag, oftewel verzameldrang.
 4. Aanraken, nabijheid, seksualiteit en intimiteit
  De behoefte blijft bestaan, maar hoe ga je het gesprek hierover aan? We bieden praktisch inzetbare mogelijkheden die het welzijn van de bewoner kunnen vergroten.
 5. Boksen & Mindfulness: stimulerend in het maken van keuzes
  Ontdek de kracht van boksen en mindfulness in deze speciale workshop.
 6. Begeleidingsstijlen
  Tijdens deze workshop word je uitgenodigd om met elkaar het gesprek aan te gaan: herken jij jezelf in een begeleidingsstijl? Zet je een begeleidingsstijl bewust in?
14.45 uur Pauze
15.15 uur

Workshopronde II
Zie hierboven uit welke workshops je kunt kiezen.

16.15 uur

Plenaire afsluiting
Een interactieve afsluiting.

16.45 uur

Netwerkborrel

17.30 uur

Einde

Je kunt je tot vrijdag 22 september aanmelden.

Atlant en Amsterdam UMC starten nieuw onderzoek naar begeleidingsstijlen syndroom van Korsakov

Atlant en Amsterdam UMC starten nieuw onderzoek naar begeleidingsstijlen syndroom van Korsakov met subsidie van €90.000,- van het Korsakov Kenniscentrum

Het Korsakov Kenniscentrum heeft € 90.000,- toegekend voor een onderzoeksvoorstel van Atlant medewerkers Ineke Gerridzen, Yvonne Zwaagstra, Eline Böhner, én Cees Hertogh en Marja Depla van de afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC. Dit onderzoeksvoorstel omvat verdiepend onderzoek naar de begeleidingsstijlen van zorgmedewerkers in de langdurige zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov en zal de komende 3 jaar worden uitgevoerd.

Aanleiding van dit onderzoek

In een kwalitatieve deelstudie van het promotieonderzoek van specialist ouderengeneeskunde Ineke Gerridzen werden drie opvattingen gevonden over wat volgens zorgmedewerkers goede zorg voor verpleeghuisbewoners met Korsakov inhoudt:

 1. samen met de bewoners het dagelijks leven doen (en daarin samen plezier hebben);
 2. standvastig zijn (en afstand tot de bewoners bewaren);
 3. de bewoners met respect behandelen (en zich verdiepen in hun gevoelens).

Uit een vervolgstudie, verricht door 4e-jaars HBO-V studenten van de HAN, bleek dat zorgmedewerkers zich voornamelijk associeerden met de opvatting ‘respectvol bejegenen’, gevolgd door ‘samen het dagelijks leven doen’ en als laatste ‘standvastig zijn’.

De onderzoekers gaan deze opvattingen nu verder onderzoeken. In het onderzoek gaan ze op zoek naar antwoorden op vragen als:

 • Hoe zetten zorgmedewerkers hun begeleidingsstijlen in?
 • Bieden deze begeleidingsstijlen hen voldoende ondersteuning in complexe situaties?
 • Hoe kunnen de begeleidingsstijlen uitgewerkt worden tot overdraagbare kennis voor zorgmedewerkers?

De begeleidingsstijlen zijn gebaseerd op de gevonden drie opvattingen over goede zorg.

In dit onderzoek wordt samen gewerkt met Regionale Expertise Centra (REC`s) voor mensen met het syndroom van Korsakov.

Markenhof als Doelgroep Expertisecentrum (DEC)

Verpleeghuis Markenhof van Atlant is sinds 2022 een Doelgroep Expertisecentrum (DEC) en onderdeel van het landelijk doelgroep expertisenetwerk Korsakov. De door het Korsakov Kenniscentrum toegekende subsidie heeft als doel het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek en verspreiden van kennis over deze gespecialiseerde zorg.

We kijken uit naar een waardevol onderzoek en een fijne samenwerking.

Op werkbezoek bij Atlant

Als expertisecentrum Gerontopsychiatrie en Korsakov delen we graag onze kennis met zorgprofessionals uit heel Nederland. Dat doen wij door middel van consultatie en advies, werkbezoeken, casuïstiek overleggen en vergeet ook onze webinars en netwerkbijeenkomsten niet. Dit keer stond er een werkbezoek met Altrecht op de planning. Hoe dat eruit ziet laten collega’s Jonieke Bredewold en Lottie van Dulmen je zien!

Wil jij ook op werkbezoek komen bij Atlant? Mail dan naar info@atlant.nl en wellicht zien we jullie de volgende keer.

Op weg naar een rookvrij Atlant

Op weg naar een rookvrij Atlant

Bij Atlant zijn we op weg naar een rookvrije organisatie. In afstemming met de centrale en lokale cliëntenraden, de ondernemingsraad en medewerkers zijn er hierover nieuwe afspraken gemaakt. Sinds 3 juli 2023 geldt er op het terrein van Atlant een rookverbod. Uitzondering hierop zijn aangewezen plaatsen.

Atlant wil ruimte geven aan bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers om zichzelf te zijn. Tegelijk willen we hen ook een veilige, gezonde en rookvrije woon- of werkplek bieden. We beseffen dat deze twee ambities met elkaar kunnen schuren. Ruimte voor de één, mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Wij zijn daarom niet tegen rokers, maar wel vóór een rookvrije organisatie.

Wat merkt u daarvan?

 • Sinds 1 mei 2023 geldt er op het terrein van Atlant een rookverbod voor medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers. Met uitzondering van aangewezen plaatsen.
 • Sinds 3 juli 2023 geldt dit rookverbod ook voor bewoners.
 • In het eigen appartement van bewoners mag niet meer worden gerookt.
 • Roken is voor bewoners toegestaan op het privébalkon of privétuin.
 • Ook bij in- en uitgangen van gebouwen mag niet meer gerookt worden.
 • Sinds 1 mei verkoopt Atlant geen tabaksproducten meer.
 • Wanneer bewoners of medewerkers willen stoppen met roken, helpt Atlant hier graag bij.
 • Het nieuwe rook(vrij)beleid wordt opgenomen in de huisregels van de locaties.

We realiseren ons dat het nieuwe rook(vrij)beleid voor de een goed nieuws is en voor de ander minder. Alleen gezamenlijk kunnen we invulling geven aan een prettige woon-en werkomgeving.

Landelijke ontwikkelingen

De gehele zorg in Nederland wordt rookvrij. Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen door roken of meeroken. Roken is een van de grootste veroorzakers van ziektes in ons land. De Rijksoverheid heeft daarom samen met meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland een doel gesteld: een rookvrije generatie in 2040. Om hieraan bij te dragen hebben zorgorganisaties afgesproken om in 2030 rookvrij te zijn. De overheid heeft dit vastgelegd in de wet.

Kwaliteitsverslag 2022

Ons kwaliteitsverslag over 2022 is klaar en inmiddels op onze website gepubliceerd; klik hier voor het verslag. Hierin leest u op welke wijze er invulling is gegeven aan onze speerpunten. Per locatie kunt u daarnaast lezen hoe vorig jaar gewerkt is aan kwaliteit.

“De COVID-pandemie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het zorglandschap vroegen in 2022 opnieuw veel van onze collega’s. Het valt niet mee om onder al deze uitdagingen de kwaliteit van zorg hoog te houden. We zijn onder de indruk van de motivatie van collega’s om goede zorg te blijven verlenen, en zien dat er ook in 2022 veel is gebeurd en gedaan. Daar zijn we trots op!”

Er is weer een Huntingtoncafé op 22 juni

Uitnodiging Huntingtoncafé 22 juni

Wilt u meer informatie over de ziekte van Huntington en/of contact met andere familieleden en naasten? Kom dan naar een avond van het Huntingtoncafé. Donderdag 22 juni organiseert Atlant weer een Huntingtoncafé waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Datum: donderdag 22 juni 2023
Locatie: Verpleeghuis Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur | einde +/- 21.30 uur)
Thema: Familiesystemen en veranderend gedrag | sprekers: Marianne Katerberg (maatschappelijk werk) en Niels Reinders (psycholoog) bij Atlant
Aanmelden: via huntingtoncafe@atlant.nl

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

<strong>Bushalte voor mensen met dementie</strong>

Bushalte voor mensen met dementie

Een bushalte waar nooit een bus langskomt en die toch actief gebruikt wordt. Dat is de nieuwe bushalte van Atlant verpleeghuis Heemhof. De halte is speciaal aangelegd voor bewoners met dementie.

Karen ten Hoven, eerstverantwoordelijke verzorgende van de locatie: “Regelmatig zijn er bewoners die op zoek zijn naar de bus, omdat ze in hun beleving naar huis moeten. ‘Naar huis’ is dan vaak hun ouderlijk huis, waar ze vroeger met hun vader en moeder hebben gewoond. In andere gevallen willen mensen naar huis ‘omdat de kinderen zo uit school komen’. Deze bewoners zijn in hun beleving terug in de tijd waarin ze een jong kind of jong volwassene waren. Daarom hebben we met enkele collega’s het plan opgevat om een bushalte in de binnentuin te maken. Deze halte kan dan letterlijk even een rustpunt zijn voor mensen die de hele dag rondlopen op zoek naar de bus”.

De medewerkers van Heemhof namen contact op met de gemeente Apeldoorn, met de vraag of de gemeente misschien een bushokje voor ze had. De gemeente verleende direct medewerking en heeft een bushokje dat niet meer gebruikt werd aan Heemhof geschonken. Daarmee was het verpleeghuis er echter nog niet. Ook voor de kosten van vervoer van het bushokje, takelen (het bushokje moest over het verpleeghuis worden getild) en installatie moest een oplossing worden bedacht. Hiervoor heeft Heemhof namelijk niet de financiële middelen. Daarom zijn de medewerkers op zoek gegaan naar sponsors. Bouwbedrijf Schaufeli en hijs- en transportbedrijf Albert van de Scheur hebben een deel van de plaatsingskosten gesponsord en de Lionsclub Apeldoorn schoot te hulp voor het resterende bedrag.

Deze maand werd het bushokje de tuin in getakeld. Locatiemanager Judy Tokkie: “De eerste bewoners hebben er al in gezeten. We zijn iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt enorm dankbaar. Met relatief eenvoudige oplossingen zoals deze bushalte geven we bewoners ruimte. Het zorgt voor een eigen omgeving, die bij hen past. Zo creëren we meer rust voor bewoners en daarmee verbetering van hun kwaliteit van leven”.

                   

Bijzonder: drie zorgprofessionals Atlant in internationaal wetenschappelijk tijdschrift

De organisaties die verbonden zijn aan het Korsakov Kenniscentrum, waaronder Atlant, doen steeds meer onderzoek naar het syndroom van Korsakov. Dit wordt ook internationaal gezien. Daarom zijn Prof. Dr. Roy Kessels, Prof. Dr. Cees Hertogh en dr. Erik Oudman gevraagd als guest editor voor een speciale uitgave van het tijdschrift ‘Journal of Clinical Medicine’. Dit betekent dat een volledige uitgave van dit internationale wetenschappelijke tijdschrift gewijd wordt aan het syndroom van Korsakov en de Wernicke-encefalopathie. En hierin staan maar liefst drie artikelen van Atlantcollega’s! En ontzettende mooie prestatie.

Inmiddels staan er al verschillende publicaties online, waaronder van drie Atlantmedewerkers als 1e en/of medeauteur:

Atlant Doelgroep Expertisecentrum Korsakov

Atlant is officieel erkend als Doelgroep Expertisecentrum Korsakov (DEC). Daar zijn we trots op! Het betekent dat we samen met dertien andere zorgorganisaties en het Korsakov Kenniscentrum de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov in Nederland naar een nog hoger niveau brengen. Zo ontwikkelen we als DEC nieuwe kennis en inzichten door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Dit delen we intern en extern, om zo verbeterslagen te maken. Onderzoek, kennis delen en zorg zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lees hier meer over de onderzoeken die lopen bij Atlant

Gezocht: oldtimers gezocht voor toertocht met bewoners

Zaterdag 10 juni 2023 organiseren Atlant en Stichting Vrienden van Atlant weer een oldtimertocht voor bewoners. Zij kunnen genieten van de mooiste oldtimerauto’s en -bussen die langs de Atlantlocaties rijden. Maar men kan ook mee met de auto’s of bussen om een prachtige toertocht in en om Apeldoorn te maken!

Oldtimers gezocht!
Heeft u een oldtimer (of kent u iemand die een oldtimer heeft) en wilt u ons meehelpen bewoners een onvergetelijke dag te geven?  Meld u dan aan via evenementen@atlant.nl.

Er worden 2 routes gereden.

 • Ochtend Start-locaties: De Loohof, Koningin Wilhelmina, Berkenhove en Sprengenhof
 • Middag Start-locaties: Markenhof, Marken Haven, Het Immendaal/Coolsingel, Heemhof en Berghorst

Na aanmelding ontvangt u via de mail een aanmeldformulier waarop u onder andere kunt aangeven welk dagdeel (of beide) u wilt rijden.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Mirjam Singel, evenementen@atlant.nl.

Startlocaties en -tijden onder voorbehoud

Uitnodiging Huntingtoncafé 20 april

Wilt u meer informatie over de ziekte van Huntington en/of contact met andere familieleden en naasten? Kom dan naar een avond van het Huntingtoncafé. Donderdag 20 april organiseert Atlant weer een Huntingtoncafé waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Datum: donderdag 20 april 2023
Locatie: Verpleeghuis Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur | einde +/- 21.30 uur)
Thema:  Ergotherapie, S.I. prikkelverwerking en tools voor thuis | door de vakgroep ergotherapie Atlant
Aanmelden: via huntingtoncafe@atlant.nl

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

1 2 3 29