Mooie opbrengsten Ruimte voor verpleeghuizen

Atlant heeft als één van de 168 deelnemers (zorgaanbieders/verpleeghuislocaties) met de verbeterplannen ‘Dagactiviteitencentrum Korsakov’ en ‘Informatieschermen’ deelgenomen aan het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.

Met het verbeterplan ‘Dagactiviteitencentrum (DAC) Korsakov’ wilde Atlant door middel van onderzoek aantonen dat werken bij het DAC bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov. Het verbeterplan ‘Informatieschermen’ omvatte het plaatsen van interactieve informatieschermen op alle locaties met als doel het gesprek, de samenwerking en interactie versterken tussen cliënten, familie en medewerkers. Daarnaast heeft Atlant samen met Waardigheid en trots een kwaliteitstraject doorlopen.

Waardigheid en trots heeft een overzicht gemaakt van de opbrengsten van de afgelopen paar jaar:
In woord: https://www.waardigheidentrots.nl/opbrengsten/
In beeld: https://www.youtube.com/watch?v=LJQB0f7Tibs&sns=em
Bijdragen Atlant: https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/atlant-zorggroep/
———————–

In februari 2015 presenteerde voormalig staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Eén van de onderdelen uit het plan Waardigheid en trots is het geven van ruimte aan verpleeghuislocaties die de ambitie hebben om best practice te worden.

Minister Hugo de Jonge: Waardigheid en trots heeft eraan bijgedragen dat de trots en het zelfbewustzijn in de sector weer een beetje is teruggekomen.’

Onderzoek bij Atlant

Bij Atlant hebben we veel deskundigheid in huis. Die kennis geven wij intern aan elkaar door, maar ook extern. Zo voeren onze specialisten regelmatig onderzoeken uit. Maar ook ontwikkelen we nieuwe tools en organiseren we kennissessies. Samen met andere instellingen vormen wij een netwerk waarin we deze kennis delen. Bekijk hier onze wetenschapsposter met een overzicht van onderzoeken, kom achter de drijfveren van de professionals en lees waarom onze directeur Zorg kennisontwikkeling zo belangrijk vindt.

Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde, verzorgt posterpresentatie in VS

Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant en onderzoeker bij VUmc verzorgt tijdens het jaarlijkse congres van de AMDA (‘The Society of Post-acute and Long-Term Care Medicin’) een posterpresentatie over de resultaten van de KORSAKOV-studie. Het congres vindt plaats van 22 t/m 25 maart in Dallas, VS. Het doel van de studie was om inzicht te verkrijgen in het functioneren, de kwaliteit van leven, de zorgbehoeften en de problematiek van de wilsonbekwaamheid van patiënten met het syndroom van Korsakov die verblijven in een verpleeghuis.

Korsakov symposium
Benieuwd naar het verhaal van Ineke? Op donderdag 19 april spreekt Ineke tijdens het Korsakov symposium ‘Wat we doen en wellicht niet mag’ in Orpheus. Samen met Wiltine Moerman, psycholoog Atlant en onderzoeker Radboud Universiteit, spreken zij in de sessie: ‘Wat mankeren mensen met het syndroom van Korsakov eigenlijk?’

Het symposium is bedoeld voor o.a.
Bestuurders, hoger management, artsen, psychologen, verpleegkundig specialisten, paramedici (zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, vaktherapeuten, diesten, logopedisten, etc.), maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgenden, teamleiders, verpleegkundigen en woonbegeleiders niveau 4 en 5, etc.

Interesse? Hier meer informatie over het symposium.

Week van Zorg & Welzijn 2018

Week van Zorg & Welzijn 2018
12 t/m 17 maart
KOM KIJKEN EN ERVAAR HET ZELF

ATLANT HEEFT JOU WAT TE BIEDEN!

Altijd al eens een kijkje willen nemen bij een moderne zorgorganisatie?
Maak dan tijdens de Week van Zorg en Welzijn kennis met Atlant!

Voor ontmoeting, zorg, wonen én werken kunt u bij Atlant terecht.

Atlanthuizen Koningin Wilhelmina en De Loohof openen in deze week hun deuren.
U bent van harte welkom!

Tip van Thijs in Zorgvisie

In de nieuwste Zorgvisie deelt Thijs Houtappels zijn tip voor een boek waar hij als bestuurder inspiratie uit haalt: Het licht en de korenmaat – je ziel als werkgever, Hans Wopereis. In de column legt hij uit waarom dit boek voor hem – en voor Atlant – van betekenis is en waarom er een mooi link met onze visie ‘Wij geven ruimte’ is. Lees mee!

Uitnodiging Korsakov symposium

‘Wat we doen en wellicht niet mag’
Dilemma’s bij de zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov

Vindt u het acceptabel dat iemand met het syndroom van Korsakov af en toe het verpleeghuis verlaat om naar de kroeg te gaan? Accepteert u eventueel alcoholgebruik? Of vervuiling van het appartement? Hoe gaat u om met mensen die de medische of dagelijkse zorg weigeren of niet willen deelnemen aan activiteiten? En wat te doen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich meldt?

Over deze en andere dilemma’s die de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov met zich meebrengt, organiseert Atlant het symposium ‘Wat we doen en wellicht niet mag’.

Bestuurders, hoger management, artsen en overige behandelaren zijn op 19 april welkom bij Orpheus te Apeldoorn. In het ochtendgedeelte geven keynote-sprekers een toelichting vanuit wet- en regelgeving, zorg en ethiek. ’s Middags vinden workshops plaats waarin de thema’s verder worden verdiept met behulp van onderzoeksresultaten, ervaringsverhalen en praktische oplossingen. Recent wetenschappelijk onderzoek brengt u op de hoogte van nieuwe inzichten.

Markenhof is een gespecialiseerd verpleeghuis voor mensen met het syndroom van Korsakov en biedt aan 140 mensen een woon- en leefomgeving waar het leven zo gewoon mogelijk doorgang vindt. De visie van Atlant is om deze mensen ruimte te geven om zichzelf te zijn. Zo kunnen zij zich op hun eigen manier ontplooien, zoals dat het beste bij hen past.

De kosten zijn € 200,- per deelnemer. Studenten betalen, op vertoon van hun collegekaart, slechts € 100,- (excl. btw).
Inschrijven kan via: www.atlantsymposium.nl/aanmelden

Wij hopen u te begroeten op ons Korsakov Symposium op donderdag 19 april 2018!

Mariët de Zwaan,
Directeur Zorg Atlant

Monique van Bruggen, muziektherapeute Atlant, verdedigt proefschrift

Op 11 januari 2018 heeft Monique van Bruggen-Rufi, muziektherapeute en onderzoekster bij Atlant haar proefschrift met de titel “Music therapy in Huntington’s disease” aan de Universiteit van Leiden mogen verdedigen. Bij alle (deel)onderzoeken hebben bewoners/cliënten en medewerkers van Atlant een grote rol gespeeld.

Het proefschrift beschrijft de verschillende onderzoeken die Monique sinds 2013 heeft uitgevoerd. Zo is zij begonnen met een uitvoerig literatuuronderzoek om uit te zoeken wat er wereldwijd bekend is over muziektherapie bij de Ziekte van Huntington (ZvH). Ook heeft zij veel experts geïnterviewd en bij elkaar gebracht om met elkaar over verschillende onderwerpen aangaande muziektherapie en kwaliteit van leven bij mensen met de ZvH van gedachten te wisselen. De informatie die zij uit deze gesprekken kreeg heeft ze kunnen gebruiken om het hoofdonderzoek te ontwerpen.

Monique heeft een grote groep (32) mensen die muziektherapie kregen, vergeleken met eenzelfde groep (31) die activiteitenbegeleiding kregen. Wie bij welke groep werd ingedeeld, werd door middel van loting bepaald. Na 16 wekelijkse sessies en in totaal 4 metingen (waarbij onder meer gekeken werd of de communicatie en het gedrag veranderden) bleek nagenoeg geen verschil te zijn in meetuitslagen tussen beide groepen.
Tegelijkertijd is de uitvoering van dit onderzoek uitvoerig geëvalueerd om na te gaan of het onderzoek volgens protocol is uitgevoerd. Tenslotte heeft Monique ook nog een “case-report” geschreven waarin de ervaringen van twee bewoners van Atlant in de dagelijkse praktijk van de muziektherapie wordt beschreven.

De conclusie die Monique in haar laatste hoofdstuk beschrijft luidt dat getalsmatige metingen die in het onderzoek werden ingezet geen verschil hebben kunnen aantonen. Tegelijkertijd pleit zij vóór het inzetten van muziektherapie in het vergevorderde stadium van de ZvH; waarom e.e.a. kwantitatief (d.w.z. getalsmatig) niet aangetoond kon worden, maar kwalitatief (d.w.z. vanuit de ervaring van zowel patiënten als therapeuten) wel, bediscussieert ze tenslotte in het laatste hoofdstuk van haar proefschrift. Hierbij worden ook aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
Naar verwachting zal Monique dit vervolgonderzoek zelf vorm gaan geven en uitvoeren/superviseren; er zijn plannen om een bepaald meetinstrument, dat onlangs in London is ontwikkeld voor muziektherapie bij mensen met de ZvH (MATA-HD: Music therapapy Assessment Tool for Advanced Huntington’s Disease), verder te ontwikkelen en te valideren opdat het internationaal ingezet kan worden. Daarnaast blijft Monique lesgeven aan de muziektherapie-opleidingen (Bachelor, pre-Master en Master) aan het Conservatorium in Enschede.

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht en nieuwe voorzitter RvT

Op 1 januari 2018 is de heer Henk Reimert benoemd als lid van de Raad van Toezicht.
De heer Reimert is eigenaar van Kamiano Executive, een bureau actief op het gebied van advisering, (interim) management, executive search&coaching, toezicht houden en actief burgerschap. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als directeur/manager in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en (speciaal) onderwijs.

Maarten Hoek is per 1 januari afgetreden en heeft het voorzitterschap overgedragen aan Cindy van de Velde-Kremer.

Vanaf 1 januari 2018 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

Cindy van de Velde-Kremer, voorzitter
Froukje Runia, lid en tevens lid auditcommissie Kwaliteit
Henk Reimert, lid en tevens lid auditcommissie Kwaliteit
Hendrik Jan Barten, lid en tevens lid auditcommissie Financiën
Jaap Hoekzema, lid en tevens lid auditcommissie Financiën

Terugblik 2017!

Wat was het een mooi jaar bij Atlant!
Met ons 125-jarig jubileum en alle mooie evenementen en ontwikkelingen. Een nieuwe visie en de vele activiteiten samen met cliënten.

Atlant is trots op alle medewerkers die met elkaar van 2017 een top jaar hebben gemaakt!
We kijken dan ook met veel plezier terug op 2017 en hebben dat in beeld vastgelegd, kijk mee!

Voor iedereen de beste wensen voor 2018!

1 2 3 9