Het bezoeken van onze locaties

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. In navolging van het besluit van het kabinet sluiten wij per direct al onze locaties voor bezoekers. Met bezoekers bedoelen wij familie, vrienden en vrijwilligers.

Het valt ons zwaar deze maatregel te nemen. Voor onze bewoners maar ook voor de mensen die graag op bezoek zouden willen komen. Voor allen is dit een ingrijpend besluit. In deze ingewikkelde situatie zoeken wij steeds naar het goede evenwicht tussen bescherming van onze bewoners en onze medewerkers enerzijds en het welzijn en de juiste kwaliteit van zorg voor de bewoners anderzijds.

Klik hier om op de hoogte te blijven van de actuele maatregelen rondom het coronavirus. Ook staan hier de antwoorden op veelgestelde vragen voor familieleden/naasten, vrijwilligers, medewerkers en stagiaires.

Delen: