Atlant zet in op ontwikkeling naar landelijke expertisecentra

Atlant brengt focus aan in de zorg die zij verleent. De komende jaren gaan we als organisatie vanuit een solide basis doorontwikkelen naar een expertorganisatie voor specialistische langdurige zorg. Zorg voor kwetsbare mensen met een ingewikkelde zorgvraag, vanwege meervoudige problematiek, waarbij we vaak complex gedrag zien.

Atlant bestaat al meer dan honderd jaar. Door de jaren heen is er veel veranderd. We zijn ons steeds meer gaan richten op het ondersteunen van mensen met specifieke ziektebeelden, die langdurige specialistische zorg nodig hebben. De komende jaren gaan we dat nóg meer doen. Want er is in ons land veel behoefte aan onze specialistische zorg. Daarin heeft Atlant in de loop van de jaren veel expertise opgebouwd. Met name in de gespecialiseerde zorg voor deze doelgroepen: mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov en/of psychogeriatrische aandoeningen (PG) en mensen met behoefte aan chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV), ook Gerontopsychiatrie genoemd. Voor  Huntington, Korsakov en CPV hopen we dit jaar door het ministerie van VWS een aparte erkenning te krijgen, als landelijk ‘Doelgroep Expertise Centrum’.

De thuiszorg is minder specialistisch en past daar niet goed meer bij. Daarom zal Atlant in de toekomst geen thuiszorg meer bieden. We verlenen op dit moment nog thuiszorg aan zo’n 60 cliënten. Met hen gaan we in gesprek over het vinden van de best passende oplossing. Daar nemen we de tijd voor. We willen dit zo zorgvuldig en soepel mogelijk laten verlopen. Zodat ook deze cliënten nu en in de toekomst verzekerd zijn van passende zorg. Atlant heeft nu en in de toekomst goede professionele medewerkers nodig. De collega’s die nu thuiszorg verlenen blijven daarom bij ons werken.

Delen: