Maandag 2 juli vond het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ plaats in het World Forum in Den Haag. Atlant was goed vertegenwoordigd. Met drie presentaties tijdens de verschillende rondes hebben bevlogen collega’s een mooi beeld geschetst van waar we binnen Atlant mee bezig zijn! Lees en kijk mee.

Meer tijd en aandacht voor de cliënt. Gemotiveerde en voldoende zorgverleners. Leren, verbeteren en innoveren om de verpleeghuiszorg steeds beter te maken. Deze thema’s stonden centraal op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’. Alle betrokkenen bij de verpleeghuiszorg in Nederland waren van harte welkom op het congres. Bezoekers konden kiezen uit meer dan zeventig workshops en presentaties met inspiratie, informatie en goede voorbeelden van verpleeghuizen. Deze dag stond onder leiding van dagvoorzitter Lennart Booij. Minister Hugo de Jonge was aanwezig tijdens de plenaire middagsessie.

Voorafgaand aan het congres was Atlant vanuit verschillende kanten benaderd om ook een bijdrage te geven en onze kennis met anderen te delen. Dat wilden we uiteraard graag. Met een groep collega’s hebben we de verschillende presentaties goed voorbereid en dat was duidelijk terug te zien in de sessies; we stonden er met een bevlogen team en vertelden een inhoudelijk sterk verhaal.

Leiderschap en DAC
Directeur Zorg, Mariët de Zwaan vertelde in de sessie samen met onderzoeker Nick Sonneveld over leiderschap. Aan de hand van een interactieve presentatie werden twee casussen bij Atlant belicht en aan de zaal gevraagd welke stijlen van leiderschap hier het beste bij passen.

Verder was Thijs Houtappels gevraagd om tijdens een lunch voor bestuurders een inleiding te houden over “leiderschap in het huidig tijdsgewricht”. Daarin sprak hij onder andere over het wankele evenwicht tussen het enerzijds strak moeten sturen op kwaliteit en veiligheid en anderzijds veel aandacht te moeten en willen besteden aan welzijn.

In de sessie over TopCare vertelde Hennie ten Tije, teamleider DAC over de mogelijkheden van het Dagactiviteitencentrum en het effect ervan op de mensen met het syndroom van Korsakov. Hij toonde onder andere de film die vorig jaar is gemaakt over het DAC. (kijk hier deze film)

Wij geven aandacht
En in een uitgebreide sessies over dementie konden we – onder de inspirerende leiding van onze eigen opperstalspreekmeester Agnes Bezembinder – meerdere facetten belichten. Na de aftrap van bestuurder Thijs Houtappels, vertelde verpleegkundige Suzanne de Wit over het ontstaan en de toepassing van de Kijk op Dementiezorg. Vervolgens toonden wij de films over Namasté en het Intregraal Muziekaanbod. Activiteitenbegeleidster Susan Gopalsamy en Anneke Jacobs, helpende zorg en welzijn konden het publiek goed uitleg geven over de toepassing van Namasté, het effect ervan op de bewoners en ook over de knelpunten waar ze nog tegenaan lopen. Hedwig de Vries, leidinggevende Psychosociale Vakgroepen stond bijna dansend voor de zaal om het effect van muziek op mensen met dementie te benadrukken. ‘Het zit in allerlei dingen, zelfs de radio op de afdeling.’

We sloten deze interactieve sessie af met onze plannen voor Het Immendaal. Teamleider Annet Brom sprak over hoe we onderzoek toepassen, zowel wetenschappelijk als praktijkgericht. ‘Wij nemen nu de tijd en ruimte om te onderzoeken wat zintuigelijke prikkeling, beweging en licht voor effect kan hebben op mensen met dementie. Die resultaten nemen we mee in de plannen voor de nieuwbouw.’ Ook vertelde Annet over hoe het team nu meer vanuit de visie ‘wij geven ruimte’ werkt en wat dat voor effect heeft op het team, maar vooral ook de bewoners. Binnenkort verschijnt hier een indrukwekkende film over – hou het intranet in de gaten!

Films
Heb jij de films over Namasté en Intregraal Muziekaanbod al gezien?
Je kunt ze bekijken via:
Namasté: https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU

Muziekaanbod: https://www.youtube.com/watch?v=QMXLidLW-NM&t=10s

Thijs Houtappels,
bestuurder

Waardigheid & Trots
Het congres is geïnspireerd op het programmaplan ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister De Jonge recent presenteerde. Met dit plan wil hij de beweging naar een verdere verbetering van de verpleeghuiszorg versterken. Zodat er in elk verpleeghuis voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor bewoners.

Delen: