Atlant Zorggroep neemt met twee projecten deel aan het ‘Waardigheid en trots’ vernieuwingsprogramma; Locatiedashboard en DAC Korsakov. De informatie over Atlant en de twee projecten zijn nu terug te vinden op de site.

Klik hier voor website van Waardigheid en Trots

Waarom Waardigheid en Trots?
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ zijn vorig jaar gestart met het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en trots’. In dit programma wordt aan 200 verpleeghuislocaties de ruimte geboden hun ambitie om best practice te worden waar te maken. Het vernieuwingsprogramma is een onderdeel van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ dat staatssecretaris Van Rijn op 10 februari 2015 presenteerde.

Locatiedashboard
We nemen deel aan het Waardigheid en Trots programma met twee projecten. Ten eerste het Locatiedashboard. Ter versterking van de binding met de cliënt en naasten wil Atlant interactieve presentatieschermen inzetten op de locaties. Op deze ‘locatiedashboards’ zal informatie verschijnen van, voor en door medewerkers, cliënten, naasten, vrijwilligers, buurtbewoners en andere betrokkenen. Het doel is om de informatievoorziening naar de verschillende doelgroepen te verbeteren en het gesprek, samenwerking en interactie te bevorderen tussen betrokkenen. Die binding en samenwerking krijgt in eerste instantie invulling vanuit dagelijkse contacten tussen cliënten, familie en medewerkers. De locatiedashboards zijn een instrument ter versterking van de kracht van de cliënt, zijn/haar netwerk en de medewerker als onderdeel van dat netwerk. In de praktijk zal duidelijk moeten worden dat naar aanleiding van de locatiedashboards interactie tussen mensen is bevorderd of op positieve wijze is voldaan aan een specifieke informatiebehoefte van diverse personen.

DAC Korsakov
Het tweede project is DAC Korsakov. Het Dagactiviteitencentrum Markenhof (DAC) is organisch ontstaan en langzaam doorontwikkeld en gegroeid naar een professionele arbeidsmatige dagbesteding. Er wordt gebruik gemaakt van een mix van methoden en benaderwijzen en veel intuïtief handelen op basis van tactische kennis. Door middel van onderzoek wil Atlant Zorggroep aantonen dat ‘werk’ zoals dat geboden wordt binnen het DAC bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov. Het beoogde resultaat met het onderzoek is om de veronderstelling te kunnen expliciteren, onderbouwen, verhelderen en in woorden te kunnen vatten. Zodat Atlant dit met anderen kan delen en hiervan kan leren om vervolgens de aanpak uit te bereiden naar onder andere mensen met de ziekte van Huntington, chronisch psychiatrische cliënten en mensen met dementie (best practice).

Delen: