Atlant is de eerste VVT-organisatie in de omgeving Apeldoorn die niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg behaald heeft en daar zijn we trots op! Wethouder Mark Sandmann overhandigde op 7 juni 2019 het certificaat aan Robert Boelhouwer, directeur bedrijfsvoering van Atlant.

Het behalen van dit certificaat toont aan dat ingezet wordt op een duurzame bedrijfsvoering. Ondertussen heeft Atlant bijna 1100 zonnepanelen en worden alle locaties stap voor stap verduurzaamd door onder andere het aanbrengen van ledverlichting en isolatie. Bij inkoopopdrachten worden duurzaamheideisen toegepast, en het onderwerp duurzaamheid staat als belangrijke wegingsfactor bij aanbestedingen. Eén van de speerpunten voor dit jaar is het thema biodiversiteit.

Wat is de Milieuthermometer?
De Milieuthermometer Zorg is een openbaar certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Onderwerpen op het gebied van onder andere afval, duurzaam inkopen en vastgoed worden hierin behandeld.

Delen: