Binnen 24 uur de juiste zorg op de juiste plek

Zeven zorgorganisaties werken regionaal samen aan crisisopname voor ouderen.

Atlant werkt, samen met zes andere organisaties, samen aan een regionaal crisis coördinatiepunt voor ouderen. In een crisissituatie is het belangrijk dat iemand die zorg nodig heeft zo snel mogelijk een plek krijgt. Met de komst van het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn (CCPA) ontvangen ouderen uit de regio Apeldoorn, die plotseling niet meer thuis kunnen wonen, binnen 24 uur de juiste zorg op de juiste plek.

De juiste zorg op de juiste plek

‘Ontzettend mooi om te zien hoe de ketenpartners hun krachten bundelen om kwetsbare mensen nog beter te kunnen helpen. Samen hebben we nog meer oog voor de juiste zorg op de juiste plek.’ aldus licht Margje Mahler, voorzitter van de stuurgroep en directeur zorg van Zorggroep Apeldoorn e.o. toe.

Het Crisis Coördinatiepunt biedt toeleiding naar de best passende zorg- of opvangvorm voor ouderen wanneer zij plotseling niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar waarbij ziekenhuisopname niet nodig is. In de regio Apeldoorn gaat het om ongeveer 350 crisisopnames per jaar.

Huisartsen ontzorgen

De huisarts of een arts op de spoedeisende hulp hoeft met de komst van het Crisis Coördinatiepunt niet meer zelf op zoek naar een passende crisisplek voor een cliënt. Via een centraal telefoonnummer worden de vragen verwerkt. Het Crisis Coördinatiepunt heeft inzicht in de beschikbare plekken in de regio en coördineert de opname. Daardoor kan de persoon die hulp nodig heeft binnen 24 uur geholpen worden. Hierbij gaat het om ouderen met een acuut zorgprobleem of een mantelzorger die wegvalt.

‘Met de komst van het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn worden huisartsen ondersteund bij zoektocht naar het juiste crisisbed. Deze gecentraliseerde vorm van samenwerking tussen ketenpartners leidt tot een kwaliteitsverbetering, waarbij we gezamenlijk nog beter de nodige zorg kunnen bieden aan ouderen.’ licht William van Ark, Regiomanager Spoedzorg Huisartsen regio Apeldoorn toe.

Over het CCPA

Het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn (CCPA) is en is een initiatief van Atlant, Huisartsen regio Apeldoorn (HRA HOOG), Vérian, Viattence, Klein Geluk, Zorggroep Apeldoorn e.o., Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn, in samenwerking met Zorgkantoor Zilveren Kruis.

Op dit moment zijn alle voorbereidende werkzaamheden aan de gang. De verwachting is dat het coördinatiepunt  in juni wordt gestart.

Delen: