Een goede leeromgeving stimuleren. Daarvoor ondertekenden Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Atlant vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Concreet gaan de partners het leerklimaat voor mbo-studenten versterken, actief kennisdelen, de begeleiding verder professionaliseren en de kwaliteit borgen.

Bij Atlant vonden de afgelopen twee jaar al meer dan 400 mbo-studenten een stage of leerbaan.

Samenwerking versterken door activiteiten te verbinden
“Het is onze ambitie om de samenwerking met SBB te versterken door activiteiten te verbinden”, zegt bestuurder Heleen Griffioen van Atlant. “Enerzijds behartigt SBB onze belangen, zoals door erkenning en met scholing voor praktijkopleiders. Anderzijds dragen wij met stages en leerbanen eraan bij, dat mbo-studenten een waardevolle toekomst in de zorgsector tegemoet kunnen zien.”

Zorg vraagt om sociale innovatie en samenwerking
In 2018 introduceerde Atlant met ‘s Heeren Loo en Aventus een nieuwe manier van leren: TOP College – Academie voor Zorg & Welzijn. Heleen: “Willen wij de kwaliteit van de zorg ook in de toekomst kunnen waarborgen, dan vraagt dat om sociale innovatie en samenwerking. Bij de zorgopleidingen op het TOP College leren we onze studenten zelf regie te nemen over het leerproces. Dit sluit aan bij waar wij bij Atlant voor staan; ruimte bieden om jouw carrière zo vorm te geven dat het bij jouw wensen en behoeften past. Zo bereiden we studenten optimaal voor op hun loopbaan in onze mooie branche.”

Studenten ontwikkelen zich tot zorgverlener van de toekomst
De vragen die studenten de werkvloer tegenkomen, nemen ze mee naar workshops en besprekingen. Zo vergaren ze kennis, doen ze vaardigheden op en ontwikkelen ze zich tot zorgverlener van de toekomst. Met een mbo-diploma of -certificaat op zak is de jongere of zijinstromer klaar om aan de slag te gaan én heeft hij of zij geleerd om flexibel in te spelen op de veranderende zorgvraag van bewoners.

Kwaliteit van stages en leerbanen nog verder verbeteren
Sectorunitmanager Zorg, welzijn en sport Corrola Hommen van SBB is verheugd over de samenwerking. “Atlant is een innovatief erkend leerbedrijf, een opleider met lef. Dat laat onder andere het TOP College wel zien. Door voor alle werkprocessen centrale bpv-afspraken te maken, slagen we erin om de kwaliteit van stages en leerbanen in deze vitale sector nog verder te verbeteren.”

Delen: