Atlant en Amsterdam UMC starten nieuw onderzoek naar begeleidingsstijlen syndroom van Korsakov met subsidie van €90.000,- van het Korsakov Kenniscentrum

Het Korsakov Kenniscentrum heeft € 90.000,- toegekend voor een onderzoeksvoorstel van Atlant medewerkers Ineke Gerridzen, Yvonne Zwaagstra, Eline Böhner, én Cees Hertogh en Marja Depla van de afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC. Dit onderzoeksvoorstel omvat verdiepend onderzoek naar de begeleidingsstijlen van zorgmedewerkers in de langdurige zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov en zal de komende 3 jaar worden uitgevoerd.

Aanleiding van dit onderzoek

In een kwalitatieve deelstudie van het promotieonderzoek van specialist ouderengeneeskunde Ineke Gerridzen werden drie opvattingen gevonden over wat volgens zorgmedewerkers goede zorg voor verpleeghuisbewoners met Korsakov inhoudt:

  1. samen met de bewoners het dagelijks leven doen (en daarin samen plezier hebben);
  2. standvastig zijn (en afstand tot de bewoners bewaren);
  3. de bewoners met respect behandelen (en zich verdiepen in hun gevoelens).

Uit een vervolgstudie, verricht door 4e-jaars HBO-V studenten van de HAN, bleek dat zorgmedewerkers zich voornamelijk associeerden met de opvatting ‘respectvol bejegenen’, gevolgd door ‘samen het dagelijks leven doen’ en als laatste ‘standvastig zijn’.

De onderzoekers gaan deze opvattingen nu verder onderzoeken. In het onderzoek gaan ze op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe zetten zorgmedewerkers hun begeleidingsstijlen in?
  • Bieden deze begeleidingsstijlen hen voldoende ondersteuning in complexe situaties?
  • Hoe kunnen de begeleidingsstijlen uitgewerkt worden tot overdraagbare kennis voor zorgmedewerkers?

De begeleidingsstijlen zijn gebaseerd op de gevonden drie opvattingen over goede zorg.

In dit onderzoek wordt samen gewerkt met Regionale Expertise Centra (REC`s) voor mensen met het syndroom van Korsakov.

Markenhof als Doelgroep Expertisecentrum (DEC)

Verpleeghuis Markenhof van Atlant is sinds 2022 een Doelgroep Expertisecentrum (DEC) en onderdeel van het landelijk doelgroep expertisenetwerk Korsakov. De door het Korsakov Kenniscentrum toegekende subsidie heeft als doel het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek en verspreiden van kennis over deze gespecialiseerde zorg.

We kijken uit naar een waardevol onderzoek en een fijne samenwerking.

Delen: