Het merendeel van de patiënten met de ziekte van Huntington die in een verpleeghuis verblijven, heeft in meer of mindere mate moeite met communiceren. Onderzoekers Els Verschuur, Maaike Nieuwkamp en Eline Kerkdijk hebben onderzocht hoe de app Eline Spreekt kan worden ingezet bij deze patiënten. 

Hierover is nu ook een artikel gepubliceerd is in tijdschrift TVZ, vakblad voor verpleegkundigen.

Delen: