Op 1 maart is de afdeling Passage gestart als een unieke instroom-, doorstroom- en observatie afdeling voor cliënten van Atlants drie specifieke doelgroepen; Huntington, Korsakov en Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV).

Passage; afdeling voor tijdelijk verblijf en observatie
Passage is een unieke instroom-, doorstroom- en observatie afdeling binnen Atlant. Op de afdeling kunnen we mensen tijdelijk opvangen, bijvoorbeeld als er nog niet direct plek is op de gewenste locatie. Daarnaast biedt de afdeling de mogelijkheid om via observatie te onderzoeken welke zorgbehoefte en locatie geschikt zou zijn. De afdeling is gespecialiseerd in het bieden van een zorg-, leef- en behandelklimaat voor mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov of mensen met chronische psychiatrische verpleegzorg behoefte. De focus ligt op het bieden van zorg en structuur binnen een omgeving die, indien nodig, gesloten te maken is.

Delen: