Atlant op congres Waardigheid & Trots

Op maandag 2 juli 2018 vond het jaarlijkse Waardigheid & Trots congres plaats. Ook dit jaar waren wij als Atlant goed vertegenwoordigd. Vanuit Topcare was er aandacht voor het onderzoek op het DAC en daarnaast gaven we in een uitgebreide sessie uitleg over onze Kijk op Dementiezorg, Namasté, Integraal Muziekaanbod en de nieuwbouwplannen rondom wonen in het groen op Het Immendaal.

Het congres

Meer tijd en aandacht voor de cliënt. Gemotiveerde en voldoende zorgverleners. Leren, verbeteren en innoveren om de verpleeghuiszorg steeds beter te maken. Deze thema’s staan centraal op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ op maandag 2 juli 2018 in het World Forum in Den Haag. Alle betrokkenen bij de verpleeghuiszorg in Nederland zijn van harte welkom op het congres dat minister Hugo de Jonge van VWS opent. Er zijn meer dan zeventig workshops en presentaties met inspiratie, informatie en goede voorbeelden van verpleeghuizen. Deze dag staat onder leiding van dagvoorzitter Lennart Booij. Het congres is geïnspireerd op het programmaplan ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister De Jonge recent presenteerde. Met dit plan wil hij de beweging naar een verdere verbetering van de verpleeghuiszorg versterken. Zodat er in elk verpleeghuis voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor bewoners.

Presentaties Atlant

Tijdens drie verschillende momenten komt Atlant aan bod tijdens het congres:

Sessie 2.16 Omgaan met dementie, twee benaderingen: Namasté Care en de Sociale Benadering Dementie

Atlant en Wilgaerden werken beide aan persoonsgerichte zorg. Op het vlak van dementie hebben zij beiden een prachtige aanpak. In de workshop laat Atlant zien (met twee prachtige films) en legt uit hoe zij Namasté en het muziekaanbod inzetten in de dagelijkse praktijk, hoe zij plannen maken voor nieuwbouwontwikkelingen in het groen en hoe de Kijk op dementiezorg tot stand is gekomen en vervolg krijgt. Wilgaerden werkt vanuit de methodiek van de Sociale Benadering Dementie (Anne-Mei The) aan meer persoonsgerichte zorg voor cliënten met dementie. De focus van de Sociale Benadering ligt niet op de aandoening, maar op (het verbeteren van) de leefwereld van de persoon met dementie en diens omgeving.
Voor meer info: https://www.waardigheidentrots.nl/congres-thuis-in-het-verpleeghuis/2-16-omgaan-met-dementie-twee-benaderingen-namaste-care-en-de-sociale-benadering-dementie/

Sessie 3.10 Topcare en het belang van zinvol je dag doorkomen

Iedereen vindt het belangrijk om zinvol de dag door te komen. Of je nu een drukke baan hebt, of met Korsakov bent opgenomen in een verpleeghuis. Voor de tweede doelgroep is dat net zo belangrijk, maar wel veel moeilijker om te realiseren. Stichting Topcare staat voor de beste zorg. Verpleeghuizen krijgen een Topcare-predicaat als ze onderzoeken hoe het beter kan. Ze zoeken naar oplossingen en streven steeds weer naar verbetering. Bij Topcare centrum Atlant hebben ze jarenlange ervaring opgedaan met het Dagactiviteiten Centrum voor patiënten met Korsakov. Ze zijn nu zo ver dat zij echt een zinvolle dag hebben. Dat is Topcare ten voeten uit. Dat was te horen en zien in deze workshop, verzorgd door Stichting Topcare en Atlant.
Voor meer info: https://www.waardigheidentrots.nl/congres-thuis-in-het-verpleeghuis/3-10-topcare-en-het-belang-van-zinvol-je-dag-doorkomen/

Sessie 1.17 Lerend Kennisnetwerk Dementie

Het leren van en met elkaar en het opzetten van leernetwerken is een belangrijk thema in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Tijdens deze interactieve presentatie maakten bezoekers kennis met het leernetwerk Dementie opgericht door zes organisaties en Vilans. Het doel van dit netwerk is om samen te werken en te onderzoeken op welke manier wetenschap kan aansluiten bij een concrete praktijksituatie in de realisatie van gepersonaliseerde dementiezorg: zorg afgestemd op de behoeftes van de persoon. Welke uitdagingen zijn er om te komen tot gepersonaliseerde dementiezorg en waarom is samenwerken, zowel met andere organisaties als met de wetenschap, hierbij zo belangrijk. Dit illustreren we aan de hand van een concrete casus van Dhr. de Bruin, bewoner van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH); een van de deelnemende organisaties. In het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ wordt deze casus genoemd als innovatief voorbeeld. Tenslotte deelden we onze ervaringen rondom het opzetten en de toegevoegde waarde van dit lerend netwerk ter inspiratie voor andere organisaties in het opzetten van een lerende netwerk. Deelnemers aan het netwerk zijn: Atlant, Avoord, Marga Klompé, Topaz, Zonnehuisgroep Amstelland en WoonZorgcentra Haaglanden. Deze sessie wordt verzorgd door WoonZorgcentrum Haaglanden en Vilans.

Delen: