Links

Hieronder vindt u links naar samenwerkingspartners van Atlant Zorggroep én informatie die voor u van belang kan zijn:

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Actiz
CAK 
Caranscoop, in kaart brengen kwetsbare ouderen Apeldoorn
CIZ
Corona wonen   
College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
Het Geheugensteunpunt
Gemeente Apeldoorn
Hersenstichting
Huntingtonexpertisecentrum Atlant
Huntingtonvereniging
In voor zorg   
kiesBeter    
Korsakovkenniscentrum
Mantelzorggids Oost Veluwe
Ministerie van VWS
Netwerk Dementie
Ons Huis
PGB
Pro Persona
ROC Aventus
Saxion HS
Stichting Alzheimer
Stichting Topcare
Stichting Vrienden van Atlant
UMC Leiden 
UMC Nijmegen   
UMC Groningen
UMC Utrecht  
Vereniging van Huntington
Wisselwerk
WMO 
Woonz 
Zichtbarezorg
Zorg voor beter
Zorggarant
ZorgSaam
Zorgverzekeraars Nederland
Zorgwijzer.nl